Просвітницький вогонь Софії Русової

Просвітницький вогонь Софії Русової

(До 160-річчя від дня народження)

Просвітницький вогонь Софії Русової

Бути педагогом –

це бути справжнім реформатором

життя України…

Софія Русова

З нагоди 160-річчя від дня народження Софії Федорівни Русової (1856–1940), невтомної просвітительки, громадсько-політичного діяча, педагога України у читальному залі педагогічного факультету К-ПНУ імені Івана Огієнка проведено бібліографічний огляд літератури “Просвітницький вогонь Софії Русової” (18 лютого).

Працівники читального залу педагогічного факультету Сологуб Тамара Володимирівна та Сивак Наталія Йосипівна за сприяння викладача кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Демчик Катерини Іванівни ознайомили студентів спеціальності “Дошкільна освіта” із творчою спадщиною мислительки та друкованими джерелами про видатного педагога, які є у фондах факультетської бібліотеки.

Народилася Софія 18 лютого 1856 р. в селі Олешня на Чернігівщині в родині Федора Ліндфорса, шведа за походженням, та француженки Ганни Жерве. В 1865 р. батько з дітьми (мати померла) переїхав до Києва. Тут Софія навчалася у гімназії і закінчила її із золотою медаллю.

У 1871 р. Михайло Грушевський дає дозвіл Софії на відкриття у Києві першого приватного дошкільного закладу, в якому вона працює разом із своєю сестрою Марією. На вихованні у сестер Ліндфорс перебувало 20 дітей.

У свої 16 років Софія стала членом Старої Громади. Саме тут вона і познайомилась  з Олександром Русовим – земським статистом, громадським діячем та етнографом. У 1874 р. вона виходить заміж за Олександра Русова. Вже на схилі літ Софія Федорівна згадувала, що найбільший вплив на її становлення мали М. Драгоманов та О. Русов.

У 70-80-ті роки 19 ст. Русова формується не тільки як педагог і вчений, а й як публіцист, літературознавець, мистецтвознавець, історик. Однією з перших її праць була стаття французькою мовою про Тараса Шевченка, яку О. Русов у Чехії передав І. Тургенєву і яка була опублікована у Франції. Взагалі ідеї великого Кобзаря пройдуть крізь усі педагогічні твори Русової. Ціла низка її праць присвячена життю і творчості Г. Квітки-Основ’яненка, Г. Сковороди, М. Гоголя, М. Драгоманова, Т. Шевченка.

У наступний період головну свою увагу С. Русова зосереджує на педагогічній творчості.

Тільки за 1910 – 1914 рр. вона у першому українському педагогічному журналі “Світло” надрукувала понад 100 своїх статей, розвідок, рецензій. З під її невтомного, мудрого і талановитого пера вийшла ціла низка статей з проблем національної освіти різних народів Росії.

У 1917 р. – член Української Центральної Ради. За гетьманату Павла Скоропадського очолювала департамент дошкільної освіти та виховання.

З 1920 р. Софія Русова – лектор педагогіки Кам’янець-Подільського державного українського університету і голова Української національної жіночої ради.

У 1922 р. вимушена емігрувати. З 1923 р. проживала у Празі, професор педагогіки Українського Педагогічного Інституту імені Михайла Драгоманова. Із 1937 р. і до кінця життя Софія Русова – почесний голова Всесвітнього союзу українок.

Померла Софія Федорівна Русова 5 лютого 1940 р. в Празі, де й похована на Ольшанському цвинтарі.

Проминули літа, десятиріччя, але назавжди залишилося з нами і серед нас те Добре, Вічне і Розумне, що вклала ця жінка у всеукраїнське багаття духовного утвердження нації. Той духовний вогонь і сьогодні гріє всіх, кому дорогі рідна історія та культура.

Твори С. Ф. Русової

Просвітницький вогонь Софії Русової

Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / Софія Русова ; за ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. – Київ : Либідь, 1997. – Кн. 1. – 272 с.

До першої книги ввійшли основні статті Софії Русової з питань націоналізації освітньої системи, історії педагогіки, а також праці з теорії і практики дошкільного виховання.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / Софія Русова ; за ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. – Київ : Либідь, 1997. – Кн. 2. – 320 с.

До другої книги ввійшли найважливіші праці С. Русової еміграційного періоду з питань організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі та грунтовний курс дидактики.

 

Література про життя і діяльність С. Ф. Русової

Просвітницький вогонь Софії Русової

Русова Софія Федорівна // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України ; головний ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 790–791.

Висвітлено інформацію про життєвий шлях, педагогічну діяльність і наукову творчість видатного педагога та громадського діяча Софії Федорівни Русової.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Русова Софія Федорівна // Завальнюк О. М. Історія Кам’янець-Подільського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – С. 286–291.

Досліджується Кам’янецький період біографії С. Ф. Русової, який був насиченим важливими подіями, активною участю її у державній, освітній та громадській роботі, але став для неї завершальним в Україні.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Софія Русова (1856–1940) // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Знання, 2003. – С. 381–392.

У хрестоматії надрукована праця Софії Русової “Дидактика”, в якій вона порівняла погляди на зміст поняття “дидактика” представників наукової думки різних епох і на цій основі дійшла висновку: дидактика – це невід’ємна частина педагогіки, це “наука про найкращі засоби навчання”. Головним її предметом, отже, є “навчання в різних його формах”. Під навчанням педагог розуміла процес, у ході якого дитина під керівництвом учителя “опановує будь-який матеріал, направляючи на це всі свої душевні сили”. Навчання, за її словами, – це “пробудження, спонукання й розвиток усіх розумових здібностей дитини .”

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Ідея національної школи С. Русової // Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. посіб. / М. В. Левківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – С. 144–145.

Висвітлюється ідея національної школи Софії Русової, розглядаються її погляди на дошкільну, шкільну та позашкільну освіти, які повинні базуватися на чіткій взаємодії з народною педагогікою і проводитися тільки рідною мовою.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Русова С. Ф. Про національну систему освіти та виховання // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – С. 315–321.

Автор зазначає, що С. Ф. Русова не визначає альтернативи національному вихованню, вважаючи, що тільки національне виховання забезпечує кожній нації найширшу демократизацію освіти. У демократичній рідній школі весь зміст освіти й організація навчання мають відповідати національним інтересам, враховувати освітні традиції українського народу, здобутки національної культури, особливості української дитини.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової / упоряд. В. В. Семізорова. – Київ : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 128 с.

У посібнику зібрано практичні матеріали педагогів дошкільного закладу, в основу яких покладено ідеї виховання та навчання видатного українського педагога С. Ф. Русової. Ознайомлення з традиціями українського народу, мальовничою природою та навколишнім світом спрямоване на виховання гармонійно розвиненого дошкільника з високим рівнем культури.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Русова Софія Федорівна (1856-1940) : відомий український педагог, громадський діяч, організатор жіночого руху // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX–XX ст.) : хрестоматія / упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. – Київ : Наук. світ, 2003. – С. 137–153.

В книзі надруковано праці Софії Русової: “Просвітницький рух на Вкраїні”, “Дитячий сад на національнім грунті”, “Ідейні підвалини школи”.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Гурський В. А. Культурно-просвітницька діяльність Софії Русової в кінці XIX – початку XX століття / В. А. Гурський // Педагогічне Поділля : зб. наук. праць. Серія соціально-педагогічна / відп. ред. Ю. М. Ковальчук ; упоряд. В. А. Гурський. – Кам’янець-Подільський : Абетка–НОВА, 2005. – Вип. IV, т. II. – С. 209–215.

Розглядається культурно-просвітницька діяльність С. Русової в кінці XIX – початку XX століття, окремі напрями її педагогічної концепції, участь у розробці “Проекту єдиної школи на Вкраїні”, викладацьку діяльність та впровадження її творчих ідей на Кам’янеччині.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Педагогічна діяльність та науково-теоретична творчість С. Русової // Скільський Д. М. Історія української педагогіки : ілюстрований навч. посіб. / Д. М. Скільський. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – С. 240–248.

Розкрито багаторічну педагогічну діяльність та науково-теоретичну творчість С. Русової, які суттєво збагатили українську педагогіку, що дозволило їй посісти одне з чільних місць серед найвидатніших національних педагогів.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Софія Русова і сьогодення / упоряд. М. Ільків. – Івано-Франківськ : СІМИК, 2009. – 264 с.

До збірника увійшли статті С. Русової,історична довідка про загальноосвітню школу-садок I ступеня № 7 міста Івано-Франківська, публікації науковців України та педагогів, модель впровадження ідей Софії Русової у практичну роботу, конспекти уроків, виховних заходів із використанням педагогічних ідей вченої, інтерв’ю, фотоматеріали.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Гонюкова Л. Педагог і громадська діячка Софія Русова / Лілія Гонюкова, Тетяна Конончук // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2006. – С. 72–77.

Автори аналізують життєвий і творчий шлях невтомної просвітительки, видатного громадсько-політичного діяча, письменника і перекладача, педагога України, країни, що стала її батьківщиною.

 

Просвітницький вогонь Софії Русової

Софія Федорівна Русова (1856–1940) // Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / за заг. ред. З. Н. Борисової. – Київ : Вища шк., 2004. – С. 262–282.

У хрестоматії надруковані праці Софії Русової “Дошкільне виховання” та “У дитячому садку”, в яких викладені теоретичні міркування і критичний аналіз поглядів педагогів минулого та сучасників на виховання дитини дошкільного віку. Русова С. доводить важливість і необхідність виховання дитини дошкільного віку, ставить питання про єдність родинного й суспільного виховання. Дитячий садок вона розглядала як установу не лише педагогічну, а й соціально-національну. Його призначення ширше, ніж підготовка до школи і полягає у вихованні людини, свідомого громадянина своєї країни.

 

Т. В. Сологуб,

завідувач сектора читального залу педагогічного факультету