На службі освіті, науці й людям

  • -

На службі освіті, науці й людям

На службі освіті, науці й людям

(до 80-річчя від дня народження кандидата історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) (1977–2001 рр.)

Анатолія Олексійовича Копилова

(1936–2007)

Kopilov Anatoliy OleksiyovichВиставка підготовлена до Всеукраїнської науково-практичної конференції “Особистість у вимірі епохи”, присвяченої 80-річчю від дня народження кандидата історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) (1977–2001 рр.) Анатолія Олексійовича Копилова (1936–2007), яка відбулася 12 вересня 2016 року в конференц-залі головного корпусу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Епоха і Людина; Людина й Епоха. Ці складові історичного поступу пов’язані між собою тисячами видимих і невидимих ниток, взаємно переплітаються, впливають і визначають одне одного. Вживаючи поняття «епоха», частіше всього розуміємо чималий проміжок часу з притаманними для нього визначними подіями, явищами й процесами, інколи робимо акцент на зламах у розвитку суспільства тощо. Помітно менше вдаємося до його використання, характеризуючи буття регіонів, поселень, установ. При цьому слушно підкреслюємо провідну роль епохи у системі її взаємодії з людиною. Проте трапляються випадки, коли власне діяльність особи визначає обличчя епохи суспільства, регіону, установи. Такою особою в історії Кам’янець-Подільського національного університету був її ректор Анатолій Олексійович Копилов, котрому випала нелегка ноша очолювати його колективу упродовж 24 років – з 1977 по 2001 рік. Не випадково викладачі й співробітники університету, його випускники, котрим випало у житті працювати чи спілкуватися з ним, згадуючи ті часи функціонування вузу, вдаються до означення «епоха Копилова», віддаючи у такий спосіб належне ролі цієї, без перебільшення, видатної постаті в його історії.

В. С. Степанков

Професор Анатолій Олексійович Копилов прославився в царині вищої освіти. Педагог, відомий учений-славіст, протягом 24-х років ректор провідного в Україні вишу – Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету – він віддав вищій школі майже 45 років свого життя і праці.

Народився Анатолій Копилов 14 липня 1937 року в м. Шепетівка, де батько Олексій Іванович, боєць корпусу червоних козаків, офіцер, працював на державній службі. Мати Олена Карпівна вела домашнє господарство, виховувала двох синів. Згодом сім’я перебралася до Ізяслава, де пройшли дитячі та юнацькі роки Анатолія в оточенні старовинних архітектурних споруд, чудової волинської природи, друзів, сусідів. За участі батьків та учителів здобував знання, життєвий досвід, формував характер.

Після успішного закінчення школи був направлений до Радошівської семирічки учителем математики і фізкультури. Спроба 1955 року вступити до Чернівецького держуніверситету виявилася невдалою – не вистачило одного бала, щоб пройти конкурсний відбір. Три роки (1955–1958) прослужив на Кавказі, дослужився до звання старшини, був секретарем комсомольської організації підрозділу, отримав Почесну грамоту президії Верховної Ради Північно-Осетинської АРСР за допомогу місцевому населенню під час повені. Наполегливо готувався до вступу у ВНЗ.

1958 року став студентом історичного факультету Чернівецького держуніверситету. Очолив комсомольську організацію факультету, був членом комітету комсомолу університету. На етапі підготовки дипломної отримав направлення до Софійського університету, де протягом 8-ми місяців вивчав матеріали архівів, бібліотек, що стосувалися теми дипломної роботи.

Університет закінчив з червоним дипломом і 1963 року був направлений в Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут на посаду асистента кафедри історії. Протягом лютого – грудня 1972 року Анатолій Олексійович вдруге побував на науковому стажуванні в Софійському університеті, що дало імпульс новим дослідженням й привело згодом до появи фундаментальної праці – монографії «Вітчизняний фронт і народно-демократична революція в Болгарії» (Львів, 1985. – 224 с.).

Кам’янецький період був найтривалішим у часі і найпродуктивнішим за наслідками праці – тут Анатолій Олексійович сповна реалізував свої можливості. Під науковим керівництвом професора Л. А. Коваленка завершив дисертаційне дослідження, 1967 року успішно захистив його й отримав науковий ступінь кандидата історичних наук. Того ж року був обраний деканом історико-філологічного, 1968-го, після роз’єднання факультету на два, очолив історичний. 1970 року атестований званням доцента.

На початку 1975 року з появою посади проректора з наукової роботи обійняв її і докладав зусиль до розгортання в інституті наукових досліджень, зростання якісного складу науково-педагогічних кадрів. 1977 року, після виходу на пенсію І. В. Іваха, став ректором Кам’янець-Подільського державного педінституту й очолював його до кінця листопада 2001 року.

За цей період помітно зросла матеріальна база закладу. 1986 року ректор добився передачі інституту трьох корпусів (7 тис. м2 площі) закритого загальнотехнічного факультету Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, будівництва нових гуртожитків, що дало надійний прихисток 2278 студентам.

Удосконалювалася структура закладу – з’явились дефектологічний факультет, 2001 року реорганізований в Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України та Центр мовознавчих студій Інституту української мови НАН України, факультет довузівської підготовки, помітно збільшилась кількість спеціальностей та кафедр.

Зріс і контингент студентів: якщо 1963 року в інституті навчалося 3607 студентів, у тому числі 1335 на стаціонарі, то вже 1985 року – 3999, 1991 р. – 5757 осіб, а 1997-го – 4469.

Ректор дбав про зростання кадрового потенціалу: 1963 року на 13 кафедрах працювало 112 осіб і лише 23,2 відсотки мали науковий ступінь і вчене звання, 1974 р. – 17 кафедр, 177 викладачів і 27,1% склав якісний показник, 1991 р. на 23 кафедрах – 291 викладач, якісний показник – 41,2%, а 1997-го – 28, 264 і 75% відповідно.

Закономірно, що 1996 року Державна акредитаційна комісія 14 спеціальностям із 16 надала четвертий рівень акредитації і 8 квітня 1997 року акредитувала інститут за найвищим четвертим рівнем. Це стало підставою для реорганізації закладу в університет: 28 червня 1997 року у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України № 628 в Кам’янці-Подільському з’явився педагогічний університет.

А. О. Копилов брав активну участь у житті регіону. Як науковець долучився до відродження репресованого в 30-ті роки краєзнавчого руху – утворення 1964 року Хмельницького обласного історико-краєзнавчого товариства, проведення, починаючи з 1965 року, одинадцяти Подільських історико-краєзнавчих конференцій, написання історії міст і сіл Хмельницької області. Підготував нариси історії Білогір’я та селища Ямпіль цього ж району. Важливим напрямом його наукових досліджень була історія закладу, особливо періоду функціонування державного українського університету (1918–1921 рр.), діяльність у Кам’янці-Подільському ректора університету професора Івана Огієнка. Обирався членом бюро Кам’янець-Подільського міськкому компартії України, депутатом міської та обласної рад, очолював міську організацію товариства «Знання».

Наприкінці листопада 2001 року із закінченням терміну контракту управління університетом передав своєму вихованцеві О. М. Завальнюку, залишившись радником ректора. Згодом за станом здоров’я перейшов на заслужений відпочинок. На жаль, він був нетривалим – після кількох інсультів у грудні 2007 року його земне буття завершилося.

Наукова праця й ректорські досягнення А. О. Копилова достойно відзначені державою. Він нагороджений орденами «Знак пошани» (1981), «Трудового Червоного Прапора» (1986), медаллю К. Д. Ушинського (1986), Почесною грамотою Узбецької РСР та нагрудним знаком «Відмінник освіти Узбецької РСР», Золотою медаллю Міжнародної кадрової академії «За заслуги в освіті» (2000), орденом «Святий Дмитро Солунський» ІV ст., Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, обласної та міської рад. 1991 року Держкомітет СРСР у справах освіти присвоїв йому вчене звання професора, а 1993 року перший Президент незалежної України – Заслуженого працівника освіти України.

Найвищою нагородою Анатолія Олексійовича є його сім’я, яку створив разом з Аллою Прокопівною, сини Сергій та Андрій – вихованці історичного факультету. Сергій Анатолійович став доктором історичних наук, професором і, як батько, успішно більше 10-ти років очолював історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З серпня 2012 року продовжує справу батька, очоливши університет.

 Життєвий і творчий шлях А. О. Копилова в працях науковців

 У народі кажуть, що цінність зерна визначається його врожайністю, а цінність людини – тією користю, яку вона принесла іншим людям. А. О. Копилов без перебільшення був плодовитим керівником, професором, ученим. Саме тому залишається у нашій пам’яті як великий керівник, який очолював колектив Кам’янець-Подільського педагогічного університету багато років. За цей час вивів його із числа найбільш відсталих у коло передових,  авторитетних вищих педагогічних навчальних закладів України. На цьому шляху він помічав, відзначав і був щасливим бодай маленьким успіхам науково-педагогічних працівників і всього колективу вишу.

А. Г. Філінюк

Доктори наук, професори КПНУ ім. І. ОгієнкаКопилов Анатолій Олексійович // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довідково-бібліографічне видання / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. Кам’янець-Подільський : Вид-во Абетка-Світ, 2013. С. 920.

У статті розкрито життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Анатолія Олексійовича Копилова (1936–2007), кандидата історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) (1977–2001 рр.).

А.О. Копилов Особистість у вимірі епохиАнатолій Олексійович Копилов : Особистість у вимірі епохи. Дослідження. Спогади. Документи. Бібліографія / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [уклад.: О. М. Завальнюк, В. С. Степанков ; відп. ред. В. С. Степанков]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – 320 с.: іл.

Книга видана за матеріалами наукової конференції “Історія та особа: особа в історії”, присвяченої пам’яті талановитого менеджера вищої освіти України (обіймав посаду ректора Кам’янець-Подільського педагогічного інституту, а згодом й університету) й вченого Анатолія Олексійовича Копилова з нагоди 75-річчя від дня народження. Видання становить собою комплексне поєднання спогадів, наукових статей, документальних і бібліографічних матеріалів, що дозволяють скласти цілісне уявлення про відомого вченого, мудрого педагога, яскраву і сильну особистість, котра залишила помітний слід у культурному й освітянському житті не лише Кам’янця-Подільського, але й Подільського краю.

В.C. Степанков. Копилов А.О. ректор КПДПІ(У)Степанков В. С. Копилов Анатолій Олексійович – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) / BC. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 72 с. – (Серія “Керівники навчального закладу”).

Проаналізовано основні етапи біографії, організаторської, науково-методичної, громадської діяльності ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) (19772001) Анатолія Олексійовича Копилова.

Видання розраховане на науковців, студентів, вчителів, всіх, хто цікавиться відомими діячами національної освіти і науки.

Енциклопедія історії України. Том 5Степанков В. С. Копилов Анатолій Олексійович / BC. Степанков // Енциклопедія історії України : у 10 т. / НАН України, Інститут історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] – Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 5 : Кон–Кю. – С. 129.

Висвітлено основні віхи життя і науково-педагогічної діяльності історика-славіста, організатора науки та освіти, кандидата історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) (19772001) А. О. Копилова.

Кам'янець-Подільський національний університет. Ювілейне виданняКопилов Анатолій Олексійович – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) (1977–2001) // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка : [ювілейне видання] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук ; ред. Л. Польова ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, І. М. Вишневський та ін. ; директор проекту С. Ворона]. – Київ : Логос Україна, 2008. – C. 46.

Книга присвячена 90-річчю первістка національної освіти України –  Кам’янець-Подільського національного університету, значення якого неможливо переоцінити за величезний внесок у розбудову української наукової думки. На її сторінках – історія заснування та становлення славетного вищого навчального закладу Поділля, науково-педагогічний склад, здобутки на освітянській ниві його професорсько-викладацького загалу, сучасне життя та перспективи цього заслуженого і водночас молодого закладу. У рубриці “Ректори університету” висвітлено діяльність на цій посаді А. О. Копилова, котрий майже 25 років очолював навчальний заклад і зробив вагомий внесок у його розбудову та процвітання.

Завальнюк О.М. Минуле і сучасне Кам'янця-ПодільськогоАнатолій Олексійович Копилов // Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам`янця-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини : іст. нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, В. Б. Стецюк. – Кам`янець-Подільський, 2007. – С. 338344.

У книзі вміщено нариси про видатних кам’янчан, які працюючи у різних сферах, прославляли Кам’янець-Подільський, примножували історію, матеріальну культуру міста, регіону, країни. Серед них талановитий педагог, відомий вчений, невтомний працелюб, людина щедрої душі, багаторічний ректор Кам’янець-Подільського педінституту (педуніверситету) Анатолій Олексійович Копилов.

Наукові праці КПДУ. Історичні науки. Том 16Степанков В. С. Професор А. О. Копилов – вчений, педагог / В. С. Степанков, М. І. Красуцький // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 16: На пошану професора А. О. Копилова. – С. 9–19.

У статті висвітлено наукові здобутки відомого вченого-історика, академіка Української академії історичних наук, члена-кореспондента Міжнародної Кадрової Академії, професора Анатолія Олексійовича Копилова, котрий 40 років наполегливої, плідної праці віддав розвиткові історичної науки.

Освіта, наука і культура на ПоділліКрасуцький М. І. Анатолій Олексійович Копилов / М. І. Красуцький, В. С. Степанков // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам`янець-Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 388398.

У статті, написаній з нагоди 70-річного ювілею А. О. Копилова, висвітлено основні етапи життя і науково-педагогічної діяльності історика-славіста, організатора науки та освіти, кандидата історичних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту (університету) (1977–2001) А. О. Копилова.

Кам'янець-Подільський державний університет в особахКрасуцький  М. І. Копилов Анатолій Олексійович / М. І. Красуцький, В. С. Степанков // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / [творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка ; керівник вид. проекту А. Ф. Суровий ; відп. за вип. С. В. Трубчанінов]. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 205–218.

Книга відкриває серію видань, що присвячені людям, які свій професійний і життєвий шлях пов’язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля. Біографічний нарис про професора кафедри всесвітньої історії, заслуженого працівника народної освіти України, очільника вузу (19772001 рр.) А. О. Копилова розкриває основні етапи його біографії, організаторської, науково-методичної та громадської діяльності.

Ректор третього тисячоліттяКопилов Анатолій Олексійович – ректор Кам’янець-Подільського державного університету (до 27. 11. 2001 р.) // Ректор третього тисячоліття : довідково-біографічне видання / Міністерство освіти і науки України ; Український видавничий консорціум ; [авт. ідеї та авт.-упоряд. В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; директор проекту О. Матвійчук]. – Київ : Вид. центр “Bolgov”, 2002. – Вип. 1. – С. 54.

Іміджевий збірник “Ректор третього тисячоліття” започаткований Міністерством освіти і науки України спільно з Українським видавничим консорціумом. У першому виданні цього збірника представлені ректори, які очолюють вищі навчальні заклади, що мають значні досягнення та кращий досвід використання сучасних педагогічних технологій, нових форм виховання молоді, реформування національної системи освіти України. До збірника включено нарис про успіхи та досягнення Кам’янець-Подільського державного університету на чолі з ректором А. О. Копиловим.

Золота книга української елітиАнатолій Копилов – ректор Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету // Золота книга української еліти : інформаційно-іміджевий альманах : в 6 т. / Національний проект “Золота книга української еліти” ; [ідея та концепція: Т. Кутняк, П. Лисак ; голова ред. ради В. А. Смолій ; керівник проекту О. Омельченко ; голов. ред. О. Онопрієнко]. – Київ : Євроімідж, 2001. – Т. 6 – С. 56–57.

До книги включено нарис про багатолітню плідну наукову діяльність заслуженого працівника народної освіти України, академіка Української історичної академії наук А. Копилова на ниві відродження історичної науки та виховання педагогічних кадрів, а також про успіхи і досягнення Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, який увійшов до когорти провідних навчальних закладів України.

Наукові праці КПДУ. Історичні науки. Том 6(8)Красуцький М. І. Анатолій Копилов: історик, учений, педагог / М. І. Красуцький // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 6(8): [На пошану професора А. О. Копилова]. – С. 5–18;

Козак І. Й. Анатолій Копилов як особистість і ректор / І. Й. Козак // Там само. – С. 19–22;

Бібліографія праць А. О. Копилова // Там само. – С. 70–86.

До збірника наукових праць історичного факультету увійшли статті, у яких висвітлено багаторічну науково-педагогічну та менеджерську діяльність ректора університету А. О. Копилова. Бібліографія його праць презентує окремі наукові видання, наукові статті, рецензії, редакційну діяльність, а також праці науковців про нього.

Персонал №2 2001 р.За опытом эффективного менеджмента в образовании… на периферию : [интервью с ректором Каменец-Подольского государственного педагогического университета Копиловим А. А. / подготовил Илья Афанасьев] // Персонал. – 2001. – № 2. – С. 81–82.

В інтерв’ю з ректором Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету Копиловим А. О., взятому з нагоди отримання ним золотої медалі “За заслуги в освіті”, піднято ряд важливих питань, що торкаються секретів успіху периферійного ВНЗ та професійного рівня успішного менеджера, завдяки якому університет став одним з кращих в Україні.

Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.Баженов Л. В. Копилов Анатолій Олексійович // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 239–240.

У книзі систематизовано аналіз творчості, біографічні відомості, матеріали та праці дослідників і краєзнавців ХІХ ХХ ст. по вивченню ними різних напрямків краєзнавства в Подільському регіоні та суміжних областях України. Серед них і постать відомого історика-славіста, поділлєзнавця, кандидата історичних наук, професора А. О. Копилова.

Историки-слависты СССР 1981 г.Копылов Анатолий Алексеевич (1936) – ректор Каменец-Подольского педагогического института // Историки-слависты СССР : биобиблиогр. словарь-справочник / [редкол.: В. А. Дьяконов (отв. ред.) и др.]. – М. : Наука, 1981. – С. 92.

Словник містить біографічні і бібліографічні дані про радянських істориків-славістів, серед яких і ректор Кам’янець-Подільського педінституту, кандидат історичних наук А. О. Копилов.

Историки-слависты СССР 1969 г.

Копылов Анатолий Алексеевич // Историки-слависты СССР : биобиблиогр. справочник / [сост.: С. И. Сидельников, Г. И. Чернявский]. –Харьков, 1969. – С. 39.

У книзі вміщені стислі біобібліографічні довідки про всіх істориків СРСР, які займалися на той час дослідженням історії південних і західних слов’ян з найдавніших часів до наших днів, а також історії міжслов’янських зв’язків. Серед інших і прізвище історика-славіста А. О. Копилова.

Основні наукові праці А. О. Копилова

 Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історіяГазін В. П. Новітня історія країн Європи і Америки 1918–1945 рр. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; наук. консультант А. О. Копилов. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Вид. дім «Слово», 2008. – 472 с.

У підручнику висвітлюється історія країн Європи та Америки в період 1918–1945 рр. На основі великого фактичного матеріалу аналізуються економічний і соціально-політичний розвиток держав регіону, ті нові соціальні явища (комунізм, фашизм, світова економічна криза, система ДМК), які з’явилися в часи між двома війнами. Значну увагу приділено розвитку міждержавних відносин, дослідженню процесів, що призвели до Другої світової війни, ходу воєнних дій 1939–1945 рр.

Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів та вчителів історії загальноосвітніх шкіл.

Копилов А. О. ГенеалогіяКопилов А. О. Генеалогія : навч.-метод. посіб. / А. О. Копилов, О. А. Юга. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ.ун-т, 2007. – 50 с.

Методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів ВНЗ. Він містить програму курсу, плани семінарських занять, методичні поради студентам у підготовці до занять, питання для самоконтролю, списки рекомендованих джерел і літератури. Подано також теми рефератів і методичні поради до їх написання, питання до заліку й методичні поради до його складання, термінологічний словник, список основних джерел і літератури до курсу.

Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 рр. Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с.

У підручнику висвітлюються історія країн двох континетів і головні тенденції та проблеми суспільного розвитку після Другої світової війни. З позицій історизму піддано всебічному аналізові процеси краху комунізму в Східній Європі та розглянуто їхній вплив на подальший розвиток світу, становлення нових незалежних держав і формування нового світопорядку, в основу якого закладаються цінності економічної, політичної та соціальної демократії.

Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів, учителів середніх шкіл, усіх, хто цікавиться історією повоєнного часу.

Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр.Газін В. П. Новітня історія країн Європи і Америки 1918–1945 рр. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; наук. консультант А. О. Копилов. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Вид. дім «Слово», 2003. – 472 с.

У підручнику висвітлюється історія країн Європи та Америки в період 1918–1945 рр. На основі великого фактичного матеріалу аналізуються економічний і соціально-політичний розвиток держав регіону, ті нові соціальні явища (комунізм, фашизм, світова економічна криза, система ДМК), які з’явилися в часи між двома війнами. Значну увагу приділено розвитку міждержавних відносин, дослідженню процесів, що призвели до Другої світової війни, ходу вєнних дій 1939–1945 рр.

Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів та вчителів історії загальноосвітніх шкіл.

Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2000 рр.Газін В. П. Новітня історія країн Європи і Америки 1945–2000 рр. : навч. посіб. [для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл.] / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 476 с.

У посібнику об’єктивно викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки за період з 1945 до 2000 року. На основі багатого фактичного матеріалу подається соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів, аналізуються суспільні процеси і зміни, що відбулися у другій половині ХХ ст.

Посібник розрахований на студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів та вчителів історії середніх шкіл.

Копилов А.О. та ін. Кам'янець-Подільський державний педагогічний університетКам’янець-Подільський державний педагогічний університет / [редкол.: А. О. Копилов (керівник), І. С. Винокур, О. М. Завальнюк та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. – 32 с.

28 червня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України в Кам’янці-Подільському замість розформованого педінституту створено державний педагогічний університет. Увінчалися блискучим успіхом зусилля всіх, хто вірив у повернення історичної справедливості і домагався відродження репресованого колись університету. Про неприкрашене минуле і сьогодення педуніверситету ця книга.

Копилов А.О. Хотинське повстанняКопилов А. О. Хотинське повстання / А. О. Копилов, В. М. Курило, М. І. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1989. – 111 с.

Однією з яскравих сторінок боротьби трудящих Північної Бесарабії за своє соціальне і національне визволення стало Хотинське повстання у січні лютому 1919 року. У науково-популярній книзі висвітлюються основні етапи цього виступу, показано мужність і самовідданість повстанців.

Копилов А.О. Пролетарський інтернаціоналізм в діїКопилов А. О. Пролетарський інтернаціоналізм в дії (солідарність трудящих Радянського Союзу з республіканською Іспанією в 1936–1939 рр.) : метод. розроб. на допомогу лектору / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1987. – 24 с.

Матеріал даної методичної розробки має на меті допомогти лектору в підготовці до бесід і виступів перед населенням області, присвячених солідарності трудящих Радянського Союзу з республіканською Іспанією з нагоди 50-річчя з початку національно-революційної війни в Іспанії.

Копылов А.А. Отечественный фронт и народно-демократическая революция в БолгарииКопылов А. А. Отечественный фронт и народно-демократическая революция в Болгарии : [монография] / А. А. Копылов. – Львов : Вища школа, 1985. – 222 с.

На багатому фактичному матеріалі, головним чином на болгарських архівах, досліджуються історичні передумови виникнення Вітчизняного фронту в Болгарії. Висвітлюється антифашистська масово-політична діяльність Вітчизняного фронту, його роль у посиленні партизанського руху в роки Другої світової війни, у зміцненні союзу між робітничим класом, селянством і іншими демократичними силами суспільства. Показана участь Вітчизняного фронту в народно-демократичній революції в Болгарії, у зміцненні ладу народної демократії.

Копилов А.О., Копилов С.А. та ін. З історії українсько-болгарських зв'язківКопилов А. О. З історії українсько-болгарських зв`язків : метод. розроб. на допомогу лектору / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1985. – 32 с.

Матеріал даної методичної розробки має на меті допомогти лектору в підготовці до бесід і виступів перед населенням області, присвячених проблемі українсько-болгарських зв’язків з глибини віків і до наших днів.

Копилов А.О., Кукурудзяк М.Г. Народній республіці Болгарії 40 роківКопилов А. О. Народній республіці Болгарії 40 років : метод. розроб. на допомогу лектору / А.О. Копилов, М.Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1984. – 24 с.

Матеріал даної методичної розробки має на меті допомогти лектору в підготовці до бесід і виступів перед населенням області, присвячених Народній республіці Болгарії.

Копилов А.О., Кукурудзяк М.Г. Георгій Димитров - видатний діяч міжнародного комуністичного і робітничого рухуКопилов А. О. Георгій Димитров – видатний діяч міжнародного комуністичного і робітничого руху (до 100-річчя з дня народження) : метод. розроб. на допомогу лектору / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1982. – 38 с.

Матеріал даної методичної розробки має на меті допомогти лектору в підготовці до бесід і виступів перед населенням області, присвячених життю і діяльності поборника болгаро-радянської дружби, великого сина болгарського народу Георгія Димитрова.

Копилов А.О., Кукурудзяк М.Г. та ін. З історії українсько-болгарських зв'язків, 1981 р.Копилов А. О. 3 історії українсько-болгарських зв`язків (до 1300-річчя утворення Болгарської держави) : метод. розроб. на допомогу лектору / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк, І. О. Ткач. – Хмельницький : Знання, 1981. – 24 с.

Матеріал даної методичної розробки має на меті допомогти лектору в підготовці до бесід і виступів перед населенням області, присвячених проблемі українсько-болгарських зв’язків з нагоди 1300-річчя утворення Болгарської держави.

Копилов А.О., Щур О.Т. Комсомол і молодь Хмельниччини у роки Великої Вітчизняної війниКопилов А. О. Комсомол і молодь Хмельниччини у роки Великої Вітчизняної війни : метод. розроб. на допомогу лектору / А. О. Копилов, О. Т. Щур. – Хмельницький : Знання, 1979. – 46 с.

У пропонованій методичній розробці висвітлюється діяльність молоді Хмельниччини в роки Великої Вітчизняної війни.

Копилов А.О., Кукурудзяк М.Г. Міжнародний комуністичний і робітничий рух (1917-1978 рр.)Копилов А. О. Міжнародний комуністичний і робітничий рух (19171978 рр.) : метод. вказівки до спецсемінару для студ. 4-го курсу іст. ф-ту / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. педінститут, 1976. – 47 с.

У методичних вказівках визначені три етапи у розвитку світового комуністичного і робітничого руху, розкрито зміст кожного з них. Вказані теми та плани практичних занять з даної проблематики, а також списки рекомендованої літератури до кожної теми.

Копилов А.О. Початок боротьби Болгарської Робітничої партії за створення Вітчизняного фронтуКопилов А. О. Початок боротьби Болгарської робітничої партії за створення Вітчизняного фронту / А. О. Копилов. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. педінститут, 1965. – 30 с.

У брошурі висвітлюються деякі питання, пов’язані з історією боротьби БРП за створення Вітчизняного фронту в роки Другої світової війни. Автором використані головним чином документи болгарських архівів та публікації радянських і болгарських істориків.

Список наукових праць А. О. Копилова

І. Окремі видання

Початок боротьби Болгарської робітничої партії за створення Вітчизняного фронту / А. О. Копилов. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. педінститут, 1965. – 30 с.; Начало борьбы Болгарской рабочей партии за создание Отечественного фронта : учеб-метод. разработка / А. А. Копылов. – Каменец-Подольский : Каменець-Подол. гос. пединститут, 1966. – 29 с.; Антифашистський рух Опору в країнах Західної Європи у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) : навч.-метод. розроб. / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. педінститут, 1976. – 30 с.; Міжнародний комуністичний і робітничий рух (1917–1978 рр.) : метод. вказівки до спецсемінару для студ. ІV курсу іст. ф-ту / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. педінститут, 1976. – 47 с.; Комсомол і молодь Хмельниччини у роки Великої Вітчизняної війни : метод. розроб. / А. О. Копилов, О. Т. Щур. – Хмельницький : Знання, 1979. – 46 с.; 3 історії українсько-болгарських зв`язків (до 1300-річчя утворення Болгарської держави) / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк, І. О. Ткач. – Хмельницький : Знання, 1981. – 24 с.; Георгій Димитров – видатний діяч міжнародного комуністичного і робітничого руху (до 100-річчя з дня народження) / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1982. – 38 с.; Народній республіці Болгарії 40 років : метод. розроб. на допомогу лектору / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1984. – 24 с.; Отечественный фронт и народно-демократическая революция в Болгарии : [монография]/ А. А. Копылов. – Львов : Вища школа, 1985. – 222 с.; З історії українсько-болгарських зв`язків : метод. розроб. на допомогу лектору / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1985. – 32 с.; Пролетарський інтернаціоналізм в дії (солідарність трудящих Радянського Союзу з республіканською Іспанією в 1936–1939 рр.) : метод. розроб. / А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк. – Хмельницький : Знання, 1987. – 24 с.; Хотинське повстання / А. О. Копилов, В. М. Курило, М. І. Панчук. – Київ : Політвидав України, 1989. – 111 с.; Педагогічному – 75 / А. О. Копилов. – Кам`янець-Подільський, 1993. – 11 с.; Генеалогія : навч.-метод. посіб. / А. О. Копилов, О. А. Юга. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ.ун-т, 2007. – 50 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

Повстання 9 вересня 1944 року в Болгарії / А. О. Копилов // Тези доповідей VI Української славістичної конференції, 13–18 жовт. 1964 р. – Чернівці, 1964. – С. 280–281; Виникнення нелегальної преси Вітчизняного фронту Болгарії (1942–1944 рр.) / А. О. Копилов // Звітна наукова конференція кафедр Кам`янець-Подільського педагогічного інституту за 1964 р. : тези доп. – Кам`янець-Подільський, 1965. – С. 51–53; Стратегія і тактика Болгарської комуністичної партії в період підготовки і проведення повстання 9 вересня 1944 року / А. О. Копилов // Звітна наукова конференція кафедр Кам`янець-Подільського педінституту за 1964 р. : тези доп. – Кам`янець-Подільський, 1965. – С. 56–57; Посилення руху Опору в Болгарії під впливом перемог Радянської Армії / А. О. Копилов // Питання нової і новітньої історії. – Київ, 1965. – Вип. 1. – С. 28–34; Верный залог : [об участии болгарской молодежи в вооруженной борьбе против фашизма] / А. А. Копылов // Молодой коммунист. – 1966. – № 9. – С. 100–104; Роль Вітчизняного фронту Болгарії в перемозі народно-демократичної революції / А. О. Копилов // Звітна наукова конференція кафедр Кам`янець-Подільського педінституту за 1965 рік : тези доп. – Кам`янець-Подільський, 1966. – С. 20–22; Діяльність комітетів Вітчизняного фронту Болгарії в лавах монархо-фашистської армії (1942–1944 рр.) / А. О. Копилов // Звітна наукова конференція кафедр інституту за 1965 рік : тези доп. – Кам`янець-Подільський, 1966. – С. 19–20; До питання про утворення національного комітету Вітчизняного фронту в Болгарії / А. О. Копилов // Питання нової та новітньої історії : міжвідомч. наук. зб. – Київ, 1966. – Вип. З. – С. 85–93; Білогір`я [Білогірський р-н] / А. О. Копилов // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. – Київ, 1971. – С. 93–102; Ямпіль [Білогірський р-н] / А. О. Копилов // Там само. – С. 102–110; Солідарність трудящих Поділля з революційною визвольною війною в Іспанії / А. О. Копилов // V Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп. – Кам`янець-Подільський, 1980. – С. 39–41; К вопросу о функциях комитетов Отечественного фронта непосредственно после 9 сентября 1944 г. / А. А. Копылов // Резюмета : Първи международен конгрес по българистика. – София, 1981. – Т. 1: I секция: Българската държава през вековете; 4 подсекция: Социалистическа България. – С. 151–152; Географія руху солідарності трудящих Поділля з антифашистською боротьбою болгарського народу в 1923–1925 рр. / А. О. Копилов // Проблеми історичної географії Поділля : тези доп. обл. наук. конф. – Кам`янець-Подільський, 1982. – С. 95–96; Участие комитетов Отечественного фронта в подготовке и проведении выборов в Народное собрание Болгарии (июнь – ноябрь 1945 г.) / А. А. Копылов // Узловые вопросы советского славяноведения : тез. докл. и сообщ. IX Всесоюз. науч. конф. историков-славистов, 21–23 сент. 1982 г., г. Ужгород. – Ужгород, 1982. – С. 97–98; К вопросу о функциях комитетов Отечественного фронта непосредственно после 9 сентября 1944 г. / А. А. Копылов // Българската държава през вековете : доклады. – София, 1982. – Т. 2: България в междуродните отношения след 1878 година: Социалистическа България. – С. 383–388; Устремленность к высоким общественным целям – важный стимул трудовой деятельности / А. А. Копылов // Актуальные проблемы морального стимулирования труда в условиях развитого социализма : тез. докл. Хмельниц. обл. науч.-практ. конф. – Каменец-Подольский, 1985. – С. 19; Інтернаціональні зв`язки трудящих Хмельниччини і Силістринського округу НРБ / А. О. Копилов // Тези доповідей VI-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції (секція історії радянського періоду). – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 15–16; Вшанування пам`яті В. П. Затонського у Кам`янці-Подільському / А. О. Копилов // Видатний партійний і державний діяч В. П. Затонський. До 100-річчя від дня народження : тези доп. наук. конф. – Кам`янець-Подільський, 1988. – С. 95–96; Пути повышения роли сельской малокомплектной школы в реализации продовольственной программы СССР / А. А. Копылов, А. С. Хоптяр // Совершенствование работы сельской школы : межвузовский сборник. – Смоленск, 1989. – С. 115–118; Т. Г. Шевченко і сучасність / А. О. Копилов // Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-прак. конф. присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – Кам`янець-Подільський, 1989. – Ч. І. – С. 3–4; Реорганізація Вітчизняного фронту Болгарії в єдину суспільно-політичну організацію / А. О. Копилов // ХХХХІІ звітна наукова конференція кафедр Кам`янець-Подільського педінституту. – Кам`янець-Подільський, 1991. – С. 29–30; Реорганизация Отечественного фронта Болгарии в единую общественно-политическую организацию / А. А. Копылов // Болгаристика в системе общественных наук: опыт, уроки, перспективы : тез. докл. и сообщ. Второй всесоюз. конф. по болгаристике (II Дриновских чтений), 5–7 февр. 1991 г. – Харьков, 1991. – С. 78–79; Історичні аспекти болгарської культури на Україні / А. О. Копилов // Культура України і слов`янський світ : наук.-практ. конф. : тези доп. та повідомл. – Кам`янець-Подільський; К., 1992. – Ч. 1. – С. 85–87; Професор І. І. Огієнко – ректор Кам`янець-Подільського державного українського університету / А. О. Копилов // Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження. До 110-річчя від дня народження : тези доп. наук.-теорет. конф. – Кам`янець-Подільський, 1992. – С. 3–7; Події визвольної війни на Подільській землі (1646–1654 рр.) / А. О. Копилов // Поділля в роки визвольної війни українського народу 1648–1654 роки : тези доп. наук.-практ. конф. – Дунаївці, 1992. – С. 3–5; Кам`янець-Подільський державний педагогічний інститут: історія і сучасність / А. О. Копилов // ХХХХІІІ звітна наукова конференція кафедр Кам`янець-Подільського педагогічного інституту за 1991–1992 рр. : тези доп. (секція суспільних наук). – Кам`янець-Подільський, 1993. – С. 3–11; Історичні аспекти переселення болгар на землі України в період XIV – XIX ст. / А. О. Копилов // ХХХХІІІ звітна наукова конференція кафедр Кам`янець-Подільського педагогічного інституту за 1991–1992 рр. : тези доп. (секція суспільних наук). – Кам`янець-Подільський, 1993. – С. 80–81; До питання про створення історико-архітектурного заповідника “Ізяслав” / А. О. Копилов, А. І. Товстяновський // Велика Волинь: минуле й сучасне : матер. міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 396–399; Кам`янець-Подільський учительський інститут у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. / А. О. Копилов // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяч. 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Кам`янець-Подільський, 1995. – С. 42–44; Українські державні інституції в Кам`янці-Подільському восени 1919 – влітку 1920 року / А. О. Копилов // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяч. 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. – Кам`янець-Подільський, 1995. – С. 278–281; Поділля в українсько-болгарських зв`язках останньої чверті XIX ст. / А. О. Копилов // Поділля і Волинь в контексті історії українського національного відродження : наук. зб. – Хмельницький, 1995. – С. 126–129; Переселення болгар на українські землі у XIV – XIX ст. / А. О. Копилов // Наукові праці історичного факультету / Кам`янець-Поділ. держ. педінститут. – Кам`янець-Подільський, 1995. – Т. 1. – С. 93–105; Дітище Івана Огієнка / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Дивокрай : науково-краєзнавчий альманах. – Хмельницький, 1995. – Вип. 1 : Південно-Східна Волинь. – С. 82–89; Спогади Івана Огієнка “Рятування України, на службі своєму народові” – важливе джерело до вивчення історії УНР / А. О. Копилов // Велетень науки : матер. всеукр. наук.-пед. читань, присвяч. вивченню спадщини Івана Огієнка, 15–16 січ. 1996 р. – К., 1996. – С. 59–65; Starania о otwarcie Universytetu Panstwowego w Kamiencu Podolskim w 1918 roku / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Studia Historyczne. – Krakow. – R. 39. – 1996. – Z. 3(154). – S. 341–356; I. I. Огієнко про польську військову присутність в Кам`янці-Подільському в 1919–1920 pp. / А. О. Копилов // Наукові праці історичного факультету / Кам`янець-Поділ. держ. педінститут. – Кам`янець-Подільський, 1996. – Т. 2. – С. 189–194; Визволення Болгарії від османського гніту та Україна : [до 120-ої річниці російсько-турецької війни] / А. О. Копилов, А. А. Заводовський // Наукові праці Кам`янець-Подільського державного педінституту. Історичні науки. – Кам`янець-Подільський, 1997. – Т. 1(3). – С. 96–114; Л. А. Коваленко як історик Угорщини / А. О. Копилов // Academia на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка: до 90-річчя від дня народження. – Кам`янець-Подільський, 1997. – Т. 1. – С. 192–194; Виступ на презентації Кам`янець-Подільського державного педагогічного університету 22 жовтня 1997 року / А. О. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам`янець-Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 3–8; 3 когорти подвижників : [про І.  С. Зеленюка] / А. О. Копилов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам`янець-Подільський, 1998. – Т. 1. – С. 220–225; Віхи історії: основні етапи становлення і розвитку вищого педагогічного закладу Хмельниччини / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Кам`янець-Подільський державний педагогічний університет. – Кам`янець-Подільський, 1998. – С. 2–6; Визволення Болгарії від османського гніту та Україна / А. О. Копилов, А. А. Заводовський // Україна і Болгарія: віхи історичної дружби : матер. міжнар. конф., присвяч. 120-річчю визволення Болгарії від османського іга, м. Одеса, 29–31 жовт. 1998 р. – Одеса, 1999. – С. 10–14; Союзницькі дії польсько-українських військ на Поділлі у 1920 р. / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. пр. за матер. міжнар. конф., 23–24 черв. 1999 р. – Хмельницький, 1999. – С. 275–282; Кам`янець-Подільський державний український університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917–1921 рр.) / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Укр. іст. журн. – 1999. – № 4. – С. 41–50 ; № 5. – С. 26–36; Зовнішня політика С. В. Петлюри: прорахунки та упущені можливості (актуальна точка зору) / А. О. Копилов // Наукові праці Кам`янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – К., 1999. – Т. 3(5). – С. 302–306; Православна церква в Україні та національно-визвольна боротьба балканських слов`янських народів у 60–80-х рр. XIX ст. / А. О. Копилов, А. А. Заводовський // Укр. істор. журн. – 2000. – № 5. – С. 97–110; Українсько-болгарське церковне співробітництво та його роль у національно-державному відродженні Болгарії (70-ті роки XIX ст.) / А.  О. Копилов // Матеріали міжнародного конгресу українських істориків. – Чернівці, 2000. – С. 67–85; Православна церква на Поділлі та національно-визвольна боротьба балканських слов`янських народів у 60–80-х рр. ХІХ ст. / А. О. Копилов // Матеріали Х-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам`янець-Подільський, 2000. – С. 173–180; Болгарська соціал-демократія в період ладу народної демократії (вересень 1944 – серпень 1948 рр.) / А. О. Копилов // Політологічний вісник : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі”, 9–10 лют. 2001 р. – Київ, 2001. – Вип. 8. – С. 363–370; Кам`янець-Подільський державний український університет (1918–1921 рр.) / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк // Кам`янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення. – Кам`янець-Подільський, 2003. – С. 7–40; Вплив визвольної боротьби балканських слов`ян на трансформацію слов`янської ідеї в суспільно-політичній думці України другої половини XIX ст. / А. О. Копилов, А. А. Заводовський // Укр. іст. журн. – 2003. – № 3. – С. 112–126; Вплив визвольної боротьби балканських слов`ян на трансформацію слов`янської ідеї в суспільно-політичній думці України другої половини XIX ст. (продовження) / А.  О. Копилов, А.  А. Заводовський // Укр. іст. журн. – 2005. – № 3. – С. 148–164; Кам`янець-Подільський державний університет: історичний факультет / А. О. Копилов, О. М. Завальнюк, В. Н. Рокачук // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 11–12. – С. 16–24.

Виставку підготувала Т. М. Опря,

завідувач інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки університету