Список видань науковців КПНУ ім. І. Огієнка з проблем слов`янознавства, опублікованих упродовж 2008-2013 рр.

Список видань науковців КПНУ ім. І. Огієнка з проблем слов`янознавства, опублікованих упродовж 2008-2013 рр.

У серпні 2013 року в Мінську (Білорусь) відбудеться ХV Міжнародний з`їзд славістів, в якому візьмуть участь учені України. На форумі кожна делегація розгортає виставку видань, що відображає доробок науковців країни у галузі слов`янознавства за період між з`їздами (2008–2013 рр.).

Український комітет славістів в особі Генерального директора, голови Українського комітету славістів, акад. НАН України О. С. Онищенка звернувся з проханням до ректора університету проф. С. А. Копилова розпорядитися щодо складення списку видань науковців нашого університету з проблем слов`янознавства, виданих упродовж 2008–2013 рр. На розпорядження ректора Наукова бібліотека університету підготувала такий список, який на нашу думку, викличе інтерес і стане корисним у наукових дослідженнях. Окрім того, 15 книг викладачів нашого університету були передані до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, працівники якої представлятимуть на виставці літературу від України і подарують ці книги Білорусі.

Пропонуємо вашій увазі Список видань науковців Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з проблем слов`янознавства, опублікованих упродовж 2008-2013 рр.