Нові надходження літератури в читальний зал економічного факультету у 2016 році

Нові надходження літератури в читальний зал економічного факультету у 2016 році

Бондарчук Т. В. Кохання, розстріляне снайпером / Т. В. Бондарчук. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2014. – 320 с.

До книги увійшли спогади Тетяни Бондарчук про коханого чоловіка, Героя Небесної Сотні, Героя України, патріота, голову Старокостянтинівської міської організації ВО «Свобода», націоналіста, члена виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, вчителя фізики Старокостянтинівської гімназії, почесного громадянина міста Старокоснянтинова, та спогади побратимів, свободівців, друзів, однодумців, соратників, колег, учнів, громади міста Старокостянтинова про Людину, яка віддала своє життя за майбутнє України, загинула на вул. Інститутській у Києві, рятуючи поранених, 20 лютого 2014 року.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність : навч. посіб. / за ред. В. І. Лемішовського. – Львів : Бухгалтерський центр Ажур, 2009. – 912 с.

Посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали із бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності бюджетних установ в Україні. Особливу увагу звернено на сплату бюджетними установами платежів у бюджет та фонди пенсійного і соціального страхування. Окремий розділ відведено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання.

Рекомендується для керівників, головних бухгалтерів, бухгалтерів та економістів бюджетних установ, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування : навч. посіб. / за ред. В. І. Лемішовського. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 1104 с.

Навчальний посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали із бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності бюджетних установ в Україні. Він відзначається послідовністю подання та обсягом навчального матеріалу: від теорії бухгалтерського обліку, змістовного викладу з практичними прикладами обліку необоротних активів, запасів, грошових коштів, власного капіталу, розрахунків з оплати праці, із підзвітними особами, дебіторами та кредиторами, доходів та витрат. Особливу увагу звернуто на сплату бюджетними установами платежів у бюджет та фонди пенсійного і соціального страхування. Окремий розділ відведено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання. До посібника також увійшли основні чинні на день виходу законодавчо-інструктивні матеріали.

Рекомендується для студентів, досвідчених і майбутніх бухгалтерів, економістів бюджетних установ.

Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стер.Київ : Академвидав, 2009.616 с.

У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії виховання, освіти і навчання, специфіку і закономірності розвитку особистості учня, особливості освітньої системи в Україні. Значну увагу приділено питанням, які стосуються діяльності, фахового розвитку, компетентності, психологічної, комунікативної підготовки, особистісної культури вчителя. Висвітлено різноманітні аспекти школознавства, а також становлення світової та вітчизняної педагогічної науки і практики від найдавніших часів до сьогодення.

Адресований студентам вищих навчальних закладів.

Заблоцький Б. Національна економіка : підручник / Б. Заблоцький. Львів : Новий Світ-2000, 2010. 582 с.

У підручнику висвітлено теоретичні основи формування національної економічної системи окремої країни, значення базисних інститутів та інституційних чинників у її стабільному і збалансованому розвитку. Розкрито ознаки і типи національних економік, сутність суспільного добробуту і ринкової економіки, економічного потенціалу та місце держави в управлінні економікою.

Підручник стане добрим помічником також викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, працівникам управління економікою, науковцям.

Иванова Л. А. Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов : учеб. пособ. / Л. А. Иванова, О. В. Дышкантюк, С. Е. Полевая. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2014. – 226 с.

В книге рассмотрены методологические подходы к выработке дизайнерских решений применительно к интерьеру помещений домов, гостиниц и ресторанов. При этом используется определенный (заданный) стиль, характеризуемый архитектурными особенностями и соответствующим ему предметным наполнением в виде мебели.

Изложение проведено на примерах использования наиболее известных исторических и современных стилей от готики до хай-тэка.

Рекомендуется для специалистов в области разработки интерьеров помещений дома, отеля или ресторана, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов соответствующих специальностей.

Лугінін О. Є. Економетрія : навч. посіб. / О. Є. Лугінін. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 278 с.

У посібнику розглянуті основні економіко-математичні методи та моделі , які використовуються при обґрунтуванні рішень в різних напрямках ринкової економіки. Наведена велика кількість прикладів типових задач, вправ та запитань для самостійної роботи. Матеріали з опису прикладних програм для персональних комп’ютерів засобами EXCEL.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний фахівцями в дослідженнях та прогнозуванні економічних процесів і явищ в ринкових умовах.

Мочерний С. В. Основи економічної теорії : підручник / С. В. Мочерний, В. Г. Скотний. Львів : Новий Світ-2000, 2012. 600 с.

У підручнику оптимально викладено теоретичні питання сучасної економічної науки та результати зарубіжної і вітчизняної практики господарювання.

Може бути корисним для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів економічного профілю, а також для ділових людей і всіх, хто самостійно вивчає економічну теорію.

Національна економіка : підручник / за ред. П. В. Круша. – 3-тє вид. Kиїв : Каравелла, 2011. 448 с.

У підручнику висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі та суспільстві.

Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів будьякої форми навчання, а також молодих науковців, аспірантів, викладачів.

Петленко Ю. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Ю. В. Петленко. Київ : Кондор, 2007. 298 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні форми фінансової звітності підприємств, їх зміст та структуру. Висвітлено основні показники, прийоми та методи аналізу фінансових звітів. Наведено оцінки фінансового стану підприємства.

Для студентів, аспірантів, викладачів.

Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. / Т. О. Примак. Київ : Центр учбової літератури, 2013.202 с.

Книга дає конкретні відповіді на запитання, з якими весь час зіштовхуються фахівці у сфері РR: «З чого починати?», «Як з допомогою РR сформувати гідне інформаційне поле компанії?».

Велика кількість практичних прикладів, неординарних та цілком реальних ситуацій, з якими часто зіштовхуються вітчизняні підприємства зацікавлюють та допомагають опановувати матеріал. Книга супроводжується корисними вправами та кейсами для самостійної роботи читачів.

Хомяков В. І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. / В. І. Хомяков. Київ : Кондор, 2009. 434 с.

У книзі висвітлено загальні функції, а також теоретичні і практичні аспекти менеджменту. Викладені методика та умови використання основних управлінських моделей, методика оцінки потенціалу розвитку економічної системи. Розглянуті труднощі у прийняті фінансових рішень у галузі інвестування.

Для викладачів та студентів економічних факультетів.