Науковець, дослідник, фізик. Криськов Ц. А.

Науковець, дослідник, фізик. Криськов Ц. А.

Короткий біографічний нарис

Криськов Ц. А.

Криськов Цезарій Андрійович народився 28 жовтня 1946 року в селі Козачки Летичівського району Хмельницької області. З 1953 року навчався у Козачанській середній школі, 11 класів якої закінчив у 1964 році. Трудову діяльність почав з 1964 року на посаді моториста. У 1965 році поступив на перший курс Кам`янець-Подільського державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Фізика і електротехніка».

Після закінчення інституту з відзнакою у 1970 році направлений на роботу вчителем фізики Уладівської середньої школи Хмельницького району Вінницької області. У 1973 році перейшов на роботу до Кам`янець-Подільського державного педагогічного інституту на посаду лаборанта кафедри фізики.

У 1976 році поступає на стаціонарну форму навчання в аспірантуру при кафедрі фізики Київського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Фізика напівпровідників і діелектриків».

Після закінчення аспірантури Ц. А. Криськов 1979 року повертається у Кам`янець-Подільськоий державний педагогічний інститут, де працює на посаді асистента кафедри фізики, а з квітня 1981 року на посаді старшого викладача. У травні 1981 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 1987 році Ц. А. Криськову присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики, а в 2011 році присвоєно звання професора. У 1993 році Ц. А. Криськова обрано на посаду завідувача кафедрою фізики, де працює і до цього часу.

Ц. А. Криськов – автор понад 100 наукових праць. Результати його досліджень доповідались на багатьох Міжнародних наукових конференціях та опубліковані у провідних наукових журналах : «Физика и техника полупроводников», «Неорганические материалы», «Український фізичний журнал» та інших.

Основні напрямки його роботи : дослідження фізичних властивостей кристалів дифосфіду кадмій-кремню, люмінесценції напівпровідників, електричні явища та ефект Холла, розробки термоелектричних перетворювачів енергії середньо температурного діапазону. Значну увагу він приділяє розробці методичного забезпечення навчальних лабораторних робіт. Ц. А. Криськов постійно працює над підвищенням свого фахового рівня.

До виконання наукових досліджень Ц. А. Криськов активно залучає студентів, працює з обдарованою молоддю виявила інтерес до поглибленого вивчення фізики.

Праці Криськова Ц. А.