“Слово, яке не старіє” (виставка читального залу електронної бібліотеки)

“Слово, яке не старіє” (виставка читального залу електронної бібліотеки)

Всесві́тній день пое́зії — свято, яке відзначається щороку 21 березня. Встановлено 1999 року ухвалою 30-ої сесії ЮНЕСКО. Вперше відзначено 21 березня 2000 року.

«Поезія — це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає внутрішнє прагнення людини жити разом з іншими і тим самим необхідна для зближення народів. Будучи відображенням і дзеркалом суспільства, поезія — головний засіб самостверждення і дієвий важіль творчості, прогресу та всезагального розвитку.

Отже, поезія допомогає нам жити разом. Вона необхідна для встановлення діалогу між культурами та для гармонійної взаємодії між різними суспільствами. Заохочення поетичної творчості, її поширення та перекладу — це ще один із чинників сприяння культурному різноманіттю, життєво важливе джерело натхнення, відроджуване живою єдністю поета в багатогранних проявах його творчості».

Всесвітній день поезії відзначається і в Україні. У відривному «Українському народному календарі» він уперше з’явився 2004 року. 2006 року гарний подарунок місцевим поетам з нагоди Всесвітнього дня поезії зробила міська влада Кам’янця-Подільського: посприяла коштами для видання колективної збірки «Грані тисячоліть на струнах слова», до якої увійшло по три вірші 62 авторів.

поети молодої музи

1. Поети «Молодої Музи» / упоряд. М. М. Ільницький. — Київ : Дніпро. 2006. — 672 с.

Збірник складають кращі поетичні твори П. Карманського, В. Пачовського, Б.  Лепкого, С. Чарнецького, С. Твердохліба, О. Луцького, М. Рудницького, які входили до літературної групи «Молода Муза», що існувала у Львові від 1907 р. і до початку Першої світової війни. Об’єднавшись навколо журналу «Світ», митці шукали у творчості нових шляхів, засвоювали ідеї, мотиви, форми тогочасної світової літератури, вступали в нове русло загальноєвропейського культурного розвитку.

леся українка горить моє сердце

2. Українка Леся. Горить моє серце / Леся Українка ; передм. Т. Сергійчук. — Київ : Київська правда, 2004. — 464 с.

До запропонованої читачеві книжки ввійшли вірші та поеми Лесі Українки, великої української поетеси, чия літературна спадщина є невід’ємною, обсяговою і потужною частиною духовної скарбниці нашого народу, повноцінною складовою всього світового красного письменства.

максим рильський лірика

3. Рильський М. Т. Лірика / М. Т. Рильський ; передм. І. Ф. Драча. — Київ : Київська правда, 2005. — 240 с. : іл.

Книга представляє лірику — лише частину “білих островів”, які складають обширний архіпелаг літературної спадщини Максима Тадейовича Рильського, класика українського красного письменства. Вірші, подані у книзі, стали художніми перлинами, створеними поетом і філософом, які навіть мимоволі здатні доторкнутися своїм витонченим словом найчутли- віших клавішів людської душі.

павло тичина золотий гомін

4. Тичина П. Г. Золотий гомін : вибрані твори / П. Г. Тичина ; упоряд. С. А. Гальченко. — Київ : Криниця, 2008. — 608 с. : іл. — (Бібліотека Шевченківського комітету).

До книги «Золотий гомін» увійшли вибрані твори першого серед українських поетів лауреата Шевченківської премії — 1962 року Павла Григоровича Тичини (1891—1967), який здобув визнання у слов’янському світі як геніальна особистість після публікації трьох збірок — «Соняшні кларнети» (1918), «Плуг» (1920), «Замісць сонетів і октав» (1920). У цьому виданні вищеназвані три збірки вперше після їх появи на світ повністю відтворено за першовиданнями — без будь-яких змін чи виключень. Із багатого творчого доробку поета відібрано те, що і через кілька десятиліть не втратило своєї літературно-мистецької цінності.

василь симоненко вибране

5. Симоненко В. Вибране : для серед. та ст. шк. віку / В. Симоненко ; упоряд.: Г. М. Кирпа, Д. С. Чередниченко. — Київ : Школа, 2002. — 253 с. : іл. — (Шкільна хрестоматія).

Окрім творів Василя Симоненка, які вивчаються за шкільною програмою, а також рекомендовані для позакласного читання, до хрестоматії увійшли навчально-методичні матеріали на допомогу вчителеві та учню: літературознавчі коментарі до біографії та творчості письменника,орієнтовні теми творів,рефератів та усних доповідей, тезові плани до них, список рекомендованої літератури.

олелександр олесь вибране

6. Олесь О. Вибране : для серед. та ст. шк. віку / Олександр Олесь ; упоряд. Т. С. Бакіна. — Київ : Школа, 2007. — 352 с. : іл. — (Шкільна хрестоматія).

До хрестоматії увійшли вибрані поезії Олександра Олеся, історична поема «Княжа Україна» та драматична поема «Ніч на полонині». Для полегшення роботи з матеріалом тексти згруповано за тематичним принципом. Особливо ж учителеві та учню стане в пригоді додаток до прочитаного, який містить матеріали про життєвий та творчий шлях письменника, літературно-критичні оцінки його творчості, а також орієнтовні теми творів, рефератів, усних доповідей та тезові плани до них.

ліна костенко сад нетанучих скульптур

7. Костенко Л. В. Сад нетанучих скульптур : вірші, поема-балада, драматичні поеми / Л. В. Костенко. — Київ : Рад. письменник, 1987. — 207 с.

До нової книги відомої української поетеси ввійшли вірші, поема-балада «Скіфська одіссея», драматична поема «Сніг у Флоренції», драматична поема «Дума про братів неазовських».

поезія українськогол романтизму вибране

8. Поезія українського романтизму / уклад. О. І. Борзенко Київ : Елібре, 2008. — 480 с.

До книги ввійшли ліричні твори поетів-романтиків першої половини XIX ст., сповнені романтичних мотивів: невимовної журби, самотності, оспівування кохання. Чимало цих поезій було покладено на музику й пізніше вони стали народними піснями.

Поезія ліна костенко олександр олесь василь симоненко василь стус

9. Поезія : Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус / упоряд. Є. В. Баламутовська. — 2-ге вид., допов. — Київ : Наук. думка, 2008. — 272 с. — (Бібліотека школяра).

До книги увійшли поетичні твори видатних поетів України — Ліни Костенко, Олександра Олеся, Василя Симоненка, Василя Стуса, які рекомендовані шкільною програмою з української літератури для текстуального й оглядового вивчення.

Олег Ольжич Рінь

10. Ольжич О. Рінь. Твори / Олег Ольжич. — Рівне : [б. в.], 2012. — 60 с.

У книзі представлено першу збірку поезій Олега Ольжича «Рінь», видану в 1935 році у Львові, та матеріали про письменника.

Кобзар

11. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. — [Б. м.] : Сталкер, 2003. — 368 с.

До збірки «Кобзар» увійшли поетичні твори класика української літератури Т. Г. Шевченка, дібрані згідно з вимогами найновішої програми з предмету «Українська література» середньої загальноосвітньої школи.

Для учнів середнього та старшого шкільного віку.

Текст узгоджено за виданням: Т. Шевченко. Твори в 12-ти томах. — Т. 1, 2. — Київ : Наук. думка, 2001.

Підводне Сяйво

12. Прокоф’єв І. Підводне сяйво : лірика / І. Прокоф’єв. — Хмельницький : Пантюк С. Д., 2004. — 136 с.

Підводне сяйво” друга поетична збірка Івана Прокоф’єва. До неї увійшли вірші, написані переважно у 7080-ті роки, а також переклади з Ритора Бородуліна, Володимира Соколова, Орлина Орлинова, Дойчина Дойнова, Геворга Еміна, Ояра Вацієтіса. Окремий розділ книжки складають переклади творів японської класичної поезії.

Кленопис

13. Почапська О. Кленопис осені : поезія / О. Почапська. — Хмельницький : Вид-во Алли Цюпак, 2007. — 112 с.

Кленопис осені” — остання у часі збірка Оксани Почапської. Ліричний герой здійснює мандрівку тривалістю життя Всесвіту: від рідних порогів і аж до народження Вічності.

Анна Ахматова

14. Ахматова А. А. Избранное / А. А. Ахматова. Смоленск : Русич, 2001.  640 с. – (Библиотека поэзии).

Издание полно и всесторонне представляет поэтическое наследие Анны Ахматовой. В сборник включены все семь книг, изданных при жизни поэтессы или составленных ею, а также стихи и наброски, не вошедшие в книги. Отдельный раздел составляют поэмы.

Для широкого круга читателей.

Пастернак

15. Пастернак Б. Л. Стихотворения. Доктор Живаго / Б. Л. Пастернак. — М. : Дрофа, 2006. — 670 с. — (Библиотека отечественной классической художественной литературы).

В книгу вошли стихотворения и роман «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака. В разделе «Приложения» помещены отрывки из критических статей о творчестве поэта.

Вільям Шекспір Сонети

16. Шекспір В. Сонети : для мол. та серед. шк. віку / В. Шекспір ; пер. з англ. Д. X. Паламарчук ; передм. та приміт. І. М. Андрусяк. — Київ : Школа, 2009. — 176 с. : іл.

До збірника увійшли «Сонети» Вільяма Шекспіра (1564— 1616) одне з вершинних досягнень світової поезії, справжній ренесансний гімн людині. Протягом століть для багатьох людей у найрізноманітніших куточках земної кулі ця поетична збірка була — і залишається — найулюбленішою.

Сонети В. Шекспіра подаються в класичному українському перекладі Дмитра Паламарчука.

Поема різьблена з граніту і сердець

17. Поема, різьблена з граніту і сердець : зб. поет. творів / ред. та упоряд. Анатолій Гаврищук.Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2009. — 192 с.

Пропонована поетична збірка приурочена до традиційного Дня міста. З м. Кам’янцем-Подільським пов’язані імена багатьох відомих письменників і літераторів. Багаті літературні традиції зберігаються, розвиваються, збагачуються.

У творах, що ввійшли до збірки, поети різних поколінь розповідають про наше неповторне місто Квітку на камені. Перед читачем постане його героїчна і трагічна історія. Тепло і вдячно поети висловлюються про нескорений форпост відому фортецю, унікальне Старе місто з його вежами, мостами, майданами, храмами, музеями, неповторний витвір природи — каньйон, загадкову Смотрич-ріку. Поетів приємно хвилює й те, що Кам’янець-Подільський чарує своїми мальовничими парками і скверами, буйним квітуванням каштанів, екзотичними тюльпановими деревами тощо.

Тут так цікаво і гармонійно поєднуються минуле і сучасне. Автори стверджують, що місто над Смотричем це місто студентів, туристів, цікавих і захоплюючих свят і видовищ.

Володимир Сосюра Всім сердцем любітьУкраїну

18. Сосюра В. М. Всім серцем любіть Україну… : вибр. твори / В. М. Сосюра ; вступ. слово С. А. Гальченко. — Київ : Криниця, 2003. — 608 с. — (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).

До вибраного В. Сосюри включені поетичні твори, що вивчаються за шкільною та вузівською програмою, а також інші найзначиміші вірші та поеми, які перегукуються з актуальними проблемами сьогодення, висвітлюють суспільні процеси, що потребують переосмислення і глибинного перепрочитання літератури у світлі досягань історичної науки.

Іван Драч Сонце і слово

19. Драч І. Ф. Сонце і слово : поезії / І. Ф. Драч. — Київ : Дніпро, 1978.— 367 с.

До збірки поезій відомого українського письменника лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка І. Ф. Драча ввійшли кращі твори з його попередніх книжок, наповнених філософськими роздумами, схвильованим ліризмом, гострим громадянським звучанням.

Євгеній Маланюк Невичерпалність

20. Маланюк Є. Ф. Невичерпальність : поезії, статті : для ст. шк. віку / Є. Ф. Маланюк ; упоряд. Л. В. Куценко. — 2-ге вид. — Київ : Веселка, 2001. — 318 с. : іл. — (Шкільна бібліотека).

Однією з визначних особистостей в українській літературі XX ст. був Євген Маланюк (1897—1968). І хоча вітри історії занесли козацького правнука далеко від рідних степів, проте не вивітрили з його серця палкого почуття до Вітчизни. Поет любив її «Франковою любов’ю», в якій мало сентименту, та багато болю й гніву, прагнення великих перетворень і благодатних змін.

Пропонована збірка має на меті якнайповніше познайомити читача (передусім молодого) з творчістю видатного сина України, якого й досі краще знають за кордонами рідної землі, ніж на Батьківщині. Друкуються вірші з щоденників Є. Маланюка.

Оксана Лятуринська Гляньте у правічне батькове лице!

21. Лятуринська О. М. Гляньте у правічне батькове лице! : твори / О. М. Лятуринська. — Рівне : [б. в.], 2010. — 68 с.

Книжка містить поезії Оксани Лятуринської із перших двох її збірок «Гусла» і «Княжа емаль». Схвальний відгук про них надрукував Улас Самчук у часописі «Волинь» у 1943 році, відзначивши самобутність таланту поетеси-волинянки.

Іван Франко Вибране

22. Франко І. Вибране : для серед. та ст. шк. віку / І. Франко ; упоряд. К. Г. Борисенко. Київ : Школа, 2005. — 464 с. : іл. — (Шкільна хрестоматія).

До хрестоматії увійшли вибрані твори класика українського письменства Івана Яковича Франка (18561916) поезії, поеми, новела «Сойчине крило» і повість «Boa constrictor». Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури. Науково-методичний «Додаток до прочитаного, що стане в пригоді вчителеві та учню» містить біографічні й літературознавчі матеріали, що допоможуть читачеві ґрунтовніше вивчити життєвий і творчий шлях письменника. У «Додатку» вміщені також орієнтовні теми творів, рефератів, усних доповідей і тезові плани до них.

Віталій Нечитайло Облога

23.Нечитайло В. В. Облога : повісті та оповідання / В. В. Нечитайло. — Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. — 304 с.

Книга Віталія Нечитайла самобутня, світоглядна, мистецьки вартісна версія фізичної і духовної облоги людських душ, боротьби добра і зла, здатності до самопожертви заради вічних істин.

Роберт Бернс

24. Роберт Бернс в переводах С. Маршака / Р. Бернс ; пер с англ. С. Маршак. — Изд. 5-е. — М. : Госиздат. худож. лит., 1959. — 380 с.

Для нас это издание Бернса не просто сборник чудесных стихов, пересказанных советским мастером с любовью к поэту и верностью подлиннику. Это — залог нашей дружбы с земляками Бернса, потомками его первых читателей: килмар-нокских ткачей, эйрширских пахарей и дамфризских кузнецов. На разных языках, но с общей думой о мире мы вместе с ними повторяем нетленные строки шотландского народного поэта о |временах, когда «будут люди жить в ладу, как дружная семья, брат».

до берегів майбутнього

25. До берегів майбутнього : поезія / уклад. М. В. Моштак. — Кам’янець-Подільський, 2004. — 52 с.

До збірки увійшли твори молодих поетів, учасників конкурсу, організованого студентським профкомом Кам’янець-Подільського державного університету, у якому взяли участь студенти вищих і середніх навчальних закладів, учні шкіл, мешканці міста над Смотричем, члени літературних студій, що діють при міському Будинку дитячої творчості та в університеті.