Наукові здобутки бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові здобутки бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові видання

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Прокопчук В. С. Бібліотека Кам`янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.

У книзі вперше розкрито історію наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Відтворено найбільш важливі віхи становлення й розвитку університетської книгозбірні, діяльність кількох поколінь бібліотечних працівників впродовж 1918–2008 рр., представлено читачам як фундаторів бібліотеки, так і їх працелюбних, творчих наступників.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Завальнюк О. М. Кам`янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка, Центр дослідж. іст. Поділля. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с. : іл. – [Бібліографія / Н. О. Козак, Є. П. Сільвеструк. – С. 433–444].

Праця присвячена боротьбі студентів та викладачів Кам`янець-Подільського державного учительського інституту з фашизмом у роки Великої Вітчизняної війни як на фронтах, так і в окупованому Кам`янці-Подільському.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Прокопчук В. С. Від університету педагогічного – до університету національного (2001–2011 рр.). Дослідженя. Документи : [наук. вид.] / В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 680 с. – [Бібліографія наукових і науково-методичних праць вчених університету за 2002–2011 роки; іменний покажч. / Г. В. Гайшук, Н. О. Козак, Т. М. Опря. Л. П. Савченко. – С. 549–679].

Науково-документальне видання підсумовує десятирічну впродовж 2001–2011 рр. управлінську діяльність доктора історичних наук, професора О. М. Завальнюка на посаді ректора Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Розрахована на дослідників історії вищої школи новітньої доби.

 

 Матеріали конференцій

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – 400 с.

У науковому збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної науково-практичної конференції «Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів», яка відбулася 20–21 вересня 2007 року на базі наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету. А також подано бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються проблем бібліотекознавства та книгознавства.

Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами і студентами навчальних закладів системи освіти і культури.

До збірника включено 9 статей працівників бібліотеки КПНУ.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – 648 с.

У збірнику подано доповіді і повідомлення міжнародної науково-практичної конференції «Роль і функції бібліотек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти», яка відбулася 7–8 жовтня 2010 року на базі наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства.

Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.

До збірника включено 15 статей працівників бібліотеки КПНУ ім. І. Огієнка.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 3. – 328 с.

У науковому збірнику подано доповіді і повідомлення всеукраїнської науково-практичної конференції «Степан Сірополко – освітянин, науковець, бібліотекознавець», яка відбулася 21 червня 2012 року, а також бібліографію, рецензії, документи і матеріали, що стосуються діяльності наукової бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства та книгознавства.

Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.

До збірника включено 27 статей працівників бібліотеки КПНУ ім. І. Огієнка.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Євген Паранюк: краєзнавець, дослідник української еміграції, меценат (до 85-річчя від дня народження) : матер. міжнар. наук. читань, проведених 11–12 верес. 2008 року в Кам`янець-Поділ. нац. ун-ті ім. Івана Огієнка / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка, Центр дослідж. іст. Поділля, Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Словаччині ; [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Нью-Йорк ; Кам`янець-Подільський ; Пряшів : Оіюм, 2009. – 152 с. – [Бібліографія / С. О. Кантлін. – С. 138–145].

У збірнику вміщено доповіді, повідомлення й інші матеріали міжнародних наукових читань, присвячених 85-річчю від дня народження краєзнавця, дослідника української еміграції, мецената, українця з Нью-Йорка Євгена Михайловича Паранюка.

До збірника включено 3 статті працівників бібліотеки КПНУ ім. І. Огієнка.

 

Довідково-бібліографічні видання

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2008) : бібліогр. покажч. / / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – 112 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про окремі видання, статті з історії становлення і розвитку найдавнішого на Поділлі вищого навчального закладу – Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка й хронологічно охоплює 1918–2008 рр.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Прокопчук В. С. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876–1916) : зведений каталог і покажчик змісту / В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова ; наук. ред. О. М. Завальнюк ; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка, Центр дослідж. іст. Поділля. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 184 с. : фото.

У виданні представлені всі дванадцять випусків «Трудов», які видавалися в 1876–1916 рр. Подільським єпархіальним історико-статистичним комітетом (з 1903 року – Подільським церковним історико-археологічним товариством), їх зміст, допоміжний апарат. Ці видання представляють історію, етнографію, топонімію, церковну статистику та хроніку, бібіліографію того часу. Й досі вони залишаються джерелом вивчення історії, теорії та методології дореволюційного подільського краєзнавства, базою фактів для написання вже третього варіанта історії міст і сіл краю в нових історичних умовах.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (1920–2009) : бібліогр. покажч. змісту / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ;[уклад.: О. В. Веселовська, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – 172 с.

У покажчику відображена бібліографія наукових праць вчених Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з питань історії, теорії, педагогіки і методики від часу його заснування в 1918 році і до 2009 року.

Розрахований на широке коло науковців – докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : метабібліографія / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка; [уклад.: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – 242 с.

Бібліографічний покажчик містить повний перелік бібліографічних видань з різних галузей знань, наявних у фондах наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вперше за багато років існування бібліотеки зібрано і систематизовано бібліографічні покажчики різної тематики, які хронологічно охоплюють період з 50-х рр. ХХ ст. по 2013 рік.

Видання адресоване працівникам бібліотек, науковцям, аспірантам, студентам, тим, хто цікавиться бібліографічним ресурсом наукової бібліотеки університету.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання доби Української революції 1917–1920 рр. у науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : бібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2014. – 34 с.

Бібліографічний покажчик укладено з метою інформування читачів про газети та журнали, видані на Поділлі та в інших містах у 1917–1920 рр., що зберігаються у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Покажчик розрахований на науковців, освітян, студентів, усіх, хто цікавиться історією та розвитком преси.

 

Бюлетень з проблем вищої школи

Науково-допоміжний бібліографічний посібник, основне призначення якого надати користувачам інформацію про статті з періодичних видань, що надійшли до бібліотеки за рік, а також сприяти пропаганді наукових досягнень викладачів університету. Бюлетень складається з таких розділів:

  • Нормативні документи з питань вищої освіти;
  • Вища атестаційна комісія України;
  • Вища освіта і Болонський процес;
  • Загальні питання;
  • Навчання і виховання у ВНЗ;
  • Наукові праці викладачів КПНУ ім. Івана Огієнка за рік.

Започаткований 2004 року, всього вийшло друком 9 випусків.

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2003 рік / [уклад.: Г. Бачинська, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від., 2004. – 46 с.
Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2004 рік / [уклад.: Г. Бачинська, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-вид. від., 2005. – 70 с.
Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2005 рік / [уклад.: Л. Гончарова, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. ун-т, інформ.-ред. від., 2006. – 50 с.
Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2006 рік / [уклад.: Л. Гончарова, Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ., 2007. – 59 с.
Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2007 рік / [уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко, Л. Савченко, Є. Сільвеструк, О. Швець]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 59 с.
Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2008 рік / [уклад.: Т. М.Опря, В. М. Пархоменко ; відп за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 43 с.
Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2009 рік / [уклад.: О. Веселовська, Т. Опря, В. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 47 с.
Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік / уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2011. – 42 с.
Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи за 2011 рік / уклад.: Н. О. Козак, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – 42 с.
Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка

Науково-довідкове видання, яке популяризує імена працюючих викладачів, ветеранів університету, відомих громадсько-політичних і культурно-освітніх діячів України, причетних до створення та функціонування найдавнішого навчального закладу Поділля, привертає увагу студентської молоді до важливих подій університетського життя. Започаткований 2006 року, всього вийшло друком 8 випусків.

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського державного університету на 2006 рік : довід.-бібліогр. вид. / [авт. біогр. довідок: В. С. Прокопчук, Т. М. Опря ; упоряд. бібліогр. довідок: Л. В. Гончарова, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П.Сільвеструк ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2006. – Вип. 1. – 27 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського державного університету на 2007 рік : довід.-бібліогр. вид. / [упоряд.: Л. В. Гончарова, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П.Сільвеструк ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2006. – Вип. 2. – 66 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського державного університету на 2008 рік : довід.-бібліогр. вид. / [упоряд.: Л. В. Гончарова, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П.Сільвеструк ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2007. – Вип. 3. – 59 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2009 рік : довід.-бібліогр. вид. / [упоряд.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П.Сільвеструк, О. М. Швець ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 4. – 79 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік : довід.-бібліогр. вид. / [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 5. – 79 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік : довід.-бібліогр. вид. / [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко, О. В. Веселовська ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 6. – 90 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік : довід.-бібліогр. вид. / [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко, ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 7. – 95 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Календар знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013 рік : довід.-бібліогр. вид. / [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – 83 с.


Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка

Поточний покажчик, що містить бібліографічну інформацію про періодичні видання, які отримає бібліотека університету в наступному році. Матеріал систематизований за розділами: “Газети”. “Журнали”, “Місцева періодика”, підрозділами: “Українські”, “Зарубіжні” і поданий в алфавітному порядку. Вказані періодичність виходу газет і журналів та підрозділи університету, в яких вони знаходяться.

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання бібліотеки К-ПДУ : поточний покажч. на 2004 рік / [уклад.: І. І. Гринішина, Л. В. Резнічук, В. М. Бунда]. – Кам`янець-Подільський, 2004. – 27 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2009 рік / [уклад.: Н. С. Пекар, О. В. Литвиненко]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 19 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2010 рік / [уклад.: Н. С. Пекар, О. В. Литвиненко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 15 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2010 рік / [уклад.: Н. С. Пекар, О. В. Литвиненко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 15 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2012 рік / [уклад.: О. В. Литвиненко, Л. Ж. Смельцова ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 15 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2013 рік / [уклад. Л. Ж. Смельцова ; відп. ред. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 15 с.


Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточний покажч. на 2014 рік / [уклад. Л. Ж. Смельцова ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – 18 с.


Біобібліографічні покажчики

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Баженов Л. В. Вчений європейського рівня: І. С. Винокур / Л. В. Баженов, М. Ю. Костриця, В. С. Прокопчук. – Житомир : Косенко, 2005. – 40 с. : іл. – (Серія «Вчені Житомирщини»; вип. 3).

Черговий випуск серії «Вчені Житомирщини» присвячено основним віхам життя та наукової діяльності відомого сучасного українського вченого-археолога і громадського діяча, доктора історичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України, заслуженого працівника Вищої школи України Іона Срулевича Винокура (народився 4 липня 1930 р.).

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Іон Винокур: подвижництво в освіті і науці : наук.-док. та бібліогр. вид. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка, Кафедра історії народів Росії і спец. іст. дисциплін ; [уклад.: О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 228 с. : іл.

Книга присвячена науково-педагогічній діяльності відомого українського археолога Іона Срулевича Винокура, який упродовж 42 років обіймав посаду завідувача кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Петро Єфремович Ткачук : біобібліогр. нарис (до 70-річчя від дня народження) / упоряд.: Л. М. Марчук, А. С. Попович, В. М. Пархоменко. – Кам`янець-Подільський : Буйницький О. А., 2007. – 60 с.

У виданні вміщено нарис про життя та науково-педагогічну дільність відомого педагога й науковця, кандидата філологічних наук, завідувача кафедри української мови Петра Єфремовича Ткачука, а також перелік його наукових і навчально-методичних праць.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Іван Огієнко: “Тобі, Україно, віддав я всі сили…” : біобібліогр. покажч. / уклад.: Є. Сохацька, О. Трончук, В. Пархоменко. – Вип. 1. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 76 с.

Видання містить бібліографію праць про різносторонні аспекти діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – церковного, державного та громадського діяча, просвітителя, видавця, вченого. Авторами праць є члени професорсько-викладацького складу університету, а також його почесні професори.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Завальнюк О. М. Юрій Телячий: на злеті творчості / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 36 с. : іл. – (Серія: Видатні випускники Кам`янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка).

У виданні вміщено нарис про життя та науково-педагогічну дільність відомого педагога й науковця, кандидата історичних наук, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри менеджменту освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Юрія Васильовича Телячого.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Завальнюк О. М. Лідер наукової школи (до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної праці професора Л. В. Баженова) / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 180 с. : фото. – (Серія: Видатні випускники Кам`янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка).

Книга містить біографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності Л. В. Баженова – доктора історичних наук, професора, професора кафедри всесвітньої історії, Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, директора Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Завальнюк О. М. Іван Михайлович Конет (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці) : біобібліогр. нарис / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; К-ПНУ ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам`янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 160 с. : іл.

Книга містить біографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності І. М. Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, начальника науково-дослідного сектору, професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Біобібліографічні покажчики серії “Постаті в освіті ті науці”

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Конет Іван Михайлович (до 30-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва, О. С. Толков ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 47 с.– (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 1).

Книга містить біографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності І. М. Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, начальника науково-дослідного сектору, професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Іван Вікторович Івах (до 90-річчя від дня народження): біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва, Т. П. Поведа, О. М. Ніколаєва ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2008. – 10 с. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 2).

Покажчик містить біографічну довідку, список основних наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності кандидата педагогічних наук, доцента, проректора з наукової роботи, ректора Кам`янець-Подільського державного педагогічного інституту в 1967-1977 роках, завідувача кафедри загальноосвітніх дисциплін (1968-1983 рр.), кавалера бойових орденів і нагород за трудові досягнення Іваха Івана Вікторовича.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Свідер Полікарп Іванович – педагог, літературознавець, громадянин (до 85-річчя від дня народження / [уклад.: О. А. Рарицький, Н. С. Богуцька, І. І. Грінішина та ін. ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Мошинський В. С., 2008. – 136 с. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 3).

У виданні вміщено нарис про життя та науково-педагогічну дільність відомого педагога й науковця, доктора філологічних наук Полікарпа Івановича Свідера, а також перелік його наукових і навчально-методичних праць.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Гаврищук Анатолій Петрович (до 40-річчя науково-педагогічної праці) : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [уклад. Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 42 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 4).

До покажчика включено бібліографічні матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність старшого викладача кафедри філософських дисциплін, редактора університетської газети «Студентський меридіан» Анатолія Петровича Гаврищука.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Плахтій Петро Данилович : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 58 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 5).

До покажчика включено біобібліографічні матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата біологічних наук, професора, завідувача кафедри анатомії, фізіології та валеології Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Династія математиків [Гнатюків] : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. В. Огороднікова, В. А. Шевчук ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 36 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 6).

Покажчик містить біографічні довідки, список основних наукових праць і методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності Гнатюка Юрія Васильовича, доцента, завідувача кафедри алгебри і математичного аналізу, Гнатюка-Гудими Уляни Василівни, доцента кафедри алгебри і математичного аналізу.

У роботі над покажчиком використано каталоги та картотеки бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету, періодичні видання.

Для спеціалістів, які працюють в галузі математики, математичного аналізу, аспірантів, магістрантів та студентів фізики-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Яропуд Зиновій Петрович : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Н. Я. Скоропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 42 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 7).

До покажчика включено бібліографічні матеріали, які віддзеркалюють наукову та педагогічну діяльність завідувача кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового диригування професора Зиновія Петровича Яропуда.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

На життєвих перехрестях: Галина Петрівна Ткачук – людина, педагог, учений (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) : : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.:Т. В. Сологуб, Н. Й. Сивак, Л. М. Лавська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 68 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 8).

У виданні вміщено нарис про життя та наукову-педагогічну працю кандидата педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти педагогічного факультету Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Галини Петрівни Ткачук та покажчик її основних наукових, навчальних та методичних праць.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Сохацька Євгенія Іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: В. М. Пархоменко, О. В. Веселовська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 28 с. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 9).

До покажчика включено біобібліографічні матеріали, які відображають наукову, педагогічну та громадську діяльність кандидата філологічних наук, професора кафедри історії української літератури та компаративістики Євгенії Іванівни Сохацької.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Павліна Степанівна Каньоса – науковець, педагог, людина (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності та 20-річчя перебуваня на посаді декана педагогічного факультету) : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Т. В. Сологуб, Н. Й. Сивак, Л. М. Лавська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 84 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 10).

У виданні вміщено нарис про життя, організаційно-управлінську та науково-педагогічну працю кандидата філологічних наук, професора кафедри мовознавчих дисциплін, декана педагогічного факультету Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Павліни Степанівни Каньоси та бібліографічний покажчик її основних наукових, навчальних та методичних праць.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Віктор Андрійович Сорич, Ніна Миколаївна Сорич, Анатолій Сергійович Сердюк : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: І. М. Конет, Л. В. Огороднікова, В. А. Шевчук ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 22 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 11).

Покажчик містить біографічні довідки, списки основних наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про участь у наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності Сорича Віктора Андрійовича, кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики; Сорич Ніни Миколаївни, кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри алгебри і математичного аналізу; Сердюка Анатолія Сергійовича – випускника Кам`янець-Подільського державного педагогічного інституту, доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Інституту математики НАН України.

Для спеціалістів, які працюють у галузі математики та методики навчання математики, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Борис Романович Ліпман (до 85-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад.: Н. Я. Соропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 48 с. : іл. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 12).

До покажчика включені бібліографічні матеріали, в яких йдеться про наукову та педагогічну діяльність доцента кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового диригування Бориса Романовича Ліпмана.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Сурова Тіна Іванівна (до 45-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад. Т. В. Сологуб ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : “Медобори-2006”, 2010. – 80 с. : іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 13).

У виданні вміщено нарис про життя та науково-педагогічну працю кандидата педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти педагогічного факультету Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Тіни Іванівни Сурової та покажчик її наукових праць.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Семен Дмитрович Абрамович. Науковець. Митець. Особистість (до 65-річчя від дня народження) : біобібліогр. зб. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад. О. І. Пшетаковська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 60 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 14).

Бібліографічний збірник містить біографічну довідку про С.Д. Абрамовича, професора, доктора філологічних наук, завідувача кафедри слов`янської філології, список його основних наукових, навчальних, методичних і художніх публікацій, інформацію про участь у конференціях та інших наукових заходах.

Для спеціалістів, які працюють у галузі літературознавства, історії вітчизняної та світової культури, методики викладання, аспірантів, магістрантів і студентів філологічних спеціальностей.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Професор Іван Васильович Рибак : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад. і авт. вступ. ст. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Сисин О. В., 2011. – 56 с. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 15).

Присвячено життю і науково-педагогічній діяльності професора івана Васильовича Рибака, завідувача кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Майя Антонівна Печенюк: музично-педагогічна та наукова діяльність : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ;[уклад.: Н. Я. Скоропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 80 с. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 16).

До покажчика включено біобібліографічні матеріали, в яких йдеться про науково та педагогічну діяльність професора кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового диригування, Відмінника освіти України, лауреата обласної премії в галузі музичного мистецтва ім. В. Заремби, володарки знака С. Русової, найвищої відзнаки міста «Честь і шана», члена Національної всеукраїнської музичної спілки, члена Національної спілки краєзнавців України.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ботанік – у природі, еколог – у житті (до 30-річчя наукової та науково-педагогічної діяльності Людмили Григорівни Любінської) : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, А. Б. Драбанич ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 48 с.: іл. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 17).

У виданні вміщено нарис про життя та наукову-педагогічну працю кандидата біологічних наук, професора кафедри біології та методики її викладання природничого факультету Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Людмили Григорівни Любінської, покажчик її наукових праць.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Юрій Анатолійович Хоптяр (до 50-річчя від дня народження і 30-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [упоряд.: В. С. Прокопчук, Ю. А. Хоптяр]. – Кам`янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 28 с. – (Серія “Постаті в освіті і науці»” ; вип. 18).

Покажчик відображає життя і діяльність та науковий доробок відомого педагога й науковця, професора кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Юрія Анатолійовича Хоптяра.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Життєве кредо професора В. П. Струманського : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, І. І. Грінішина, І. О. Старенький ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.)та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 64 с. : іл. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 19).

До покажчика включено бібліографічні матеріали, в яких йдеться про наукову та педагогічну діяльність доктора педагогічних наук, професора Василя Петровича Струманського, а також подано одну з його неопублікованих праць.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Професор С. А. Копилов : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад. В. С. Прокопчук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 64 с. : іл. (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 20).

Покажчик розкриває життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність ректора Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора історичних наук, професора Сергія Анатолійовича Копилова, його науковий доробок.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Півстоліття на ниві освіти і науки України (до 75-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної діяльності А. Ф. Сурового) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. С. Прокопчук ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – 75 с. : іл. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 21).

Покажчик розкриває життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність Анатолія Феодосійовича Сурового, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, його науковий доробок.

 

Довідково-бібліографічні видання серії
“Хмельниччина краєзнавча”

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Просвітницький рух на Поділлі (1906–2011) : бібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [упоряд.: В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький, Т. М. Опря]. – Кам`янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2012. – 76 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча; вип. 1).

Покажчик містить бібліографічну інформацію про виникнення і діяльність Подільської «Просвіти», її внесок у духовне та культурно-освітнє життя України, гуртування й патріотичне виховання краян.

Розрахований на науковців, освітян, краєзнавців, усіх хто цікавиться історією Поділля.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965–2010) : бібліогр. покажч. змісту / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Г. В. Гайшук, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – 84 с. – (Серія “Хмельниччина краєзнавча” ; вип. 2).

Покажчик розкриває зміст матеріалів Подільських історико-краєзнавчих конференцій. А це – статті, повідомлення з археології, історії, етнографії, літературознавства, фольклору, культури, економіки, природи Поділля, що висвітлюють різноманітні аспекти історії, теорії і методики краєзнавства, пам`яткознавства та музеєзнавства.

Розрахований на науковців, освітян, краєзнавців, культурологів й усіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.

 

Статті в наукових збірниках

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Пархоменко В. М. З історії бібліотеки Кам`янець-Подільського державного педагогічного університету / В. М. Пархоменко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам`янець-Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 59–65.

Висвітлена історія становлення і розвитку бібліотеки навчального закладу, діяльність якої розпочалася 5 жовтня 1918 року. Цікавий фактичний матеріал підтверджений споминами фундаторів бібліотеки, архівними документами. Стаття присвячена 80-літтю з часу заснуваня Кам`янець-Подільського державного педагогічного університету та його структурного підрозділу.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Гуманітаризація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини : матер. наук.-практ. конф., 7-8 квіт. 2009 р., м. Хмельницький. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2009. – 159 с.

До збірника увійшли виступи учасників науково-практичної коференції. В ході конференції розглядалося широке коло питань щодо розвитку бібліотечної справи, гуманізації освіти, традиції просвітництва в бібліотеках ВНЗ Хмельниччини.

Включені статті працівників бібліотеки КПНУ ім. Івана Огієнка: Бунда В. М. Аспекти діяльності сучасної бібліотеки. – С. 16–20; Опря Т. М. Досвід підготовки і видання “Календаря знаменних і пам`ятних дат Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”. – С. 72–76; Пархоменко В. М. Бібліотечне краєзнавство та історико-культурологічні дослідження. – С. 77–84; Прокопчук В. С. Бібліографічний опис літератури: зміни відповідно до нового держстандарту. – С. 93–101; Прокопчук В. С., Філінюк Л. Ф. Наукова бібліотека Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – важливий центр інформаційної просвітницької роботи на Поділлі (1918–1935 рр.). – С. 101–113; Резнічук Л. В. Якість і комфортність обслуговування читачів у науковій бібліотеці університету. – С. 114–118.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Прокопчук В. С. Наукова робота наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / В. С. Прокопчук // Наукові праці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / [редкол.: Т. І. Ківшар (голова), П. І. Рогова, Л. А. Дубровіна та ін.]. – К., 2010. – С. 80–87.

У статті розкрито окремі аспекти наукової роботи університетських книгозбірень на основі досвіду наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, зокрема вивчення історії бібліотеки, персоналістику, теорію і методику бібліотечної справи, співпрацю з провідними бібліотеками України і зарубіжжя.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Прокопчук В. І. І. Огієнко, С. О. Сірополко, Л. У. Биковський: любов до книги – крізь усе життя / В. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матер. третьої наук.-практ. конф., м. Львів, 29 вересня 2011 р. – Львів., 2011. – С. 130–155.

У статті досліджується бібліотечно-бібліографічна діяльність в еміграції І. І. Огієнка, С. О. Сірополка, Л. У. Биковського – творців фундаментальної бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Опря Т. Н. Научно-библиографическая деятельность научной библиотеки Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко / Т. Н. Опря // Труды Международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сент. 2010 г.) / Рос. нац. б-ка ; [науч. ред.: Н. К. Леликова (отв. ред.) и др.]. – СПб., 2012. – Ч. 2: Библиография в помощь научным исследованиям. Библиографические ресурсы: общие проблемы теории и технологии формирования и использования. Информационно-библиографическое обслуживание. – С. 192–198.

У статті висвітлюється досвід фундаторів бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, їхніх наступників у галузі науково-бібліографічної роботи, її сучасний стан.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Прокопчук В. С. Библиографическая деятельность С. А. Сирополко, Л. У. Быковского, М. И. Ясинского в Фундаментальной библиотеке Каменец-Подольского государственного украинского университета (1919–1922 гг.) / В. С. Прокопчук // Труды международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сент. 2010 г.). – СПб, 2012. – Ч. 3: Библиографические исследования в гуманитарных науках. Источниковедение в библиографии. Библиографические аспекты изучения книжной культуры. История библиографии. – С. 437–444.

У статті висвітлюється роль видатних бібліотекознавців, засновників української бібліографії С. О. Сірополка, Л. У. Биковського, М. І. Ясинського в становленні фундаментальної бібліотеки одного з перших державних українських університетів і одночасно її місце і значення у формуванні і розвитку їх бібліотекознавчих і бібліографічних знань, поглядів та ідей.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Литвиненко О. В. Начальный период библиотековедческой и библиографической деятельности Льва Быковского (сентябрь 1919 – май 1920 гг.) / О. В. Литвиненко // Труды международного библиографического конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сент. 2010 г.). – СПб, 2012. – Ч. 3: Библиографические исследования в гуманитарных науках. Источниковедение в библиографии. Библиографические аспекты изучения книжной культуры. История библиографии . – С. 444–448.

У статті висвітлюється кам`янецький період бібліотекознавчої і бібліографічної діяльності Левка Юстимовича Биковського на посаді помічника бібліотекаря університетської бібліотеки в 1919–1920 рр. Використані публікації Л. Биковського: статті, рецензії, огляди, надруковані в газеті “Наш шлях”.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Прокопчук В. С. Бібліотечна діяльність С. О. Сірополка в Кам`янець-Подільському державному українському університеті (1919–1920 рр) : [доповідь на круглому столі “Бібліотечна діяльність С. О. Сірополка в Кам`янець-Подільському державному українському університеті (1919–1920 рр.)”] // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень ; редкол.: Т. І. Ківшар (голов. ред.) та ін. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 429–430.

У доповіді на підставі аналізу архівних документів висвітлена діяльність Степана Сірополка на посаді керівника фундаментальної бібліотеки Кам`янець-Подільського державного українського університету, яку він очолював з 25 грудня 1919 р. по 11 травня 1920 р.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матер. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 р. / [редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263 с.

Висвітлено основні шляхи розвитку сучасної бібліотеки ВНЗ, розглянуто напрями наукової роботи і діяльність з вивчення історії бібліотечної справи; представлено нові форми та методи формування інформаційної культури користувачів; показано досвід книгозбірень з накопичення та зберігання фондів, а також організації й проведення просвітницької роботи бібліотеками ВНЗ.

До книги увійшли статті працівників бібліотеки КПНУ ім. Івана Огієнка: Прокопчук В. С. Наукова бібліотека Кам`янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка за двадцять років незалежності України: тенденції, проблеми, перспективи. – С. 9–17; Бунда В. М. Управління кадрами в науковій бібліотеці Кам`янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – С. 43–49; Кантлін С. О. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: стан і перспективи розвитку. – С. 84–90; Шахова М. І. Бібліотека як електронно-інформаційний центр ВНЗ. – С. 96–99; Веселовська О. В. Наукова робота наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – С. 149–153; Опря Т. М. Участь наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка у формуванні системи кооперативного реферування в Україні. – С. 175–179; Литвиненко Л. В. Бібліотечні фонди. Проблеми формування та збереження фонду наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – С. 248–251.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Прокопчук В. С. Краєзнавчі бібліотечні ресурси та їх трансформація в середовище користувачів / В. С. Прокопчук // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матер. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 7–10 жовт. 2013 р. – Севастополь, 2013. – С. 108–116.

У статті на прикладі наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розглядається питання бібліотечного краєзнавства, зокрема формування краєзнавчої складової бібліотечного фонду, його популяризації, доведення до користувача.

 

Наукові здобутки бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові записки Центру Мархоцькознавства / упоряд. В. А. Захар`єв. – Хмельницький : А.А. Цюпак, 2014. – Т. 6. – 274 с.

Шостий том «Наукових записок Центру Мархоцькознавства» презентує матеріали «Круглого столу» «Центру Мархоцькознавства», який проведено у серпні 2014 року на базі Отроківської резиденції Ігнація Мархоцького, що в Новоушицькому районі Хмельницької області.

До збірника включена стаття: Прокопчук В. С. Наукові записки Центру мархоцькознавства: зведений каталог та розпис змісту перших п`яти випусків / В. С. Прокопчук, Г. Гайшук. – С. 260–267.

 

Виставку підготували:

Опря Т. М., завідувач інформаційно-бібліографічного відділу;

Козак Н. О., провідний бібліограф.