Daily Archives: Травень 13, 2016

Віктору Самуїловичу Щирбі – 60!

До 60-річчя від дня народження та 25-річчя на

посаді декана фізико-математичного факультету

БезымянныйВіктор Самуїлович народився 15 травня 1956 року на Теофіпольщині в селі Мар’янівка. В перший клас пішов до восьмирічки, долавши щодня по два кілометри, а в дев’ятий перейшов до Мануїйської середньої школи. Того ж року Віктор став переможцем районної олімпіади з фізики. У 1973 році вступив на фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, а в 1977 році закінчив рідну альма-матер та 1978 був призваний до армії. Військовий обов’язок проходив за Полярним колом аж цілих півтора року.

Повернувшись додому Віктор Самуїлович вступив до аспірантури Київського державного педагогічного інституту за порадою Василя Олексійовича Гнатюка. В 1982 році пройшов попередній захист кандидатської дисертації на кафедрі математичного аналізу і був направлений у Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію та здобув звання кандидата фізико-математичного наук.

“Read More”


Періодичні видання, які надходять до інформаційно-бібліографічного відділу у 2016 році

п/п

НАЗВА ВИДАННЯ

ЖУРНАЛ/ ГАЗЕТА

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИХОДУ

1

Вісник Книжкової палати

журнал

12 на рік

2

Літопис авторефератів дисертацій

журнал

4 на рік

3

Літопис журнальних статей

журнал

24 на рік

4

Літопис книг

журнал

24 на рік
“Read More”

Нові надходження літератури до інформаційно-бібліографічного відділу у 2016 р.

1.Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України ; [редкол.: Ю. Г. Кривонос (відп. ред.), А. Ф. Верлань (заст. відп. ред.), В. А. Федорчук (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 12. – 184 с.

У збірнику друкуються результати досліджень, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

“Read More”


Інформаційний бюлетень № 1 читального залу педагогічного факультету

Загородня Л. П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська. – Суми : Університетська книга, 2015. – 272 с.

У посібнику висвітлено педагогічні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку. Запропоновано практичні і лабораторні заняття, що побудовані на інтерактивних технологіях із конкретними дидактичними завданнями для самостійної роботи відповідно до вимог модульного навчання.

Для студентів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, факультетів перепідготовки та підвищення кваліфікації дошкільних працівників.

“Read More”