Майя Антонівна Печенюк (до 50-річчя науково-педагогічної діяльності)

Майя Антонівна Печенюк (до 50-річчя науково-педагогічної діяльності)

Майя Антонівна Печенюк

(до 50-річчя науково-педагогічної діяльності)

 

clip_image002Печенюк Майя Антонівна кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки), професор кафедри музичного мистецтва, Відмінник освіти України, лауреат обласної премії в галузі музичного мистецтва імені В. Заремби, володар відзнаки міста «Честь і шана», володар знаку Міністерства і науки України «Софія Русова», член Національної всеукраїнської музичної спілки України, член Всеукраїнської спілки краєзнавців України; викладає дисципліни – «Методика наукових досліджень», «Основи мистецьких дисциплін», «Методика музичного виховання», «Вокальний клас»; автор музичних хрестоматій для шкіл різного типу навчання «Дзвінкі голоси» (з 1 по 8 кл.), бібліографічного довідника «Музиканти Кам’янеччини», навчального посібника «Буквар сопілкаря», понад 100 публікацій у вітчизняних і міжнародних виданнях з музичної педагогіки; співавтор монографій «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку», «Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики»; керівник наукової школи «Проблеми естетичного виховання молоді засобами музики у школах різного типу навчання і вищих закладах освіти».

Після закінчення музично-педагогічного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (тепер Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) М. А. Печенюк працює викладачем цього вузу з серпня 1973 року. До навчання у названому ВНЗ закінчила хоровий відділ культурно-освітнього училища (1965–68 рр.), працювала методистом Ярмолинецького Будинку культури, вчителем музики с. Проскурівка Ярмолинецького району.

Творчу діяльність розпочала у роки навчання в училищі, продовжувала її також під час роботи в закладах культури і в університеті. З 1965 року виступає як солістка-вокалістка, з 1973 року і до тепер – викладач вокалу кафедри музичного мистецтва, з 2014 року – завідувач кафедри музичного мистецтва.

 

Праці М. А. Печенюк:

 

5Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики : монографія / М. А. Печенюк, О. М. Прядко, Г. П. Ватаманюк, Т. П. Карпенко та ін.; за заг. ред. М. А. Печенюк. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 200 с.

У колективній монографії висвітлюються питання проблеми естетичного виховання молоді у вищих, середніх педагогічних і мистецьких навчальних закладах. Адресовано студентам і викладачам, усім, хто науково-методично освоює практику вдосконалення викладання музичних дисциплін.

 

10

Печенюк М. А. Буквар сопілкаря : навч.-метод. посіб. / М. А. Печенюк, П. П. Леонтієв. – Хмельницький : Поділля, 1998. – 131 с.

Буквар сопілкаря складений відповідно до програми з музики загальноосвітніх шкіл, рекомендований Міністерством освіти України як навчально-методичний посібник для вчителів музики, студентів. Він також буде корисним для бажаючих самостійно опанувати гру на сопілці.

 

9Печенюк М. А. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 1–2 кл. / М. А. Печенюк, П. П. Леонтієв. – Тернопіль : Астон, 1999. – 114 с.

Музична хрестоматія. Пісенний матеріал (пісні, ритмічний супровід пісень, ігри, інсценівки) для учнів 1–2 класів впорядковано відповідно до програми з музики, рекомендованої Міністерством освіти України як навчальний посібник для вчителів шкіл різного типу навчання, викладачів, студентів педагогічних та мистецьких навчальних закладів.

 

8Печенюк М. А. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 3 кл. / М. А. Печенюк. – Тернопіль : Астон, 1999. – 76 с.

Музична хрестоматія містить пісні, ритмічний супровід пісень, ігри, інсценівки, короткі відомості про композиторів впорядковані відповідно до програми з музики для третього класу. Книга адресована для учнів, вчителів музики, викладачів, студентів вищих і середніх педагогічних та мистецьких навчальних закладів.

 

 

7

Печенюк М. А. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 4 кл. / М. А. Печенюк. – Тернопіль : Астон, 1999. – 87 с.

Музична хрестоматія. Пісенний матеріал (пісні, ритмічний супровід пісень, ігри, інсценівки, короткі відомості про народно-музичні жанри та композиторів) для учнів 4 класу, вчителів музики, студентів.

 

 

14Печенюк М. А. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 5 кл. / М. А. Печенюк. – Тернопіль : Астон, 2000. – 99 с.

Хрестоматія рекомендована Міністерством освіти України як навчально-методичний посібник для вчителів музики та учнів шкіл різного типу навчання, а також для викладачів, студентів вищих і середніх педагогічних та мистецьких навчальних закладів. Пісенний матеріал впорядковано поурочно і відповідно темі чверті. Додатковий матеріал можна використовувати не тільки на уроках, а й в позакласній роботі.

 

13

Печенюк М. А. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 6 кл. / М. А. Печенюк. – Тернопіль : Астон, 2000. – 75 с.

Хрестоматія рекомендована Міністерством освіти України як навчально-методичний посібник для вчителів музики та учнів шкіл, а також для викладачів, студентів педагогічних та мистецьких навчальних закладів.

 

 

12

 

Печенюк М. А. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 7 кл. / М. А. Печенюк. – Тернопіль : Астон, 2001. – 105 с.

Пісенний матеріал у хрестоматії впорядковано поурочно і відповідно темі. Додатковий матеріал – для використання на уроках і в позакласній роботі.

 

 

11

Печенюк М. А. Дзвінкі голоси : музична хрестоматія : пісенний матеріал : навч.-метод. посіб. 8 кл. / М. А. Печенюк. – Тернопіль : Астон, 2002. – 163 с.

Пісенний матеріал (пісні, короткі відомості про народномузичні жанри та композиторів) для учнів 8 класу систематизовано поурочно. Книга містить додатковий матеріал для використання на уроках і в позакласній роботі.

 

 

2Інноваційні підходи до фахової підготовки вчителя мистецьких дисциплін : монографія / М. А. Печенюк, О. С. Аліксійчук, В. В. Федорчук та ін. ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 236 с.

У колективній монографії висвітлюються питання фахової підготовки студентів у вищих педагогічних і мистецьких навчальних закладах. Адресовано студентам і викладачам, усім, хто науково-методично освоює практику вдосконалення викладання мистецьких дисциплін.

 

6Карпенко Т. Концертмейстерська компетентність учителя музики: поняття і терміни : навч. посіб. / Т. Карпенко, М. Печенюк. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 222 с.

Навчальний посібник адресовано студентам і викладачам вищих і середніх педагогічних і мистецьких навчальних закладів та усім, хто освоює практику концертмейстерського виконавства.

 

 

1Печенюк М. А. Музиканти Кам’янеччини : біографічно-репертуарний довідник / М. А. Печенюк. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 480 с.

У довіднику зібраний біографічний матеріал про композиторів, співаків, інструменталістів, музичних педагогів кінця ХІХ – початку ХХІ століття, які народились у місті Кам’янці-Подільському і Кам’янець-Подільському районі, а також про музичних діячів, життя і діяльність яких пов’язані з Кам’янеччиною. Музичний матеріал доповнюють творчі біографії митців, через призму яких у довіднику висвітлюється історія краю, розвиток музичного мистецтва Поділля. Розрахований на фахівців та широке коло читачів.

 

Література про автора:

4Прядко О. М. З піснею крізь роки / О. М. Прядко ; за ред. А. Г. Філінюка. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2006. – 328 с.

Книга знайомить читача з біографією і науково-педагогічною та творчою діяльністю кандидата педагогічних наук, професора Кам’янець-Подільського державного університету, відмінника освіти України, лауреата обласної премії в галузі музичного мистецтва ім. В. Заремби, володарки найвищої відзнаки міста “Честь і шана”, члена Національної всеукраїнської музичної спілки Майї Печенюк.

Монографічне дослідження розраховане на студентів та викладачів мистецьких та педагогічних навчальних закладів, шанувальників вокального мистецтва.

3Майя Антонівна Печенюк. Музично-педагогічна та наукова діяльність : біобібліогр. покаж. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Н. Я. Скоропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 80 с. : іл. – (Серія “Постаті в освіті і науці”; вип. 16)

До покажчика включено біобібліографічні матеріали, в яких йдеться про наукову та педагогічну діяльність професора, Відмінника освіти України, лауреата обласної премії імені В. Заремби, володарки Знака С. Русової, найвищої відзнаки міста “Честь і шана”, члена Національної всеукраїнської музичної спілки, члена Національної спілки краєзнавців України, завідувачки кафедри музичного мистецтва Печенюк М. А.