Daily Archives: 20 Лютого, 2016

Абонемент фізико-математичного факультету

Сивак Наталія Йосипівна – бібліотекар І категорії

Абонемент фізико-математичного факультету Абонемент фізико-математичного факультету заснований у 1984 році  як окремий підрозділ бібліотеки.

Створення абонементу розпочала Людмила Володимирівна Огороднікова  з організації алфавітного та систематичного каталогів, каталогу індикаторів, здійснила відбір літератури з основного фонду бібліотеки та розформованої бібліотеки ХТІБО.

Фонд складається з підручників, навчальної, наукової та довідкової літератури з математики, фізики, інформатики та методики їх викладання.

За роки існування фонд зріс з 19000 книг до 31100 примірників з них 28020 книг, 1880 журналів і 1200 газет з математики, фізики, інформатики, трудового навчання, безпеки життєдіяльності та методики їх викладання. Значну частину фонду становлять стародруки випуску 1929-1940 років – 84 примірники.

З 2006 року абонемент перейшов на автоматизоване обслугування користувачів за допомогою бібліотечної програми «УФД. Бібліотека» в якій формується та редагується електронний каталог підрозділу, обслугувуються користувачі .

Загальна кількість користувачів 564 осіб, переважна більшість з них студенти та працівники.

Абонемент займається: документовидачею, культурно-просвітницькою роботою, довідково-бібліографічним обслуговуванням, формуванням інформаційної культури користувачів та іншим.

Режим роботи :

Пн.-Чт. – 07.45-16.45

Пт. – 07.45-14.15

Обідня перерва з 12.30-13.00

Адреса:

м. Кам’янець-Подільський

вул. Семена Петлюри, 1


Читальний зал електронної бібліотеки

Кунцевич Андрій Васильович – завідувач сектору читального залу електронної бібліотеки;

Нетеча Оксана Василівна – бібліотекар;

Підрозділ створено 2007 року.

У читальному залі електронної бібліотеки здійснюється інформаційно-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу та наукових досліджень на основі сучасних комп`ютерних технологій.

Фонд читального залу електронної бібліотеки формується відповідно до профілю університету, комплектується новими виданнями з різних галузей науки: педагогіки, психології, історії, правознавства, економіки, фізики, математики, мовознавства, української та зарубіжної літератури, а також виданнями університету: підручники, посібники, методичні рекомендації. Також відділ працює над формуванням репозитарію Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професорсько-викладацький склад, студенти, магістранти та співробітники університету мають можливість:

 • вільно користуватися фондами електронних матеріалів;
 • отримати доступ до електронного каталогу бібліотеки;
 • доступ до мережі Internet, вихід на Web-сайти вітчизняних та зарубіжних бібліотек, а також до повнотекстових баз даних;
 • самостійно працювати з текстовими, графічними редакторами;
 • записувати на електронні носії інформацію та роздруковувати матеріали.

Фонд читального залу електронної бібліотеки постійно поповнюється новими матеріалами і сьогодні нараховує більше 33000 назв.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Огієнка, 61, ІV поверх

E-mail : biblio_comp@kpnu.edu.ua


Читальний зал № 2 головного корпусу

Пшетаковська Оксана Іванівнапровідний бібліотекар

Читальний зал № 2 – це підрозділ, у фонді якого зберігається література з політико-економічних, соціальних, філософських, психолого-педагогічних дисциплін, фізичної культури та спорту; дипломні роботи спеціалістів і бакалаврів, автореферати дисертацій; наукові праці, підручники та навчально-методичні посібники викладачів університету.

Фонд нараховує 20 тисяч примірників книг та понад 100 назв періодичних видань.

Безымянный

Найбільшим попитом користуються:

 • Відкритий урок;
 • Київ;
 • Педагогіка і психологія;
 • Психолог;
 • Сучасність;
 • Теория и практика физической культуры;
 • Директор школи;
 • Голос України;
 • Завуч;
 • Освіта;
 • Урядовий кур’єр;
 • Шкільний світ.

Протягом року читальний зал обслуговує близько 800 користувачів — студентів, викладачів та співробітників університету, учителів навчальних закладів міста. Обслуговування ведеться в автоматизованому режимі.

Постійно діють книжкові виставки „Нові надходження”, „Творчий доробок викладачів університету”, а також експозиція, що висвітлює життя і діяльність першого ректора університету Івана Івановича Огієнка. У читальному залі можна також ознайомитись з новими надходженнями довідкової та бібліографічної літератури.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30–17:30
П’ятниця: 8:30–15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Огієнка, 61, ІІ поверх


Читальний зал № 1 головного корпусу

Грінішина Інна Іванівна – провідний бібліотекар  читального залу №1.

інна

Читальний зал №1 – один з найбільших підрозділів бібліотеки. Тут зберігається література з філологічних, політико-економічних, соціальних, філософських, психолого-педагогічних дисциплін, наукові праці та навчально-методичні посібники викладачів університету.

Фонд нараховує 9703 примірників книг та понад 40 назв періодичних видань.

Найбільшим попитом користуються:

 • Літературна Україна;
 • Подільські вісті;
 • Дивослово;
 • Deutsch;
 • English;
 • Іноземні мови;
 • Український тиждень.

Постійно експонуються книжкові виставки «Нові надходження»; до знаменних і пам’ятних дат. Проводяться інформаційні години, огляди літератури, літературні вечори, зустрічі. Щорічно відзначається “Свято дня рідної мови”.

Завершено формування електронного каталогу підрозділу, впроваджено читацькі квитки зі штрихкодом, обслуговування ведеться автоматизовано, книговидача здійснюється за допомогою АІБС “УФД. Бібліотека”.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30–17:30
П’ятниця: 8:30–15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Огієнка, 61, IV поверх


Центральний абонемент

Ситник Людмила Василівна – завідувач сектору центрального абонементу;

Озімовська Інна Леонідівна – провідний бібліотекар;

Чопик Валентина Петрівна – бібліотекар І категорії;

Гульман Людмила Адамівна – бібліотекар ІІ категорії.

IMG_20160531_124705

Центральний абонемент – один з найбільших відділів бібліотеки університету, який обслуговує студентів, викладачів та співробітників усіх факультетів, використовуючи передові форми і методи бібліотечної роботи. Проводить широку популяризацію бібліотеки та її фондів, залучаючи до числа читачів колектив університету.

Фонд відділу налічує понад 613362 примірники документів. У ньому сконцентрована навчальна та наукова література з різних галузей знань, розмаїття художніх творів світових та вітчизняних класиків, праці викладачів університету, журнали тощо. У його складі, також, функціонує обмінний фонд, виділено іменний фонд мецената Євгена Паранюка, фонд польської літератури, єврейської.

Користувачів обслуговує 4 бібліотекарі, які вивчають читацькі запити, реєструють випадки відмови і передають дані у відділ комплектування. Контролюють терміни повернення літератури і проводять роботу щодо ліквідації читацької заборгованості. Організовують раціональне розміщення фонду підрозділу та забезпечують його збереження. Вивчають книжковий фонд, проводять відбір та списання зношеної літератури. Ведуть журнал обліку виконаних довідок, картотеку “Реєстрації читацьких формулярів”, картотеку “Незадоволеного запиту читачів”, тематичні картотеки.

Колектив відділу активно працює над створенням електронного каталогу: введенням та редагуванням книг, штрихкодуванням.

З метою заохочення користувачів відділ займається також культурно-просвітницькою діяльністю: проводить масові заходи та різноманітну тематику: літературні вечори, презентації книг, зустрічі з письменниками, авторами книг, підручників, посібників; організовує тематичні книжкові виставки, виставки нових надходжень, бібліографічні огляди, бесіди, дні кафедр тощо, та аналізує їх ефективність.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський,
вул. Огієнка, 61, ІІІ поверх ЦК