Склад Бібліотечної ради університету

Склад Бібліотечної ради університету

Відповідно до Положення про Бібліотечну раду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та з урахуванням пропозицій підрозділів університету затверджено такий склад Бібліотечної ради університету:

Копилов Сергій Анатолійович, ректор університету, професор кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор, голова Бібліотечної ради;

Конет Іван Михайлович, професор кафедри математики, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи, заступник голови Бібліотечної ради;

Кобильник Василь Володимирович, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри політології і соціології, кандидат політичних наук, доцент, заступник голови Бібліотечної ради;

Климчук Людмила Вікторівна, директор бібліотеки, кандидат історичних наук, заступник голови Бібліотечної ради;

Резнічук Людмила Василівна, завідувач відділу абонементів і читальних залів, секретар Бібліотечної ради.

Члени Бібліотечної ради:

Кшевецький Володимир Сергійович, декан факультету іноземної філології, доцент кафедри германських мов та зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук, доцент;

Лабунець Віктор Миколайович, декан педагогічного факультету, професор кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент;

Лисак Володимир Юрійович, декан економічного факультету, доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук;

Литвиненко Олеся Валеріївна, завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів;

Марчук Людмила Миколаївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови;

Матвєєв Микола Дмитрович, декан природничого факультету, професор кафедри біології та методики її викладання, кандидат біологічних наук, доцент;

Моштак Микола Володимирович, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів університету;

Понеділок Вадим Віталійович, начальник Центру інформаційних технологій, старший викладач кафедри інформатики;

Солопчук Микола Сергійович, декан факультету фізичної культури, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, професор;

Федорчук Віктор Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології освіти.