Правила користування дипломними та магістерськими роботами

Правила користування дипломними та магістерськими роботами

Затверджую
Ректор
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
_________ С. А. Копилов

 

ПРАВИЛА

користування дипломними та магістерськими роботами у бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  1. Дипломна чи магістерська робота видається студентові (магістранту) за заявою на ім’я директора бібліотеки, підтриманою науковим керівником та погодженою з деканом факультету, де навчається користувач.
  2. Одному користувачеві видається на руки в день до трьох дипломних чи магістерських робіт.
  3. Ознайомлення з дипломними (магістерськими) роботами відбувається тільки в читальному залі №2. Ксерокопіювання роботи не дозволяється.
  4. Науково-педагогічні працівники і аспіранти знайомляться з дипломними та магістерськими роботами без письмового звернення, але тільки в читальному залі або на кафедрі, у лабораторії і повертають їх працівникам бібліотеки до кінця робочого дня.
  5. Іншим співробітникам університету дипломні (магістерські) роботи видаються для ознайомлення в читальному залі за заявою на ім’я директора бібліотеки.
  6. Видача дипломних (магістерських) робіт фіксується у формулярі читача.
  7. Повторно та ж сама робота одному користувачеві, як правило, не видається.
  8. У разі пошкодження дипломної (магістерської) роботи користувач несе відповідальність згідно чинного законодавства.

 

Директор бібліотеки

Л. В. Климчук