Періодичні видання, які надходять до інформаційно-бібліографічного відділу у 2016 році

Періодичні видання, які надходять до інформаційно-бібліографічного відділу у 2016 році

п/п

НАЗВА ВИДАННЯ

ЖУРНАЛ/ ГАЗЕТА

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ВИХОДУ

1

Вісник Книжкової палати

журнал

12 на рік

2

Літопис авторефератів дисертацій

журнал

4 на рік

3

Літопис журнальних статей

журнал

24 на рік

4

Літопис книг

журнал

24 на рік

ЖУРНАЛИ ЗНАХОДЯТЬСЯ: Інформаційно-бібліографічний відділ, вул. Огієнка, 61