Поділля в роки Другої світової війни

Поділля в роки Другої світової війни

 70 років відділяють нас від переможного закінчення найжорстокішої і найбільшої в історії людства війни. Але ніколи не зітреться з пам`яті нашого народу, не піде в небуття великий подвиг і велика трагедія – його битва, його жертовність, його перемога над нацизмом.

Незважаючи на те, що ця трагічна частина історії відходить у минуле, забувати цей неймовірно страшний для наших батьків і прадідів період історії, позначений людськими жертвами, розбитими долями, величезними матеріальними збитками, понівеченням культурних і морально-духовних цінностей, нам не дає людська пам`ять, пам`ять про те, якою ціною здобуті наш мир і спокій.

Вашій увазі пропонується виставка «Поділля в роки Другої світової війни», мета якої – нагадати про великий подвиг наших земляків в ім`я перемоги, в ім`я життя і миру.


ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Війна очима Проскурівського підпільника: щоденник Карла Кошарського / [упоряд.: О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, В. В. Галатир,О. М. Кримська]. – Хмельницький : Держархів Хмельн. обл., 2013. – 80 с. – (Сер.: Праці Державного архіву Хмельницької області).

У виданні вміщено щоденник члена Проскурівської окружної підпільно-партизанської організації Карла Кошарського, а також газетні публікації про підпільника, світлини, копії документів.

Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, учителів, всіх, хто цікавиться подвигом українського народу в роки Великої Вітчизняної війни.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Війна очима Чемеровецького підпільника: щоденник Йосипа Протоцького / [упоряд.: О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, В. В. Галатир, О. М. Кримська]. – Хмельницький : Держархів Хмельн. обл., 2013. – 88 с. – (Сер.: Праці Державного архіву Хмельницької області).

У виданні вміщено щоденник секретаря партійної організації партизанського загону ім. Чапаєва Й. І. Протоцького та газетні публікації про бойові дії народних месників в роки Великої Вітчизняної війни.

Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, учителів, всіх, хто цікавиться подвигом українського народу в роки Великої Вітчизняної війни.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Воєнне лихоліття на Поділлі (1941–1945 рр.) : монографія / П. Я. Слободянюк, М. П. Вавринчук, Ю. В. Олійник, П. С. Смоленюк, Ю. В. Телячий. – Камянець-Подільський : Медобори-2006, 2007. – 312 с.

В монографії вперше у вітчизняній історіографії Другої світової війни комплексно висвітлюється людоненависницька політика окупаційного режиму на територіЇ Поділля (в межах Хмельницької області) в 1941–1944 рр. Охарактеризовано трагічний вплив воєнно-політичних і соціальних чинників злодіянь нацистів на різні сторони життєдіяльності краю, висвітлено також рух опору подолян окупантам, бойові дії за визволення області від німецько-фашистських загарбників.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Воєнні аспекти історії Поділля ХХ – ХХІ ст. : матеріали наук.-практ. конф., м. Кам`янець-Подільський, 29 жовт. 2014 р. / [редкол.: В. А. Дубінський (голова), О. М. Завальнюк, Л. В. Баженов, та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Друк. Рута, 2014. – 176 с.

У виданні вміщено матеріали науково-практичної конференції, яка відбулася 29 жовтня 2014 р. Організатори конференції – Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка та Кам`янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України. В розділі «Поділля у міжвоєнний період та в роки Другої світової війни» опубліковані статті науковців, в яких відображені різні аспекти участі населення Поділля-Хмельниччини у боротьбі проти нацистських загарбників.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Гальчак С. Герої Поділля : Герої Радянського Союзу – уродженці Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей / Сергій Гальчак ; [відп. за вип. і ред. І. П. Гаврилишин]. – Київ : Вид. дім “АДЕФ-Україна”, 2010. – 232 с.

У цій книжці, побудованій на документальних джерелах, розповідається про Героїв Радянського Союзу родом із Поділля – Вінницької, Тернопільської і Хмельницької областей. Їх короткі біографії – це яскраві і живі сторінки ратного і трудового шляху Радянської держави, це хвилюючі і конкретні епізоди, які складають немеркнучий літопис народного подвигу. Зібрані в одну книгу, вони стануть помітним вкладом у літопис історії Великої Вітчизняної війни, у літопис історії нашої Великої Перемоги.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Гальчак С. Д. “Східні робітники” з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам : [монографія] / С. Д. Гальчак ; [наук. ред. П. Т. Тронько ; відп. ред. Н. М. Космина]. – Вінниця : Книга Вега ВАТ “Віноблдрукарня”, 2003. – 344 с. : іл.

У монографії на фактичному матеріалі Подільського регіону досліджуються політика та практичні дії нацистського окупаційного режиму по насильницькій мобілізації людських ресурсів краю, дискримінація, умови життя, каторжна праця “остарбайтерів” із Поділля у військовій промисловості і сільському господарстві рейху, протидія подолян гітлерівським планам уярмлення населення загарбаних територій в рядах патріотичного підпілля, радянських партизанів, сил національно-визвольного спрямування, європейського руху Опору.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Гордость и слава Подолии: очерки о Героях Советского Союза – уроженцах Хмельницкой области / [сост. М. Е. Макухин]. – Львов : Каменяр, 1985. – 264 с.

В книзі документальних нарисів розповідається про мужність і героїзм радянських воїнів – уродженців Хмельницької області, удостоєних високого звання Героя Радянського Союзу.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Гуменюк С. К. Проскурівське підпілля : методична розробка / С. К. Гуменюк. – Хмельницький : Поділля, 1982. – 30 с.

В даній методичній розробці йдеться про боротьбу проскурівських підпільників з фашистськими окупантами в роки Великої Вітчизняної війни.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Дунаєвеччина у роки Великої Вітчизняної війни (Краєзнавчі матеріали. Бібліографічний список) / [упоряд. В. С. Прокопчук ; бібліогр. список склала С. В. Олійник ; відп. за вип. Т. К. Прокопчук]. – Дунаївці : Дунаєв. рай. друк., 1990. – 30 с. : іл.

Краєзнавчі матеріали розповідають про участь дунаївчан у Великій Вітчизняній війні, про підпільний та партизанський рух на Дунаєвеччині, визволення території від німецько-фашистських загарбників. У виданні вміщені також біобібліографічні матеріали про Героїв Радянського Союзу, уродженців Дунаєвеччини (Г. К. Атаманчука, Д. Г. Бачинського, М. С . Майдана, Ф. М. Рогульського).

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Завальнюк О. М. Кам`янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої вітчизняної війни / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; [наук. ред. Л. В. Баженов] ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка, Центр дослідження історії Поділля. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с.

Праця присвячена боротьбі студентів та викладачів Кам`янець-Подільського державного учительського інституту з фашизмом у роки Великої Вітчизняної війни як на фронтах, так і в окупованому Кам`янці-Подільському.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Війна очима Проскурівського підпільника: щоденник Карла Кошарського / [упоряд.: О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник, В. В. Галатир,О. М. Кримська]. – Хмельницький : Держархів Хмельн. обл., 2013. – 80 с. – (Сер.: Праці Державного архіву Хмельницької області).

У виданні зібрано фактографічний матеріал про буття Хмельниччини в роки німецької окупації. Книга цінна тим, що значна частина фактажу подається на загал вперше і висвітлює різні аспекти окупаційного режиму та боротьби проти нього.

Для науковців, викладачів, студентів, учнів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Великої Вітчизняної війни.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Кам`янеччина: історія, розвиток, перспективи : наук. зб. / [упоряд. П. М. Гладченко ; редкол.: О. М. Завальнюк, І. М. Романчук, А. Г. Філінюк та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Мошак М. І., 2008. – 192 с.

Збірник містить доповіді та повідомлення науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 85-річчю утворення Кам`янець-Подільського району, що відбулася 5 березня 2008 року у м. Кам`янці-Подільському. Матеріали розкривають актуальні проблеми історії і сьогодення району. До збірника включена стаття А. Г. Філінюка “Трагедія гітлерівського окупаційного режиму на Кам`янеччині”, в якій відображена страшна картина “господарювання” окупантів на Кам`янеччині — встановлення жорстокого окупаційного режиму, утворення таборів для військовополонених, гетто для євреїв, організація масових арештів, вбивств і розправ.

Видання розраховане на науковців, освітян, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Кам`янеччини.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Книга Пам`яті України. Хмельницька область : історико-меморіальне видання : в 10 т. / [обл. редкол.: М. М. Дарманський (керівник), В. Т. Олійник, М. О. Урсол та ін.] – Хмельницький : Поділля, 1995. – Т. 1 : м. Хмельницький, Білогірський район, Віньковецький район. – 688 с. : іл.

Книга пам`яті Хмельницької області – складова частина Книги пам`яті України, що є своєрідним реквіємом полеглим воїнам і даниною шани живим. В десятитомне історико-меморіальне видання занесені імена подолян, що полягли в роки Великої Вітчизняної війни в боротьбі проти фашистських загарбників. Основу книги складають 22 зведені по регіонах поіменні списки полеглих воїнів-земляків, підпільників і партизанів. У кожному томі вміщено 2-3 зведені списки, складені за алфавітом. Опубліковані також 23 нариси про участь жителів області, районів і міст Хмельницького та Кам`янця-Подільського у наближенні і здобутті Перемоги нашого народу у Великій Вітчизняній війні. Віковічною пам`яттю живих, що славить подвиг понад 120 тисяч воїнів-хмельничан, які не повернулися з поля бою, є це видання.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Книга Скорботи України. Хмельницька область : історико-меморіальне видання : в 4 т. / [обл. редкол.: А. Г. Роздобудько (голова), Л. В. Баженов, А. Г. Філінюк та ін. ; голов. ред. 1-го тому І. Х. Шиманський]. – Хмельницький : Поділля, 2003. – Т. 1: Білогірський район, Віньковецький район, Волочиський район, Городоцький район, Деражнянський район, Дунаєвецький район, Ізяславський район, місто Кам`янець-Подільський, Кам`янець-Подільський район, Красилівський район, Летичівський район, Новоушицький район. – 789 с. : іл.

Проявом глибокої поваги до світлої пам`яті загиблих цивільних громадян є обласна “Книга Скорботи України”, яка видана відповідно до Указу Президента України і є своєрідним продовженням історико-меморіального серіалу “Книга Пам`яті України”. До неї занесені прізвища цивільних громадян Хмельницької області, які загинули від рук фашистів під час бойових дій у 1941–1944 роках, в період тимчасової гітлерівської окупації території області та померли чи загинули на каторжних роботах у Німеччині. Розміщення матеріалу здійснено за алфавітним порядком районів і міст. У поіменних списках, які також складені за алфавітом, подаються короткі біографічні відомості про кожного загиблого.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Кравчук В. І. Пам`ять землі подільської : путівник / В. І. Кравчук, А. М. Подолинний. – Одеса : Маяк, 1976. – 80 с. : іл.

В духовній скарбниці народу невмирущі імена борців за щастя і волю трудового люду, видатних полководців, вчених, діячів культури. Береже подільська земля також пам`ять про славних своїх синів, що захистили Вітчизну в грізний час війни. Путівник розповідає про численні пам`ятники і пам`ятні знаки, встановлені в містах і селах Вінниччини.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Майнгардт-Гоголь Н. Поховання періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років на території міста Кам`янця-Подільського Хмельницької області (каталог-довідник) : історико-довідкове видання / Наталія Майнгардт-Гоголь ; Управління культури, туризму і курортів Хмельн. облдержадміністрації, Відділ охорони пам`яток історії та культури у Хмельн. обл. – Хмельницький, 2007. – 55 с.

До каталога включені всі поховання Великої Вітчизняної війни міста, що знаходяться на обліку та виявлені об`єкти. Подана історична довідка, пов`язана з кожною братською та одиночною могилою, повні дані про воїнів: прізвища, ім`я, по- батькові, роки народження, та дати загибелі, звання та назви частин; джерела інформації, вказані плити, на які нанесені прізвища, опис пам`ятників.

Каталог підготовлений до видання у 1995 році, присвячений 50-річчю Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років і прорецензований доктором історичних наук, професором Кам`янець-Подільського педінституту (тепер державного університету) І. С. Винокуром. Через відсутність коштів каталог в ті роки не вийшов. Тепер, коли така можливість з`явилась, автор присвячує це видання світлій пам`яті щирої людини, вченого, ім`я якого відоме всій Україні і за її межами.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Мизак Н. За тебе, свята Україно / Нестор Мизак, Василь Горбатюк. – Чернівці : Вид. дім “Букрек”, 2006. – Кн. 5: Кам`янець-Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА. – 352 с. : іл.

“За тебе, свята Україно” – це п`ята книга однойменного видання. У даному томі на основі глибокого аналізу, знайдених архівних документів та спогадів учасників ОУН, УПА досліджується визвольна боротьба українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу на території колишньої Кам`янець-Подільської (нині Хмельницької) області впродовж усього ХХ століття. Як і попередні чотири, книга ця – вагомий внесок у вивчення правдивої історії боротьби українського народу за державну незалежність України, у якій полягли сотні тисяч найкращих її синів і дочок. Це настільна книга і для істориків, і для громадських та політичних діячів, а особливо для молоді, для всіх, хто бажає Україні Волі та Добра.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Навіки в пам`яті народній / [авт.-упоряд.: Г. І. Грінішена, З. П. Фтемова ; редкол.: Л. І. Рогаль та ін.]. – Кам`янець-Подільський : [Кам`янець-Поділ. міськ. друк.], 2012. – 400 с. – (25-річчю створення Кам`янець-Подільської міської організації ветеранів України присвячується).

В книзі використані матеріали живих свідків Великої Вітчизняної війни, спогади, документи, фотографії люб`язно надані ветеранами, їх родичами та близькими. Світлій пам`яті героїв, котрі загинули…, глибокій шані ветеранам, які вибороли перемогу і повернулися з запилених доріг відроджувати наш славний Кам`янець, присвячене це видання.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Нариси історії Поділля. На допомогу вчителю / [авт. кол.: Л. В. Баженов, І. С. Винокур, О. М. Завальнюк та ін. ; відп. за вип. І. С. Винокур]. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1990. – 328 с.

Матеріали в “Нарисах” висвітлюють, головним чином події, що відбувалися в межах історичного Поділля і охоплюють хронологічно історію краю від найдавніших часів і до наших днів.

Один із розділів книги присвячено історії Поділля в період Великої Вітчизняної війни, а саме йдеться про мобілізацію сил трудящих на відсіч ворогові, створення на території Кам`янець-Подільської області патріотичного підпілля, формування партизанських загонів та розгортання боротьби в тилу ворога, звільнення області від німецько-фашистських окупантів військами 1-го Українського фронту у ході Проскурівсько-Чернівецької військової операції.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині 1941–1944 : документи і матеріали / [упоряд.: М. П. Вавринчук, О. М. Завальнюк, А. Г. Філінюк та ін. ; редкол.: Л. В. Баженов та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 576 с.

У збірнику міститься 343 документи і матеріали про дії окупаційного режиму на території Хмельницької області у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Упорядники збірника використали документи переважно з фондів Державного архіву Хмельницької області, Архіву Управління Служби безпеки України Хмельницької області, Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України. До видання увійшли також документи з інших архівів. Використано матеріали обласної преси, залучено опубліковані мемуари.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Олійник Ю. В. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь–Поділля» (1941–1944 рр.) : [монографія] / Ю. В. Олійник, О. М. Завальнюк. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 320 с.

У монографії на багатому фактичному матеріалі досліджується нацистський окупаційний режим на території генеральної округи «Волинь–Поділля». Висвітлено усі аспекти життя Поділля в 1941-1944 рр.: карально-поліційна система; соціально-економічне життя округи; зміни в духовно-культурному житті українців. Видання здійснене в межах проекту «Невідомі сторінки історії. Хмельниччина в період окупації».

Рекомендується історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією України.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Подвиг їх безсмертний… : [біографічний довідник] / [упоряд.: Г. І. Степанець, А. М. Гордова ; відп. за вип. І. М. Бондар ; Хмельн. обл. рада організації ветеранів України]. – Хмельницький : Вид-во Сергія Пантюка, 2010. – 72 с.

Короткий біографічний довідник Героїв Радянського Союзу – уродженців нашої області, визволителів і тих, що проживали на Хмельниччині. Матеріал довідника мають можливість використовувати в практичній діяльності з питань героїко-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді ветерани, вчителі, вихователі, викладачі навчальних закладів, працівники культури тощо.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941–1945 рр.) : зб. док. і матер. / [упоряд.: В. Г. Абрамова, Г. В. Вітряна, І. В. Гарнага та ін. ; під ред. М. І. Мехеди]. – Львів : Каменяр, 1969. – 415 с.

У збірнику опубліковані документальні матеріали, оригінали яких зберігаються переважно в центральних архівах України та Державного архіву Хмельницької області. Частково використані газетні фонди, що зберігаються в бібліотеках Москви, Києва, Хмельницького, Кам`янця-Подільського. Книга цінна тим, що зібраний матеріал відображає усі періоди Великої Вітчизняної війни. Висвітлено документи про окупаційний режим 1941–1944 рр., діяльність підпілля та партизанського руху, про подвиги наших земляків на усіх фронтах і, звісно, визволення та відбудова краю.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Подоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) : зб. док., матер. та світлин. 69-ій річниці визволення Хмельницької обл. від німецько-фашистських загарбників присвячується / [упоряд.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник та ін.] ; Міжнар. громад. орг. “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” ; Держ. архів Хмельн. обл. ; Хмельн. обл. громад. орг. архівістів та дослідників Поділля “Поклик віків”. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 492 с. – (Сер.: Праці державного архіву Хмельницької області).

У збірнику вміщено архівні документи, фотоматеріали, газетні публікації, інтерв`ю про події Великої Вітчизняної війни на Хмельниччині та внесок подолян у відбудову краю.

Видання розраховане на архівістів, істориків, науковців, краєзнавців, викладачів, усіх, хто цікавиться історією архівної справи та історією України.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Поховання періоду Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. на території Білогірського району Хмельницької області (каталог-довідник) / Управління культури, туризму і курортів Хмельн. облдержадміністрації, Відділ охорони пам`яток історії та культури у Хмельн. обл. ; [уклад. В. В. Дзьоник].– Хмельницький, 2008. – 48 с.

У каталозі-довіднику подано перелік семи братських могил військових, які загинули в боях за Білогірський край, та могили жертв фашизму в с. Тростянка з алфавітним покажчиком прізвищ загиблих воїнів і розстріляних мирних жителів, перелік 11 могил окремих воїнів і партизана, а також подано список використаних джерел та літератури, що є досить вартісним для подальших досліджень.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Прокопчук В. С. Дунаєвеччина в іменах : біобібліогр. довід. / В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук, С. В. Олійник. – Дунаївці ; Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Вип. 1. – 92с. : іл.

У даному біобібліографічному довіднику вміщено короткі дані, наукові, літературні й публіцистичні видання про життя й діяльність славних людей Дунаєвеччини – героїв війни і праці, учених, письменників, краєзнавців, митців, (зокрема, про Героїв Радянського Союзу Г. К. Атаманчука, Д. Г. Бачинського, М. С . Майдана, Ф. М. Рогульського).

Розрахований на бібліотечних працівників, викладачів, учнівської та студентської молоді, краєзнавців, усіх небайдужих до минулого й сьогодення рідного краю.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Прокопчук В. Дунаєвеччина: край і люди : [монографія] / Віктор Прокопчук. – Дунаївці ; Кам`янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 352 с. : іл.

У монографії досліджується історія Дунаєвеччини – одного з регіонів Хмельниччини. Простежується історичний поступ краю, діяльність його жителів – творців історії від давнини до сьогодення. Про участь дунаївчан у Великій Вітчизняній війні, про підпільний та партизанський рух на Дунаєвеччині, визволення території від німецько-фашистських загарбників розповідається у розділі “Велика Вітчизняна війна: дунаївчани на фронтах і в тилу”, про відбудову народного господарства району – у розділі “Повоєнна відбудова”.

Праця розрахована на широку читацьку аудиторію, стане в нагоді учителям, учням і студентам у їх навчально-пізнавальній діяльності.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Прокопчук В. С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність : [монографія] / В. С. Прокопчук ; НАН України, Ін-т історії України ; Всеукр. спілка краєзнавців. – 2-ге вид., допов. – К. : Рідний край, 1995. – 204 с.

У монографії висвітлюється процес зародження, становлення і розвитку на Поділлі краєзнавчого руху й історико-регіональних досліджень впродовж ХІХ – початку ХХІ ст. Відродження історико-краєзнавчого руху у післявоєнний період висвітлено у розділі книги “Дослідження історії краю у 50–80-х рр. ХХ ст.”

Наукові положення і факти допоможуть учителям, викладачам, студентам та учням, краєзнавцям освоїти історію подільського краєзнавства, досвід попередників для використання в навчально-пізнавальній та науково-дослідницькій праці.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Проскурівсько-Чернівецька операція – видатна подія Другої світової війни : зб. док. і матер. / [упоряд.: М. П. Вавринчук, О. М. Завальнюк, П. Я. Слободянюк]. – Хмельницький : Держ. архів Хмельн. обл., 2009. – 385 с.

У збірнику представлені документальні свідчення про героїчні події визволення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників у ході Проскурівсько-Чернівецької операції в роки Другої світової війни. Цінність цього видання полягає в тому, що тут опубліковані документи про бої за звільнення населених пунктів, а також відомості про втрати, назви, склад та результати бойових дій реальних військ, підрозділів і з`єднань, що діяли на нашій території.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Прошлое забвению не подлежит / [авт.-сост.: В. П. Черныш, М. Л. Миронюк ; редкол.: З. Е. Запорожан, В. В. Кулеша, Н. К. Подскоцкая и др.]. – Каменец-Подольский, 2008. – 328 с.

Запропронована читачам книга – це правдива і хвилююча розповідь про відвагу і самопожертву, мужність воїнів, проявлену в роки Великої Вітчизняної війни, а також про ветеранський рух на Кам`янеччині в мирний період. В книзі використані матеріали живих свідків Великої Вітчизняної війни, активних будівників післявоєнної України, спогади, документи, фотографії, люб`язно надані ветеранами, їх родичами та близькими.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Рибак І. В. Хмельниччина в історії України : навч. посіб. / І. В. Рибак. – Кам`янець-Подільський : Сисин О. В., 2010. – 260 с.

Вперше в навчальній літературі висвітлено історію Хмельниччини від найдавніших часів до новітньої доби. При підготовці посібника використано та узагальнено найновіші дослідження краєзнавців. Теми “У часи воєнного лихоліття (1941–1944 рр.)” та “З руїн та попелу. (Наш край у другій половині 40-х–50-х рр.)” дають змогу вивчити події, що відбувалися на території краю в роки війни та післявоєнний період.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Твої герої, Кам`янеччино / [редкол.: Е. Є. Кульчицький (голова), П. М. Гладченко, М. І. Красуцький та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 208 с. : іл. (32 с.).

У книзі розповідається про життєвий шлях і подвиги Героїв Радянського Союзу (П. І. Барабанова, І. Ф. Бугайченка, М. П. Глушка, О. П. Дудіна, Й. А. Кадученка, С. Г. Киргизова, І. С. Кудашкіна,М. Л. Никольчука, М. Я. Радугіна, Б. А. Сугерова, Л. В. Тручака) і повного кавалера орденів Слави (І. Ф. Андрєйцева), Героїв Соціалістичної праці та повного кавалера орденів Трудової Слави, доля яких пов`язана з Кам`янець-Подільським районом Хмельницької області.

 

ПОДІЛЛЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У вінок партизанської слави: щоденник радянського месника : [архівна знахідка] / упоряд.: В. І. Очеретянко, І. В. Рибак, А. Ю. Матвєєв. – Хмельницький : Крисюк С., 2012. – 40 с.

У щоденнику бойових дій учасників партизанських підпільно-диверсійних груп і громадян, що брали участь в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1944 рр.) на території районів колишньої Кам`янець-Подільської області висвітлюється діяльність Великожванчицької підпільно-диверсійної групи, яка діяла на території Дунаєвецького району.

 

Виставку підготували:

Т. М. Опря, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу;

Н. О. Козак, провідний бібліограф.