Фонд бібліотеки

Фонд бібліотеки

Особливістю формування фонду нашої бібліотеки – це його поповнення інформаційними ресурсами, що забезпечують навчально-виховний процес, науково-педагогічну та науково-дослідницьку діяльність університету.

Для задоволення потреб користувачів бібліотека має у своєму фонді 972473 примірники документів. З них книг – 819239; журналів – 117980; газет – 34488; електронних видань – 766. Загалом на 1.01.2016 р. фонд нараховує 356746 наукових видань; – 468479 навчальних видань; 147248 – літературно-художніх видань.

Протягом 2015 року надходження документів складає 5590 примірників: (3820 примірників книг, 1695 примірників журналів; 56 примірників газет; 19 примірників електронних видань.