Віктору Самуїловичу Щирбі – 60!

Віктору Самуїловичу Щирбі – 60!

До 60-річчя від дня народження та 25-річчя на

посаді декана фізико-математичного факультету

БезымянныйВіктор Самуїлович народився 15 травня 1956 року на Теофіпольщині в селі Мар’янівка. В перший клас пішов до восьмирічки, долавши щодня по два кілометри, а в дев’ятий перейшов до Мануїйської середньої школи. Того ж року Віктор став переможцем районної олімпіади з фізики. У 1973 році вступив на фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, а в 1977 році закінчив рідну альма-матер та 1978 був призваний до армії. Військовий обов’язок проходив за Полярним колом аж цілих півтора року.

Повернувшись додому Віктор Самуїлович вступив до аспірантури Київського державного педагогічного інституту за порадою Василя Олексійовича Гнатюка. В 1982 році пройшов попередній захист кандидатської дисертації на кафедрі математичного аналізу і був направлений у Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію та здобув звання кандидата фізико-математичного наук.

В 1990 році Щирбу В. С. призначили на посаду заступника декана фізико-математичного факультету, а в березні 1991 року його обирають на посаду декана фізико-математичного факультету. 3 моменту призначення на цю посаду постійно Віктор Самуїлович займається вдосконаленням навчально-виховного процесу на факультеті.

Праці :

практикум з дискретної математики - kjusrf. vyjh;byb 2004

1.Гаєвська А. В. Практикум з дискретної математики. Логіка, множини : навч.-метод. посібник. / А. В. Гаєвська, В. С. Щирба. – Кам’янець-Подільський : КПДПУ, 2004. – 88 с.

практикум з дискретної математики - комбінаторика та графи 2005

2.Гаєвська А. В. Практикум з дискретної математики. Комбінаторика та графи : навч.-метод. посібник / А. В. Гаєвська, В. С. Щирба. Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, 2005. – 100 с.

практикум з дискретної математики - 2006

3.Гаєвська А. В. Практикум з дискретної математики : навч.-метод. посібник. / А. В. Гаєвська, В. С. Щирба. – Кам’янець-Подільський : КПДПУ, РВВ, 2006. – 208 с.

4.Щирба В. С. Обробка даних електронних таблиць в технологіях візуального програмування / В. С. Щирба, І. І. Гончарук, О. В. Щирба // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : збірник наукових праць (за матеріалами Міжнародної науково-методичної конференції). – Київ-Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2006. – С. 139–146.

фізико-математичний факультет

5.Лозовий В. С. Фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення : історичний нарис / В. С. Лозовий, В. С. Щирба, О. М. Рачковський. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 116 с.

сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації - 0001

6.Щирба В. С. Використання класів в Visual Basic для формування візуальних компонент / В. С. Щирба // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. праць за матеріалами четвертої міжнародної наук. конф. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – C. 269–271.

7.Проблеми дослідження методів розв’язання задач оптимізації / В. С. Щирба // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації : зб. наук. праць за матеріалами четвертої міжнародної наук. конф. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – C. 240–242.

практикум з дискретної математики - 2011

8.Циганівський М. С. Практикум з дискретної математики : навч. посіб. / М. С. Циганівський, В. С. Щирба. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2011. – 220 с.

лабораторний практикум з методів обчислень

9.Мястковська М. О. Лабораторний практикум з методів обчислень : навч.-метод. Посібник / М. О. Мястковська, В. С. Щирба, О. В. Щирба. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 99с.

чисельні методи розвязання задач великої розмірності

10.Мястковська М. О. Чисельні методи розв’язування задач великої розмірності : навч.-метод. Посібник / М. О. Мястковська, В. С. Щирба, О. В. Щирба. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2015. – 67 с.

Про нього :

  1. Донець А. Коли викладачі були студентами : [ про В. С. Щирбу] / А. Донець // Студентський меридіан. – 2005. – 17 лист.

  1. Федорчук В. Наш декан : [ про В. С. Щирбу] / В. Федорчук // Студентський меридіан. – 2006. – 13 черв.

  1. Міркотан О. Декан Щирба / О. Міркотан // Подолянин. – 2007. – 2 лют. – С. 6.

  1. Завальнюк О. М. Віктор Самуїлович Щирба / Завальнюк О. М. // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2008.Т. 3. – С. 519–523.

  1. Лозовий, В. С. Фізико-математичний факультет Кам’янць-Подільського національного університету : минуле і сьогодення : історичний нарис : [ про В. С. Щирбу] / В. С Лозовий , В. С. Щирба, О. М. Рачковський. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – С. 11; 97.

  1. Фізико-математичний факультет : [ про В. С. Щирбу] // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – К. : Логос Україна, 2008. – С. 117–121.

  1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1919–2008) : бібліогр. покажч. : [ про В. С. Щирбу] / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [ уклад. : Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол. : О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – 112 с.