З любов’ю до України, з повагою до людей

З любов’ю до України, з повагою до людей

До 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності ректора Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора історичних наук, професора О. М. Завальнюка

“Ректор Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Олександр Михайлович Завальнюк належить до когорти осіб, добре знаних в інтелектуальному просторі життя сучасного українського суспільства. Знаних не завдяки офіційним високим посадам, титулам, нагородам чи статкам, а добрими справами невтомної сумлінної й подвижницької праці на ниві безкорисливого служіння людям і Батьківщині. Саме завдячуючи їх енергії, дієвій волі, ініціативності, таланту мислити неординарно, масштабно й творчо, продовжують розвиватися, попри існуючі, вкрай несприятливі, обставини освіта, наука, медицина й інші сфери гуманітарного буття соціуму. Саме їм в епохи розламів, потрясінь і криз випадає нелегка ноша слугувати промоторами якісних перетворень, стержнями нових формацій, що народжуються в суспільстві у процесі його вдосконалення. Висловлюючись образніше, скажемо, що вони становлять собою “сіль землі” народу українського, виступаючи носіями, хранителями і примножувачами його фундаментальних чеснот і традицій. Як правило, особистості такого масштабу завжди є творцями самих себе: духовних якостей, соціопсихологічного образу, соціального статусу, авторитету, життєвої позиції тощо. І в цьому ракурсі постать О. М. Завальнюка не є виключенням. Все, чого досяг і ким є, – результат самовідданої каторжної праці, як на освітянській і науковій нивах, так і в ділянці адміністративної діяльності, помноженої на людинолюбство, талант, волю і цілеспрямованість у досягненні мети.

Науковий доробок О. М. Завальнюка складає 530 робіт, у т. ч. 66 монографій, книг, брошур, посібників. Вони присвячені комплексній розробці проблематики становлення національної вищої освіти у добу визвольних змагань 1917-1921 рр., що, як з`ясував автор, органічно вписувалася у параметри європейської університетської освіти. Вона ж стала предметом дослідження докторської дисертації, успішно захищеної у кінці жовтня 2011 року”.

В. А. Смолій, директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор

 
Виставка складається з таких розділів:

Про науково-педагогічну діяльність О. М. Завальнюка

Наукові та навчально-методичні праці О. М. Завальнюка. Монографії, історичні нариси, книги

Наукові та навчально-методичні праці О. М. Завальнюка. Університет в особах

Наукові та навчально-методичні праці О. М. Завальнюка. м. Кам`янець-Подільський

 

Виставку підготували:

Опря Тамара Миколаївна, зав. науково-бібліографічного відділу;

Шахова Мирослава Іванівна, зав. комп`ютерним читального залу;

Лавренюк В`ячеслав Валерійович, бібліотекар ІІ категорії.