Періодичні видання з педагогіки та психології у фонді читального залу № 2

 • 0

Періодичні видання з педагогіки та психології у фонді читального залу № 2

Періодичні видання, тобто газети та журнали, відіграють значну роль у праці та навчанні кожного науковця, викладача, студента, оскільки в них друкується найактуальніша інформація за найкоротший термін часу.

Ми пропонуємо перегляд частини періодичних видань психолого-педагогічного напряму, які зберігаються у фонді читального залу № 2 бібліотеки університету.

Вестник МГУ. Серия 14. ПсихологияВестник МГУ. Серия 14. Психология

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 14. Психология» виходить з 1977 р. На сторінках журналу друкуються матеріали за результатами теоретичних, експериментальних, методологічних, аналітичних, прикладних та інших різноманітних досліджень, які проводяться на факультеті психології Московського університету ім. М. В. Ломоносова, а також в інших наукових організаціях та вищих навчальних закладах.

Періодичність — 4 номера на рік.

Відкритий урок розробки, технології, досвідВідкритий урок: розробки, технології, досвід

Професійний освітянський журнал “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” – найпопулярніше видання України для вчителів, керівників навчальних закладів, управлінців, методистів. Журнал виходить щомісяця.

Провідна мета журналу – інформаційна, професійна й особистісна підтримка кожного українського педагога як учителя, лідера та просто людини, яка небайдужа до сучасного та майбутнього.

Журнал віддає свої сторінки перевіреному практичному досвіду вчителів і колективів шкіл з усіх напрямів роботи навчального закладу.

Матеріали в журналі поділені на три розділи: офіційний, професійний і особистісний, що значно полегшує пошук потрібної інформації тим читачам, які ставлять за мету опрацювати найбільш актуальні для себе матеріали.

Вопросы психологииВопросы психологии

«Вопросы психологии» – найстаріше періодичне видання з психології на пострадянському просторі. Найпопулярніший журнал з психології ХХ століття.

Під назвою «Voprosy psikhologii» (ISSN: 0042-8841) журнал входить до «Філадельфійського списку» найбільш поважних у світі науки періодичних видань (SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX).

Вища школаВища школа

Науково-практичний журнал з питань діяльності закладів вищої освіти та підготовки кадрів вищої кваліфікації, заснований у 2001 році. На сторінках журналу регулярно публікуються статті відомих в Україні науковців, керівників, викладачів закладів вищої освіти, найважливіші документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, комплексно висвітлюється досвід діяльності українських та зарубіжних вищих навчальних закладів.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогіки  (Постанова президії ВАК України від 22.12.2010 № 1-05/8) та філософії (Постанова президії ВАК України від 01.07.2010 № 1-05/5) на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Мова  видання: українська.

Вища освіта УкраїниВища освіта України

Теоретичний та науково-методичний часопис. Наукове фахове видання у галузі педагогіки та філософії.

Журнал засновано 2001 році. Висвітлює актуальні питання методології і методики освітнього процесу, політики освіти, організації освіти в Україні.

Періодичність: 12 разів на рік.

Мова видання: українська, англійська, німецька, російська.

Высшее образование в РоссииВысшее образование в России

Науково-педагогічний журнал, видається з 1992 р.

Періодичність – 12 номерів на рік.

У журналі публікуються результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного стану вищої школи, проведених з позицій соціології, педагогіки, філософії, культурології, історії, економіки та менеджменту. Обговорюються питання теорії і практики модернізації вищої освіти.

Видання адресоване науковій спільноті дослідників вищої освіти.

Директор школиДиректор школи

Газета для керівників навчальних закладів, яка видається з вересня 1997 року 2 рази на місяць.

Газета «Директор школи» інформує свого читача  про найактуальніші інновації в освіті, знайомить із досвідом колег та їхніми сучасними здобутками.

Про невідомі цікавинки, завдяки яким можна поглянути на шкільну освіту під іншим кутом зору, можна дізнатися з рубрики «Цікаво знати».

Героями рубрики «Давайте познайомимось» стануть керівники різних загальноосвітніх навчальних закладів, які є прикладом для своїх колег.

Якщо використовувати досягнення «Освітнього менеджменту», то це дасть змогу підвищити ефективність управління школою, педагогічним і учнівським колективами.

Керівники ЗНЗ сучасного рівня мають високу професійну та інтелектуальну компетенцію, відповідальність, розуміють себе та інших, тому в рубриці «Мистецтво управління» вони відкрквають власне бачення на систему освіти.

Такий директор має широкий світогляд і не боїться йти на ризик, використовуючи в роботі «Інновації в освіті».

Рубрика «Школа молодого управлінця» — підказка та провідник на шляху до самовдосконалення молодого фахівця, а статті з рубрики «Досвід» — приклад для наслідування.

ЗавучЗавуч

Всеукраїнська газета для заступників директорів навчальних закладів. Видається з жовтня 1998 року 2 рази на місяць.

Акутальні матеріали, що стосуються аналізу діяльності школи, встановлення мети та  завдань навчального процесу, прогнозування різноманітних потреб і тенденцій розвитку, — усе це на сторінках видання.

Инновации в образованииИнновации в образовании

Тематика та спеціалізація журналу:

 • Актуальні проблеми сучасної освітньої ситуації у світі та пов’язані з цим цілі та завдання інноваційної діяльності;
 • Аналітичний огляд інноваційних освітніх систем, технологій;
 • Порівняльний аналіз традиційних та інноваційних форм педагогічної діяльності;
 • Наукове обґрунтування критеріїв ефективності введення інноваційних технологій в освітній процес
 • Науково-дослідницька діяльність з вивчення та обґрунтування інноваційного змісту навчання, форм, методів і засобів педагогічної взаємодії;
 • Інноваційні форми та методи професійного супроводження педагогічних кадрів та ін.

Журнал містить такі рубрики: «Наукові доповіді», «Психологічне забезпечення впровадження інновацій у освітній сфері», «Інформатизація освіти», «Відкритий урок (інноваційні педагогічні технології в освіті)», «Історія інновацій в освіті» тощо.

Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки УкраїниІнформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України

Видається з 1920 року. Єдине офіційне видання МОН України. Друкуються рішення колегії, накази, типові навчальні плани, рекомендації та коментарі з питань вищої, професійної, середньої, початкової, дошкільної та позашкільної освіти.

Виходить 12 разів на рік.

Новий колегіумНовий колегіум

«Новий Колегіум»  – це журнал для педагогів-професіоналів, педагогів-новаторів, педагогів-початківців, для тих, хто прагне удосконалити свою професійну майстерність, хто відчуває потребу поділитись своїм педагогічним досвідом.

«Новий Колегіум» видається відповідно до рішення Ради ректорів Харківського регіону та за підтримки Головного управління освіти та науки Харківської облдержадміністрації.

Концепція видання передбачає побудову єдиного інформаційного простору в галузі освіти, висвітлення можливостей українських та зарубіжних закладів освіти усіх форм і типів, популяризацію нових освітніх технологій тощо. На шпальтах журналу висвітлюються  досвід педагогів-практиків, новітні досягнення педагогічної думки, психологічні аспекти навчання, правові питання освіти тощо.

ОсвітаОсвіта

Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. Засновано в березні 1940 року.

У газеті публікуються важливі рішення МОН України, матеріали з проблеми навчання та виховання, реформування освіти та школи,  дослідження з історії педагогіки.

Видання знайомить з актуальними подіями вищої школи.

Освіта і управлінняОсвіта і управління

Час заснування – 1997 р. Періодичність видання чотири випуски на рік

Засновники: Академія наук вищої школи України та Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконський міжнародний університет (США) в Україні»

Журнал має статус ВАКівського видання — друкує основні результати дисертаційних досліджень за галузями: педагогічні науки, психологічні науки, державне (галузеве) управління (управління освітою). Свої сторінки журнал надає учителям і вихователям, директорам шкіл і їхнім заступникам, ректорам і викладачам ВНЗ, аспірантам і докторантам, здобувачам наукового ступеня, науковцям, кандидатам і докторам наук, керівникам і працівникам обласних управлінь і районних (міських) відділів освіти, РНМЦ управління освіти, РМО учителів і всім, хто переймається проблемами освіти.

Тематичні рубрики журналу:

 • реформи в освіті;
 • наука і практика управління освітою, середніми і вищими навчальними закладами;
 • державне управління освітньою галуззю на регіональному рівні;
 • досвід роботи управлінців, керівників навчальних закладів та їхніх заступників;
 • вища освіта;
 • рубрики начальника управління освіти, директора школи, ліцею, гімназії;
 • внутрішньошкільне управління;
 • технології управління якістю освіти; моніторинг, експертна діяльність в освіті;
 • наукова організація педагогічного процесу; педагогічні технології;
 • сучасні освітні технології;
 • інноваційна діяльність в освіті;
 • інтерактивні методи навчання;
 • освіта за рубежем тощо.

Освіта. Технікуми. КоледжіОсвіта. Технікуми. Коледжі

Навчально-методичний журнал;

Мова видання: українська

Засновник: Науково-методичний центр аграрної освіти.

Періодичність: 4 рази на рік.

Освіта УкраїниОсвіта України

Щотижнева газета, офіційне видання Міністерства освіти і науки України. Засновано у 1996 році.

У газеті публікуються офіційна інформація, аналітичні статті з галузей педагогічної науки, матеріали про основні тенденції освітнього і виховного процесу в Україні та за кордоном.

Педагогіка і психологіяПедагогіка і психологія

Науково-теоретичний та інформаційний вісник АПН України. Ґрунтовно висвітлює питання педагогіки та психології, актуальні проблеми діяльності загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої школи.

Видається з вересня 1993 року чотири рази на рік.

Педагогіка толерантностіПедагогіка толерантності

Громадський психолого-педагогічний щоквартальник для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва. Журнал підіймає самі болючі, важливі проблеми освіти, суспільного життя, пропагує щирі, доброзичливі, толерантні взаємини між людьми і народами, відстоює правду, справедливість, мораль, гуманізм, честь і гідність дітей і дорослих. На сторінках видання виступають вчені, керівники освіти, педагогічної науки, навчальних закладів, громадські діячі, викладачі, вчителі, батьки, студенти, школярі.

Педагогічна думкаПедагогічна думка

Журнал Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації та Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Виходить раз у квартал.

Видання пропонує актуальні статті з питань освіти та педагогіки, навчально-методичні матеріали, публікації з проблем різних напрямів виховання, психології сім’ї.

Позакласний часПозакласний час

Науково-методичний часопис, на сторінках якого можна прочитати про новини шкільного самоврядування, знайти матеріали для патріотичного виховання школярів, розробки виховних заходів місяця, годин спілкування, батьківських зборів, дидактичні матеріали для здійснення превентивного виховання.

Практична психологія та соціальна роботаПрактична психологія та соціальна робота

“Практична психологія та соціальна робота” – є першим періодичним психологічним журналом в Україні та випускається вже 15 років поспіль. За цей період вийшло біля 150 номерів. Видання розраховане на психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів й освітян України.

Заснований у 1997 році НАПН України та Інститутом психології імені Григорія Костюка.

Журнал входить до переліку наукових видань ВАК України з психології, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі психології.  В складі редакційної ради та редколегії – провідні вчені України.

Зміст журналу подається в таких категоріях:

 • Теорія та методологія.
 • До картотеки практичного психолога та соціального працівника.
 • Психологія екстремальних ситуацій.
 • Політична психологія.

Матеріали журналу рекомендовані до друку Вченою радою Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

Періодичність виходу: 12 разів на рік.

ПсихологПсихолог

Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів. Виходить з січня 2002 року два рази на місяць.

У виданні постійно публікуються матеріали, що перевірені часом та людьми. Цікавими для кожного психолога стануть різноманітні методики, способи та форми роботи діагностування проблем у дітей різного віку.

Психологический журналПсихологический журнал

Ведучий російський академічний журнал в галузі психології.

Заснований у січні 1980 року членом- кореспондентом АН СРСР Б. Ф. Ломовим.

Засновник — Інститут психології РАН. Виходить 6 раз на рік.

Включено до бази даних Scopus(індексує 18 тис. назв наукових видань).

У журналі публікуються статті з фундаментальних проблем психології, її методологічних, теоретичних та експериментальних основ, а також результати досліджень, пов’язаних з прикладними питаннями суспільного та наукового життя.

Психологія і суспільствоПсихологія і суспільство

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний журнал. Заснований 2000 у ТАНГ (нині ТНЕУ); виходить щоквартально.

Входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук у галузі філософських (з 2010), психологічних (з 2001) і соціологічних наук (з 2001). Індексується Google Академія (з 2013).

Сучасна школа УкраїниСучасна школа України

Газета, яка містить найкращі матеріали для лідерів освіти. Видається з січня 2001 року один раз на місяць.

На сторінках видання аналізуються та прогнозуються перспективи та тенденції розвитку галузі, окремих її елементів. «Сучасна школа України» робить акцент на взаємозв’язку та взаємопроникненні загальносвітової та європейської освітньої традиції та української. Кожен номер «Сучасної школи» присвячений конкретній темі чи проблемі, яка обговорюється та досліджується із найвідомішими та впливовими людьми.

Управління освітоюУправління освітою

Часопис для керівників освітньої галузі. Видається з січня 2001 року. Виходить 1 раз на місяць. На сторінках часопису висвітлюються актуальні проблеми управління, друкуються документи МОН України щодо новітніх стратегій і тактики освіти.

Шлях освітиШлях освіти

Науково-методичний журнал. Заснований у 1995 р.

Тематичні рубрики:

 • Освіта ХХI століття
 • Європейський контекст
 • Нові виміри
 • Історія педагогіки

Журнал виходить чотири рази на рік.

Підготувала О. І. Пшетаковська


Leave a Reply