Бюлетень з проблем вищої школи

Бюлетень з проблем вищої школи

Ініціюючи нове серійне видання “Бюлетень з проблем вищої школи”, ректорат та бібліотека найстарішого і найавторитетнішого в регіоні  університету ставили за мету забезпечувати систематичне інформування читачів про адреси літератури, періодичних видань, у яких друкуються сучасні нормативно-правові документи з проблем вищої освіти. Всього було видано 9 покажчиків (2004-2012 рр.).

Бюлетень з проблем вищої школи за 2003 рік / Уклад.: Г. Бачинська, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, О. Сільвеструк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – 46 с.
Бюлетень з проблем вищої школи за 2004 рік / Уклад.: Г. Бачинська, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 70 с.
Бюлетень з проблем вищої школи за 2005 рік / Уклад. : Л. Гончарова, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2006. – 50 с.
Бюлетень з проблем вищої школи за 2006 рік / Уклад.: Л. Гончарова, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2007. – 59 с.
Бюлетень з проблем вищої школи за 2007 рік / Уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк, О. Швець – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – 59 с.
Бюлетень з проблем вищої школи за 2008 рік / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 43 с.
Бюлетень з проблем вищої школи за 2009 рік / уклад.: О. Веселовська, Т. Опря, В. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 47 с.
Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік / уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 42 с.
Бюлетень з проблем вищої школи за 2011 рік / уклад.: Н. О. Козак, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 42 с.