Національні природні парки України

  • 0

Національні природні парки України

Національні природні парки України — заповідні території, що є частиною природно-заповідного фонду України. В них дозволено вільний доступ туристів. В Україні станом на 2011 рік налічується 40 національних природних парків загальною площею більше 10000 км² (1,8 % території), які розташовані у 12 з 24 областей і Автономній Республіці Крим. Пропонуємо до Вашої уваги віртуальну виставку підготовлену бібліотекарем ІІ категорії Клімчук Тетяною Петрівною .

Заповідники і національні природні парки УкраїниЗаповідники і національні природні парки України = Reserves and National Nature Parks of Ukraine : альбом / Т. Андрієнко [та ін.] ; М-во екобезпеки України. – К. : Вища школа, 1999. – 231 с. : іл.

Розповідається про наймальовничіші, найпривабливіші куточки живої природи України – її біосферні та природні заповідники, національні природні парки. Подано коротку природоохоронну характеристику заповідної установи, історію її заповідання, сучасний стан флори і фауни, види рослин і тварин, занесені до Червоної та Зеленої книг України.

Для викладачів, студентів, працівників наукових та природоохоронних установ, широкого читацького загалу.

Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіттяРоль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9-11 вересня 2003 р.). – Канів, 2003. – 351 с.

У збірнику матеріалів конференції публікуються роботи, присвячені вивченню та охороні біорізноманіття у заповідниках і на інших охоронюваних природних територіях України, Росії, Білорусі, Казахстану, Молдови, Узбекистану.

Дунайський біосферний заповідникДубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р., Жмуд О.І., Жмуд М.Є., Дворецький Т.В., Дзюба Т.П., Тимошенко П.А. Дунайський біосферний заповідник. Рослинний світ. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. 459 с.

У монографії дається історія ботанічних досліджень Дунайського біосферного заповідника НАНУ, наведено результати аналізу та детальну характеристику флористичного і ценотичного різноманіття. Розглядаються питання динаміки рослинності, зокрема сезонних, різнорічних і багаторічних змін. Значна увага приділяється прогнозу ймовірних змін рослинності, що відбудуться під впливом природних та новітніх антропогенних факторів. Висвітлюються сучасний стан та розглядаються основні завдання охорони рослинного світу біосферного заповідника як складової частини білатерального румунсько-українського резервату “Дельта Дунаю”. Вперше наведено “Червоний список судинних рослин” зазначеного резервату. На основі узагальнення отриманих результатів розглядаються питання стратегії охорони фіторізноманіття всього Дунайського річково-долинного ландшафтного комплексу як складової частини Азово-Чорноморського природного коридору національної екомережі України.

Для ботаніків, географів, гідробіологів, зоологів, спеціалістів з охорони природи, водного і сільського господарства, викладачів і студентів природничих факультетів вузів.

Іл. 42, Табл. 49. Бібліогр. 324 назв.

Рослинний покрив проектованого Коростишівського національного природного паркуОрлов О.О., Якушенко Д.М. Рослинний покрив проектованого Коростишівського національного природного парку. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 160 с.

У монографії наведено відомості про рослинний покрив території проектованого Коростишівського національного природного парку. Коротко описано природні умови даної території. Зібрано відомості про флористичне різноманіття з початку флористичних досліджень вивченої території та оцінено його сучасний стан, виділено раритетні компоненти флори. Складено анотований конспект флори. Розроблено синтаксономічну схему рослинності дослідженої території, наведено характеристику виділених синтаксонів, проведено аналіз фітоценофонду. Розроблені рекомендації щодо охорони рослинності, функціонального зонування проектованого Коростишівського НПП, охарактеризовано деякі існуючі і проектовані об’єкти природно-заповідного фонду дослідженої території. Розглянуто напрямки антропогенної трансформації рослинного покриву регіону. Одержані результати вивчення фіторізноманіття можуть бути використані при створенні Коростишівського НПП.

Для ботаніків, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.

Національний природний парк “Сколівські Бескиди”Соломаха В.A., Якушенко Д.М., Крамарець В. О., Мілкіна Л.І., Воронцов Д.П., Воробйов Є.О., Войтюн Б.Ю., Віниченко Т.С., Коханець М.І., Соломаха LB., Соломаха Т.Д. Національний природний парк “Сколівські Бескиди”. Рослинний світ. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 240 с.

В монографії подається характеристика природних умов території національного природного парку “Сколівські Бескиди”. Охарактеризовано стан лісового фонду та об’єктів природо-заповідного фонду, що існували на території, включеній до складу НПП. Подається історія ботанічних дослі­джень в регіоні. Вперше, на принципах еколого-флористичної класифікації Браун-Бланке, наводиться характеристика виявлених в НПП класів, союзів та асоціацій рослинності та перший повний список флори судинних рослин Висвітлюється сучасний стан, особливості поширення та розглядаються питання охорони рослинних угруповань. Одержані результати вивчення біологічного різноманіття рослинності на екосистемному та видовому рівнях можуть бути використані у природоохоронній діяльності.

Для ботаніків, географів, спеціалістів з охорони природи, викладачів та студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.

Рідкісні і зникаючі рослини Українського ПоліссяРідкісні і зникаючі рослини Українського Полісся. Авторський колектив: Харчишин В.Т., Собко В.Г., Мельник В.І., Сіренький С.П., Лисак Г.А., Журавський Р.В., Деркач О.В. – Київ: Фітосоціоцентр 2003. – 248 с.

В популярній формі розповідається про рідкісні, зникаючі, ендемічні і реліктові види рослин Українського Полісся, занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного і Світового Червоного охоронних списків. Йдеться про загальні біологічні властивості цих рослин, поширення в природі, причини, що привели до скорочення їх кількості, засоби і методи охорони, збереження і відновлення, насіннєві і вегетативні способи розмноження. Розкривається значення українських і латинських назв рослин, згадуються імена ботаніків, які доклали багато зусиль в дослідженні того чи іншого виду.

Книга розрахована на широке коло читачів, на всіх тих, хто вболіває за охорону рідної природи.

Заповідна справа в УкраїніЗаповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За загальною редакцією М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. К.: 2003. 306 с.

У навчальному посібнику викладені науково-методологічні, правові, організаційні, управлінські та інші основи, на яких ґрунтується заповідна справа в Україні. Значна увага приділена питанням створення та проектування, територій природно-заповідного фонду України, організації різних напрямів природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фондуй режимам охорони, обліку природоохоронних територій, створенню системи транскордонних природоохоронних територій та розбудові національної екомережі на основі територій та об’єктів природно-заповідного фонд)’ України. Розглянута структура та зонально-регіональні особливості природно-заповідного фонду України з характеристикою заповідників і національних природних парків держави. Подано тлумачний словник основних термінів із заповідної справи.

Для студентів природничих спеціальностей вищих закладів освіти.

Смарагдові перлини ВолиніСмарагдові перлини Волині. Філіпенко А.Б., Терлецький В.К., Собко В.Г., Собко B.C., Решетюк О.В., Лисак Г.Г., Баранський О.Р – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – 220 с.

Волинська область – край широколистяних, змішаних і хвойних лісів, край джерельно чистих блакитних озер. На теренах області ліс зустрічається зі степом, формуючи особливий комплекс природи – Волинський Лісостеп, що з трьох сторін оточений Поліссям. У флорі області чимало рідкісних рослин.

Міфи, оповідки, історичні факти, доля вчених і їх дослідження, походження і значення латинських та українських назв рослин, наукова і господарська цінність рідкісних і зникаючих рослин Волинської флори, занесених до каталогу Бернської конференції, Червоної книги України, Червоного Європейського і Світового Червоного списків, розглядаються в цій збірці. Розрахована на широке коло читачів, на всіх тих, хто вболіває і опікується рідною природою.

Буковина – заповідний крайСівак В.К., Солодкий В.Д., Білоконь М.В., Королюк В.І. Буковина – заповідний край. Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – 112 с.


Leave a Reply