Велична і свята ти, мати – Україно

  • 0

Велична і свята ти, мати – Україно

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!…

О. Олесь

ГербУкраїна! Скільки глибини у цьому співочому слові… Це – золото безмежних полів бездонна синь зачарованих небес. Тихі плеса річок, сині очі озер і ставків. Це безмежні степи і ліси, зелені долини і луки, Карпатські верховини і донецькі простори, Полісся і Крим, біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів – все це наша Україна.

Карта України

Наш огляд – це мандрівка по рідній країні.

 Грицак Я. Й. Нарис з історії України формування модерної української нації 19-20 століттяГрицак Я. Й. Нарис з історії України: формування модерної української нації 19-20 століття: навч. посіб. / Я. Й. Грицак. – Київ: Генеза, 1996. – 360 с.

Посібник пропонує нову історію модерної доби, що відображає найсучасніші досягнення української та світової науки. Книга адресована читачам, які цікавляться історією України. Вони знайдуть тут не стільки додаткові знання про різні факти, а нове їх тлумачення.

Державний гімн УкраїниДержавний гімн України : історичний нарис / Упоряд. М. П. Линник та ін. – Київ : Музична Україна, 2006. – 55 с.

Це науково-популярний нарис, який розкриває історію створення пісні «Ще не вмерла Україна», яка згодом стала справжнім, всеукраїнським, національним а згодом і державним гімном України. Нарис розповідає про історичну долю гімну на шляху до офіційного визнання. Зміст яскраво доповнюють портрети авторів гімну, фотографії перших виконавців та інших історичних діячів, які мали відношення до становлення національного гімну.

Кремень В. Україна шлях до себеКремень В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації : навч. посіб. для вузів / Василь Григорович Кремень, Василь Миколайович Ткаченко. – Київ : ДрУк, 1999 . – 446 с.

У монографії розглядається проблема суспільної трансформації України за доби незалежності у контексті багатовікового історичного досвіду.

Подолання синдрому “неісторичного народу” та комплексу “меншого брата” автори монографії пов`язують із поглибленням самоорганізації суспільства та підвищенням його партнерських якостей щодо інших країн світової співдружності. Ці завдання набули особливої гостроти за умов протиборства ідеологем “західного лібералізму” і “євразійської соборності” в суспільно-політичній думці середини 1990-х років.   Утвердження української ідентичності , віднайдення Україною шляху до себе,визначення магістрального напрямку суспільного поступу автори пов`язують з необхідністю “зняття” дилеми “Схід- Захід” шляхом культурно-політичного синтезу цивільних надбань кожного народу на просторі “Великої Європи”.

Малик Я. та ін. Історія української державності. / Я. Малик. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.

Ця книга, яка по суті є навчальним посібником, буде цікавою і корисною для учнів старших класів, студентів, викладачів. У ній в доступній формі викладенні всі історичні етапи творення української державності. Посібник дає вичерпну інформацію про найдавніші державні утворення на території України, формування давньоруської держави – Київська Русь, становлення Запорізької Січі та причини занепаду Української козацької держави. Відкриває досі незнайомі читачам сторінки становлення української національної ідеї. У книзі вміщенні матеріали і документи, які допоможуть у вивченні історії української держави.

Терлецький Л. Етногенез українського народуТерлецький Л. Етногенез українського народу / Л. Терлецький. – Львів : Інтелект-Бізнес, 2007. – 616 с.

У монографії, на підставі критичного осмислення вітчизняної та зарубіжної історіографії, археологічних, етнологічних, лінгвістичних та антропологічних матеріалів Любомир Терлецький простежив витоки, умови та час етногенезу українського народу, з’ясував роль та вплив геосфери на основну господарську діяльність племен, які заселяли територію сучасної України, на їх матеріальну і духовну культуру, на формування етнічно-народної свідомості та становлення державності, завершуючи Київською Руссю; простежив та співставив з Україною аналогічні процеси на території сучасних Росії та Білорусі і, таким чином, розставив крапки над “і” стосовно теорій про “єдиную древнерусскую народность” та “єдиную древнерусскую государственность”, якими й нині послуговуються певні політичні кола для бгрунтування “единой и неделимой России”, тобто заперечення українського народу, як окремої етнічно-національної спільноти.

Україна крізь вікиУкраїна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка НАН України професора Валерія Смолія. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2010. – 1096 с.

Видання присвячене 60-річчю від дня народження академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України В. А. Смолія. У розвідках, вміщених на його сторінках, висвітлюється широкий спектр проблем української історії від найдавніших часів до сьогодення, а також порушено питання теорії та методології історичної науки, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, багато з яких досліджуються вперше, або оцінюються з позицій сучасної історичної науки. Серед його авторів – вчені з академічних установ та вузів України, науковці з Росії, Білорусі, Польщі.

Слабошпицький М. Ф. З голосу нашого КліоСлабошпицький М. Ф. З голосу нашого Кліо / М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Махагон, 2003. – 224 с.

В книзі розповідається про складні й драматичні періоди української історії, подано біографічні ескізи про видатних синів і доньок українського народу. Охоплено період від часів зародження перших українських держав – Київської Русі й аж до зруйнування московськими царями Запорізької Січі.

Сокол А. Моя УкраїнаСокол А. В. Моя країна – Україна: для серед. шк. віку / А. В. Сокол, О. М. Конечна. – Чернігів : Деснянська правда, 2004. – 64 с.

Книга «Моя країна – Україна» запрошує читачів у подорож по рідній країні. Це літературно – художнє видання, яке приваблює до себе яскравим зовнішнім оформленням, кольоровою обкладинкою. Зі сторінок цієї книги ми дізнаємось про героїчну і водночас гірку історичну долю наших прадідів і батьків. Вони працювали і творили, боронили свою землю і розбудовували державу. Їх поневолювали, морили голодом і вбивали, нівечили їхню історичну пам’ять. Вони вистояли, зберегли для нас рідний край, його символи, мову та культуру.

Яковенко Н. М. Нарис з історії України з найдавніших часів до кінця 18 століттяЯковенко Н. М. Нарис з історії України з найдавніших часів до кінця 18 століття : навч. посіб. / Н. М. Яковенко. – Київ : Генеза, 1997. – 312 с.

Нова концепція історії України, викладена у посібнику, розкриває рід проблем: Хто такі руси і яку роль відіграли в утворенні Київської держави? Яку роль відіграла Польща у спалахові козацьких воїн? З якого часу можна говорити про національне та територіальне самоусвідомлення українців? Відповіді на ці та інші спірні питання читач знайде у книзі.

Огляд підготували:

І. І. Грінішина, провідний бібліотекар читального залу № 1,

працівники читального залу електронної бібліотеки


Leave a Reply