Періодичні видання, які надходять у читальний зал економічного факультету у 2016 році.

Періодичні видання, які надходять у читальний зал економічного факультету у 2016 році.

п/п Назва видання Журнал/газета Періодичність виходу
1 Академия гостеприимства журнал 6 на рік
2 Бухгалтерський облік і аудит журнал 12 на рік
3 Економіка в школах України журнал 12 на рік
4 Економіка і прогнозування журнал 4 на рік
5 Економіка України журнал 12 на рік
6 Економіка. Фінанси. Право журнал 12 на рік
7 Економіст журнал 12 на рік
8 Економічна теорія журнал 4 на рік
9 Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология журнал 12 на рік
10 Мир туризма журнал 6 на рік
11 Міжнародний туризм журнал 6 на рік
12 Отельер-ресторатор Журнал 6 на рік
13 Регіональна економіка журнал 4 на рік
14 Ресторатор журнал 10 на рік
15 Статистика України журнал 4 на рік
16 Статистичний щорічник України журнал 2 на рік
17 Україна: аспекти праці журнал 8 на рік
18 Фінанси України журнал 12 на рік
19 Краєзнавство. Географія. Туризм газета 24 на рік

Бабій Л.М.

Бібліотекар економічного факультету.