Кам`янець-Подільський національний університет імені івана Огієнка в особах

Кам`янець-Подільський національний університет імені івана Огієнка в особах

“Наш університет український по духові й устроєві, а наша мета – науковий досвід і виховання молоді”

І. І. Огієнко (1918)

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – один із найдавніших вищих навчальних закладів України – урочисто відзначив свій 90-річний ювілей. Створення і функціонування Кам`янець-Подільського університету нерозривно зв`язане з багатьма славними іменами громадсько-політичних і культурно-освітніх діячів України періоду визвольних змагань 1917–1920 рр. Серед них зіркою першої величини сяє ім`я Івана Огієнка – однієї з найвизначніших постатей в освіті, культурі, мовознавстві, літературі, релігієзнавстві ХХ століття, видатного українського державного та церковного діяча, першого ректора університету. Подільський храм науки по праву пишається іменами людей, які самовідданою і наполегливою працею, високими професійними якостями забезпечували на різних етапах функціонування вишу підготовку педагогічних кадрів, доклали багатьох зусиль до його розвитку, підвищення авторитету в регіоні і країні. Непересічним особистостям, справжнім майстрам своєї справи присвячена виставка “Кам`янець-Подільський національний університет імені івана Огієнка в особах”.

 

Виставка складається з таких розділів:

Біографічні нариси в серії “Університет в особах”

Фундатори і будівничі національної університетської освіти

Керівники навчального закладу (1918-2009)

Із серії “Видатні випускники Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”

Із серії “Постаті в освіті і науці”
 

Кам`янець-Подільський національний університет імені івана Огієнка в особах

Свято відкриття Кам`янець-Подільського державного українського університету: Дослідження. Документи. Матеріали / уклад., авт. переднього слова і досліджень О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 280 с.

Проаналізовано громадсько-освітній рух за українізацію вищої освіти, хід матеріалізації ідеї заснування та святкові заходи, присвячені відкриттю осередка національної вищої освіти і науки в Україні – Кам`янець-Подільського державного українського університету на основі архівних документів, матеріалів періодичної преси, мемуарної і наукової літератури; подано підбірку матеріалів, які розкривають процес підготовки до свята і реалізацію сценарію торжества 22 жовтня 1918 р., звіти журналістів про перебіг святкування, а також тексти привітань КПДУУ від різних осіб, установ, громадських організацій.

 

Кам`янець-Подільський національний університет імені івана Огієнка в особах

Завальнюк О. М. Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2009 рр.) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 388 с.

Висвітлюються питання становлення і розвитку найдавнішого вищого навчального закладу Поділля – Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який постав у часи Української революції 1917–1920 рр. Його появі слід завдячувати напористим романтикам з числа подільської інтелігенції, Кам`янець-Подільській міській думі, губернському земству, плеяді яскравих особистостей київської української професури, політикам, які підтримували національне відродження. Особливу вдячність заслуговує І. І. Огієнко, який доклав великих зусиль до заснування, а після призначення ректором – відкриття і функціонування університету у 1918–1920 рр. Університет посідає вагоме місце серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Подільського регіону. Тут зосереджений потужний професорсько-викладацький колектив, потенціал якого визнано в Україні.

 

 

Виставку підготували:

провідний бібліограф В. М. Пархоменко,

бібліотекар ІІ категорії О. В. Веселовська.