Нові надходження на абонемент фізико-математичного факультету

  • -

Нові надходження на абонемент фізико-математичного факультету

Вашій увазі представлено перелік нових надходженнь на абонемент фізико-математичного факультету.

Істер О. С. Алгебра : підруч. 7 кл. для загальноосвіт. шк. / О. С. Істер. – К. : “Генеза”, 2015. – 256 с.

ISBN 978-966-11-0612-2

Підручник відповідає чинній програмі з математики та містить достатню кількість диференційованих вправ. Після кожного розділу є вправи для перетворення. Є  також низка цікавих і складних задач у рубриці “Цікаві задачі для учнів не ледачих”.  Для підготовки до контрольної роботи передбачено “Домашню самостійну роботу” та “Завдання для перевірки знань”. У кінці підручника наведено матеріал для повторення курсу  математики 5-6 класів, задачі підвищеної складності, предметний покажчик та відповіді до більшості справ.

Інформатика : підруч. 7 кл. для загальноосвіт. шк. / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько. – К. : “Генеза”, 2015. – 240 с.

 ISBN 978-966-11-0432-6

Навчальний матеріал підручника поділено, згідно з новою програмою, на п’ять розділів. Розділ “Табличний процесор” подано у двох варіантах – для роботи з табличними процесорами з пакетів Microsoft Office  та LibreOffice.

Кожен пункт підручника містить запитання для актуалізації знань, основний навчальний матеріал відповідно до програми, тренувальні вправи, запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить вісім практичних робіт, виконаних, згідно з програмою, є обов’язковим для усіх учнів.

Семерня О. М. Основи методології дієвого навчання майбутніх учителів фізики :  моногр. / О. М. Семерня. – Кам’янець-Подільський, 2012. – 376 с.

ISBN 978-966-643-082-6

Монографія втілює методологію дієвого навчання в контексті формування компетентісно-світоглядних якостей та індивідуального педагогічного кредо майбутніх фахівців – учителів фізики.

Розрахована на науковців, науково-педагогічних працівників, учителів фізики, магістрантів і студентів.

Рачковський О. М. Фізика атома, атомних явищ, ядра та елементарних частинок (теорія, практика, експеримент) : навч.-метод. посіб./ О. М. Рачковський, Ц. А. Криськов т– Кам’янець-Подільський, 2013. – 147 с.

Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичний факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що навчаються за кредитно-модульною системою.

В першій частині посібника коротко подано основний теоретичний матеріал з загальної фізики розділу «Фізика атома, атомних явищ, ядра та елементарних частинок». Друга частина посібника відображає заплановані завдання для проведення практичних занять з даного розділу. Третя частина посібника використовується для проведення експериментального застосування на практиці та перевірки явищ та процесів фізики атома, атомних явищ, ядра та елементарних процесів.

Семерня О. М. Формування методичної компетентності вчителя фізики засобами самоосвіти : навч. посіб. / О. М. Семерня. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 43 с.

Навчальний посібник втілює методологію формування методичної компетенції вчителя фізики засобами індивідуального та самостійного навчання за тематикою нормативної дисципліни «Методика навчання фізики» для бакалаврі ату на основі системи навчально-методичних завдань.

Розрахований на науково-педагогічних працівників, магістрантів, студентів та вчителів фізики.