Daily Archives: 20 Лютого, 2016

Абонемент історичного факультету

Крик Назарій Васильович – провідний бібліотекар абонементу історичного факультету.

Абонемент історичного факультету

Абонемент історичного факультету розпочав роботу 1949 року як окремий підрозділ. Сьогодні книжковий фонд нараховує 24379 примірників книг – переважно, підручники, посібники, наукова, довідкова література з різних галузей знань. Це – література з всесвітньої сторії, історії первісного суспільства та стародавнього світу, допоміжних історичних дисциплін, середніх віків, історії України, народів Росії, археології, історіографії, історії зарубіжних країн, педагогіки, психології, етики, естетики, політології, держави і права, філософії, методики викладання історії, праці викдадачів університету тощо.

Значний вплив на якість та повноту обслуговування справляють дипломні та магістерські роботи випускників факультету, які згідно актів передаються з деканату. До них неодноразово звертаються викладачі, студенти, магістранти та працівники університету при написанні дипломних, магістерських робіт, дисертацій, монографій тощо.

Паралельно з традиційним джерелом поповнення книжкового фонду – закупівлею літератури, підрозділ отримує книги від учасників акції „Подаруй бібліотеці книгу”: підручники, навчальні і методичні посібники тощо. Серед активних меценатів – ректор професор С. А. Копилов, декан історичного факультету доцент В. А. Дубінський, професори О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк, І. В. Рибак, Л. В. Баженов, Ю. А. Хоптяр, О. М. Федьков, С. В. Олійник та ін. Практикується також поповнення підрозділу актуальною літературою шляхом закупівлі необхідних книг взамін загублених.

Протягом року абонемент історичного факультету забезпечує літературою понад 750 користувачів: студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів та співробітників університету. У підрозділі постійно діють виставки „Нові надходження”, організовуються планові книжкові виставки, проводяться огляди літератури, видаються тематичні та бібліографічні довідки. Робота структурного підрозділу бібліотеки спрямовується на якісне та оперативне обслуговування користувачів факультету, вивчення їх інформаційних потреб з метою оптимального задоволення.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Татарська, 14