Daily Archives: 23 Червня, 2016

Книги, отримані у дар бібліотеці

Кожного року бібліотека університету поповнюється новими подарованими книгами. Значний внесок у збільшення фонду роблять студенти та професорсько-викладацький склад. Серед них можна відзначити: С.А. Копилова (40 прим.), Л.В. Баженова (15 прим.), А.В. Печенюка (12 прим.), Т.Й. Бабюк (29 прим.), К.І. Демчик (56 прим.), М.Б. Гуску (16 прим.). Вагомий внесок у оновлення фонду навчальної літератури зроблено Рарицьким О.А., кандидатом філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри історії української літератури та компаративістики, який подарував 57 примірників.

“Read More”