Україна в період Другої світової війни (1939–1945 рр.)

Україна в період Другої світової війни (1939–1945 рр.)

У Другій світовій війні взяла участь 61 країна, серед яких і Україна. Війна проти німецького нацизму всіма своїми вогняними колесами двічі прокотилася українською землею, залишивши глибокі вибоїни й шрами в долі народу України.

воєнне лихоліття на поділлі

Воєнне лихоліття на Поділлі (1941–1945 рр.) : монографія / [П. Я. Слободянюк, М. П. Вавринчук, Ю. В. Олійник та ін.]. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2007. – 312 с.

У монографії вперше у вітчизняній історіографії Другої світової війни комплексно висвітлюється людиноненависницька політика нацистського окупаційного режиму на території Поділля в 1941–1944 рр.

 

Україна в період другої світової війни

Завальнюк О. М. Україна в період Другої світової війни : навч. посіб. / О. М. Завальнюк, С. В. Олійник, С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – 544 с.

Посібник містить матеріали для студентів історичного факультету, які необхідні при вивченні періоду Другої світової війни в історії України. Наголошується на різних поглядах учених з окремих питань.

 

хмельниччина хроніка війни

Завальнюк О. М. Хмельниччина у 1941–1944 рр. : хроніка війни / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, Ю. В. Олійник. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 140 с.

У виданні зібрано фактографічний матеріал про буття Хмельниччини в роки німецької окупації. Значна частина фактажу подається вперше і висвітлює різні аспекти окупаційного режиму та боротьби проти нього.

Для науковців, викладачів, студентів, учнів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Великої Вітчизняної війни.

 

Україна в 2 світ і ВВВ

Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / М. В. Коваль. – Київ : Альтернативи, 1999. – 335 с. – (Сер. “Україна крізь віки” ; т. 12).

У книзі висвітлюється історія українського народу трьох періодів: довоєнного, воєнного й повоєнного. Розкривається Велика перемога народу у Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах.

 

україна в 2 св в КУЧЕР ЧЕРНЕГА

Кучер В. І. Україна у Другій світовій війні (1939–1945) : посіб. для вчителя / В. І. Кучер, П. М. Чернега. – Київ : Генеза, 2004. – 272 с.

У посібнику висвітлюється проблема «Україна у Другій світовій війні 1939–1945 рр.». Розглядаються питання боротьби українських національно-визвольних сил за українську незалежну державу.

 

Володимир Ливин Україна в 2 СВ

Литвин В. Україна у Другій світовій війні (1939–1945) / В. Литвин. – Київ : Вид. дім «Лі-Терра», 2004. – 464 с.

Ця книга продовжує серію видань, які присвячені найбільш складним періодам вітчизняної історії. Воєнна доба 1939–1945 рр., попри її широке висвітлення, й до сьогодні є часом, який ще потребує свого осмислення.

 

нациський окупаційний режим на хменьниччиніНацистський окупаційний режим на Хмельниччині 1941–1944 рр. : документи і матеріали / [упоряд.: М. П. Варинчук, О. Я. Слободян та ін. ; відп. ред. О. М. Завальнюк]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – 575 с.

При підготовці збірника документів і матеріалів «Нацистський окупаційний режим на Хмельниччині» використано головним чином документи з фондів Державного архіву Хмельницької області, архіву Управління служби безпеки України в Хмельницькій області та Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України.

Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі Волині-ПоділляОлійник Ю. В. Нацистський окупаційний режим в генеральній окрузі «Волинь-Поділля» (1941–1944 рр.) / Ю. В. Олійник, О. М. Завальнюк. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 320 с.

У монографії на багатому фактографічному матеріалі досліджується нацистський окупаційний режим на території генеральної округи «Волинь-Поділля». Рекомендується історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією України.

поділля в роки ВВВ збірнк документів, матеріалів та світлинПодоляни в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) : зб. док., матер. та світлин / [упоряд.: В. Г. Байдич, О. М. Завальнюк, Ю. В. Олійник та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 492 с.

У виданні вміщено архівні документи, фотоматеріали, газетні публікації, інтерв’ю про події Великої Вітчизняної війни на Хмельниччині.

поділля у ВВВ

Поділля у Великій Вітчизняній війні (1941–1945 рр.) : зб. док. і матер. / [упоряд.: В. Г. Абрамова, Г. В. Вітряна, І. В. Гарпага та ін. ; під ред. М. І. Мехеди]. – Львів : Каменяр, 1960. – 415 с.

Велика Вітчизняна війна була найсуворішим випробуванням, яке випало на долю нашої країни. У збірнику публікуються документальні матеріали, оригінали яких зберігаються переважно у фондах державних та обласних архівів. Мета, яку поставили перед собою упорядники – допомогти глибше ознайомитися з героїчною боротьбою трудящих Поділля проти нацистів.

 

Україна в полум’ї війни 1941-1945 - 0011

Україна в полум’ї війни 1941–1945 / / [упоряд.: П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов та ін.]. – Київ : Україна, 2005. – 360 с.

Спираючись на фактичний матеріал та маловідомі архівні документи, автори детально аналізують оборонні і наступальні операції, проведені на території України в роки Великої Вітчизняної війни, показують масовий героїзм у боях за визволення рідного краю від німецького окупаційного режиму.

 

Зав сектором читального

залу № 3 історичного факультету

Гончарова Ліана