Книги, отримані у дар бібліотеці

Книги, отримані у дар бібліотеці

Кожного року бібліотека університету поповнюється новими подарованими книгами. Значний внесок у збільшення фонду роблять студенти та професорсько-викладацький склад. Серед них можна відзначити: С.А. Копилова (40 прим.), Л.В. Баженова (15 прим.), А.В. Печенюка (12 прим.), Т.Й. Бабюк (29 прим.), К.І. Демчик (56 прим.), М.Б. Гуску (16 прим.). Вагомий внесок у оновлення фонду навчальної літератури зроблено Рарицьким О.А., кандидатом філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри історії української літератури та компаративістики, який подарував 57 примірників.

Вашій увазі представлена віртуальна виставка, в якій продемонстровано частина подарованих книг.

 1. 1. усі твори укрУсі цитати до творів з української літератури: 5-12 класи / уклад. Н. Курганова. – Харків: Торсінг ПЛЮС, 2006. – 448 с.

До збірки увійшли матеріали, які допоможуть писати цікаві та змістовні твори з української літератури. Подані цитати ілюструють найважливіші моменти життя та творчості письменників і поетів. Більшість поданих виразів можуть стати епіграфами.

Книжка стане у пригоді як під час письмових робіт, так і при вивченні теми на уроках в класі Для учнів, студентів, учителів.

 1. 2. Ю Шпол Вибрані твориШпол Юліан. Вибрані твори / Упорядкування, передмова, примітки та коментарі О. Ушкалова. – К.: Смолоскип, 2007. – 531 с. (серія «Розстріляне Відродження»)

У цій книзі подано основну частину творчого доробку Юліана Шпола (псевдонім Михайла Омеляновича Ялового – 1895-1937)  – поета, прозаїка, драматурга, видатного організатора літературного життя в Україні 1920-х років, першого президента ВАПЛІТЕ. Славетний роман «Золоті лисенята», драма «Катіна любов або будівельна пропаганда», поетична збірка «Верхи» та вірші з-поза збірок, переклади поезій, оповідання, публіцистика Юліана Шпола з часу прижиттєвих видань уперше приходять до українського читача.

 1. 3. МагераМ. Магера. Мій Т. Шевченко / Микола Магера – Хмельницький: Хмельницька міська друкарня, 2002. – 141 с.

У книжці “Мій Т.Шевченко” члена Національної Спілки письменників України Миколи Никаноровича Магери зібрані відомі його твори – повість “Кам’янецькими стежками”, поезія “Тарасе”, оповідання “Вимушена ночівля”, “На шхуні”, а також: стаття кандидата історичних наук Прокопчика В. С. “З Т. Шевченком у серці”.

Читач довідається про перебування Т.Г. Шевченка восени 1846 року на Поділлі; майже тиждень він прожив у Кам ‘янці-Подільському, побував і в містах Проскурові (тепер Хмельницький), Меджибожі, Летичеві.

Книжка розрахована на широке коло читачів – учителів, студентів, учнів різних форм навчання.

 1. 4. СьоновськаСлоньовська О.В. Сушевський Б.С. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів. 10 клас – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 380 с.

Науково-методичний посібник адресований учителям-філологам, які працюють за варіантами шкільної програми, затвердженої Міністерством освіти України, як для звичайних класів, так і для класів з поглибленим вивченням літератури у загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях. Книга допоможе в роботі як студенту-практиканту, так учителю-початківцю чи педагогові зі стажем роботи в школі.

Автор подає великі за обсягом надзвичайно цікаві біографії українських класиків, а також робить досить сумлінну і серйозну спробу нового прочитання рекомендованих програмою для вивчення творів, орієнтуючись при цьому на найновіші дослідження літерагурознавців-сучасників та вчених з діаспори.

Крім “Конспектів уроків з української літератури. Нове прочитання творів. 10 клас” видавництво “Абетка” пропонує конспекти уроків з цього ж навчального предмету Ольги Слоньовської для 9 та 11класів.

 1. 5. ОнишкевичТекст і гра. Українська модерна драма : наук. вид. / Л. М. Л. Залеська Онишкевич. – Львів : Літопис, 2009. – 472 с.

Зібрані у цьому збірнику статті та дослідження розглядають сучасні напрями в українській та світовій драмі, підсумовуючи у вибраних п’єсах деякі значні історичні події та аналізуючи драми у порівняльному аспекті із західноєвропейською драмою. В основу вибору авторів та творів покладено їхню якість і приналежність до української літератури (себто, драматичні твори, написані українською мовою в різних країнах світу). Дослідницьку увагу звернено на драматичний твір як літературний текст, зокрема його інтелектуальність та зв’язок з іншими жанрами в контексті світової літератури. Автор також прочитує деякі п’єси через гру – аналізуючи різні театральні постанови протягом 1988–2007 років.

 1. 6. Микола Воробйов без кориВоробйов М. П. Без Кори: Вибране / М.П. Воробйов. – К.: Видавець Микола Дмитренко, 2007. – 632 с.

До нової книги сучасного українського поета, лауреата Шевченківської премії (2005) увійшли твори недруковані, твори із збірок та написані в останній час.

Автор висловлює щиру подяку письменнику Дмитренку Миколі Костянтиновичу за видання цієї книги.

 1. 7. Українське літературознавствоНаєнко М.К. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 320 с.

У підручнику системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих питань, подано їх як органічну частину світового літературознавства. Розрахований на студентів-філологів, учителів-словесників, всіх тих, хто не байдужий до художнього слова та наукової думки про нього.

 1. 8.ЮрчишинЮрчишин Ю.В. Фізіологічні основи фізичного виховання студентської молоді / Ю.В. Юрчишин О.П. Скавронський. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2015. – 222 с.

У навчально-методичному посібнику подано найбільш інформативні цінності фізичного виховання студентської молоді. Розкриваються особливості рухової діяльності студентів основних груп, навчальних секцій фізичного виховання та фізичної реабілітації. Висвітлено матеріал з проблеми збереження здорового способу життя студентів та їх залучення до рухової активності оздоровчої спрямованості, дозування фізичних навантажень при оздоровчому тренуванні.

Для викладачів фізичної культури і студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації, тренерів, методистів оздоровчих та реабілітаційних центрів, учителів фізичної культури.

 1. 9.РачковськийРачковський О.М. Фізика атома, атомних явищ, ядра і елементарних частинок. (Теорія. Практика. Експеримент): навчально-методичний посібник /

  О.М. Рачковський, Ц.А. Криськов. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 148 с.

В першій частині посібника коротко подано основний теоретичний матеріал з загальної фізики розділу “Фізика атома, атомних явищ, ядра та елементарних частинок”. Друга частина посібника відображає заплановані завдання для проведення практичних занять з даного розділу. Третя частина посібника використовується для проведення експериментального застосування на практиці та перевірки явищ та процесів фізики атома, атомних явищ, ядра та елементарних процесів.

 1. 10. Лік духовнийТуптало Д. Лік духовний: Вибране з творів святителя / Пер. з ц.-сл. М. Лемик. – Львів: Свічадо, 2005. — 80 с. (серія «Джерела Християнського Сходу»)

Книга містить вибране з творів Митрополита Дмитра Туптала. Низка запропонованих молитов, уривків з житій святих, висловів Отців відзначається викінченістю форми, антитезами, паралелями і риторикою та відкриває світ богословської духовно-моральної думки, органічно поєднуючи життєвий приклад і напучування. Адресована усім, хто дбає про своє духовне життя.

 1. 11Нерозгадані таємниці «Історії русів»: Уривки з твору, літературознав. дослідж. – К.: Веселка, 2006. – 101 с.

«Історія русів» – це твір історичний, політичний і разом з тим – белетристичний; суворо реалістичний – романтичний; це – ніби дзвін на сполох, заклик українцям до єднання, визволення, відродження Української держави.

З кінця XVIII – в перших десятиліттях XІХ ст. твір таємно поширювався у списках, ним зачитувалися Т.Г. Шевченко, М. Гоголь, К. Рилєєв, М. Маркевич, П. Куліш та багато-багато письменників, істориків, політичних діячів.

Видавництво «Веселка» у 2001-2003 pp. двічі видруковувало повний текст пам’ятки, а в цьому виданні подаємо уривки з «Історії русі в», які вивчаються за шкільною програмою, з історичним коментарем Ярослава Дзири й Івана Дзири, а також передмову перекладача Івана Драча та ґрунтовне дослідження Валерія Шевчука.

 1. 12Ромащенко Л. І. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози: Основні напрями художнього руху : Моногр. / Л. І. Ромащенко; Черкас. держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 388 c.

Охарактеризовано новаторські тенденції розвитку сучасної української історичної прози, визначено основні риси національного характеру, сконцентровані в образах-типах. Висвітлено принципи та засоби конструювання художніх образів, а також особливості трансформації правди історичної у правду художню. Розглянуто проблему жанрово-стильового синкретизму історичного роману.

Охарактеризованы новаторские тенденции развития современной украинской исторической прозы, определены основные черты национального характера, сконцентрированные в образах-типах. Освещены принципы и способы конструирования художественных образов, а также особенности трансформации правды исторической в правду художественную. Рассмотрена проблема жанрово-стилевого синкретизма исторического романа.

 1. 13Костенко Л.В. Берестечко: іст. Роман / Ліна Костенко; [авт. Післямов І. Дзюба, В. Панченко]; іл. С. Якутовича. – К.: Либідь, 2010. – 232 с.

Велич історичного призначення та драма самотньої людської душі — ці два виміри нерозривно пов’язані у творі. Драма поразки стає філософією відродження, катарсисом, повстанням з руїни людини і народу. Перемога над поразкою — основний філософський і психологічний код цього твору. Для широкого читацького загалу.

 

Бібліотека університету висловлює щиру подяку всім дарувальникам!!!