Міжбібліотечний абонемент

Міжбібліотечний абонемент

У 2010 році в бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було відновлено роботу міжбібліотечного абонементу (МБА). МБА — це надання документів однією бібліотекою у тимчасове користування іншій на замовлення користувачів. Підставою до відкриття МБА й отримання творів друку та інших матеріалів є заповнений стандартний бланк-замовлення, форма №24 за міжбібліотечним абонементом, підписаним директором бібліотеки і завіреним печаткою. Бланк-замовлення є основним юридичним документом на підставі якого бібліотека несе відповідальність за отримання документів. На кожне видання, що запитується, видається окремий бланк.

Правила користування МБА.

1. Для отримання документів з основного книгосховища бібліотек- фондоутримувачів абонемент особисто заповнює бланк-замовлення установленого зразка.

2. З основного книгосховища документи абонементам видаються за профілем їх діяльності.

3. Абонементам видаються документи, які є у фондах бібліотеки, не менш ніж у 2-х примірниках.

4. Рукописи, видання до 1925 року, цінні та рідкісні видання, газети, карти, словники, дисертації абонентам не видаються.

5. Документи зі спеціалізованих підсобних фондів видаються лише у виняткових випадках за дозволом завідувача даного відділу.

6. Бланк-замовлення має бути заповнений на кожну назву, річний комплект чи окремий номер журналу.

7. Абонент одноразово може одержати не більше 5 видань. Термін користування:

книгами, монографіями, брошурами — 30 днів;

періодичними виданнями — 15 днів.

8. Термін користування може бути продовжений, якщо на документи не надійшли замовлення від інших читачів.

Відповідальна за МБА Л.П. Юсипчук