Daily Archives: Травень 16, 2016

Періодичні видання, які надходять у читальний зал історичного факультету у 2016 році

п/п

Назва видання

Журнал/

Газета

Періодичність виходу

1.

Держава та регіони

журнал

4 на рік

2.

Археологія

журнал

4 на рік

3.

Віче

журнал

12 на рік

4.

Історія в рідній школі

журнал

12 на рік

5.

Історія в школі

журнал

12 на рік

6.

Пам’ятки України

журнал

12 на рік

7.

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

журнал

4 на рік

8.

Український історичний журнал

журнал

6 на рік

9.

Філософська думка

журнал

12 на рік

10.

Азия и Африка сегодня

журнал

12 на рік

11.

Вестник древней истории

журнал

4 на рік

12.

Вестник МГУ. Серия: Политические науки

журнал

4 на рік

13.

Восток. Афро-Азиатские общества: История и современность

журнал

6 на рік

14.

Мировая экономика и международные отношения

журнал

12 на рік

15.

Новая и новейшая история

журнал

6 на рік

16.

Отечественные архивы

журнал

6 на рік

17.

Полития

журнал

4 на рік

18.

Преподавание истории в школе

журнал

10 на рік

19.

Проблемы Дальнего Востока

журнал

6 на рік

20.

Российская история

журнал

6 на рік

21.

Славяноведение

журнал

6 на рік

22.

Средние века

журнал

4 на рік

23.

США, Канада: Экономика-Политика-Культура

журнал

12 на рік

24.

Історія України

газета

24 на рік

“Read More”

Нові надходження літератури в читальний зал історичного факультету у 2016 році

  1. Акти Волинського воєводства кінця XV – XVI ст. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / підготовка до друку А. Блануци, Д. Ващука, Д. Вирського (латиномовні документи). – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 154 с.

У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 1565 рр.

“Read More”

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ)

(Факультет української філології та журналістики)

1. Александрова О.С. Специфіка становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства : монографія / О.С. Александрова ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т.– Суми : Університетська книга, 2008. – 363 с.

Монографія присвячена дослідженню специфіки становлення та розвитку середнього класу в умовах перехідного періоду сучасного українського суспільства. Зроблена спроба системного висвітлення сутності, структури і функцій середнього класу як соціального феномену; аналізується загальна модель класичного середнього класу, зокрема в межах його становлення й розвитку; досліджується специфіка соціальної структури й середнього класу в умовах суспільства перехідного періоду; поглиблюється уявлення про особливості розвитку середнього класу в сучасному західному суспільстві; з’ясовується стан і перспективи формування середнього класу в сучасній Україні.

“Read More”


Бібліографічний огляд на тему: «Співець української землі» (до 145-річчя від дня народження В. Стефаника)

        «Людський біль цідиться крізь серце моє, як крізь сито, і ранить до крові. Людське щастя пересівається крізь душу, як сонце крізь хмару, і до неба мене зносить. Сто раз падати з неба у сором людський – болюче». В. Стефаник.

«Серед маю-весни, як помірки горбами розгорнули свої зелені хліба і напроти сонця їх вигрівали, а зозуля дурила мужиків щастям-урожаєм, – прийшов він на мужицькій світ на ниві, яку дєдє орали, а мати від межі відсапували» Марко Черемшина. «І приріс він до села серцем і душею…».

“Read More”