Обмінний фонд

Обмінний фонд

Обмінний фонд наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка почав формуватися з жовтня 2007 року. Фонд нараховує 4350 примірників. Основними напрямами діяльності обмінного фонду є: сприяння раціональному використанню бібліотечних ресурсів держави; сприяння формуванню доукомплектування та поліпшення якісного складу діючих фондів бібліотек країни.

Запрошуємо до співробітництва з документообігу бібліотеки, організації та установи.

Бібліотека комплектує наукові, навчальні та довідкові видання: з математики, фізики, мовознавства, педагогіки, літературознавства, історії, психології, економіки, фізичної культури та художньої літератури.

Пропонуємо наступні перелік документів до обміну:

Математика, фізика

Атаманчук П.С. Дидактика физики (основные аспекты) / П.С.Атаманчук, П.И.Самойленко. – М., 2006. – 241 с.

Атаманчук П. С. Збірник задач з фізики (Механіка) — Кам’янець-Подільський,1993. -96 с.

Атаманчук П. С. Інноваційні технології управління навчанням фізики: Кам’янець-Подільський, 1999. – 174с.

Атаманчук П. С. Методичні забезпечення навчального фізичного експерименту( 10- клас) / П. С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський,2007. -152с.

Атаманчук П. С. Методичнее забезпечення навчального фізичного експерименту ( 11-й класс): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 212с.

Атаманчук П. С.Методичні основи управління навчанням фізики: Монографія/ П. С. Атаманчук, О.М. Семерня. –Кам’янець-Подільський,2005. -196с.

Борейко О. С. Математика / О. С. Борейко. – Кам’янець-Подільський: Абетка – НОВА, 2002. – 40с.

Вакарчук І. О. Квантова механіка: – 2-е вид., доп. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 784 с.

Гнатенко О. С. Математика: практикум. ч.1/ О. С. Гнатенко, Н. Д. Моцик. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 104с.

Годич Н.Т. Вступ до теорії груп: Методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2004. – 44 с.

Годич В. І. Елементарний адитивний аналіз: ч.1: Алгебраїчні і топологічні основи. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет. – 2000. – 338с.

Збірник задач з фізики./ Атаманчук П. С., Криськов А. А., Мендерецький В. В. – К.: Школа. 1996. – 304 с.

Конет І. М. Вступні випробування з мат до вищих навчальних закладів. – Кам янець-Подільський: Абетка, 2005. – 160 с.

Конет І. М. Прямі ( h, M, K ) в геометрії трикутника. – Кам’янець-Подільський1: Абетка, 2007. – 96 с.

Конет І.М. Елементи теорії ймовірностей / Конет І.М., Юрчик А.І. – Кам’янець-Подільський, 1999. – 120 с.

Конфорович А.Г. Колумбы математики.- К.: Рад. шк., 1982.- 223 с.

Криськов А.А. Розрахункові роботи з електротехніки. – Кам’янець-Подільський,2001. – 20с.

Криськов Ц. А. Фізика Землі: Навчальний посібник для студентів природничих факультетів університетів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет. – 2004. – 148с.

Математическая энциклопедия/ Гл. ред. И. М. Виноградов. –М.,1982. – Т.3. – 1184 с.

Російсько-український математичний словник / В. Я. Карачун, О. О. Карачун, Г. Г. Гульчук. – К.: Вища школа, 1995. 258 с.

Сморжевський Л. О., Липницька І. В. Геометрія 7-9. Дидактичні матеріали та тематичні перевірочні роботи для ревневого навчання. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 104 с.

Сморжевський Л. О. Задачі з алгебри і початків аналізу : 1001 задача прикладного змісту: 10-11 кл. – К.:А.С.К.,1999. – 153 с.

Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації: Збірник наукових праць (за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції). – Київ-Кам’янець-Подільський: КПДУ, ред.-вид. відділ, 2006. – 232 с.

Теплінський Ю.В. Лекції з диференціальної геометрії. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інформ. вид. відділ, 1999. – 148 с.

Хімія

Совтисік Д.Д. Загальна та біологічна хімія: Практикум. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 2003. – 124с.

Краєзнавство

Баженов Л. В. Alma mater подільського краєзнавства (місто Кам’янець-Подільський – центр історичної регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть). Наукове вид. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – 416 с.

Баженов Л. В. Справа його життя: М.Ю. Костриця. – Серія: Вчені Житомирщини. – Вип.2. – Житомир: Вид. М. Косенко,2002. – 40с.

Колотило Т.І. Навчально-наукова лабораторія етнології: Путівник. – Городок.,1997. – 16с.

Всеукраїнська спілка краєзнавців: Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю): Довідник. т.1 – Кам’янець-Подільський, 2003. – 270 с.

Гальчак С.Д. Краєзнавство Східного Поділля. На пошану Петра Тимофійовича Тронька/ С.Д. Гальчак. – Вінниця: Книга-Вега ВАТ» Віноблдрукарня»,2005. – 144с.; іл.

Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 484с.

Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю): Довідник. Т.1. – Київ-Кам’янець-Подільський,2003. – 270с.

Хмельниччина. Дивокрай: Науково-краєзнавче видання. № 1-2 – 2006.

Прокопчук В.С. Краєзнавство на Поділлі: Історія і сучасність / Відп. ред. П.Т.Тронько; реценз. І.С.Винокур, Л.В.Баженов. – К.: Рідний край, 1995. – 204с.

Екологія

Бегека А.Д. Україна: природа і людина (історичний аспект). – К: НПУ ім. Драгоманова, 2001. – 260с.

Гальчук С. Д. Поділля:природа, людина – еволюція, історичний розвиток (кліматичний фактор в історичному антропосоціогенезі). – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І.,2006. – 368.

Впровадження цілей охорони біорізноманіття національного природного парку» Подільські Товтри»: Методичні рекомендації / Укл. Л. Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський,2007. – 40с.

Екологічна освіта та виховання учнівської молоді: Матеріали Всеукаїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 25-26 лютого 1998) – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інформаційно-вид. відділ, 1998. – 104с.

Запорожан З. Екологія в початковій школі: Дидактичні матеріали з методикою їх використання/ З. Запорожан. – Кам’янець-Подільський,1999. – 198с.

Картахенський протокол про біобезпеку: Міжнародний контроль над живими зміненими організмами / Упор. Т. Топчій. – К, 2004. – 42с.

Плахтій П. Д., Чаплінський Р. Б., Коциба В. М. Лікарські рослини і продукти бджільництва при серцево-судинних захворюваннях: навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Дрк Мошак М. І., 2004. – 248 с.

Плахтій П.Д. Основи екології : навчально-методичний посібник / Д.П.Плахтій, І.В.Федорчук. – Кам`янець-Подільський: ПП Буйницький, 2009. – 160 с.

Подільський національний природний парк: Доцільність і проблеми створення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 вересня 1993. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 162с.

Анатомія і фізіологія

Бодян О.П. Спортивна морфологія: методичні вказівки до лабораторних занять / О.П. Бодян, А.В. Заікін. – Кам`янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. – 84 с.

Головко О.Ф.Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія: методичні рекомендації до написання модульної контрольної роботи/ за ред. П.Д.Плахтія.- Кам”янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 108 с.

Головко О.Ф., Сущева І.В., Циганівська О.І., Мосендз Т.М. Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія: методичні рекомендації до анписання модульної контрольної роботи/ за ред. П.Д.Плахтія.- Кам”янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008.- 108 с.

Коляденко Г.І. Анатомія людини: підручник / Г.І.Коляденко. – К.: Либідь, 2004.- 384 с.

Кучерук О.С. Фізіологія людини: ч.1 Нейрогуморальна регуляція функцій організму людини. Навчальний посібник з фізіології людини / Кучерук О.С., Плахтій П.Д. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 210с.

Плахтій П. Д. Вікова фізіологія і валеологія: Лабораторний практикум: Вид. 2-е / П. Д. Плахтій С. В. Страшко, В.К. Підгорний. – Кам’янець-Подільський,2006. – 208с.

Плахтій П.Д., Лещук Ю.О., Марчук А.А. Захворювання опорно-рухового апарату.Профілактика і лікування.Вид.2-ге, доповнене і перероблене.- Кам”янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010.- 208 с.

8. Плахтій П. Д. Основи вікової фізіології : Навчальний посібник / П. Д. Плахтій, О.П. Бодян, І. В. Сущева, О. І. Циганівська. – Кам’янець-Подільський, 2006. – 152с.

Плахтій П.Д., Підгорний В.К., Соколенко Л.С. Основи шкільної гігієни і валеології. Теорія, практикум, тести: навчальний посібник / За ред. П.Д.Плахтія.. – Кам`янець- Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009.- 160 с.

Плахтій П.Д. Тестування, оцінка та корекція функціонального стану школярів: навч. посібник.- Кам”янець-Подільський, 1997.- 112 с.

Плахтій П. Фізіологія людини. В 3-х частинах. Ч.2. Практикум:Навчальний посібник/ Петро Плахтій. – Кам’янець-Подільсьеий: ПП Мошак М.І.,2005. – 240с.

Плахтій П.Д. Фізіологія системи дихання: начально-методичний посібник.- Кам”янець-Подільський, 1996.- 116 с.

Соколенко Л.С., Головко О.Ф., Воскобойнікова Г.Л. Вікова фізіологія, шкільна гігієна і валеологія. Тести, завдання для самопідготовки і питання екзаменаційних випробувань: навчально-методичний посібник/ за ред. П.Д.Плахтія.- Кам”янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010.- 148 с.

Шевчук Т.О. Генетика статі людини, тварини та рослин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.О. Шевчук, Е.О. Жигульова. – Кам’янець-Подільський: «Медобори»,2003. – 100с.

Фізична культура

Білоус В.І. Спортивно-педагогічне вдосконалення:(спортивні ігри): ч.2/В. І. Білоус. – Кам’янець-Подільський,1998. – 241с.

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини.- Кам”янець-Подільський, 2009.- Вип.2.- 260 с.

Волошин А.П. На олімпійській хвилі.- К.: “МП Леся”, 2008.- 448 с.

Гоншовський В.М., Фотуйма О.Я, Єдинак Г.А. Реалізація індивідуального підходу у фізичній підготовці майбутніх рятувальників: методичні рекомендації / Гоншовський В.М., Фотуйма О.М., Єдинак Г.А..- Кам”янець- Подільський: ПП Буйницький О.А.., 2010.- 152 с.

Єдинак Г.А. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): Навчально-методичний посібник для спеціалістів з фізичної культури / Єдинак Г.А., Плахтій П.Д., Яценюк Ю.П. – Кам’янець-Подільський державний пед. ун.-т, інформ.-вид. відділ, 2000. – 306с.

Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання та здоров”я людини”.- Вип.1.- Кам”янець-Подільський: Аксіома, 2010.- 500 с.

Плахтій П.Д., Мазур В.Й., Шишкін О.П. Використання лазні з метою зростання резервів терморегуляції та прискорення перебігу відновних процесів в організмі дзюдоїсток.- Кам”янець-Подільський: Медобори (М.І.Мошак), 2003.- 78 с.

Плахтій П.Д. Основи гігієни фізичного виховання: навчальний посібник. – Кам`янець-Подільський: “Медобори” ( ПП Мошак М.І.), 2003. – 240 с.

Плахтій П.Д. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту ( ситуаційні завдання та питання програмованого контролю знань): Навчальний посібник для студентів, тренерів,вчителів шкіл. – Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, 1997. – 128с.

Сінгаєвський С.М. Фізичне виховання школярів: теоретична підготовка ( у питаннях та відповідях): Довідковий посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ С.М. Сінгаєвський, Д.Д. Совтисік. – Кам’янець-Подільський,1999. – 119с.

Солопчук М.С., Бесарабчук Г.В., Чаплінський Р.В. Фізичне виховання студентської молоді: методичний посібник.- Кам”янець-Подільський: КПДПУ, 2003.- 74 с.

Тимошенко Б.М. Лижний спорт: Методика викпадання: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 280с.

Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики: навчальний посібник. – Х. Фірма “ Консум”, 1998. – 240 с.

Географія

Колотило Т.І. Народні знаряддя землеробської діяльності українців/ Т.І.Колотило, А.Е. Коваленко, В.В. Гуцал. – Кам’янець-Подільський,1996. – 30 с.

Трубчанінов С.В. Історична географія України скіфо-сарматського часу: Методична розробка (на допомогу студентам). – Кам’янець-Подільський, 1996. – 32 с.

Медицина

Атаманчук П. С. Практикум з безпеки життєдіяльності в особи стіно орієнтованій системі підготовки вчителя: Навчально-методичний посібник/ П. С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О. П. Панчук. – Кам’янець-Подільський,2006. – 140с.

Безпалько В.В. Визначення медико-соціальних чинників ризику виникнення наркоманії серед учнів навчальних закладів: Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – 20с.

Безпалько В.В. Медико-соціальні проблеми формування та профілактики адитивної поведінки у дітей та підлітків з вадами інтелекту: Методичні рекомендації / Безпалько В.В., Коган О.В. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004. – 32с.

Беспалько В.В. Профілактика опійної наркоманії серед учнів навчальних закладів: Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА, 2003. – 32с.

Головко О.Ф. Невідкладна само-взаємодопомога при загрозливих для життя станах: Навчально-методичний посібник./ О.Ф. Головко, П.Д. Плахтій, В.О. Головко. – Кам’янець-Подільський,2004. – 75с.

6. Грубляк В. Т. Сучасні методи лікування захворювань нервової системи ( Методичні рекомендації) – Кам’янець-Подільський, 2003. – 24с.

Нагорна А.М. Профілактика наркоманії серед підлітків: Навчальний посібник. – вид. 2-е, доп. / Нагорна А.М., Безпалько В.В. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. – 184с.

Медико-соціальні та правові аспекти девіантної поведінки дітей та підлітків: Методичні рекомендації / Слабкий Г.О., Безпалько В.В., Коган О.В., Федьков О.О. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004. – 32с.

Плахтій Д.П. Безпека життєдіяльності в запитаннях і відповідях: навчальний посібник. – Кам`янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2005.- 256 с.

Плахтій П. Д. Остеохондроз: Профілактика і лікування. Навчальне видання/ П. Д. Пахтій, В.К. Підгорний, Ю.О. Лещук. – Кам’янець-Подільський: Друк ПП Буйницький О.А.,2007. – 96с.

Плахтій П. Д. Сексуальне довголіття чоловіків/ П. Д. Плахтій, А. М, Сьомко, Д. Ф. Іщук, І. В. Кічмаренко. – Кам’янець-Подільський,2005. – 172с.

Прокопчук В.С. Професор М.П.Чорнобривий: Нарис життя й науково-методичної діяльності/ В.С.Прокопчук. – Хмельницький, 2003. – 150с.

Плахтій П.Д. Чинники довкілля і здоров’я людини (основи теорії і тести): Навчальний посібник/ П.Д.Плахтій, І.В.Федорчук, Д.П.Плахтій. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А.,2007. – 136с.

Економіка

Газін В.П. Економіка і зовнішня політика Веймарської республіки (1925-1933 рр.): східноєвропейські аспекти / В.П. Газін. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформ.-вид. відділ, 1999. – 152 с.

Городецька М.О. Малий бізнес: світовий досвід і прцес становлення в Україні. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформ.-вид. відділ, 1997. – 20 с.

Заборовський В.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 153с.

Каньоса М.І. До питання про основні аспекти управління та менеджменту: На допомогу діловій людині / Каньоса М.І., Філінюк А.Г. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 40 с.

Каньоса М.І. Економіка підприємства: навчальний посібник для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ М.І. Каньоса. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 188с.

Каньоса А.М. Загальні основи економічної теорії та її історичний розвиток: Навчальний посібник / Каньоса А.М., Каньоса М.І. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 40 с.

Каньоса М.І. Фінансова і грошово-кредитна система в ринковій економіці: Методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 64с.

Латер Е.С. Экономическая география Хмельницкой области (Методические рекомендации для учителей по изучению промышленности и сельского хозяйства) – Каменец-Подольский, 1987. – 60с.

Латер Ю.С. Основи економічної теорії. ч. 1. Товарне виробництво і підприємництво: Навчально-виробничий посібник для студентів не економічних факультетів / Латер Ю.С., Каньоса М.І. – Кам’янець-Подільський, 1992. – 112с.

Методика викладання економіки: Педагогічна практика:навчально-методичний посібник для студентів практикантів напряму 0501. Економіка і підприємство/ Уклад. А.М. Каньоса, Н.Ю. Олійник. – Кам’янець-Подільський, 2006. – 40с.

Мінюков П.І. Правове забезпечення трудових відносин у закладах освіти в умовах переходу України до ринкової економіки: Навчальний посібник. – К., 1994. – 124с.

Орищак Я.О. Основи економіки / Я.Орищак, В.Чвалюк, М.Стебло.- Тернопіль: підручники і посібники, 2003.- 192 с.

Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. Кн. 2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві/ Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, А.В.Шегда та ін.;За ред. Ю.В.Ніколенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1998. – 272с.-методичний посібник для студентів неекономічних факультетів/ За ред. Ю.С. Латера. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 240с.

Основи економічної теорії: ч. 2.Спільне відтворення та економічне зростання. Основні суспільні форми виробництва та їх еволюція: Навчально

Особливості виникнення та історичний розвиток економічних систем/ Навчально-методичний посібник/ За ред.. О.В.Ковтуна. – Кам’янець-Подільський, 1996. – 59с.

Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. – К.,1999. – 336с.

Підприємництво на Хмельниччині: історія й сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 3-4 липня 1998 р. – Хмельницький, 1998. – 321с.

Плахтій П.Д. Охорона праці: тести, запитання, відповіді. Навчальний посібник / За ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський: П.П. Буйницький О.А., 2008. – 296с.писанню курсових робіт для студентів !-го курсу спеціальностей 050100 – Економічна теорія та 6.050100 – Економіка підприємства/ Укл. М.І. Каньоса, А.М. Каньоса. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 32с.

Політика

Вонсович Г.Б. З історії західної політичної думки XX сторіччя: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 25с.

Газін В.П. Актуальні проблеми сучасності: історія,світова політика. Монографія / В.П.Газін. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2009. – 424 с.

Голод А.П. Політична поведінка населення регіону. Монографія.- Ужгород, 2012.- 212 с.

Городецька М.О. Малий бізнес: світовий досвід і процес становлення в Україні. – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, інформ.-вид. відділ, 1997. – 20с.

Джім Мардох. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження. Доповідь по Україні.- К.: “К.І.С.”, 2010.- 108 с.

Європейський проект та Україна: монографія / А.В.Єрмолаєв, Б.О.Парахонський, Г.М.Яворська, О.О.Резнікова [та ін.].- НІСД, 2012.- 192 с.

Кобильник В.В. Теоретичні та методологічні проблеми політологічних досліджень Методичні рекомендації до вивчення курсу. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Пдільський державний університет, 2008. – 96с.

Кухта Б. Л. З історії української політичної думки : навчальний посібник. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

Національні меншини Хмельниччини / Упр. внутріш. політики Хмельницької облдержадміністрації, Упр. культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації. – Хмельницький, 2007. – 40с.

Піча В.М. Політологія: конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України / Піча В.М., Хома Н.М. – К: Каравела, 1999 – 168с.

Піча В.М. Хто є хто в західній та вітчизнянній соціології: навчальний соціологічний словник для студентів / Укл. В.М. Піча. – Львів: “Світ”, 1999. – 160 с.

Політологія: Методичні матеріали до семінарських занять / Укл. Романюк В.Г., Турівний В.П. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. – 40с.

Поліщук В.С. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник.- Кам”янець-Подільський, 2011.- 148 с.

Сборник трудов международного симпозиума: Наука и предпринимательство. – Винница – Каменец-Подольский, 2003. – 322с.

Світ сучасної людини / Поздняков В.М. (керівник авторського колективу), Долинська Л.В., Кононова З.М., Онопрієнко В.І. та ін. – К: Магістр-s, 1996. – 404с.

Сокровища душевной красоты Сост. С. Ф. Виноградов. – М.: Политиздат, 1984. – 480 с.

Сучасне українське державотворення: національно-політична суть та етнопедагогічний аспект / Укл. Турівний В.П. – Кам’янець-Подільський, 2001. – 20с.

Турівний В.П. Сучасне українське державотворення: національно-політична суть, етнопедагогічний аспект. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 208с.

Українська національно-демократична революція відновлення державності українського народу: Методична розробка / Філінюк А.С., Завальнюк О.М., Мельник Е.М. – Кам’янець-Подільський: КПДПІ, інформаційний відділ, 1996. – 64с.

Федонюк С.В. НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи: навч. посіб. /С.Ф. Федонюк, В.Й. Лажнік, А.А. Моренчук, Н.І.Романюк. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин.націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 258 с.

Держава і право. Юридичні науки

Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг та заяв суб’єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2004 року / Редкол.: Я.В.Давидович (голова), М.І.Мельник (заступник голови),М.І.Ставнівчук та ін. – К., 2005. – 936с.

Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб’єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України 2006 року / Редкол.: Я.В.Давидович (голова), М.І. Мельник (заступник голови), М.І. Ставнійчук (заступник голови) та ін. – К.: Атіка, 2006. – 680с.

Збірник рішень судів за підсумками розгляду скарг і заяв суб’єктів виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 2007 року / Редкол.: В.М. Шаповал (голова): А.Й.Магера (заступник голови), Ж.І. Усенко-Чорна (заступник голови та ін. – К.: ППВФ, 2008. – 704с.

Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року: Інформаційно-довідкове видання. – К.: Фенікс, 2008. – 704 с.

Правознавство: навчальний посібник /Р.Л. Кондратьєв, В.М. Олуйко, В. Баранчук та ін.; за заг. ред. проф. Р.Л. Кондратьєва. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. – 376 с.

Хомінська Л., Палюх М., Вичавські Б. Сучасні роздуми над суспільними аспектами виховання та опіки.- Кам”янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009.- 230 с.

Господарство

Волошинський Й.А. Розмови про кооперацію/ Упор. В. Подолян, В.П.Рекрут; Вінницька обласна спілка споживчих товариств; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка; Вінницька обласна організація національної спілки краєзнавців України: у2-х томах. – Вінниця, 2010. – Т. 1. – 544 с.

Запорожан З.Є. Основи сільського господарства: Лабораторно-практичні заняття. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформ. вид. відділ, 2004. – 122с.

Каньоса М.І. Господарське право України: Комплекс навчально-методичних матеріалів для вивчення дисципліни студентами економічних та юридичних факультетів та спеціальностей / Каньоса М.І., Каньоса А.М. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. – 80с.

Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектива і сучасний стан: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської наукової практичної конференції (22-23 квітня 2003 р.) – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. – 158с.

Чепурнов В.О., Ярема В.І. Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності.- Ужгород: КП “Ужгородська міська друкарня”, 2008.- 144 с.

Історія

Баженов С.Е. Юзеф Антоній Роллє: життя, діяльність, творчість (наукове видання, 2-е доп.) – Кам’янець-Подільський КПДПУ, інформ.-вид. відділ, 2002. – 180с., іл.

Баженов Л.В. Василь Баженов: сторінки життя і творчості/ Л.В. Баженов, Б.С.Кузіна. – Хмельницький, 2001. – 60с.

Баженв Л.В. Володимир Січинський (1894-1962рр.) Життя, діяльність, творчість в ім’я України: монографія/ Л.Б. Баженов, В.Л. Логвіна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009 – 236с.

Баженова С.Е. На шляху реалізму. Історія України в творчості представників «української школи» в польській літературі 40-90 років XIX ст. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 260с.

Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.: Історіографія. Бібліографія. Матеріали. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 480с.

Байдич О.В. Кузьмин. Літопис історії / Байдич О.В., Гринюк Я.К. – Хмельницький, 2001. – 640с.

Бичок І. М. Грушка — село — ворота до столичних міст : історично-публіцистичний нарис. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “ Друк Сервіс”, – 220 с.

Викладання історії в загальноосвітній школі: Методичні поради з педагогічної практики студентам 4-5 курсів історичного факультету (заочна форма навчання) / Укл. Федьков О.М., Дубінський В.А. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інф.-вид. відділ, 2004. – 46с.

Винокур І. С. Археологія України: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів/ І. С. Винокур Д. Я. Телегін. – Тернопіль.,2004. – 480с.

Винокур І.С. Бакота. Столиця давньоруського Пониззя / Винокур І.С., Горішний П.А. – Кам’янець-Подільський: Центр Поділлєзнавства, 1994. – 361с.

Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис. Т. 1.- Мюнхен, 1958.- 450 с.

Воропай О. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис.Т. 2.- Мюнхен, 1966.- 442 с.

Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки. 1918-1945 рр. / Газін В.П., Копилов С.А. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інф.-вид. відділ, 1997. – 388с.

Гальчак С.Д. Герої Поділля: Герої Радянсьеого Союзу – Уродженці Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей. – Київ,2010. – 232с.

Гальчак С.Д. На узбіччі суспільства: Доля українських» остарбайтерів»( Поділля, 1942-2007рр.) – Вінниця, 2009. – 768с.; іл. 16с.

Гальчак С.Д. «Східні робітники» з Поділля у Третьому рейху: депортація,нацистська каторга, опір поневолювачам/ С.Д.Гальчак. – Віниця:» Книга-Вега» ВАТ»Віноблдрукарня», 2003. – 344с.

Гальчак С.Д. Украинские остарбайеры Подольского региона ( Вторая мировая война, послевоенный период). – Винница.,2009. – 544с.

Гординчук М. Форми партнерства недержавних громадських організацій (З досвіду діяльності міста Кам’янця-Подільського) – Кам’янець-Подільський, 1998. – 35с.

Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 р. /Упор. А. Ф. Трубайчук. – К.: либідь. 1992. – 46 с.

Грушевський М. Про старі часи на Україні: Коротка історія України (для першого початку) – К.: Акціонерне товариство «Обереги», 1991. – 100с.

Даниленко В.М. В ім’я України. Петро Іванович Холодний (1876-1930 рр.) / Даниленко В.М., Завальнюк О.М., Куриленко Г.О., Телячий Ю.В. – Хмельницький: П.П. Мельник А.А., 2006. – 2006с.

Даниленко В.М. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917-1920): З хронічки подій / Даниленко В.М., Завальнюк О.М., Телячий Ю.В. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. – 264с.

Драгоманов М. Вибрані праці: у 3-х т., 4 кн./ Ред. колегія: В.П.Андрущенко (голова ) та ін.- К.: Знання України, 2006.- Т. 1, кн. 1.: Історія.Педагогіка. Публіцистика.- 344 с.

Другий Міжнародний науковий конгрес українських істориків» Українська історична наука на сучасному етапі розвитку» Кам’янець-Подільський,17-18 вересня 2003 р.: Доповіді та повідомпення/ Українське історичне товариство, інститут історії України НАН України, Кам’янець-Подільський державний університет. Світова наукова рада при світовому Конгресі Украінців./ Ред.: Любомир Винар, Олександр Завальнюк. – Кам.Под., Нью-Йорк,Острог,2005. – т.1. – 480с. 2006. – т.2. – 497с. 2007. – т.3. – 455с. 2007. – т.4. – 443с.

Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій: Матеріали наукової краєзнавчої конференції. – К.: Рідний край, 1997. – 248с.

Єсюнін С.М. Місто Хмельницький: історія, події, факти. – Хмельницький, 2004. – 112с.

Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський: історико-популярний нарис / Завальнюк О.М., Комарницький О.Б. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2001. – 120с.

Завальнюк О.М. Минуле і сучасне Кам`янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури і медицини: історичні нариси / О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький, В.Б. Стецюк.- Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2007.- Вип.2. – 452 с.

Завальнюк О.М. Новітня аграрна історія України / Завальнюк О.М., Рибак І.В. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004. – 288с.

Завальнюк О.М. Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр. / Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. – 320с.

Завальнюк О.М. Україна в роки Другої світової війни( матеріали до практичних занять на історичному факультеті). – Кам’янець-Подільський,1996. – 124с.

Завальнюк О.М. Українська Галицька армія на Поділлі.( липень 1919-травень 1920рр.): Історичний нарис/ О.М. Завальнюк, С.В. Олійник – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА, 2001. – 148с.

Завальнюк О.М. Хмельниччина у 1944-1944рр.: хроніка війни / Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б., Олійник К.В. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. – 140с.

Заводовський А. А. Українське питання у дзеркалі преси вітчизняної соціал-демократії ( КінецьХІХ-початок ХХст.): Монографія/ А. А. Заводовський. – Кам’янець-Подільський,2008. – 152с.

Етнокультурні міфи та упередження в науці, освіті та суспільному житті.- Т. 1: матеріали 1-го та 2-го міжнародних семінарів у межах постійного Міжнародного інтеграцйного проекту для студентів, магістрантів і аспірантів “ Школа відкритого розуму”.- Кам”янець-Подільський: Аксіома, 2009.- 232 с.

Історія міста Хмельницького: документи і матеріали/ Упорядник С.М.Єсюнін. – Хмельницький, 2006. – 80с.

Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах: Хмельницької обл./ Гол. Ред. колегія П. Т. Тронько, М. П. Бажан, М. К. Білогуров та ін.. – К.,1971. – 706с.

Інтеграція навчального процесу та науково-дослідної роботи відповідно до вимог Болонського процесу. Досвід роботи. – К., 2006. – 13с.

Історія Теофіпольщини: історичний нарис та збірник документів центрального державного історичного архіву України: м. Київ, т. 1. Давні акти. – Хмельницький: Поділля, 2003. – 576с.

Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Збірник статей): вип. 26.- К.: інститут історії України НАН України, 2004.- 440 с.

Кам`янець-Подільський — остання столиця Української Народної Республіки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Кам`янець-Подільський, 6-7 жовтня 2009 р. / ред. кол. В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, О.М. Завальнюк та ін. – Кам`янець-Подільський: Оіюм, 2009. – 384 с.

Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків:історія і сучасність: Збірник наукових працьза підсумками Міжнародної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків( 16-17 травня 2003р.) – Кам’янець-Подільський,2004. – 188с.

Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: Збірник наукових праць за підсумками Другої Міжнародної науково-практичної конференції» Кам`янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків”(14-15 травня 2005р.). – Кам’янець-Подільський,2005. -252с.

Кам`янець-Подільський у контексті українсько- європейських зв`язків: історія і сучасність. Збірник наукових праць за підсумками Третьої Міжнародної науково-практичної конференції “Кам`янець- Подільський у контексті українсько-європейських зв`язків і сучасність” (5-6 жовтня 2006 р.) / заг. ред.: О.М.Завальнюк, наук.ред. В.О.Савчук. Кам.- Поділ. нац. ун-т. ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський: Вид. Зволейко Д.Г., 2010. – 320 с.

Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч. Ч. 1.: навч. посібник / За ред. А.З.Москаленка; Передм. А.Г.Погрібного. – К.: Либідь, 1994. – 336с.

Кащенко А. Зруйноване гніздо: Історичні повісті та оповідання. – К.: Дніпро, 1991. – 647с.

Комарніцький О.Б. Містечка Волині та Київщини у добу Української революції 1917 — 1920 рр: монографія / О.Б. Комарніцький; за науковою ред. проф. О.М.Завальнюка. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2009. -312 с.

Країни Центрально-Східної Європи в умовах постсоціалістичної демократичної трансформації : збірник матеріалів науково- теоретичної конференції. – Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 40 с.

Кримські татари, шлях до повернення: кримськотатарський національний рух (друга половина 1940-х – початок 1990-х років) очима радянських спецслужб. Збірник документів та матеріалів. Ч.1. / Упоряд. О.Г.Бажан, Ю.З.Данилюк, С.А.Кокін, О.А.Лошицький. – К.,2004. – 395с.

Самійло Кішка: Історичні розвідки, думи, оповідання / Упор. В.Шевчук. – К.: Веселка, 1994. – 157с.

Крамар С.І. Місто Кам’янець-Подільський у ХІV-ХVІІІстоліттях: Магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад. Історико –правовий нарис. – Кам`янець–Подільський,2010. – 336 с.

Кубань — Україна: питання історико-культурної взаємодії. Вип. 6. – Краснодар; Київ: ЕДВІ, 2012. – 380 с.

Кукурудзяк М.Г. Історіографія історії Західної Європи і Америки нового часу:( конспект лекцій на допомогу студентам). – Кам’янець-Подільський,1993. – 71с.

Кукурудзяк М.Г. Історіографія історії нового і новітнього часу країн Європи і Америки: Конспект лекцій/ М.Г. Кукурудзяк. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. – 136с.

Культура і побут населення України: Навчальний посібник/ В. І. Артюк, В.І. Наулко, В. Ф. Горленко. Та ін. – Київ, 1993. – 288с.,іл.

Малий В.В. Етносоціальні процеси на Поділлі у 1861- 1914 рр. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 280 с.

Манкевич М. Староконстянтинівщина: історичний формуляр. – Хмельницький: Поділля, 1997. – 164с.

Матеріали Всукраїнської науково-практичної конференції 26 червня 2004р.:Літописний Губин в контексті історії Болохівської землі (ХІІ-ХІІ)/ Ред. Колегія А.В.Баженов, І.С.Винокур, В.І.Войтенко, О.І.Журко, А.Г.Філінюк – Київ – Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Староконстянтинів, 2004. – 238с.

Матеріали IX-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції: Конференція присвячена 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 488с.

Матеріали Х-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції/ Ред. кол.: І.С. Винокур, Л.В. Баженов, Ю.І. Блажевич та ін. – Кам’янець-Подільський, 2000. – 560с.

Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 годов: Итоговый отчет 1990 г. Русскоязычное издание отчета комиссии осуществляется в связи с 60-летием трагических событий 1932-33гг. в истории украинского народа. – К., 1992. – 191с.

Мицик Ю. А., Степанков В. С., Сторженко І. С. Сполохи козацької звитяги : нариси. Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 206 с.

Нариси історії Поділля: На допомогу вчителю. – Хмельницький: Облполіграфвидав, 1990. – 327с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 1998. – т. 2 (4) – 400с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т. 6.(8). – 576с.

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Оіюм, 2009. – Т.19.: На пошану акад. В.А.Смолія. – 568 с.

Огієнко Іван. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Курс читаний в українськім народнім університеті: За малюнками і портретами українських культурних діячів. – К: Вид-во книгарні Є.Череповського, 1918. – 272с.

Опря А.В. Роль селянського поземельного банку в проведенні столипінської аграрної реформи в Україні/ А.В. Опря. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 140с.

Поділля і Південно-Східна Волинь в роки Визвольної війни середини 17ст.: Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої науково-практичної конференції, 19 вересня 1998р./ інститут історії України НАН України та ін.. – Стара Синява: Поділля, 1998 – 328с.

Полонному 1000 років: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-17 червня 1995 року. – Полонне, 1995. – 240с.

Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць/ [ред.кол.:С.А.Копилов (голова, наук. ред.) та ін.] Кам”янець-Подільський:, 2010.- Вип 2.- 160 с.

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць/ [ред.кол.: В.С.тепанкова (гол. ред.) та ін.].- Кам”янець-Подільський, 2010.- Вип.1.- 200 с.

Прокопчук В.С. Під егідою Українського Комітету краєзнавства/ В.С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський: Аетка-НОВА, 2004. – 312с.

Рибак І.В. Наш край в історії України. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007. – 260с.

Рибак І.В. Соціальна інфраструктура українського села: зміни, труднощі, проблеми (20-початку 90-х рр.). – К: Рідний край, 1997. – 163с.

Рибак І.В. Трагічний перелом. Колективізація і розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 140с.

Сергійчук В. Українська соборність: відродження українства в 1917- 1920 роках.- К.: “ Українська видавнича спілка”, 1999.- 414 с.

Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини / Наук. ред. Тронько П.Т. – Хмельницький, 1995. – 336с.

Слободянюк П.Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Віньковецького району / Слободянюк П.Я., Рибак І.В. – Хмельницький: Поділля, 2003 – 312с., 16с. – іл.

Академік Валерій Андрійович Смолій / Серія «Видатні випускники Кам’янець-Подільського державного університету». – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2006. – 24с.

Солдатенко В.Ф. Революційні альтернативи 1917 року й Україна / В.В. Солдатенко, О.М. Любовець. – К.: Наукова думка, 2010. – 318 с.

Стєпанков В.С. Велерій Смолій: чаруючі звершення українського історика (до 60-річчя від дня народження і 40-річчя наукової діяльності доктора історичних наук, професора, академіка НАН України Валерія Андрійовича Смолія) / В.С. Стєпанков. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 32 с.

Стєпанков В.С. Новітня історія країн Азії та Африки: Методичні рекомендації до вивчення курсу/В.С.Степанков, В.А.Дубінський. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 82с.

Субтельний О. Україна: історія.- К.: Либідь, 1994.- 736 с.

Творчі вершини вченого: Збірник наукових праць до60-річчя від дня народження доктора історичних наук,професора М. Г. Кукурудзяка. – Кам’янець-Подільський,1998. – 352с.

Тимошек М.С. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та виробничій діяльності: Монографія / Передмова М.Г.Жулинського. – К.: Заповіт, 1997. – 231с., іл.

Наукові праці Кам’янець-Подільський: Оіюм., 2001. – т. 5 (7). – 352с.

Тези доповідей: 7 Подільська історико-краєзнавча конференція (секція археології) – Кам’янець-Подільський, 1987. – 64с.

Тези доповідей науково-практичної конференції «Поділля в роки визвольної війни українського народу 1648-1654 роки» / Ред. Винокур І.С., Прокопчук В.С. – Дунаївці, 1992. – 30с.

Трубчанінов С.В. Історія Поділля та Південно-східної Волині. Кн. 1. / Трубчанінов С.В., Винокур І.С. – Кам’янець-Подільський: Центр Поділлєзнавства, 1993. – 112с.

Трубчанінов С.В. Історія Поділля та Південно-Східної Волині. Кн. 2. – Кам’янець-Подільський: Центр поділлєзнавства, 1994. – 80с.

Трубчанінов С.В., Винокур І.С. Історія України. Навчальний посібник для 6-7 класів середніх загальноосвітніх шкіл. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 1997. – 176 с.

Трубчанінов С.В. Практикум з історичної географії України: навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2002. – 128с.

Українське народознавство: Навчальний посібник/ За ред.. С.П. Павлюка, Г.Й. Горинь, Р.Ф.Кирчіва. – Львів: Фенікс, 1994. – 608с.

Україна і Росія: хроніка взаємин 1991 — 2003рр./ Автор ідеї та керівник проекту В.М.Соколов; заг. ред. А.О.Стьопін.- Одеса: “Астропринт”, 2004.- 520 с.

Україна і Росія: хроніка взаємин: Т.2, 2004- 2007 рр./ Автор ідеї і кер. проекту В.К.Соколов; заг. ред. А.О.Стьопін.- Одеса: “Астропринт”, 2007.- 546 с.

Українська національно-демократична революція. Відновлення державності українського народу: Методична розробка на допомогу студентам,вчителям історії загальноосвітніх шкіл та викладачам профтехучилищ. – Кам’янець-Подільський державний інститут, інформаційно-видавничий відділ, 1996. – 64с.

Федьков О. М. Політичні партії і селянство в 1905-1907 роки (діяльність партійних та непартійних організацій в селах Правобережної України): Монографія. – Кам. –Под.,2007. – 248с.

Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр.: матеріали всеукраїнської наукової конференції. Кам`янець-Подільський, 6-7 грудня 2007 р. / ред.кол.: Смолій В.А., О.М.Завальнюк, О.П.Реєнт та ін. – Кам`янець-Подільський: Оіюм, 2008.- 336 с.

Петро Іванович Холодний (1876-1930рр.). Життя в ім’я України: Збірник статей і повідомлень за матеріалами Всеукраїнського круглого столу (14-15грудня 2006 р., Кам’янець-Подільський державний університет) – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – 228с.

Щур О. Голосків (село на Поділлі: історія та сучасність). – Кам’янець-Подільський: Рідний край, 1998. – 366с., іл.

Подільської землі сини: Художня публіцистика, збірка / упор. С.П. Пилявський, І.С. Чиж, В.П. Чижевський – Хмельницький: Поділля, 1993. – 144с.

Рибак І.В. Історія радянського суспільства: випробування, криза та загибель 1941-1991рр. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 147с.

Під полиновою зорею: Фотонарис про історію та культуру Чорнобильського Полісся / Фото М.Загреби, М.Глушка, С.Гвоздевич та ін.; Упоряд. Є.Аристов, Р.Омеляшко. – К: Артек, 1996 – 160с., іл.

Ювіляри України. Події та особистості ХХІ століття / Автор ідеї та автор-упорядник Вадим Болгов. – К, 2011. – 335 с.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: У 3-х томах.: т. 3-й. – К: Наукова думка, 1993. – 556с.

Педагогіка

Актуальні проблеми трансформації соціогуманітарної освіти: Збірник наукових праць 32 підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5грудня 2003р.) – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – 186с.

Аналітичні дослідження системи вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки: Аналітично-інформаційні матеріали до засідання колегії Міністерства освіти і науки. – К, 2003. – 76с.

Атаманчук П. С., Кухт А. М. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики ( 9-11 класи) : навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2001. – 76 с.

Атаманчук П.С. Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності. – Кам’янець-Подільський: КПДПІ, інформ.-вид. відділ, 1997. – 136с.

Арєф`єв В.Г., Єдинак Г.А. Фізична культура в школі ( молодому спеціалісту): навчальний посібник для студентів навчальних закладів ІІ- ІV рівнів акредитації. – 2-е вид. перероб. і доп. – Кам`янець-Подільський: Абетка — Нова, 2002. – 384 с.

Бахмат М.І. Подільський державний аграрно-технічний університет. Монографія. / Бахмат М.І. Алещенко М.І. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 264с.

Берека В.Є., Шоробура І.М. Козаком я мрію бути: навчально-методичний посібник.- Кам”янець- Подільський: Абетка, 2004.- 396 с.

Берека В. Є. Організація практичної підготовки слухачів магістратури за спеціальністю “ Управління навчальним закладом”. – Хмельницький, 2005. – 216 с.

Борисова Т.В. Підготовка студентів до естетичного виховання школярів засобами музичного театру.- Кам”янець-Подільський, 2011.- 168 с.

Бюлетень з проблем вищої школи за 2003 / Уклад.: Г. Бачинська, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, іформ.-вид. відділ, 2004. – 46с.

Вимоги до уроку в спеціальній школі для дітей з вадами інтелекту : методичні рекомендації./ С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський, 1998 — 24 с.

Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у підготовці педагога: збірник наукових праць.- Кам”янець-Подільський: Абетка- Нова, 2003.- 208 с.

Вимоги до написання, оформлення, захисту курсових, дипломних і магістерських робіт із спеціальної педагогіки: Методичні рекомендації для студентів і магістрантів спеціальності»Дефектологія» / Укладач С.П. Миронова. – Кам’янець-Подільський держ. ун.-т, інформ.-вид. відділ,2003. – 50с.

Виховна робота у вищому навчальному закладі: симбіоз нового і традиційного: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформ.-вид. відділ, 2001. – 268с.

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма. – 2-е вид. доп. і перероб. / М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та ін. – К.: ТОВ «Вид.-во Дельта», 2007.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку.Хмельницька обл. / ред. рада вих.: В.Г.Кремень (гол.) [та ін]; ред. кол. Т.Х: О.М.Завальнюк ( гол.) [та ін]. – К.: Знання України. 2010. – 447 с.

Вісник Кам”янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.- Кам”янець-Подільський: ПП “Медобори-2006”.- 2010.- 592 с.

Вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Вип.4.- Кам`янець- Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 532 с.

Волинський національний університет імені Лесі Українки / Ред. колегія І.Я.Коцан, М.Г.Жулинський [та ін.]. – Луцьк, 2010. – 244 с.

Волошин М.М. Теоретичні основи методики навчання технічних дисциплін у вищому закладі освіти аграрно-технічного профілю: Монографія. Вид. 2-е / За ред. А.І. Дьоміна, В.В. Кизирського. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – 336с.

Вонсович В.П. Методичні рекомендації: «Рейтинговий контроль знань студентів з педагогіки при модульній побудові курсу» / Вонсович В.П., Трішневська Г.Б. – Кам’янець-Подільський: КПДПІ, науково-видавничий відділ, 1995. – 40с.

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе: пособие для учителей и студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов /Под ред. В.В.Воронковой.- М.: Школа-Пресс, 1994.- 416 с.

Гаврилова Н. С. Порушення фонетичного боку мовлення у дітей : монографія. – Кам”янець-Подільський, 2011. – 200 с.

Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія/ В. М.Галузинський, М. Б. Євтух. – Рівне,1996. – 237с.

Гоншовський В.М. Реалізація індивідуального підходу у фізичній підготовці майбутніх рятувальників: методичні рекомендації / Гоншовський В.М., Фотуйма О.М., Єдинак Г.А. – Кам`янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 152 с.

Гуманітарні студії: Україна- Польща// Збірник наукових праць/ Гол. ред. колегії: О.Завальнюк, С.Уліяш.- Кам”янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2010.- 384 с.

Гурман Л.Д. Рівень фізичної підготовленості старшокласників міста Кам’янця-Подільського. – Кам’янець-Подільський, 1997. – 32с.

Дмитрієв С.М. Українська національна школа і педагогіка в епоху відродження (XVI – XVIII ст.) / Дмитрієв С.М., Мітін Г.Д., Сесак І.В. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 104с.

Дубінський В.А. Методика викладання історії в школі: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів історичного факультету. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-методичний відділ, 2005. – 82с.

Єдинак Г. А. Передумови організації та формування змісту рухової діяльності дітей з церебральним паралічем : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2007. 114 с.

Єдинак Г.А. Теорія і технологія використання фізичних вправ у реабілітації дітей з церебральним паралічем: навчальний посібник.- Кам”янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2007.- 352 с.

Єдинак Г.А., Клименко В.М., Мисів В.М. Навчальний предмет “ Захист Вітчизни”: навчальний посібник / Під заг.ред. Г.А.Єдинака. – Кам`янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2004. – 296 с.

Єдинак Г.А. Фізичне виховання дітей з церебральним паралічем: монографія – Кам`янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – 394 с.

Завальнюк О.М. Будівництво української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції ( 1917-1920)./ О.М. Завальнюк, Ю.В.Телячий. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА, 2001. – 212с.

Завальнюк О.М. До історії Кам’янець-Подільського державного університету ( 1918-2003рр.): Довідково-статистичні матеріали. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – 88с.

Завальнюк О.М. До історії Кам”янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1918- 2010 рр.): довідково-статистичні матеріали/ О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький.- Кам”янець-Подільський: Оіюм, 2011.- 112 с.

Завальнюк О.М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921рр.). – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА, 2006. – 632с.

Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2007 рр.): Історичний нарис. – Вид. 4-е, допрацьоване і доповнене / Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 228с.

Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет (1918-2003): Історичний нарис / Завальнюк О.М., Комарницький О.Б. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 108с.

Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний університет: Курсом зростання (2002-2006рр.) / Завальнюк О.М., Комарницький О.Б. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – 300с., іл.

Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет ( 1918-2008рр.): Історичний нарис/ О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 296с.

Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ( 1918-2009рр.): Історичний нарис/ О.М. Завальнюк, О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2009. – 388с.

Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка( 1918-2010рр.) Історичний нарис/ О. М. Завальнюк, Комарницький. – Кам’янець-Подільський,2010 – 380с.

Завальнюк О.М. Кам”янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918- 2011 рр.) Історичний нарис/ О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький.- Кам”янець-Подільський: Аксіома, 2011.- 452 с.

Завальнюк О.М. Микола Іванович Бахмат: людина, вчений, керівник / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 60с.

Завальнюк О.М. Науково-дослідний сектор Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007- 2012) / О.М.Завальнюк, І.М.Конет. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 140 с.: іл.

Завальнюк О.М. Сільськогосподарський факультет Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1921рр.) Дослідження, документи, матеріали / Завальнюк О.М., Комарницький О.Б. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 552с.

Завальнюк О.М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори і будівничі (1917-1920рр.). – Кам`янець- Подільський: Абетка — Нова, 2005. – 496 с.

Завальнюк О. М. Юрій Теплінський. Портрет математика-професіонала/ Серія» Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету Івана Огієнка”/ О.М. Завальнюк, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський,2010. – 40с.

Загальна педагогіка: лекції: навчально-методичний посібник/ Е.І.Федорчук, В.В.Федорчук.- Кам”янець-Подільський: ПП Зволейко, 2007.- 284 с.

Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: збірник наукових праць/ За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука/ Інститут засобів навчання АПН України.- К.: Атіка, 2004.- 240 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія фізико-математична / Відп. ред. І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський: КПДПІ, 1993. – 185с.

Збірник наукових праць. Серія педагогічна: вип. 4. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 212с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна. – Вип. 5-й – Кам’янець-Подільський: Медобори ( ПП Мошак М.І.), 2003. – 208с.

Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика”.- Вип.1.- Кам”янець-Подільський: ПП “Медобори- 2006”., 2009.- 296 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський,2002. – Вип.8. – 344с.

Збірник наукових праць Кам’янеець-Подільського університету: Серія педагогічна: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет. Інформаційно-видавничий відділ, 2003. – Вип. 9. – 178с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна./ Ред. Кол.: П.С. Атаманчук та ін. – Кам’янець-Подільський,2008. – Вип. 14. – 226 с.

Збірник наукових праць Кам”янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: серія соціально-педагогічна: вип.ХI/ За ред. Л.П.Мельник, В.І.Співака.- Кам”янець-Подільський: Аксіома, 2009.- 266 с.

Збірник наукових праць Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. – Вип ХХ в двох частинах, частина 1.Серія: соціально-педагогічна. – Кам`янець- Подільський: Медобори – 2006,2012. – 452 с.

Збірник наукових праць Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. – Вип.ХІХ. В двох частинах, частина 2. Серія: соціально-педагогічна. – Кам`янець- Подільський: Медобори — 2006, 2012. – 462 с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-педагогічна. Вип. 6./ Від. Ред. В.І.Співак. – Кам’янець-Подільський,2006. – 352с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія філологічна. Вип.2. – Кам’янець-Подільський1998. – 272с.

Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Вип. 2. – 174с.

Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам”янець- Подільського національного університету імені Івана огієнка. Філологічні науки.- Вип. 5.- Кам”янець-Подільський: ПП Потапов, 2010.- 196 с.

Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки та психології:вип.2./ За ред. Гаврилової Н.С.- Кам”янець-Подільський: інформаційно-видавничий відділ КПНУ імені Івана Огієнка, 2009.- 270 с.

Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології / За ред. Н.С.Гаврилової. – Вип.4. – Кам`янець- Подільський: ПП Медобори — 2006, 2011. – 324 с.

Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології:вип.3./ За ред. Гаврилової Н.С.- Кам”янець-Подільський: інформаційно-видавничий відділ КПНУ імені Івана Огієнка, 2010.- 376 с.

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах: Т.3. /Творчий задум та заг. ред. проф. О.М.Завальнюка. – Кам`янець- Подільський: Оіюм, 2008. – 108 с.

Каньоса П. С. Педагогічний факультет Кам’янець-Подільський національного університету: минуле і сьогодення/ П. С. Каньоса, А. Ф. Суровий. – Кам’янець-Подільський,2008. – 196с.

Коваль Л.Г.Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН,1997. – 392с.

Ковальчук А.Ф. Трудове навчання і художня праця з практикумом: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічного факультету спеціальності 7.010102» Початкове навчання»/ А.Ф. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – 180с.

Ковальчук Г.П. Трудове виховання школярів в загальноосвітніх закладах України наприкінці ХІХ — в першій третині ХХ століття: аналіз крізь призму сучасності: монографія / Г.П.Ковальчук, В.В.Присакар. – Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.

Кукурудзяк М.Г., Собчинська М.М. З історії національної школи і педагогічної думки в українській народній республіці.- Кам”янець- Подільський, 1997.- 174 с.

Курило В.М. Освіта України і науково- технічний та соціальний прогрес: історія, досвід,уроки./ Курило В.М., Шепотько В.П.- К.: “Деміур”, 2006.- 432 с.

Кучинська І. О. Виховання громадянськості в Україні ( друга половинаХІХ-ХХст.):Монографія/ І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський,2009. – 196с.

Кучинська І.О. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 104с.

Кучинська І.О. Духовні джерела Івана Огієнка: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 88с.

Лаврусевич Н.О. Особливості викладання новелістики 20-30-х роківХХ століття у школі: Навчально-методичний посібник/ Н.О. Лаврусевич. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. – 108с.

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Прометей, 1992. – 528с.

Матвєєв М.Д., Задорожнюк А.Б. Природничий факультет Кам”янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичний нарис.- Кам”янець-Подільський: Аксіома, 2008.- 148 с.

Мітін Г.Д. Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі (ІХ-ХІІ ст.) Методичні поради та матеріали на допомогу студентам педінститутів з курсу «Історія педагогіки». / Мітін Г.Д., Сесак І.В. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 64с.

Модернізація професійно- технічної освіти: Методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 травня 2009 р. у м.Кам`янець-Подільському: співголови: О.М.Завальнюк, А.М.Харчук.- Кам`янець-Подільський: Вид.ПП Зволейко Д.Г., 2010.- 352с.

Наукова звитяга у щоденному вимірі. До 60-річчя від дня науково- педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора,академіка Валерія Степановича Степанкова / Укл. О.М.Завальнюк.- Кам`янець- Подільський: Абетка — Нова, 2007. – 256 с.

Наукові досягнення студентів — рідному університету: матеріали регіональної науково-практичної конференції студентів і магістрантів, присвяченої 93-й річниці від дня заснування Кам`янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 19- 20 жовтня 2011р., [Ред.кол.: І.М.Конет (гол.ред.) та ін]. – Кам`янець- Подільський, 2011.- 220 с.

Наукові праці історичного факультету: Історичний факультет: т.2. – Кам’янець-Подільський,1996. – 264 с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. В 3-х томах. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформ.-вид. відділ, 2004. – Т. 3. – 334 с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подількго національного університету: Вип. 7, у 5-ти т. – Кам’янець-Подільський,2008. – Т.4. – 182 с.

Національно-культурний аспект вивчення україністики і полоністики.Збірник студентських наукових праць: Вип. 1. – Кам`янець- Подільський, 2010. – 144 с.

Невтомний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект / Автор А.А. Марушкевич. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 128с.

Нечепоренко Л.С. Методологічні засади теорії і практики педагогічної майстерності: монографія. – Х.: Видавничий центр ХНУ, 2004. – 128 с.

Нові твори та імена в програмі з української літератури. 7-11 класи: Посібник для вчителя/ Упор. Орищин Р.Ф. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 104с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник: Серія історична та філологічна. Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформ.-вид. відділ, 2003. – 200с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична та філологічна; Вип. 4.- Кам”янець- Подільський: редакційно- видавничий відділ, 2007.- 340 с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: серія історична та філологічна. Вип.11.- Кам”янець- Подільський: Кам”янець- Подільський державний університет, інформаційно- видавничий відділ, 2005.- 256 с.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник: серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський. 2012. – Вип. ІХ. – 392 с.

Олійник В. В. Дистаційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: Навчальний посібник. – Київ,2001. – 148с.

Освіта: інформаційно-аналітичний збірник. – Хмельницький, 1997. – 106с.

Освіта: Статистичний збірник. – 1995. – 106с.

Освіта: Статистичний збірник. – Хмельницький, 1994. – 130с.

Освіта, наука і культура на Поділлі: Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. – Т. 3. – 288 с. – Кам’янець-Подільський, Оіюм, 2004. – 376с.

Освіта,наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009 – Т.13: Присвячено 90-річчю Кам’янецької доби УНР. – 524с.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм,2004. – Т. 4. – 376с.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський:Оіюм,2005. – Т. 5. Матеріали круглого столу» Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII-на початку ХХІ ст.» – 376с.

Освіта. наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т. 6.: Матеріали другого круглого столу» Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVIII-на початку ХХІ ст.» – 376с.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – 2006. – Т. 7.: Матеріали третього круглого столу» Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у ХVIII-на початку ХХІ ст.» – 416 с.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т. 8: Матеріали четвертого круглого столу» Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – 456с.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам`янець-Подільський: Оіюм, 2007. – Т. 9.: Матеріали п`ятого круглого столу» Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – 512с.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – Т.12: Матеріали восьмого круглого столу «Культура,освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». – 520с.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2008. – т.12: Матеріали восьмого круглого столу «Культура,освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». – 520с.

Освіта, наука і культура на Поділлі: збірник наукових праць: Т.14. – Кам`янець-Подільський: Оіюм, 2009. – 528 с.

Освіта. Наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський :Оіюм, 2011. – Т. 18.: Матеріали круглого столу” Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі” 22 жовтня 2011 року. – 608 с.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : оіюм, 2013. – Т. 20 : 95-річчю заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету присвячується. – 608 с.

Освіта та наукова діяльність у світлі вимог Болонського процесу (З досвіду роботи Тернопільського національного педагогічного університету В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – 19с.

Основы педагогического мастерства: Учебн. пособ. для пед. спец. Высш. Учебн. Заведений / И.А.Зязюн, И.Ф.Кривонос, Н.Н.Тарасевич и др.; Под ред. И.А.Зязюна. – М.: Просвещение, 1989. – 302с.

Павлов В. І., Кравцов В. С., Мельник Л. М. Фінанси і кредит: бакалавр, спеціаліст. магістр. Інформаційний пакет. – Рівне: НУВГП, 2010. – 357 с.

Палюх М., Хомінська Л., Козачук Ф. Вибрані питання з курсу педагогіки і соціальної роботи. – Кам`янець-Подільський: Каліграф, 2009. – 264 с.

Панішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині. – Чернівці: Рута, 2002. – 520 с.

Паращич В.В. Українська література 5 клас: Плани-конспекти уроків. – Х.: Веста: Видавництво “Ранок”, 2008. – 272с.

Педагогічний: віхи розвою: історичний нарис. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 204 с.

Плахтій П. Д. Наукознавство у системі професійної підготовки студентів: Навчальний посібник/ П. Д. Плахтій,А. І. Шинкарюк, В. А. Гурський, Л. Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський, 2006. – 132с.

Програма та методичні поради з педагогічної практики студентам ІV-V курсів історичного факультету / Уклад В.А.Дубинський, Т.В.Дуткевич, Е.І.Федорчук, О.М.Федьков. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інф.-вид. відділ, 2003. – 54с.

Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України/ За ред.. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип.2. – Кам’янець-Подільський,2008. – 408с.

Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: вісник Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки (за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції). – Кам`янець-Подільський: ПП “Медобори — 2006”,2010. – 592 с.

Радул В. В. Соціальна зрілість молодого вчителя: монографія. – К.: Вища школа, 1997. – 269 с.

Резніченко В. П. Біологія у порівняльних таблицях. – Кам`янець-Подільський: Аксіома. 2007. – 172 с.

Свідзинський А. Самоорганізація і культура. – К.,1999. – 288с.

Святкування 90-річчя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник матеріалів/ Упор., автор вступної статті О.Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський,2009. – 124с.

Сінгаєвський С.М. Педагогічне управління. Учитель фізичної культури: професія, діяльність, навчання. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інф.-вид. відділ, 1999. – 160с.

Сінгаєвський С.М. Фізичне виховання – здоров’я школярів: Методологічні, змістово-спрямувальні та управлінські основи впровадження в практику. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інф.-вид. відділ, 2002. – 312с.

Сінгаєвський С.М. Фізичне виховання школярів: теоретична підготовка (в питаннях і відповідях): довідник- посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів / С.М.Сінгаєвський, Д.Д.Совтисік, М.С.Солопчук [та ін.]. – Кам`янець-Подільський, 2002. – 126 с.

Слово про вчителя / Упор. і автор вступ. Статті О.Т. Губко. – К.: Радянська школа, 1985. – 254 с.

Сморжевський Л. О., Сморжевський Ю. Л. Стереометрія : дидактичні матеріали та тематичні перевірочні роботи для рівневого навчання. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 68 с.

Cолопчук М. С. Виробнича (педагогічна) практика студентів факультету фізичної культури на базі загальноосвітніх навчальних закладів (в умовах кредитно-модульної системи навчання)/ М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 120 с.

Солопчук М.С. Факультет фізичної культури Кам`янець- Подільського національного університету (1949- 2008 рр.). – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2008.- 164 с.

Солопчук М.С. Фізичне виховання дітей раннього і дошкільного віку. – Кам’янець-Подільський: КПДПІ, інф.-вид. відділ, 1997. – 40с.

Спеціальна психологія. Тексти. Ч. 2./ За ред. М. П. Матвєєвої. С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський, 2001. – 140 с.

Спеціальна психологія. Тексти. Ч. 1/ За ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. – Кам’янець-Подільський, 1999. – 158 с.

Співак В. І., Глушковецький А. Л. Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам`янець-Подільського національного університету. – Кам`янець-Подільський : Aксіома, 2008. – 60 с.

Стадненко Н. М., Матвєєва М. П., Обухівська А. Г. Нариси з олігофренопсихології / За ред. Н. М. Стадненко. – Кам’янець-Подільський. 2002. – 200 с.

Сухомлинський В. О. вибрані твори в п`яти томах. Т. 1. – К.: Радянська школа, 1976. – 654 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п`яти томах. Т. 2. – К.: Радянська школа, 1976. – 670 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п`яти томах. Т. 3. – К.: Радянська школа, 1977. – 670 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п`яти томах. Т. 4. – К.: Радянська школа. 1977. – 640 с.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п`яти томах. Т. 5. – К.: Радянська школа, 1977. – 639 с.

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К.: Рад. шк.,1988. – 272с.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві/ В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1988. – 310с.

Тернопільський національний економічний університет. Історія. Звершення. Особистості. / Автори-упорядники: Неоніла Струк, Олена Матвійчук. – К., 2006. -336 с.

Тимошенко Б.М., Чередніченко Г.М. Рухові здібності людини і методика їх розвитку: навчальний посібник / Б.М.Тимошенко, Т.М.Чередніченко. – Кам`янець- Подільський: Кам`янець- Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 284 с.

Университеты и общество. Сотрудничество университетов в ХХІ веке: Материалы Второй международной научно-практической конференции университетов: МГУ им. Ломоносова, 27-28 ноября 2003г./ Ред. Кол.: Садовничий В. А. и др. – 2004. – 783с.

Федорчук Е.І. Педагогіка: модульне навчання. Навчальний посібник для студентів педвузів. Ч. 2. Модуль 2. Теоретичні основи процесу навчання. Модуль 3. Організаційно-методичні основи процесу навчання Федорчук Е.І., Конькова Г.І., Вонсович В.П. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1999. – 92с.

ХХХХІІ звітна наукова конференція кафедр інституту за 1991-1992 рр. (секція фізико-математичних наук) – Кам’янець-Подільський, 1993. – 56с.

ХХХХІІ звітна наукова конференція кафедр інституту за 1991-1992рр. (секція філології): Тези доповідей / ред. Насмінчук Г.Й. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 156с.

Федорчук Е.І. Педагогіка: Модульне навчання: навчальний посібник для студентів педвузів: Ч. 3, модуль 4. Теоретичні основи процесу виховання. Модуль 5. Організаційно-методичні основи процесу виховання / Е.І. Федорчук, Т.І. Конькова, В.П. Вонсович, Г.Б. Трішневська. – Кам`янець-Подільський: Абетка, 1999. – 124с.

Філінюк А. Г., Трембіцький А. М. Наукова робота студента : методичні рекомендації для студентів і магістрантів усіх спеціальностей і форм навчання. – Кам`янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 75 с.

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти: збірник матеріалів V Всаукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю / [ред.: П.С.Атаманчук ( відп.ред.) та ін.] Кам`янець- Подільський: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 272 с.

Шеремета Н. П., Коваленко Н. Д. Навчальна практика з діалектології : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2003. – 84 с.

Шляхи оптимізації практичної результативності процесу фізичного виховання школярів: Збірник науково-методичних матеріалів / За ред. С.М. Сінгаєвського. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інформ.-вид. відділ, 2000. – 136с.

Якубовський В.І. Музеєзнавство: Навчальний посібник-практикум. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І., 2006. – 272с.

Мовознавство

Англійська мова в Україні ХХІ ст.: Пріоритети в лінгвістиці та перспективи в методиці: матеріали конференції (англ. мовою). – Кам’янець-Подільський, 2006. – 280с.

Англійська мова. Навчально-методичний посібник для студенів-заочників / упор. Балакірєва Т.І., Пієнко М.А., Проценко Н.В. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 88с.

English in the centuru Ukraine: research priorittes and perspectives on Language teaching and learning: conference papers. – Кам’янець-Подільський,2006., – 280с.

Андрієвська Г.А. Сучасна російська мова. Лінгвістичний аналіз. Для студентів педагогічного факультету( російською мовою)/ Г.А. Андрієвська, Н.Й. Солопчук. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 32с. 2006. – 36с.; 2007. – 98с.

Бабич Н. Д. Історія української літературної мови. Практичний курс : навчальний посібник. – Львів : Світ, 1993. – 376 с.

Бевзенко С. П. Українська діалектологія : навчальний посібник для студентів. – К. : Вища школа, 1980. – 246 с.

Безпояско О. К. Граматика української мови. Морфологія : підручник / О. К. Безпояско, К. Г. Городенська. В. М. Русанівський. – К. Либідь. 1993. – 336 с.

Бойко н. В. Шкільний курс німецької мови з методикою викладання. – Кам’янець- Подільський, 2008. – 176 с.

Болонина Э.Н. Историческая грамматика русского языка. Историческая лексикология: ч. 2 (Московский период): Учебное пособие / Э.Н. Болонина, Н.А. Кондрашов, Л.П. Рупосова. – М, 1990. – 93с.

Варик Л.О. Практика анализа слова, фразеологизма и текста. – Каменец-Подольский: Абетка-Нова, 2002. – 104с.

Варик Л.О. Історія російської літературної мови: Навчально-методичний посібник (рос. мовою) / Варик Л.О., Вишневський С.М. – Кам’янець-Подільський: КПДПІ, науково-видавничий відділ, 1996. – 32с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник. – К., Либідь, 1993. – 368 с.

Вступ до мовознавства: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічного факультету/ Укадач Г.В. Горох. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 76с.

Глущих С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник. – К.: А. С. К., 1998. – 172 с.

Горох Г. В. Вступ до мовознавства : навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2002. – 76 с.

Горох Г.В. Займенник у початкових класах (характеристика і вивчення): Методичні рекомендації для студентів педагогічних педагогічних факультетів. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 64с.

Горох Г. В., Карпалюк В. С. Комунікативна лінгвістика : навчально-методичний посібник.- Кам’янець-Подільський., 2009. – 284 с.

Горох Г. В., Карпалюк В. С. Самостійна робота з сучасної української мови з практикумом : навчально-методичний посібник. – Кам’янееь-Подільський, 2008. – 76 с.

Горох Г. В. Службові слова в сучасній українській мові. Модульний курс. – Кам’янець-Подільський., 2009. – 72 с.

Горох Г. В. Сучасна українська літературна мова. Морфологія : модульний курс. – Кам’янееь-Подільський,., 2005. – 216 с.

Горох Г. В. Сучасна українська мова. Морфологія : модульний курс. – Кам’янееь-Падільський., 2010. – 240 с.

Грипас Н.Я. Мовні ігри: Методичний посібник для вчителів. – Кам’янець-Подільський: КПДПІ, науково-видавничий відділ, 1996. – 92с.

Грипас Н.Я. Структура складного речення в сучасній українській літературній мові: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2001. – 112с.

Грушевський М. Про українську мову і українську школу / Перед. Я.П. Гояна. – К.: Веселка, 1991. – 46с.

Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Сучасна українська літературна мова : синтаксис: лабораторний практикум. – К.: Вища школа, 1989. – 254 с.

Гуменюк Ж. Г., Сторчова Т. В. Латинська мова : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський ., 2010. – 340 с.

ворницкая Н.И. Исторический комментарий в процессе преподавания русского языка – Каменец-Подольский, 2001. – 32с.

Захарова Ю. М.. Вишневська Н. В., Онуфрієва Л. А. Навчальний посібник з німецької мови. – Кам’янець-Подільськийж., 2010. – 352 с.

Збірник наукових праць викладачів Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту: Серія філологічна. Вип. 1 / Ред. колегія Грипас Н.Я., Комарова З.І., Бордюк Г.Д. та ін. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 343с.

Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Серія філологічна. Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 1998. – 272с.

Іванова Л. О., Іотко Л. Б., Панчишина Т. А. Практична фонетика німецбкої мови. – Кам’янець-Подільський., 2006. – 200 с.

Карпалюк В.С. Сучасна українська мова. Синтаксис (Контрольні роботи): Навчально-методичний посібник./ В.С. Карпалюк, П.С. Каньоса. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 64с.

Карпалюк В.С. Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір: Навчально-методичний комплекс / Укладачі Карпалюк В., Каньоса П.С., Карпалюк Н.В. – Кам’янець-Подільський: П.П. Мошак М.І., 2006. – 240с.

Catch up with your Enqlish:навчально-методичний посібник для студентів вищих начальних закладів / Упор. А. В. Уманець,, Т. І. Балакірєва, А. М. Гудзяк. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001, – 356 с.

Клименко Н. Ф. Як народжується слово : нак.-попул. вид. – К. : Радянська школа, 1991. – 288 с.

Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики : монографія. – Кам`янець-Подільський : ПП Буйницький О. А. , 2010. – 160 с.

Коваль А. П. Культура ділового мовлення. писемне та усне ділове спілкування.- К., 1977. – 296 с.

Коломієць Л.І. Історична граматика української мови: збірник вправ / Л.І.Коломієць, А.В.Майборода. – К.: Вища школа, 1988. – 230с.

Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного : монографія. – Кам’янець-Подільський., 2012. – 168 с.

37. Літвіннікова О.І. Морфологія сучасної російської мови (Дієслово): Посібник для самостійної роботи студентів. – Кам’янець-Подільський, 1996. – 52с.

Лічкевич В.THE WORD WE LIVE IN (a psy cho – socight) AN ENGLSH TEXTDEHTS // Світ, в якому ми живемо( психолого-соціальний підхід). – Тернопіль,2000. – 72с.

Лобода В.В. Українська мова в таблицях : довідник / В. В. Лобода, Л. В. Скуратівський. – К.: Вища школа, 1993. – 239 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник./ Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт., 2002. – 328 с.

Мовознавство на Україні за п”ятдесят років / Відп. Ред. Й. А. Багмут. – К.: Наукова думка, 1967. – 454 с.

Мушинка М.Листування Івана Зілинського з Іваном Панькевичем (1913-1951). – Нью-Йорк-Пряшів, 2008. – 197с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: Філологічні науки. Вип. 5. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 318 с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: філологічні науки. – Кам’янець-Подільський,2002. – Вип.6. – 240с.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: філологічні науки. Вип.11. Т.2. – Кам’янець-Подільський,2005. – 368с.

Німчук В.В. Проблеми українського правопису ХХ – початку ХХІ ст. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, інформ.-вид. відділ, 2002. – 116с.

Остапенко В. І. Вживання часових форм англійського дієслова: Навчально-методичний посібник з практичної граматики англійської мови/ В. І. Остапенко, С. М. Федірко. – Кам’янець-Подільський,2005. – 128с.

Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.:,1995. – 294с.

Олійник О. Б. Мова моя калинова : навчальний посібник. – К. : Хрещатик , 1993. – 294 с.

Онуфрієва Л.А. Unsere Fauna: die Vogel: Навчально-методичний посібник/ Л.А. Онуфрієва, Ю.М. Захарова, О.Л. Лясота. – Кам’янець-Подільський,2001. – 92с.

Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення: Навчальний посібник / Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. – К.: Вища школа, 1995. – 239с.

Попович А. С. Мовностилістичні особливості української сатирично-гумористичної прози: монографія. – Кам’янець-Подільський,2008. – 172с.

Попович А. С. Шкільний курс української мови та методика його викладання: навчально-методичний комплекс. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 88 с.

Проблеми філології та культури : Україна — Польща. Збірник наукових праць українських та польських вчених. – Кам`янець-Подільський, 2010. – Вип. 1.- 360 с.

Скляренко В.Г. Праслов’янська акцентологія. – К, 1998. – 342с.

Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К.: Вища школа,1988. – 328с.

Стріха А.Д. Цікава граматика: Посібник для вчителя / А.Д.Стріха, А.Ю.Гуревич. – К.: Рад. школа, 1991. – 112с.

Федірко С. М. Guide to Language and country studies: Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. – Кам’янець-Подільський,2006. – 280с.

Чак Євгенія. Таємниці слова: Наук.-худ. кн.: Для серед. шк. Віку / Худ. О.А. Гайдай, О.Є. Ільницький. – 4-е вид., доп. – К: Веселка, 1991. – 221с.

Шеремета Н. П. Історія української літературної мови : навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 132 с.

Шеремета Н. П. Українська діалектологія : практичні заняття : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський., 2005. – 124 с.

Янсон В.В. А Practicaical Guidefor Learners of English= Практичний курс англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Кн.ІІ: Навчальний посібник / В.В. Янсон, Л.В. Свистун. – Київ,2006. – 352с.

Літературознавство

Баженова С.Е. Юліуш Словацький і Україна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформ.-вид. відділ, 2004.- 104 с.; іл.

Васьків В. М. Романні форми в українській літературі 1920-30-х років: Монографія. – Кам’янець-Подільський,2009. – 325с.

Васьків М.С. Український роман 1920-х – початку 1930-х років: генерика й архітектоніка: монографія. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А.,2007. – 208с.

Вірченко Т. Морально-етичні основи характеротворення у драматургії Лесі Українки : монографія. – К.: Акцент. 2007. – 164 с.

Возняк М. С. Історія української літератури. У 2-х кн.: навч.вид. – Кн. 1 — Львів: Світ, 1992. – 696 с.

Возняк М. С. Історія української літератури: у двох книгах: навч.вид. – Львів: Світ, 1994. – 560 с.

Грабович Г. У пошуках великої літератури. – К, 1993. – 54с.

Грицай М.С. Давняя українська література / М.Г.Грицай, В.Л.Микитась, Ф.Я. Шолом: За ред. М.С. Грицая. – К.: Вища школа, 1989. – 414с.

Давня українська література : хрестоматія / Упор. М. М. Сулима. – К.: Освіта, 1993. – 576 с.

Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведених творів до шкільних програм. – К. : Радянська школа. 1989. – 751 с.

Дніпрова хвиля: Хрестоматія творів, нововведених до шкільних програм: 2-е вид., перероб. І доп. – К.: Освіта, 1993. – 672с.

Драматургія кінця ХІХ-ХХ ст. ( Г. Ібсен, Б. Шоу, О. В. Кеба, П. Л. Шулик. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 220 с.

Зайцев П. Перше кохання Шевченка. – К.: Україна, 1994. – 320 с.

Закувала зозуленька: Антологія української народної поетичної творчості: Для ст. шк. віку / Вступ. Стаття, упор. Та прим. Н.С. Шумади. – К.: Веселка, 1998. – 510с.

Думи та пісні про Богдана Хмельницького / Упоряд. та прим. М.Г. Марченко. – К.,1970. – 132с.

Історія української літератури ( перша половина ХІХ ст.) / С. І. Дігтяр, Г. К. Сидоренко, І. П. Скрипник, А. М. Халимончук. – К.: Вища школа, 1980. – 326 с.

Історія української літератури: кінець ХІХ — початок ХХ ст. / Під. Ред. Н. Й. Жук,В. М. Лесина, С. М. Шаховського. – К.: Вища школа, 1978. – 382 с.

Історія української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.: підручник / За ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина. – К.: Вища школа, 1989. – 439 с.

Історія української літератури ХХ ст.: у2-х кн. Кн. 1: 1910 — 1930-ті роки: навчальний посібник / За ред. В. Г. Дончика. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1994. -784 с.

Історія української літератури.( Перші десятиріччя ХІХ ст.): підручник / П. П. Хропко, О. Д. Гнідан, П. І. Орлик та ін. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

Історія української літератури ХХ століття: у 2-х кн., кн. 2., ч. 1: 1940-ві — 1950-ті роки : навчальний посібник / За ред. В. Г. Дончика. – К.: Либідь. 1994. – 368 с.

Калениченко Н. Л. Михайло Коцюбинський : нарис життя і творчості. – К.: Дніпро. 1984. – 189 с.

Кеба А.В. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: Типологические связи. – Каменец-Подоьский: Аетка-НОВА, 2001. – 320с.

Кеба О.В. Творчий шлях Б.Л. Пастернака: Короткий огляд: Навчальний посібник / Кеба О.В., Гожик О.І. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 36с.

Козельський Ян. Бальзак у Верхівні: Репортерські нотатки слідами Великого французького письменника Оноре де Бальзака. – Стара Синява, 1992. – 80с.

Колотило Т. І. Українська народна лісенна алегорія: фольклористична монографія/ Танасій Колотило. – Кам.-Лод.,2009. – 184с.

Кудрявцев М. Г. Драма ідей в українській новітній літерпатурі ХХ ст. / М. Г. Кудрявцев. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 1997. – 272 с.

Кудрявцев М. Інтелектуальна драма: драматична творчість Л. Українки/Посібник для вчителів. – Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство»Вік»; Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2000. – 104с.

Кудрявцев М. Г. Щоб не згинули зерна.( Духовні та морально-етичні аспекти літератури : курс лекцій). – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 208 с.

Література та культура Полісся. Вип. 23 / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. – Ніжин, НДПУ, 2003. – 240с.

Літературна Хмельниччина ХХ ст. : хрестоматія. – Хмельницький : “ Новатор “, 2005. – 608 с.

Матеріали навчально-наукової лабораторії етнології Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : вип. 2. Народні пісенні жарти з Поділля / Упор. Т. І. Колотило, Н. Д. Коваленко, В. В. Щегельський, Кам`янець-Подільський : ПП Буйницький, 2011. – 300 с.

Матеріали лекцій з курсу «Історія зарубіжної літератури ХVІІ ст.»: для студентів факультету іноземної філології. / Уклад. Салтанова І.М., Титянін К.О. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, 2006. – 90с.

Мацько В.П. Літературне Поділля: Довідник і переклади (Хмельн. Ред.-вид. відділ, 1991. – 106с.

Мегела І. П. Історія Римської літератури: монографія. – Миколаїв: Вид.-во ЧДУ ім. Петра могили, 2009. – 320 с.

Михайлин І.Л. Вивчення творчості Олександра Корнійчука в школі: Посібник для вчителя. – К: Рад. школа, 1989. – 144с.

Насмінчук Г.Й. Зарубіжна література ( Антична література. Середні віки. Доба Відродження. Література ХVІІ-ХVІІІ ст.). Навчально-методичні матеріали до державного іспиту для студентів стаціонару і заочної форми навчання. Ч. 1./ Г.Й. Насмінчук, Л.І. Починок. – Кам’янець-Подільський: Медобори ( ПП Мошак М.І.), 2002. – 106с.

Олійник Б. Планета поезії: Роздуми, статті, портрети. – К.: Дніпро, 1983. – 188с.

А.П. Платонов: Матеріали до спецкурсу» Актуальні проблеми вивчення творчості А.П. Платонова»: Листи, документи, спогади сучасників, уривки із записних книжок./ Упорядник О.В. Кеба. – Кам’янець-Подільський,1998. – 36с.

Про життя і діяльність людини афоризмами, прислів’ями/ Укл. М.П. Філінюк,В.М. Чорпіта. – Кам’янець-Подільський.2005. – 192с.

Плахтій П. Д., Кеба О. В., Плахтій Д. П. Основи здоров`я : теорія, афоризми. прислів`я. приказки : навчальний посібник. – Кам’янееь-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 212 с.

Прокоф”єв І. Поетика леоніда Талалая. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2006. – 160 с.

Рокаш О. М. На межі століть. Англійська література кінця Х1Х — початку ХХ століття : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : у 2 т. – Кам`янець-Подільський : Оіюм. 2005. – Т. 1. – 732 с.

Ряшко М. Життя і слово Юрія Шипа. Літературний портрет. – Ужгород, 2011. – 256 с.

Салтанова И.М. Бельгийская література ХХ века. М. Метерлинк: Методические рекомендации. – Кам’янець-Подільський,2001. – 38с.

Свідер П.І. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові: Літературно-публіцистичний нарис. – ч. 1. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформ.-вид. відділ, 2003. – 140с.

Сохацька Євгенія. Молюся за ввесь Рідний Край… (Штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічної діяльності. – Кам’янець-Подільський: П.П. Мошак М.І., 2007. – 276с.

Сохацька Є. На варті українства: Статті з літературознавчого та культурологічного доробку. До 30-річчя науково-педагогічної діяльності. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2004. – 380с.

Спадщина Т.Г. Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти. Збірник наукових статей. – Хмельницький: Вид.-во ХГПІ, 2001. – 176с.

Леся Українка і сучасність : збірник наук. Праць. Т. 4. Кн. 2. – Луцьк : Вежа, 2008. – 559 с.

Черников И. П. Мифопоетический универсум символистской художественной прозы Андрея Белого 1900-х годов. – Кам’янее-Подольский, 2007. – 152 с.

Шевченко і поділля: Збірник наукових праць за матеріалами другої Всеукраїнської наукової конференції. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – 268с.

Художня література

Атом серця: українська поезія першої половини ХХ ст. / Упор. , передм., примітки Юрія Коваліва. – К.: Веселка, 1993. – 350 с.

Альберти Р. Затерянная роща: воспоминания. – М.: Художественная литература, 1968. – 366 с.

Анненский И. Избранные произведения. – Ленинград: Художественная литература, 1988. – 736 с.

Багряний І. Тигролови: роман: Для старш. шк. віку / Упор. текстів, передм., підготов. комент. та навч- метод. матеріалів Т.В.Петриченко. – К.: Школа, 2009. – 256 с.

Бальзак О. Избранное: Пер. с фр. / Послесл. Р. Резник; Примеч. В. Даниловой. – М: Просвещение, 1985. – 352с.

Бальзак Оноре де Етюди про звичаї. – Харків: Фоліо, 2013. – 429 с.

Баратынский Е. С. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. – М.: Правда., 1987. – 478 с.

Бережний В. Вибрані твори: науково фантастичні повісті та оповідання. – К.: Дніпро, 1988. – 524 с.

Боплан, Гійом Левассер де О. Опис України. Українські козаки та їхні останні гетьмани. – Львів, 1990. – 301 с.

Брюсов В. Я. Избранное – М.; Правда, 1984. – 464 с.

Булаєнко В. Д. Вибране. – Хмельницкий, Доля. 1993. – 62 с.

Вяземский П. А. Сочинения в двух томах. Т. 1. Стихотворения. – М.: Художественная литература, 1982. – 462 с.

Вяземский П. А. Сочинения в двух томах. Т. 2. Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1982. – 383 с.

Гиппиус З. Н. Стихотворения. – М., 1991. – 471 с.

Гончар о. Людина і зброя: роман. – К.: Молодь, 1978. – 338 с.

Гончар О. Твоя зоря: роман. – К.: Дніпро, 1982. – 374 с.

Готье Т. Капитан Фракасс: роман. – М.: Правда, 1985. – 464 с.

Васильчук І. Полонений птах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – 46с.

Васильчук І. Сонети. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 48с.

Веретенников В. Заграва. – К.: Академія, 2009. – 302 с.

Вовчок Марко Народні оповідання. Повісті “ Інститутка”, “ Три долі”. – К.: Наукова думка, 2001. – 252 с.

Войнаренко М. Істина: Поезія. Пісенна лірика. Акровірші. – Хмельницький, 2000. – 70с.

Годованець М. П. Поезії 1917 — 1920 рр. / Упор. , автор вступ. статті та прииіток Телячий Ю. – Хмельницький : ПП Мельник А. А.. 2008. – 78 с.

Грицик М. Салют перемоги: 55-ій річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників і 55-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні присвячується. – Городок: Бердрихів край, 1999. – 48с.

Грубляк К. Пісня над Смотричем / Грубляк К., Мельник М. – Кам’янець-Подільський, 1994. – 98с.

Диккенс Ч. Большие надежды. – Ленинград, 1970. – 496 с.

Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт: роман. – М.: Худ. Литература., 1989. – 368 с.

Донець С. Вогонь живий: поезії. – Кам’янець-Подільський,1998. – 48с.

Дюма А. Учитель фехтования. Мученики. Черный тюльпан. – М.: Поматур, 1991. – 368 с.

Золя Э. Карьера Ругонов. – М., 1983. – 392 с.

Зорі крізь грати: Вибрані вірші репресованих і замовчуваних поетів./ Авт. Вст.ст. Текстів В. П. Маеько та М. А. Мачківський. – Хмельницький: Доля, 1994 — 62 с.

Карпенко-Карий І. П”єси. Мартин Боруля. Сто тисяч. Хазяїн. – К.: Мистецтво., 1982. – 206 с.

Кащенко А. Зруйноване гніздо. – К., 1991. – 648 с.

Конан Дойл А. Записки о Шерлоке Холмсе. – М., 1983. – 608 с.

Конопницкая М., Пройслер О., Крюс Дж. Крабат. Мой прадедушка. Герои и я. – М.: Правда, 1988. – 432 с.

Красуцький М. Павутиння. Роман , М. Павутиння. Роман , М. І. Красуцький. – к.: Укр. письменник , 2001. – 192 с.

Кучерява Зоя Я розбиваюсь об реальність: Вірші та пісні. – К.: Юніверс, 2005. – 320 с.

Куліш П. Чорна Рада: Хроніка 1963 року: Роман/ Передм. М. В. Стріхи. – К.,1993. – 160с.

Кюхельбекер В. К. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. – М.-Л.: Советский писатель. 1967. – 666 с.

Кюхельбекер В. К. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. – М. – Л.: Советский писатель, 1967. – 786 с.

Лажечников И. и. Ледяной дом: роман. – М.: Художестванная литература, 1970.- 384 с.

Лондон Дж. Мартин Иден: Роман. Пер. с англ./ Оформ. Л. Епифанова. – Л.: Худож. Лит., 1979. – 288с.

Магера М. Привіт тобі, сонце: Поезії, казки, щоденник. – Хмельницький, 1995. – 134с.

Малишко А. Вибрані твори. – К.: Рад. Письменник, 1990. – 166 с.

Мамин-Сибиряк Д. Н. Золото: роман. – М.: Художественная литература, 1985. – 528 с.

Міцкевич А. Пан Тадеуш, або Останній наїзд на Литві: поема. – Харків: Фоліо. 2004. – 349 с.

Моем В.С. Місяць і мідяки; На жалі бритви: Романи/ Передм. І.О. Влодавської;.Худож. А.З. Толкачова. – К.: Дніпро, 1989. – 574с.,іл.

Молдован Е. Тінь у шухляді: Поезії. – Хмельницький: Вид-во Сергія Пантюка, 2003. – 54с.

Макаренко А.С. Педагогічна поема. – К.: Рад. Школа, 1977. – 507с.

Маланюк Є. Земна Мадонна : Вибране. – Словацьке педагогічне видавництво у Братиславі, відділ української літератури в Пряшеві, фундації ім. Олега Ольжича у лондоні, 1991. – 444 с.

Моруа А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 1. – М.. 1992. – 320 с.

Моруа А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2-й. – М., 1992. – 288 с.

Моруа А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 3. – М., 1992. – 336 с.

Моруа А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 4. – М.. 1992. – 304 с.

Моруа А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 5. – М., 1992. – 352 с.

Моруа А. Собрание сочинений в шести томах. Т. 6. – М., 1992. – 320 с.

Моэм С. Луна и грош. Театр. – М.: Правда. 1982. – 432 с.

Мушкетик Ю. М. Яса : роман / Післям. В. А. Смолія. – К.: Дніпро. – 831 с.

Нечуй-Левицький І. Микола Джеря. Кайдашева сім’я. – К.,1984. – 262с.

Наш Микола Магера: Нариси, статті, рецензії, відгуки, поезії, листи, методичні розробки, основні дати життя і творчості. / Упор. В.Олійник, В.Кушнір. – Хмельницький: Поділля, 1997. – 80с.

Олеша Ю. Избранное. – Свердловск : Изд.-во Урал. ун.-та, 1988. – 448 с.

Паранюк Є. Український Голлівуд: Олександр Кошиць: Присвячую Іванові Васильовичу Штогричу, моєму родичеві і благодійнику. – Івано-Франківськ, 2002. – 35с.

Пастух Б. В. Борис Грінченко — безкомпромісний лиеар національної ідеї. – Луганськ: Книжковий світ, 1998. – 164 с.

Поезія: Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. – 2-ге вид. – К. Наукова думка, 2001. – 272 с.

Пришвин М. М. Избранные произведения в двух томах. Т. 1. – М.: Художественная литература, 1972. – 446 с.

Пришвин М. М. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. – М.: Художественная литература, 1972. -446 с.

Репресоване краєзнавство( 20-30-і роки)/ Ред. Кол.: І. С. Винокур, В.Б. Врублевська та ін. – К.,1991. – 478с.

Рильський М. Лірика. – К.: Дніпро, 1984. – 285с.

Прядко О. М. З піснею крізь роки , За ред. Проф. Філінюка А. Г. – Кам`янець-Подільський : ПП Мошак М. І. , 2006. – 328 с.

Сенкевич Г. Пан Володыевский: Роман / Пер. с пол. Г. Языкова, К.Старосельская, С.Тонконогов; Примеч. Б.Стахеева: Худ. Ил. И.И.Яхин: Худож.-оформитель А.П.Бляхер. – Харьков: СП «Фолио», 1993. – 480с.

Скотт В. Квентин Дорвард: роман. – Кишинев: Лумина, 1986. – 440 с.

Скотт В. Роб Рой: Роман/ перс с англ.. Н.Д. Вольпин. – Харьков: СП « Фолио»: Киев6 МП Модекс, 1993. – 368с.

Старицький М. Поетичні твори. Драматичні твори. – К.: Наукова думка, 1987. – 572 с.

Стасюк І.А. Новоставці: Проза. – Хмельницький, 1992. – 153с.

Стельмах Б. Тарас: драматична поема-дилогія. – Львів: Каменяр. 1991. – 207 с.

Стефаник В. Моє слово: Новели та оповідання. – К.: Веселка, 1991. – 189с.

Тельнюк С. Неодцвітаюча весно моя…: роман-есе про Поета і його Дружину. – К.: Радянський письменник, 1991. – 336 с.

Тулизик П. В кожного своя доля і своя недоля: З покривлених доріг війни у мирській буденній суєті: оповідки, бувалиці, спогади,гумор/ П. Тулизик. – Дунаївці,2002. – 285с.

Українка Леся. Поезія. Драматичні твори. – К.: Наукова думка, 2008. – 384 с.

Українська література ХVІІІ ст. : поетичні твори ; драматичні твори ; прозові твори. – К. : Наукова думка, 1983. – 694 с.

Федунець М.Ф. Неповторне. Поезії. – Хмельницький: Поділля, 1995. – 400с.

Фонвизин Д. Сочинения — М.: Правда. 1982. – 320 с.

Французская литературная сказка ХVІІ-ХVІІІв.: Пер. С фр. / Ил.А. Андроновой. – М.: Худож. Лит., 1991. – 383с.

Хвильовий М. Я (Романтика) : для середнього та шкільного віку / Микола Хвильовий. – К.: Школа, 2008. – 368 с.

Шекспір В. Трагедії. Сонети. – К. : Веселка. 1993. – 480 с.

Мистецтво

Матеріали до українського мистецтвознавства: Микола Леонтович і сучасна освіта та культура ( до 125-ти річчя від дня народження ): науковий збірник. Вип. 4. – Київ – Кам’янець-Подільський: видавець М.І. Мошак (агентство « Медобори»), 2003. – 103с.

Гуківський А. А. Рідний мій край: репертуарно-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І. – 2006. – 72 с.

Палюх М. Свобода і національна ідентичність в контексті суспільних перетворень.Студії і нариси. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 176 с.

Філософія

Ганаба С.О. Філософія: практикум для самостійної роботи студентів: навчальний посібник / С.О.Ганаба, М.П.Плахтій. – Кам`янець- Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 96 с.

Козак І.Й. Основи української філософії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Кам’янець-Подільський: «Абетка-НОВА», 2001. – 224с.

Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник/ І. В. Бичко, В. Г. Горак, В. Г. Табачковський та ін.. – 2-е вид. – К.,1994. – 576 с.

Філософія. Хрестоматія : навч. вид. / Упор. І.Д. Демчик, М. Попович. – Кам`янець-Подільський : Абетка, 1999. – 204 с.

Психологія

Актуальні проблеми психології/ Ред. Кол.: С. Д. Максименко та ін. – К.,2009. – Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – 216с.

Боднарчук Е.И. Основы психологи и педагогики: Курс лекций. – 2-е изд., перераб. И доп./ Е.И. Боднарчук, Л.И. Бондарчук. – К.,2001. – 168 с.

Гудима О. В. Особливості формування моральної поведінки у молодших школярів. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2007. – 72 с.

Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: навчальний посібник. – Кам`янець- Подільський, 2004. – 352 с.

Дуткевич Т. В. Загальна психологія : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 96 с.

Заброцький М. М. Основи вікової психології: навчальний посібник / М.М.Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. – 112 с.

Занюк С. С. Психологія мотивації : навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.

Каганець І. В. Психологічні аспекти в менеджменті: типологія Юнга, соціоніка, Психоінформатика / Ігор Каганець. / Київ — Тернопіль, 1997. – 204 с.

Максимчук Н. П. Лабораторно-практичні заняття з основ психолого-педагогічної діагностики. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 60 с.

Максимчук Н. П. Психологія сексуального розвитк : навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 144 с.

Матвєєва М. П. Організація роботи шкільного психолога: методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський,2001. – 36с.

Савицька О.В. Етнопсихологія ( Конспект лекцій): Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: видавець М.І. Мошак ( агентство « Медобори»), 2002. – 44с.

Синдром “професійного вигорання” та професійна кар`єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: навчальний посібник / за наук. ред. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2004. – 264 с.

Скрипченко О. В., Лисянська Т. М.. Скрипченко Л. О. Основи психолого-педагогічного уроку з практикумом. – К., 2005. – 226 с.

Спадкоємність та інновації в українській психологічній науці (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції): ч. 2. – Київ-Хмельницький – Кам’янець-Подільський, 2002. – 220 с.

Релігієзнавство

Дуткевич Т.В. Вступ до спеціальності: Практична психологія: Курс лекцій і практикум (навчальний посібник) / Т. В. Дуткевич, О.В. Савицька. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. – 208с.

Дуткевич Т.В. Психологія творчості: Навчальний посібник для студентів ВНЗ психолого-педагогічних спеціальностей. / Автор укладач Т.В. Дудквич. – Кам’янець-Подільський: видавець М.І. Мошак ( агентство «Медобори»), 2003. – 134с.

Українські церковні унії: Константинопільська, Римська і Московська: Відбитка із Записки Наукового Товариства ім. Шевченка: т. 205. У пошуках історичної правди. – Париж-Сидней-Торонто, 1987. – 68с.

Горобець Г.І. До питання феномену Біблії як одного з джерел культури людства: Методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: КПДПІ, наук.-вид. відділ, 1996. – 20с.

Історія релігії в Україні: науковий щорічник / упор. О.Киричук, М.Омельчук, І.Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства — філія Львівського музею історії релігії; вид-во “ Логос “, 2012. – Кн.1. Ч.2: Філософія.Політологія. Ч.3: Сакральне мистецтво. – 662 с.

Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії української православної церкви: У двох томах: т. 1. 2. – К: Вид.-во Україна, 1993. – 284с.

Роузвер Д. Наука о сотворении мира: доказывающая правоту Библии. – Симферополь,1995. – 156с.

Слово жизни : Новый Завет в современном переводе. – М. : СП « Соваминко «, 1991. – 304 с.

Ієромонах Феодосій (Софонович). Виклад о церкві сватій / Упор. О. Юрій Мицик. – К: Видавничий дім, К.М Академія, 2002. – 111с.

Наука. Бібліографія

Огієнко І.І. Історія українського друкарства/ І. В. Огієнко. – К.,1994. – т.1. – 446с.

Огієнко І. І. Історія українського друкарства/ Упор., ав. іст.-біогр. Нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.,1994. – 448с.

Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь( накова школа): бібліографічний покажчик/ Укл. І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук. – Кам’янець-Подільський,2009. – 71с.

Гальчак С.Д. Краєзнавці Вінничини: Біографія. Бібліографія. – Вінниця,2005. – 224с.

Гальчак С.Д. Краєзнавці Вінничини: Біографія. Бібліографія. – Вінниця,2005. – 224с.

Розвивальні й оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації( Наукова школа): бібліографічний покажчик/ Укл. І. М. Конет, Л.А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 46с.

Сучасні проблеми медико-біологічних дисциплін у вищих закладах освіти (наукова школа ) : бібліографічний покажчик / Укл. : І. М. Конет, П. Д. Плахтій, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович. В. В. Боденчук. – Кам’янееь-Подільський : Кам’янееь-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 120 с.

Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності( наукова школа): бібліографічний покажчик/ Укл. І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук. – Кам’янець-Подільський,2009. – 124 с.

Текст як основна одиниця комунікації( наукова школа): бібліографічний покажчик/ Укл. І. М. Конет, О. А. Рарицький, Л.А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук. – Кам’янець-Подільський,2009. – 51с.: іл.

Теорія наближнь( наукова школа): бібліографічний покажчик/ Укл. І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук. – Кам’янець-Подільський,2009. – 67с.

Україна наприкінці ХІХ ст. – у 30-х рр..ХХст.( наукова школа): бібліографічний покажчик/ Укл. І. М. Конет, О. Б. Комарніцький, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук. – Кам’янець-Подільський,2009. – 128с.: іл.

Ямена. Ювілеї. Дати. Без минулого немає майбутнього / Автор ідеї та автор- упорядник Олександр Шахівський. – К., 2011.- 128 с.

Підготувала провідний бібліотекар Чопик В.П.