Творчий доробок І. М. Конета

 • -

Творчий доробок І. М. Конета

Віртуальна виставка присвячена творчому доробку Івана Михайловича Конета, доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти України, академіка АНВШ України, члена Національної спілки краєзнавців України та Національної спілки журналістів України,професора кафедри математики, проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Список основних публікацій І. М. Конета. Монографії

Конет І. М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних середовищахКонет І. М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних середовищах : монографія / І. М. Конет, Т. М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2016. – 244 с.

Методом головних розв’язків у поєднанні з методом інтегральних перетворень побудовано інтегральні зображення точних розв’язків крайових задач для диференціальних рівнянь параболічного типу в кусково-однорідних середовищах; досліджено спектральні задачі типу Штурма-Ліувілля для деяких класів гібридних диференціальних операторів, утворених з класичних диференціальних операторів математичної фізики; запроваджено нові класи гібридних інтегральних перетворень; одержано зручні для теоретичних досліджень і практичного використання аналітичні зображення функцій впливу та функцій Гріна розглянутих задач.

Рекомендовано для наукових працівників, докторантів, аспірантів, інженерних працівників, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І.М. Гіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищахГіперболічні крайові задачі математичної фізики в кусково-однорідних просторових середовищах / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2013. – 120 с.

Методом головних розв’язків (функцій впливу та функцій Гріна) у поєднанні з методом інтегральних перетворень за найбільш загальних обмежень побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру гіпербологічних крайових задач математичної фізики в кусково-однорідних (багатошарових) просторових середовищах, які описуються декартовою системою координат. При побудові головних розв’язків застосовано відповідні інтегральні перетворення Фур’є для однорідних середовищ (вісь, піввісь, сегмент) та гібридні інтегральні перетворення Фур’є для середовищ з точками спряження.

Для наукових працівників, докторантів, аспірантів, інженерів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І. М. та ін. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищахТемпературні поля в кусково-однорідних просторових середовищах / А. П. Громик, І. М. Конет, М. П Ленюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2011. – 200 с.

Методом головних розв’язків (фундаментальних функцій та функцій Гріна) при найбільш загальних припущеннях в межах феноменологічної теорії теплопровідності побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру стаціонарних і нестаціонарних крайових задач в кусково-однорідних (багатошарових) просторових середовищах. При побудові головних розв’язків залучено відповідні інтегральні перетворення Фур’є у випадку однорідних середовищ (вісь, піввісь, сегмент) та аналогічні інтегральні перетворення Фур’є  для середовищ з точками спряження.

Для наукових працівників, аспірантів, інженерів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І. М., Громик А. П. Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищахНестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А. П. Громик, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Світ, 2009. – 120 с.

Методом головних розв’язків (фундаментальних функцій та функцій Гріна) при найбільш загальних припущеннях в межах феноменологічної теорії теплопровідності побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру нестаціонарних крайових задач в кусково-однорідних (багатошарових) середовищах, що описуються просторовою декартовою системою координат. Для побудови головних розв’язків залучено відповідні інтегральні перетворення Фур’є для однорідних середовищ (вісь, піввісь, сегмент) та перетворення Фур’є для середовищ з точками спряження.

Для наукових працівників, аспірантів, інженерів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І.М., Громик А.П. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищахСтаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А. П. Громик, І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 120 с.

Методом головних розв’язків (фундаментальних функцій та функцій Гріна) при найбільш загальних припущеннях в межах феноменологічної теорії теплопровідності побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру стаціонарних крайових задач в кусково-однорідних (багатошарових) середовищах, що описуються просторовою декартовою системою координат. Для побудови головних розв’язків залучено відповідні інтегральні перетворення Фур’є для однорідних середовищ (вісь, піввісь, сегмент) та перетворення Фур’є для середовищ з точками спряження.

Для наукових працівників, аспірантів, інженерів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет, І. М. Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим оператором ЛежандраКонет І. М.  Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим оператором Лежандра / І. М. Конет. – Кам`янець-Подільский: Абетка-Світ, 2007. – 136 с.

У посібнику викладено основи теорії інтегральних перетворень типу Мелера–Фока, породжених узагальненим диференціальним оператором Лежандра другого порядку. Розглянуто нові класи інваріантних диференціальних рівнянь різних типів (параболічних, гіперболічних, еліптичних) та їх систем з узагальненим оператором Лежандра в евклідових областях і на спеціальних ріманових многовидах.

Для викладачів, науковців, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів фізико-математичних спеціальностей

Конет, І. М. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областяхКонет І. М. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областях / І. М. Конет, М. П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2004. – 276 с.

Методом головних розв`язків (фундаментальних функцій та функцій Гріна) при найбільш загальних припущеннях в рамках феноменологічної теорії теплопровідності побудовано точні аналітичні розв`язки алгоритмічного характеру стаціонарних і нестаціонарних крайових задач для кусково-однорідних (багатошарових) за декартовою координатою циліндрично-кругових областей.

Для наукових працівників, аспірантів, інженерів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет, І. М. Інтегральні перетворення типу Мелера-ФокаКонет І. М. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока / І. М. Конет, М. П. Ленюк. – Чернівці: Прут, 2002. – 248 с.

Для наукових працівників, аспірантів, інженерів, викладачів та студентів старших курсів (математичних спеціальностей) вищих навчальних закладів, які вивчають логічну схему застосування запроваджених інтегральних перетворень типу Мелера–Фока показано на типових задачах статистики, квазістатистики і динаміки. Крім цього, обчислено низку поліпараметричних невласних інтегралів та підсумовано низку поліпараметричних функціональних рядів від узагальнених приєднаних функцій Лежандра

Конет, І. М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областяхКонет І. М.  Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І. М. Конет, М. П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2001. – 312 с.

Методом головних розв`язків (фундаментальних функцій, функцій Коші та функцій Гріна) при найбільш загальних припущеннях в рамках феномологічної теорії теплопровідності побудовані точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру стаціонарних і нестаціонарних крайових задач для однорідних та кусково-однорідних (багатошарових) циліндрично-кругових областей.

Для наукових працівників, аспірантів, інженерів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Конет, І. М. Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областейКонет І. М.  Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областей / І. М. Конет, М. П. Ленюк. – Чернівці : Рута, 2000. – 136 с.

Методом головних розв`язків (фундаментальних функцій, функцій Коші та функцій Гріна) побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру стаціонарних та нестаціонарних задач феноменологічної теорії теплопровідності для багатошарових (кусково-однорідних) ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областей. Розглянуто випадки необмежених щодо декартової координати (n+1)-шарових щодо радіальної змінної областей (простори, простори з порожниною, суцільні та порожнисті тіла). Проведено аналіз одержаних розв`язків у залежності від типу крайових умов на гранях області.

Для наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет, І. М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областяхКонет І. М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І. М. Конет. – К. : Ін-т математики НАН України, 1998. – 209 с.

Методом фундаментальних функцій та функцій Гріна в рамках феноменологічної теорії теплопровідності при найбільш загальних припущеннях побудовано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру стаціонарних й нестаціонарних крайових задач для ортотропних однорідних і кусково-однорідних сферичних (парашутних) областей.

Для наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Конет І. М. Напружений стан тонких пластинокКонет  І. М. Напружений стан тонких пластинок / І. М. Конет, М. П. Ленюк. – Кам`янець-Подільский : Кам`янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1997. – 136 с.

Методом головних розв`язків (функцій Гріна та фундаментальних функцій) при найбільш загальних припущеннях (в рамках класичної термомеханіки) побудовано в замкнуті формі розв`язки алгоритмічного характеру, зручного для використання в інженерних розрахунках (з допомогою сучасних ПЕОМ), статичних і квазістатичних задач термопотужності та квазістатичних задач термов`язкопружності для циліндрично-анізотропних і прямолінійно-ізотропних тонких пластинок.

Для наукових працівників, аспірантів, викладачів та студентів старших курсів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Посібники для вищих навчальних закладів

Конет І.М. Рівняння математичної фізикиРівняння математичної фізики : навч. посіб. / В. Г. Самойленко, І. М. Конет. – Київ : Вид.-полігр. центр “Київський університет”, 2014. – 283 с.

Викладено основні поняття і методи теорії диференціальних рівнянь математичної фізики.

Для студентів механіко-математичних, фізичних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів та викладачів.

Конет І.М. Диференціальні рівняння математичної фізикиДиференціальні рівняння математичної фізики : навч. посіб. / І. М. Конет. – 3-тє вид., допов. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – 144 с.

У посібнику викладено основні поняття і методи теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними математичної фізики. Наведено типові приклади розв’язування задач, завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю.

Для студентів старших курсів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І.М. Лекції з аналітичної геометріїЛекції з аналітичної геометрії : навч. посіб. /І. М. Конет, В. А. Сорич ; за ред. І. М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 200 с.

У посібнику викладено основні поняття і методи курсу «Аналітична геометрія», передбачені навчальною програмою. Наведено типові приклади розв’язування задач, завдання та самостійної роботи, питання для самоконтролю.

Для студентів фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів спеціальності «Математика»

Конет І.М. Лекції з лінійної алгебриЛекції з лінійної алгебри : навч. посіб. / І. М. Конет, В. А. Сорич ; за ред. І. М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 226 с.

У посібнику викладено основні поняття і методи курсу «Лінійна алгебра», передбачені навчальною програмою. Наведено типові приклади розв’язування задач, завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю.

Для студентів фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів спеціальності.

Конет І. М. Практикум з математичної статистикиПрактикум з математичної статистики : навч. посіб. / І. М. Конет, В. А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 252 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).

У посібнику подано теоретичні відомості, наведено типові приклади задач і методику їх розв’язування та завдання для самостійної роботи з математичної статистики.

Для студентів фізико-математичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І. М. Практикум з теорії ймовірностейПрактикум з теорії ймовірностей : навч. посіб. / І. М. Конет, В. А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 296 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).

У посібники подано теоретичні відомості, наведено типові приклади задач і методику їх розв`язання для самостійної роботи з теорії ймовірностей.

Для студентів фізико-математичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І. М. Практикум з математичної статистикиПрактикум з математичної статистики : навч. посіб. / І. М. Конет, В. А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2010. – 212 с.

У посібники подано теоретичні відомості, наведено типові приклади задач і методику їх розв`язання для самостійної роботи з теорії ймовірностей.

Для студентів фізико-математичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І. М. Практикум з теорії ймовірностей 2Практикум з теорії ймовірностей : навч. посіб. / І. М. Конет, В. А. Недокіс. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 216 с.

У посібнику подано теоретичні відомості, наведено типові приклади задач і методику їх розв`язання та завдання для самостійної роботи з теорії ймовірностей.

Для студентів фізико-математичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет, І. М. Диференціальні рівняння математичної фізикиДиференціальні рівняння математичної фізики : навч. посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 128 с.

У посібнику викладено основні поняття і методи теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними математичної фізики.

Для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет, І. М. Прямі (n, m, k) в геометрії трикутникаПрямі (n,m,k) в геометрії трикутника : навч. посіб. / І. М. Конет, В. В. Мойко. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. – 96 с.

У посібнику розглядається запроваджений авторами новий клас прямих, пов`язаних з гострокутним трикутником, та їх властивості.

Для викладачів, магістрантів і студентів фізико-математичних спеціальностей вчителів математики та учнів загальноосвітніх й спеціалізованих навчальних закладів.

Конет І. М. Тригонометрія теорія і практикаТригонометрія: теорія і практика : навч. посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 244 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).

У посібники викладено основні поняття і формули тригонометрії в межах шкільного курсу математики відповідно до діючих навчальних програм.

Для вчителів математики, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів, студентів фізико-математичних спеціальностей.

Конет, І. М. Алгебра та геометріяАлгебра та геометрія : навч. посіб. / І. М. Конет, В. В. Мойко, В. А. Сорич ; за ред. І. М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 452 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).

В посібнику викладено основні поняття алгебри та геометрії, необхідні майбутньому вчителю фізики загальноосвітньої школи. Теоретичні відомості ілюструються прикладами і задачами з фізичним змістом.

Конет, І. М. Теорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачахТеорія ймовірностей та математична статистика в прикладах і задачах : навч. посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 220 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).

У посібнику викладено теоретичні відомості, наведено типові приклади задач і методику їх розв`язання та завдання для самостійної роботи з теорії ймовірностей і математичної статистики.

Для викладачів і студентів фізико-математичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет, І. М. Вища математикаВища математика : навч. посіб. / І. М. Конет, А. І. Мозолюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 112 с.

В посібнику викладено основні питання курсу вищої математики, передбачені програмою вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. теоретичні відомості ілюструються задачами і прикладами.

Конет, І. М. Теорія ймовірностей та математична статистика 2Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – 214 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).

У посібнику викладено основи теорії ймовірностей та математичної статистики, необхідні майбутньому вчителю математики. Основні теоретичні відомості ілюструються задачами і прикладами. Після кожного розділу пропонуються контрольні запитання і вправи для самостійного розв`язування задач та список рекомендованої літератури.

Для студентів фізико-математичних спеціальностей, викладачів математики та учнів старших класів спеціалізованих навчальних закладів фізико-математичного профілю.

Конет, І. М. Елементи теорії ймовірностейЕлементи теорії ймовірностей : навч. посіб. / І. М. Конет, А. І. Юрчик. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1999. – 120 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).

В посібнику викладено основи теорії ймовірностей та математичної статистики, необхідні майбутньому вчителю математики. Основні теоретичні відомості ілюструються задачами і прикладами. Після кожного розділу пропонуються контрольні запитання і вправи для самостійного розв`язування та список рекомендованої літератури.

Для студентів фізико-математичних спеціальностей, викладачів математики та учнів старших класів спеціалізованих навчальних закладів фізико-математичного профілю.

Конет, І. М. Елементи математичної статистикиЕлементи математичної статистики : навч. посіб. / І. М. Конет, А. І. Юрчик. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1996. – 92 с.

В посібнику викладено основи теорії ймовірностей та математичної статистики, необхідні майбутньому вчителю математики. Основні теоретичні відомості ілюструються задачами і прикладами. Після кожного розділу пропонуються контрольні запитання і вправи для самостійного розв`язування та список рекомендованої літератури.

Для студентів фізико-математичних спеціальностей, викладачів математики та учнів старших класів спеціалізованих навчальних закладів фізико-математичного профілю.

Конет, І. М. Теорія ймовірностей 2Теорія ймовірностей : навч. посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1994. – 85 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).

В посібнику подано теоретичні відомості, наведено типові приклади задач і методику їх розв`язування та завдання для самостійної роботи з теорії ймовірностей.

Розрахований на студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних інститутів, вчителів математики та учнів старших класів спеціалізованих шкіл.

 Конет, І. М. Тригранник ФренеКонет, І. М.  Тригранник Френе : метод. посіб. / І. М. Конет. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1993. – 28 с.

В методичному посібнику детально викладено питання, пов`язанні з поняттям супровідного тригранника, кривини і скруту просторової кривої. Наведено типові приклади розв`язання задач та задачі і вправи для самостійної роботи. Розрахований на студентів ІІІ-го курсу фізико-математичного факультету.

Посібники для загальноосвітніх навчальних закладів

Конет І. М. Обласні олімпіади з математикиОбласні олімпіади з математики : навч. посіб. / І. М. Конет, В .М. Радченко, Ю. В. Теплінський ; за ред. І. М. Конета. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2010. – 388 с.

У посібнику розглядаються найбільш поширені методи розв’язування олімпіадних задач і задачі, що пропонувалися юним математикам на обласних олімпіадах упродовж останніх двадцяти шисти років (1983-2009). До всіх задач подано вказівки щодо їх розв’язання або дано повні розв’язки.

Посібник розрахований на вчителів математики, студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів та учнів, які цікавляться розв’язуванням нестандартних математичних задач.

Конет І. М. Математика довідник+тестиМатематика. Довідник+тести. Повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : навч. посіб. / І. М. Конет, Л. О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2009. – 340 с. (Рекомендований Міністерством освіти України).

У посібнику подано програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, основні означення, формули та теореми курсу математики загальноосвітньої школи, типові приклади задач та їх розв’язання. Посібник містить систему перевірочних тестових завдань, побудовану за принципом поступового ускладнення, що стане у нагоді при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Матеріал довідника сформовано відповідно до Програми з математики, затвердженої Міністерством осівти і науки України у 2005 році та методичних рекомендацій за 2004-2008 рр.

Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів.

Конет І. М. та ін. Вибрані питання шкільного курсу математикиВибрані питання шкільного курсу математики. На допомогу абітурієнту / І. М. Конет, Б. Я. Сиваківський, П. Б. Сиваківський ; за ред. І. М. Конета. – Кам’янець-ІІодільський : Сисин О. В., 2008. – 356 с.

У посібнику подано теоретичні відомості, наведено типові приклади задач з різних розділів шкільного курсу математики, методи їх розв’язування та завдання для самостійної роботи.

Для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів.

Конет І. М. Вступні випробування з математики до ВНЗВступні випробування з математики до вищих навчальних закладів : навч. посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 160 с. – (Рекомендований Міністерством освіти і науки України).

У посібнику наведено варіанти завдань вступних випробувань з математики до Кам’янець-Подільського державного університету за 2000–2004 рр. Для всіх задач подано розв’язки або вказівки до їх розв’язання.

Посібник розрахований на учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів підготовчих курсів, абітурієнтів, вчителів та студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Конет І. М. Вступні випробування з математики до КПДУВступні випробування з математики до Кам’янець-Подільського державного університету : навч. посіб. / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 136 с.

У посібнику наведено варіанти завдань вступних випробувань з математики до Кам’янець-Подільського державного університету за 2000–2004 рр. Для всіх задач подано розв’язки або вказівки до їх розв’язання.

Посібник розрахований на учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів підготовчих курсів та абітурієнтів.

Конет І. М. Математика в означеннях, формулах і задачах для учнів та абітурієнтівМатематика в означеннях, формулах і задачах: для учнів та абітурієнтів : навч. посіб. / І. М. Конет, Л. О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 292 с.

У посібнику подано основні означення, формули та теореми курсу математики загальноосвітньої школи, програму з математики для вступників до вищих навчальних закладів і можливі варіанти відповідей на питання усного іспиту з математики. Наведено зразки задач випускних і вступних іспитів та методичні вказівки до їх розв’язання.

Конет І. М. Математика довідник для учнів та абітурієнтівДовідник з математики для учнів та абітурієнтів / І. М. Конет, Л. О. Сморжевський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 236 с.

У посібнику подано основні означення, теореми та формули курсу математики загальноосвітньої школи, програму з математики для вступників до вищих навчальних закладів та можливі варіанти відповідей на питання усного екзамену з математики.

Для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів і студентів молодших курсів.

Конет І. М. Обласні математичні олімпіадиОбласні математичні олімпіади : навч. посіб. / І. М. Конет, Г. В. Паньков, В. М. Радченко, Ю. В. Теплінський. – 2-ге вид., доопрац. та допов. Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 344 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).

У посібнику розглядаються деякі найбільш поширені методи розв’язування олімпіадних задач та задачі, що пропонувалися юним математикам на обласних олімпіадах упродовж останніх двадцяти двох років (1983–2005). До всіх задач наведено вказівки щодо їх розв’язання або дано повні розв’язки.

Посібник розрахований на вчителів математики, студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів та учнів, що цікавляться розв’язуванням нестандартних математичних задач.

Конет І. М. Хмельницькі обласні олімпіади юних математиківХмельницькі обласні олімпіади юних математиків : навч. посіб. / І. М. Конет, Г. В. Паньков, Ю. В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – 207 с. – (Рекомендований Міністерством освіти України).

В посібнику розглядаються задачі, що пропонувались юним математикам на обласних олімпіадах в м. Хмельницькому упродовж останніх п’ятнадцяти років. До всіх задач наведено вказівки щодо їх розв’язання або дано повні розв’язки.

Посібник розрахований на вчителів математики, студентів фізико-математичних факультетів вищих навчальних закладів та учнів, які цікавляться розв’язуванням нестандартних математичних задач.

Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Інтегральне зображення розв’язку гіперболічної крайової задачі в неоднорідному циліндрично-круговому просторі / А. П. Громик, І. М. Конет, Т. М. Пилипюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 12. – С. 27–37. – (Фахове видання).
 2. The integral representation of the solution of boundary value problem for system of evolutionary parabolic equations in piece-homogeneous polar axis with / ІМКоnеt, Т. М. Pylypiuк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2015. – Вип. 2(34). – С. 9–17. – (Фахове видання).
 3. Hyperbolic boundary-value problem of mathematical physics in semibounded piecewise-homo-geneaes spatial environment / A. P. Gromyk, I. M. Konet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2015. – Вип. 1(33). – С. 23–28. – (Фахове видання).
 4. The integral representation of the solution of some mixed problem for evolutionary equations / M. Konet, T. M. Pylypiuk // Miskolc mathematical notes. – 2014. – Vol. 15, № 1. – P. 125–140. – (Фахове видання).
 5. Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для одного класу еволюційних рівнянь параболічного типу / І. М. Конет, Т. М. Пилипюк // Буковинський математичний журнал. – 2013. – Т.1, № 3–4. – С. 69–80. – (Фахове видання).
 6. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі / А. П. Громик, І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 9. – С. 46–52. – (Фахове видання).
 7. Моделювання коливних процесів у напівобмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі / А. П. Громик, І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 44–50. – (Фахове видання).
 8. The integral representation of the solution of mixed parabolic problem in piece-homogeneous polar axis with soft limits / І. М. Коnеt, Т. М. Pylypiuк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 9. – С. 29–46. – (Фахове видання).
 9. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі / А.П. Громик, І.М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – Вип. 2(30). – С. 12-14. (фахове видання).
 10. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі / А. П. Громик, І. М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – Вип. 1(29). – С. 22–26. – (Фахове видання).
 11. Гіперболічні крайові задачі в обмежених багатошарових просторових областях / І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 84–101. – (Фахове видання).
 12. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндричних шарах / І. М. Конет // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова. – Вип. 13(2). – С. 84–96. – (Фахове видання).
 13. Інтегральні зображення розв’язків початково-крайових задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах / А. П. Громик, І. М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – Київ. – Вип. 27. – С. 13–20. – (Фахове видання).
 14. Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених багатошарових просторових областях / І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 6. – С. 119–135. – (Фахове видання).
 15. Гіперболічні крайові задачі в напівобмежених кусково-однорідних просторових областях / І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 5. – С. 127–140. – (Фахове видання).
 16. Скінченні гібридні інтегральні перетворення типу (Конторовича-Лєбєдєва)-Бесселя-Фур’є та їх застосування / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С. 103–118. – (Фахове видання).
 17. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Ейлера-Фур’є-(Конторовича-Лєбєдєва) на полярній осі r≥R0>0 / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3. – С. 79–94. – (Фахове видання).
 18. Гіперболічні крайові задачі в необмежених двоскладових циліндричних областях / І. М. Конет // Математичний вісник НТШ, 2010. – Т. 7. – С. 71–92. – (Фахове видання).
 19. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах / А. П. Громик, І. М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – – Вип. 23. – С. 4–11. – (Фахове видання).
 20. Математичне моделювання стаціонарних процесів теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових середовищах / І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 68–80. – (Фахове видання).
 21. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності в напівобмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А. П. Громик, І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 2. – С. 54–65. – (Фахове видання).
 22. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах / А. П. Громик, І. М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2009. – Вип. 22. – С. 10–17. – (Фахове видання).
 23. Фундаментальний розв’язок для інваріантних еліптичних рівнянь з узагальненим оператором Лежандра на ріманових многовидах / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія фізико-математичних наук. – Львів, 2009. – № 643. – С. 53–56. – (Фахове видання).
 24. Математичне моделювання нестаціонарних процесів теплопровідності в напівобмежених багатошарових просторових середовищах / А. П. Громик, І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Технічні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 26‑41. – (Фахове видання).
 25. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених кусково-однорідних просторових середовищ / А. П. Громик, І. М. Конет // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – С. 71‑88. – (Фахове видання).
 26. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових просторових областей / А. П. Громик, І. М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2008. – Вип. 19–20. – С. 65–72. – (Фахове видання).
 27. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності в напівобмежених багатошарових циліндричних областях / І. М. Конет // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 8. – С. 117‑138. – (Фахове видання).
 28. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл з порожниною / І. М. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. – 2007. – Вип. 17–18. – С. 62–66. – (Фахове видання).
 29. Інтегральні зображення розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності для багатошарових циліндричних півпросторів / І.М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 5. – С. 17-24. (фахове видання).
 30. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для двоскладових циліндричних просторів / І. М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 4. – С. 17–22. – (Фахове видання).
 31. Інтегральні зображення розв’язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл / І. М. Конет // Доповіді НАН України. – 2007. – № 3. – С. 14–20. – (Фахове видання).
 32. Generalized hybrid integral Meller-Fok transform of the second type and its applications / M. Konet // Miskolc mathematical notes. – 2007. – Vol 8, № 1. – P. 43‑60. – (Фахове видання).
 33. Узагальнене гібридне інтегральне перетворення типу Мелера-Фока 1-го роду та його застосування / І. М. Конет // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 10. – С. 1376–1390. – (Фахове видання).
 34. Узагальнене інтегральне перетворення типу Мелера-Фока на полярній осі r≥R0>0 з n точками спряження / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Математичні студії. – 2006. – Т. 26, № 2. – С. 169–180. – (Фахове видання).
 35. Узагальнене інтегральне перетворення типу Мелера-Фока на полярній осі з n точками спряження / І. М. Конет, М.П. Ленюк // Доповіді НАН України. – 2006. – № 9 – С. 22‑27. – (Фахове видання).
 36. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для інваріантних параболічних операторів на ріманових многовидах / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Математика : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 288. – С. 61–73. – (Фахове видання).
 37. Фундаментальні розв’язки для інваріантних  еліптичних операторів на ріманових многовидах / І. М. Конет // Нелинейные граничные задачи : сб. науч. тр. / НАН Украины, Институт прикладной математики и механики. – Донецк, 2005. – Вип. 15. – С. 154–161. – (Фахове видання).
 38. Фундаментальні розв’язки задачі Коші для інваріантних гіперболічних операторів на ріманових многовидах / І. М. Конет // Нелінійні коливання. – 2005. – Т. 8, № 2. – С. 224–233. – (Фахове видання).
 39. Математичне моделювання стаціонарних температурних полів у багатошарових напівобмежених циліндрично-кругових тілах / І. М. Конет // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. – Донецк, 2001. – Т. 6. – С. 56–60. – (Фахове видання).
 40. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Фізико-математичні науки. – 1999. – Вип. 2. – С. 101–114. – (Фахове видання).
 41. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А. П. Громик, І. М. Конет // Доповіді НАН України. – 1999. – № 10. – С. 16–20. – (Фахове видання).
 42. Стаціонарна задача теплопровідності для тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А. П. Громик, І. М. Конет // Доповіді НАН України. – 1999. – № 9. – С. 50–54. – (Фахове видання).
 43. Нестаціонарна задача теплопровідності для багатошарових ортотропних парашутних просторів / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Фізико-математичні науки. – 1998. – Вип. 2. – С. 53–62. – (Фахове видання).
 44. Нестаціонарна задача теплопровідності для ортотропних парашутних тіл / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Доповіді НАН України. – 1998. – № 12. – С. 19–24. – (Фахове видання).
 45. Основные задачи о распространении возмущений в вязкоупругой среде / М. П. Ленюк, И. М. Конет // Вестник Киевского университета. Математика и механика. – 1984. – Вып. 26. – С. 51–56. – (Фахове видання).
 46. Асимптотические разложения интегральных матриц линейных систем дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / И. М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1984. – № 6. – С. 11‑14. – (Фахове видання).
 47. Об асимптотическом представлении фундаментальных матриц дифференциальных систем второго порядка с параметром / И. М. Конет // Укр. мат. журн. – 1984. – Т. 36, № 3. – С. 381–384. – (Фахове видання).
 48. К вопросу о собственных значениях краевой задачи для системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной дробного ранга / Н. И. Шкиль, И. М. Конет // Укр. мат. журн. – 1983. – Т. 35, № 3. – С. 397–400. – (Фахове видання).
 49. Асимптотические свойства формальных фундаментальных матриц систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих параметр / Н. И. Шкиль, И. М. Конет // Укр. мат. журн. – 1983. – Т. 35, № 1. – С. 124–130. – (Фахове видання).
 50. Формальные интегральные матрицы систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / И. М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1982. – № 10. – С. 20–23. – (Фахове видання).
 1. Собственные значения краевой задачи для системы линейных дифференциальных уравнений второго порядка с малым параметром при производной / Н. И. Шкиль, И. М. Конет // Доклады АН УССР, сер. А. – 1982. – № 5. – С. 28–31. – (Фахове видання).

Виставку підготувала Н. О. Козак,

провідний бібліограф