Періодичні видання в бібліотеці

Періодичні видання в бібліотеці

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Університетська бібліотека

Періодичні видання в бібліотеці

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Поточний покажчик

на 2016 рік

Кам’янець-Подільський

2016

УДК 016:00

ББК 91.9: 76

П27

Рекомендовано до друку методичною радою бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол

( № 9 від 26.11.2015 р. )

Відповідальний редактор: Л.В.Климчук, директор бібліотеки

Укладач: Л. Ж. Смельцова, бібліотекар 2 категорії

Періодичні видання в бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: поточний покажчик на 2016 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, б-ка; [уклад. Л.Ж. Смельцова; відп. ред. Л.В.Климчук ]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2016. – 13 с.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про періодичні видання, які отримує бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2016 році, систематизовані за розділами “Газети”, “Журнали”, “Місцева періодика”, підрозділами “Українські”, “Зарубіжні” й подані в алфавітному порядку. Вказана й періодичність виходу газет, журналів та підрозділи університету, в яких вони знаходяться.

Покажчик призначений для науковців, викладачів, студентів, працівників закладів та установ освіти, культури, а також усіх, хто цікавиться періодичною пресою.

УДК 91.9:76

ББК 016:0

© К-ПНУ, вул. Огієнка 61, 2016

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

В БІБЛІОТЕЦІ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Поточний покажчик на 2016 рік

Список умовних скорочень

Абон. мистец. л-ри – абонемент мистецької літератури

Бух. – бухгалтерія

Від. аспірант. і докторант. – відділ аспірантури і докторантури

Від. кадрів – відділ кадрів

Екон. ф-т – економічний факультет

Загальн. від. – загальний відділ

Інформ.-бібліогр. від. – інформаційно-бібліографічний відділ

Пед. ф-т – педагогічний факультет

План.-фін. від. – планово-фінансовий відділ

Природн. ф-т – природничий факультет

Ф-т корекц. та соц. пед. і псих. факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

Фіз.-мат. ф-т – фізико-математичний факультет

Ч.з. № 1 – читальний зал № 1

Ч.з. № 2 – читальний зал № 2

Ч.з. № 3 – читальний зал історичного факультету

Юрид. сектор – юридичний сектор

І. ЖУРНАЛИ

  1. 1.1. Українські часописи

Назва видання

Періодичність

виходу

Місце

знаходження

1. Algebra and discrete mathematics 4 на рік фіз.-мат. ф-т
2. Агроекологічний журнал 4 на рік природн. ф-т
3. Академия гостеприимства 6 на рік екон. ф-т
4. Альгологія 4 на рік природн. ф-т
5. Англійська мова в початковій школі 12 на рік пед. ф-т
6. Англійська мова та література 36 на рік ч.з. № 1
7. Антиквар 10 на рік абон. мистец. л-ри
8. Артклас 2 на рік абон. мистец. л-ри
9. Археологія 4 на рік ч.з. № 3
10. Безпека життєдіяльності 12 на рік ч.з. № 2
11. Безпека праці на виробництві 12 на рік ч.з. № 2
12. Бібліотечна планета 4 на рік ч.з. № 2
13. Бібліотечний вісник 6 на рік ч.з. № 2
14. Біологія і хімія в рідній школі 6 на рік природн. ф-т
15. Бухгалтерський облік і аудит 12 на рік екон. ф-т
16. Бюлетень законодавства і юридичної практики України 12 на рік юрид. сектор
17. Вестник зоологи 6 на рік природн. ф-т
18. Виховна робота в школі 12 на рік пед. ф-т
19. Вища освіта України 4 на рік ч.з. № 2
20. Вища школа 12 на рік ч.з. № 2
21. Відкритий урок. Розробки, технології, досвід 12 на рік пед. ф-т
22. Вісник Книжкової палати 12 на рік інформ.-бібліогр. від.
23. Вісник право знати про податки 48 на рік бух.
24. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я 4 на рік ч.з. № 2
25. Вісник тестування і моніторинг в освіті 12 на рік фіз.-мат. ф-т
26. Віче 12 на рік ч.з. № 3
27. Вода і водоочисні технології 4 на рік природн. ф-т
28. Всесвітня література в сучасній школі 12 на рік ч.з. № 1
29. Географія Плюс. Бібліотека 24 на рік природн. ф-т
30. Географія та економіка в рідній школі 12 на рік природн. ф-т
31. Геоінформатика 4 на рік природн. ф-т
32. Геология и полезные ископаемые мирового океана 4 на рік природн. ф-т
33. Геологічний журнал 4 на рік природн. ф-т
34. Геологія і геохімія горючих копалин 4 на рік природн. ф-т
35. Геофизический журнал 6 на рік природн. ф-т
36. Гидробиологический журнал 6 на рік природн. ф-т
37. Гуманитарный экологический журнал 4 на рік природн. ф-т
38. Держава та регіони 4 на рік ч.з. № 3
39. Дивослово 12 на рік ч.з. № 1
40. Дитина з особливими потребами 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
41. Діловодство та документообіг 12 на рік загальн. від.
42. Доповіді НАН. Серія: Математика, природознавство і технічні науки 12 на рік фіз.-мат. ф-т
43. Дошкільне виховання 12 на рік пед. ф-т
44. Дошкільний навчальний заклад 12 на рік пед. ф-т
45. Екологічна безпека підприємства 6 на рік природн. ф-т
46. Екологічний вісник 6 на рік природн. ф-т
47. Економіка в школах України 12 на рік екон. ф-т
48. Економіка і прогнозування 4 на рік екон. ф-т
49. Економіка України 12 на рік екон. ф-т
50. Економіка. Фінанси. Право 12 на рік екон. ф-т
51. Економіст 12 на рік екон. ф-т
52. Економічна теорія 4 на рік екон. ф-т
53. Журнал Національної академії медичних наук України 4 на рік ч.з. № 2
54. Журналіст України 12 на рік ч.з. № 1
55. Іноземні мови 4 на рік ч.з. № 1
56. Іноземні мови в школах України 6 на рік ч.з. № 1
57. Інформатика в школі 12 на рік фіз.-мат. ф-т
58. Інформаційний збірник МОН України 12 на рік ч.з. № 2
59. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія 3 на рік фіз.-мат. ф-т
60. Історія в рідній школі 12 на рік ч.з. № 3
61. Історія в школі 12 на рік ч.з. № 3
62. Кадровик України 12 на рік від. кадрів
63. Казна України 8 на рік бух.
64. Календар знаменних і пам’ятних дат 4 на рік ч.з. № 1
65. Компьютер, сети, программирование 12 на рік фіз.-мат. ф-т
66. Компьютер 12 на рік фіз.-мат. ф-т
67. Корреспондент 50 на рік ч.з. № 1
68. Країна 50 на рік ч.з. № 1
69. Кур’єр Кривбасу 4 на рік ч.з. № 1
70. Літопис авторефератів дисертацій 4 на рік інформ.-бібліогр. від.
71. Літопис журнальних статей 24 на рік інформ.-бібліогр. від.
72. Літопис книг 24 на рік інформ.-бібліогр. від.
73. Логопед 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
74. Математика в рідній школі 12 на рік фіз.-мат. ф-т
75. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология 12 на рік екон. ф-т
76. Методичні діалоги – журнал для вчителів 12 на рік ч.з. № 1
77. Мир туризма 6 на рік екон. ф-т
78. Мистецтво в школі 12 на рік абон. мистец. л-ри
79. Мистецтво та освіта 4 на рік абон. мистец. л-ри
80. Міжнародний туризм 6 на рік екон. ф-т
81. Мікробіологічний журнал 6 на рік природн. ф-т
82. Мінеральні ресурси України 4 на рік природн. ф-т
83. Мовознавство 6 на рік ч.з. № 1
84. Музейний простір 4 на рік абон. мистец. л-ри
85. Музика 6 на рік абон. мистец. л-ри
86. Музична школа 12 на рік абон. мистец. л-ри
87. Музичний керівник 12 на рік абон. мистец. л-ри
88. Народна творчість та етнографія 6 на рік ч.з. № 1
89. Нелійні коливання 4 на рік фіз.-мат. ф-т
90. Образотворче мистецтво 4 на рік абон. мистец. л-ри
91. Олімпійська арена 12 на рік ч.з. № 2
92. Освіта та розвиток обдарованої особистості 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
93. Особлива дитина: навчання і вихання 4 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
94. Отельер-ресторатор 6 на рік екон. ф-т
95. Офіційний вісник України (зі змінами) 52 на рік ч.з. № 2
96. Охорона праці 12 на рік ч.з. № 2
97. Палітра педагога 6 на рік пед. ф-т
98. Пам’ятки України 12 на рік ч.з. № 3
99. Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України 4 на рік ч.з. № 2
100. Педагогічна думка 4 на рік ч.з. № 2
101. Пожежна безпека 2 на рік ч.з. № 2
102. Початкова школа 12 на рік пед. ф-т
103. Початкова школа і сучасність 12 на рік пед. ф-т
104. Початкове навчання та виховання 36 на рік пед. ф-т
105. Практика управління дошкільним закладом 12 на рік пед. ф-т
106. Практика управління закладом освіти 12 на рік пед. ф-т
107. Практичний психолог дитячий садок 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
108. Прикладная радиоэлектроника 4 на рік фіз.-мат ф-т
109. Психолог і суспільство 4 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
110. Психология и я 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
111. Радник в сфері державних закупівель 12 на рік юрид. сектор
112. Регіональна економіка 4 на рік екон. ф-т
113. Ресторатор 10 на рік екон. ф-т
114. Ринок праці та зайнятість населення 4 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
115. Рідна школа 12 на рік ч.з. № 1
116. Слово і час 12 на рік ч.з. № 1
117. Соціальний захист 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
118. Соціологія: теорія, методи, маркетинг 4 на рік ч.з. № 3
119. Спец. випуск газети «Освіти України» 12 на рік від. аспірант. і докторант.
120. Стандартизація, сертифікація ,якість 6 на рік природн. ф-т
121. Статистика України 4 на рік екон. ф-т
122. Статистичний щорічник України 2 на рік екон. ф-т
123. Термоелектрика 4 на рік фіз.-мат ф-т
124. Теорія і методика фізичного виховання 12 на рік ч.з. № 2
125. Теорія і методика фізичного виховання і спорту 4 на рік ч.з. № 2
126. Україна: аспекти праці 8 на рік екон. ф-т
127. Українська культура 12 на рік абон. мистец. л-ри
128. Українська мова 4 на рік ч.з № 1
129. Українська мова і література в школі 6 на рік ч.з № 1
130. Українська мова та література в школах України 12 на рік ч.з № 1
131. Український ботанічний журнал 6 на рік природн. ф-т
132. Український географічний журнал 4 на рік природн. ф-т
133. Український історичний журнал 6 на рік ч.з. № 3
134. Український математичний журнал 12 на рік фіз.-мат. ф-т
135. Український медичний часопис 6 на рік ч.з. № 2
136. Український тиждень 52 на рік ч.з. № 1
137. Український туризм 6 на рік природн. ф-т
138. Український фізичний журнал 12 на рік фіз.-мат. ф-т
139. Фаховий комплект вчителя фізики

ж. Фізика в школах України

ж. Фізика в школах України. Позакласна робота

24 на рік

12 на рік

фіз.-мат. ф-т
140. Физиология растений и генетика 6 на рік природн. ф-т
141. Фізика і хімія твердого тіла 4 на рік фіз.-мат. ф-т
142. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології 2 на рік фіз.-мат. ф-т
143. Фізичне виховання в школах України 12 на рік ч.з. № 2
144. Філософська думка 12 на рік ч.з. № 3
145. Фінанси України 12 на рік екон. ф-т
146. Фінансовий контроль 12 на рік бух.
147. Фітотерапія 4 на рік природн. ф-т
148. Химия и технология воды 6 на рік природн. ф-т
149. Экология и промышленность 4 на рік природн. ф-т
150. Экология плюс 6 на рік природн. ф-т
151. Экология предприятия 12 на рік природн. ф-т

2.2 Зарубіжні часописи

Адаптивная физическая культура 4 на рік ч.з. № 2
Азия и Африка сегодня 12 на рік ч.з. № 3
ВМГ. Серия 10. Журналистика 6 на рік ч.з. № 1
Вестник древней истории 4 на рік ч.з. № 3
Вестник МГУ. Серия: Политические науки 4 на рік ч.з. № 3
Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 4 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Вестник МГУ. Серия: Филология 6 на рік ч.з. № 1
Вопросы истории 12 на рік ч.з. № 3
Вопросы психологии 6 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Вопросы филологии 4 на рік ч.з. № 1
Вопросы языкознания 6 на рік ч.з. № 1
Воспитание и обучение детей с нарушен. развития 8 на рік ч.з. № 2
Восток. Афро-Азиатские общества: История и современность 6 на рік ч.з. № 3
Детская и подростковая реабилитация 2 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Дефектология 6 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Лечебная физкультура и спортивная медицина 6 на рік ч.з. № 2
Логопед 10 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Мировая экономика и международные отношения 12 на рік ч.з. № 3
Новая и новейшая история 6 на рік ч.з. № 3
Отечественные архивы 6 на рік ч.з. № 3
Полития 4 на рік ч.з. № 3
Преподавание истории в школе 10 на рік ч.з. № 3
Психология в ВУЗе 6 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Проблемы Дальнего Востока 6 на рік ч.з. № 3
Психологический журнал 6 на рік ч.з. № 2
Психологическая диагностика 4 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Психология и Я 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Российская история 6 на рік ч.з. № 3
Репродуктивное здоровье детей и подростков 6 на рік ч.з. № 2
Славяноведение 6 на рік ч.з. № 3
Социальная работа СD 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Средние века 4 на рік ч.з. № 3
США, Канада: Экономика-Политика-Культура 12 на рік ч.з. № 3
Теория и практика физической культуры 12 на рік ч.з. № 2
Физическая культура в школе 8 на рік ч.з. № 2
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка 6 на рік ч.з. № 2

ІІ. ГАЗЕТИ

2.1. Українські видання

Назва видання

Періодичність

виходу

Місце

знаходження

Баланс – бюджет 52 на рік бух.
Бібліотечка вихователя дитячого садка 12 на рік пед. ф-т
Біологія + бібліотечка 36 на рік природн. ф-т
Біологія. Шкільний світ. Екологія 12 на рік природн. ф-т
Біологія. Шкільний світ. Матеріали уроків 24 на рік природн. ф-т
Бюджетна бухгалтерія 52 на рік план. фін. відділ
Голос України 248 на рік ч.з. № 2
День 192 на рік ч.з. № 2
Дефектолог 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Дитячий садок 24 на рік пед. ф-т
Дитячий садок. Бібліотека 24 на рік пед. ф-т
Дитячий садок. Управління 24 на рік пед. ф-т
Дитячий садок. Мистецтво 12 на рік пед. ф-т
Директор школи 24 на рік ч.з. № 2
Директор школи. Бібліотека 24 на рік ч.з. № 2
Deutsch. Шкільний світ 12 на рік ч.з. № 1
Dzennik Kijowski 24 на рік ч.з. № 1
English + бібліотека. Комплект 24 на рік ч.з. № 1
Зарубіжна література 12 на рік ч.з. № 1
Здоров’я та фізична культура 12 на рік ч.з. № 2
Історія України 24 на рік ч.з. № 3
Інформатика + бібліотека 12 на рік фіз.-мат. ф-т
Інформаційний тижневик «Дзеркало тижня» 46 на рік ч.з. № 2
Краєзнавство. Географія. Туризм 24 на рік екон. ф-т
Літературна Україна 50 на рік ч.з. № 1
Методист 24 на рік пед. ф-т
Освіта 52 на рік ч.з. № 2
Освіта України 50 на рік ч.з. № 2
Пенсійний кур’єр 52 на рік бух.
Початкова освіта 24 на рік пед. ф-т
Праця і зарплата 48 на рік ч.з. № 2
Психолог 24 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Психолог. Бібліотека 6 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Психолог дошкілля 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Психолог довкілля 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
Розкажіть онуку 12 на рік пед. ф-т
Спорт – Экспресс в Украине 260 на рік ч.з. № 2
Соціальний педагог 12 на рік ф-т корекц. та соц. пед. і псих.
  1. ф
Сучасна школа України 12 на рік ч.з. № 2
Управління освітою 12 на рік ч.з. № 2
Урядовий кур’єр 247 на рік ч.з. № 2
Юридичний вісник 52 на рік юрид. сектор

2.2. Місцеві періодичні видання

1. Фортеця 1 на тиж. ч.з. № 2
2. Ключ 1 на тиж. ч.з. № 2
3. Кам’янець – Подільський вісник 1 на тиж. ч.з. № 2
4. Край Кам’янецький 1 на тиж. ч.з. № 2
5. Подільські вісті 3 на тиж. ч.з. № 1
6. Подолянин 1 на тиж. ч.з. № 2

АДРЕСИ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ,

ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ:

1. Абонемент мистецької літератури вул. Гагаріна, 47,т. 2-55-32
2. Бухгалтерія вул. Огієнка, 61, т. 5-19-56
3. Відділ аспірантури і докторантури вул. Огієнка, 61, т. 3-33-61
4. Інформаційно-бібліографічний відділ вул. Огієнка, 61
5. Відділ кадрів вул. Огієнка, 61, т. 3- 02-37
6. Економічний факультет вул. Суворова, 52, т. 2-44-74
7. Загальний відділ вул. Огієнка, 61, т. 3-16-21
8. Педагогічний факультет вул. Уральська, 1Б, т. 3-34-92
9. Планово-фінансовий відділ вул. Огієнка,61, т. 3-56-68
10. Природничий факультет вул. Огієнка,61 (центр. абонемент)
11. Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології вул. Польський ринок, 6, т. 2-70-64
12. Фізико-математичний факультет вул. Уральська, 1, т. 3-18-42
13. Читальний зал № 1 вул. Огієнка, 61 (4-й поверх)
14. Читальний зал № 2 вул. Огієнка, 61 (2-й поверх)
15. Читальний зал історичного факультету № 3 вул. Татарська, 14, т. 2-54-42
16. Юридичний сектор вул. Огієнка, 61, т. 5-19-54

Зміст

Список умовних скорочень…………………………………………………………………. 3

I. Журнали………………………………………………………………………………… 4

    1. Українські часописи ……………………………………………………………… 4
    1. Зарубіжні часописи ..…………………………………………………………….. 8

II. Газети……………………………………………………………………………………. 10

    1. Українські…………………………………………………………………….…… 10
    1. Місцеві періодичні видання…………………………………………………….. 11

Адреси підрозділів університету, де знаходяться газети і журнали…………………….… 12