Електронна бібліотека «Diasporiana»

  • 0

Електронна бібліотека «Diasporiana»

Електронна бібліотека «Diasporiana» – це велика колекція електронних варіантів документів виданих українською діаспорою в еміграції. Для представлення повних текстів документів використовуються  формати PDF та DJVU. 

Електронна бібліотека Diasporiana

Протягом уже більше 125 років українська еміграція в різних країнах світу, прагнучи зберегти національну та культурну ідентичність, видавала і видає велику кількість книжкових, періодичних та неперіодичних видань. Це великий шар інформації який з об’єктивних і суб’єктивних причин залишається невідомим не тільки широкій громадськості, але й науковцям.

Електронна бібліотека орієнтована на широкі кола користувачів і вирішує наступні основні задачі:

  • просвітницьку, в рамках якої формуються колекції, спрямовані на поширення знань проукраїнську еміграцію та її досягнення.
  • наукову, направлену на сприяння глибокому вивченню теми (предмету) науковцями і фахівцями в галузі суспільних і гуманітарних дисциплін.

Leave a Reply