Гаряча двадцятка: кращі журнали року у фонді бібліотеки (до Всесвітнього дня інформації)

 • 0

Гаряча двадцятка: кращі журнали року у фонді бібліотеки (до Всесвітнього дня інформації)

Періодичні видання – одне із джерел задоволення інформаційних потреб користувачів, що відображає оперативну інформацію про наукові досягнення в різних сферах діяльності. Тому для бібліотек велике значення має формування оптимального фонду періодичних видань.

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка щорічно передплачує біля 200 назв українських та зарубіжних періодичних видань. Залежно від тематики періодичні видання розподіляються по філіалах та відділах бібліотеки. Наявність і місце їх зберігання відображені в поточному покажчику «Періодичні видання в бібліотеці» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та в електронному каталозі у базі даних «Періодичні видання. Журнали».

У Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка бібліотечними працівниками було проведено планове соціологічне дослідження на тему «Використання фахових періодичних видань в освітньому процесі та науковій діяльності» шляхом анкетування. Враховуючи те, що кожен факультет має свої фахові періодичні видання, ми виділили найактуальніші журнали, до яких користувачі звертаються найчастіше. Результати проведеного опитування дають підстави виробити обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення рівня обслуговування користувачів бібліотеки періодичними виданнями, а також систематично інформувати про нові надходження періодики.

До Вашої уваги гаряча 20-ка журналів для викладачів, студентів та співробітників університету.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Запорука успішної роботи будь-якого закладу – висока професійність його співробітників. Актуально це і для бібліотек, тому що підвищувати свій професійний рівень потрібно обов’язково. Одним із найшвидших і доступних способів є читання професійної літератури. Саме професійні періодичні видання впливають на самосвідомість сучасного бібліотекаря. Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка знайомить Вас з періодичними виданнями, які надходять до його фонду. На сторінках цих журналів можна познайомитися з передовим досвідом інших бібліотек, запозичити нові ідеї у наших колег, продовжити самоосвіту, і застосувати нові ідеї в роботі.

Бібліотечна планетаБібліотечна планетанауково-виробничий журнал.

Засновник: Національна парламентська бібліотека України.

Головний редактор: Т. Вилегжаніна.

Проблематика: З 10 листопада 1999 року журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук.Сторінки цього журналу знайомлять читачів з різними статтями, за проблематикою: бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, книгознавство, інформатика.

Періодичність: виходить з березня 1998 р. (щоквартальний).

Електронна адреса: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_planeta/texts.html

Вісник Книжкової палатиВісник Книжкової палатинауково-практичний журнал.

Засновники: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Харківська державна академія культури.

Головний редактор: Микола Сенченко.

Проблематика: «Вісник Книжкової палати» президією Вищої атестаційної комісії України віднесено до наукових фахових видань України в галузі технічних, педагогічних, історичних наук, соціальних комунікацій (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

Основні рубрики журналу:

 • Видавнича справа;
 • Рецензії на допомогу видавцю-початківцю;
 • Бібліотечна справа;
 • Інформаційні ресурси;
 • Історичні розвідки;
 • Видатні діячі та визначні події;
 • Політика. Культура. Мистецтво;
 • Конференції. Конкурси. Виставки.

Періодичність: виходить з серпня 1996 року (щомісячний);

Електронна адреса: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/index.html

Центральний абонемент

ВсесвітВсесвітукраїнський журнал іноземної літератури.

Засновники: Микола Хвильовий, Василь Еллан-Блакитний та Олександр Довженко.

Головний редактор: Дмитро Дроздовський.

Проблематика: Журнал «Всесвіт» є найстарішим літературним журналом України. За час свого існування часопис надрукував більше півтисячі романів, тисячі поетичних добірок, повістей і драматургічних творів, тисячі статей, розвідок, есе, репортажів, інтерв’ю авторів із 105 країн світу в перекладах із 84-х мов світу (станом на 2010 рік).

Основні рубрики журналу:

 • Поезія;
 • Проза;
 • Письменник. Література. Життя.

Періодичність: виходить з січня 1925 року (щомісячний).

Електронна адреса: http://www.vsesvit-journal.com/category/journal/

ДніпроДніпролітературно-художній журнал.

Засновник: ТОВ «Редакція журналу “Дніпро”».

Головний редактор: Микола Луків.

Проблематика: Журнал «Дніпро» і сьогодні відкриває нові імена в українській літературі, публікує сучасні твори наших письменників, поетів, драматургів, популяризує вітчизняну літературу, виховує у громадян почуття гордості та любові до нашої країни.

Крім сучасної літератури, на сторінках журналу “Дніпро” завжди можна знайти кращі зразки української класики та світового письменства.

Основні рубрики журналу:

 • Проза. Етюди, оповідання, нариси;
 • Поезія;
 • Пригоди;
 • Фантастика;
 • Жіночі історії;
 • Молодняк: історія і сьогодення авторів «Дніпра»;
 • Нобелівські лауреати;
 • Літературне краєзнавство;
 • Гумор та ін.

Періодичність: виходить українською мовою з 1927 року (щомісяця).

Електронна адреса: http://www.dnipro-ukr.com.ua/

Читальний зал № 1

ДивословоДивослово – науково-методичний журнал.

Засновник: Міністерство освіти і науки України.

Головний редактор: Катерина Рибалко.

Проблематика: Друкуються статті з актуальних питань мовознавства та літературознавства, методики викладання української мови та літератури, методичні рекомендації та навчальні програми, розробки уроків та матеріали олімпіад, конкурсів, мовні консультації, сценарії виховних заходів, рецензії. Популяризуються новітні педагогічні технології, узагальнюється досвід ефективної роботи вчителів-практиків, розповідається про майстрів-словесників, презентуються навчальні заклади нового типу.

Видання рекомендовано викладачам української мови й літератури в навчальних закладах, а також учням старших класів для поглибленого вивчення української мови та літератури. Для викладачів рекомендовано наступні розділи: “Методика викладання мови і літератури”, “Педагогічні інновації”, “Мовознавство”, “З духовної спадщини” і “Мистецька вітальня”.

Журнал вміщує матеріали до ювілейних дат письменників, зокрема, Богдана Лепкого, Анатолія Дімарова, Леоніда Глібова та інших відомих письменників.

Призначений для викладачів української мови й літератури.

Основні рубрики журналу:

 • Офіційні матеріали;
 • Особистісно зорієнтоване навчання;
 • Профільне навчання;
 • Інноваційний урок;
 • Робітня словесника;
 • Науковець – практикові;
 • Нові підручники й посібники;
 • Бібліотечка вчителя-словесника: Література рідного краю, До мовних глибин;
 • Позакласна робота, Музеї України, Новочасна література.

Періодичність: Започаткований в березні 1951 року як двомісячник «Українська мова в школі» та «Література в школі», після об’єднання яких у 1963 році виходив як місячник «Українська мова і література в школі», від 1994 року – сучасна назва (щомісячний).

Електронна адреса: http://dyvoslovo.com.ua/

Рідна школаРідна школанауково-педагогічний журнал.

Засновник: Міністерство освіти і науки України.

Головний редактор: Іван Щербатенко, заслужений журналіст України.

Проблематика: Науково-педагогічний журнал «Рідна школа» є одним із провідних освітянських часописів. Це видання впродовж більш як 90 років згуртовує навколо себе вагомий науково-творчий потенціал галузі, репрезентує досягнення освітян-практиків, надає змогу педагогам із різних куточків країни обмінюватися думками, забезпечуючи зв’язок «центр – регіони». Надзвичайно широкою є тематика його публікацій: філософія освіти; теорія, методологія й історія педагогіки; проблеми виховання; методика, практика, досвід; законодавство в освіті тощо.
Як справжній літопис вітчизняної освіти, журнал інформує про події і заходи з освітянського життя.

Основні рубрики журналу:

 • Позакласна робота – сценарії;
 • Сценарії свят;
 • Історія освіти України – персоналії;
 • Виховання – комп’ютерні технології;
 • Підвищення кваліфікації;
 • Виховна робота – управління – школа;
 • Вчитель;
 • Управління школою.

Періодичність: Виходить з 1992 року (щомісячний).

Електронна адреса: http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=145

Читальний зал № 2

Відкритий урок розробки, технології, досвідВідкритий урок: розробки, технології, досвіднауково-методичний журнал.

Засновник: Видавництво “Плеяди”.

Головний редактор: Олег Іванов.

Проблематика: Професійний освітянський журнал “Відкритий урок: розробки, технології, досвід” – найпопулярніше видання України для вчителів, керівників навчальних закладів, управлінців, методистів.

Провідна мета журналу – інформаційна, професійна й особистісна підтримка кожного українського педагога як учителя, лідера та просто людини, яка небайдужа до сучасного та майбутнього.

Журнал віддає свої сторінки перевіреному практичному досвіду вчителів і колективів шкіл з усіх напрямів роботи навчального закладу.

Основні розділи журналу: офіційний, професійний і особистісний, що значно полегшує пошук потрібної інформації тим читачам, які ставлять за мету опрацювати найбільш актуальні для себе матеріали.

Періодичність: Журнал виходить з 2003 року (щомісячний)

Електронна адреса: http://osvita.ua/publishing/

КиївКиївлітературно- художній та громадсько- політичний збірник.

Засновники: Київська міська рада, Національна спілка письменників України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Журнал «Київ».

Головний редактор: Теодозія Зарівна.

Проблематика: Кольорові художні сторінки, всі жанри – поезія, проза, публіцистика, критика, літературознавство, мистецтво, історія Києва, сатира і гумор.
У редакційному “портфелі” – нові романи Юрія Мушкетика, Василя Захарченка, Михайла Слабошпицького, Василя Шкляра, Марії Матіос, повісті та оповідання Броніслава Грищука, Григорія Кримчака, Галини Тарасюк, поетичні добірки Степана Пушика, Теодозії Зарівної, Дмитра Іванова, Павла Гірника…

У розділах “Народознавство”, “Архів”, “Незабутні” – матеріали, що відкривають новий, часом несподіваний погляд на нашу історію та видатні постаті нації та державотворення.
“Нові імена” – поетичні та прозові дебюти нашої творчої молоді.

 “Книжковий калейдоскоп” подає інформацію про нові літературні видання.

Періодичність: виходить з 1983 року (щомісячний).

Електронна адреса: http://osvita.ua/publishing/

Читальний зал історичного факультету

Український історичний журналУкраїнський історичний журнал – науковий часопис.

Засновники: Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Головний редактор: Смолій Валерій Андрійович.

Проблематика: Часопис велику увагу приділяє проблемам історії України, всесвітньої історії, питанням змісту і методики викладання історії в навчальних закладах країни. Матеріали, що публікуються у журналі в останні роки, подаються в контексті нового осмислення історії українського народу. Наукові статті та документальні матеріали переважно висвітлюють ті сторінки історії, які тривалий час з ідеологічних міркувань розглядались поверхово, замовчувалися або свідомо перекручувалися. Ужурналі друкуються дискусійні матеріали, обговорення яких допоможе визначити точніші концептуальні лінії у висвітленні цілих напрямів історії України.

Журнал має постійні розділи: статті, повідомлення, замітки на допомогу вчителеві історії, огляд джерел та літератури, хроніка, інформація тощо. Автори публікацій – відомі фахівці з проблем історії України та всесвітньої історії. Серед них не лише відомі дослідники з України, а й вчені із інших країн (США, Канади, Франції, Німеччини, Великої Британії, Чехії, Словаччини, Болгарії, Польщі, Росії, Білорусі та ін.).

Періодичність: виходить з 1957 року(6 разів на рік).

Електронна адреса: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/257

Вопросы историиВопро́сы истор́ии – російський академічний науковий журнал в галузі історії.

Засновник:Російська академія наук.

Головний редактор: А. А. Іскандеров.

Проблематика: Журнал “Вопросы истории”публікує проблемні статті  із загальних питань історії,  теорії історичного процесу, питань історіографії, джерелознавства та ін.
Значне місце в журналі займають історичні документи, в основному архівні, такі, що довгий час знаходилися під забороною. Ці матеріали публікуються в рубриці “Політичний архів XX століття”. Заслуговують на особливу увагу такі його розділияк “Історичні портрети”, “Історична публіцистика”, “Історики про час і про себе” та ін. Матеріали, що публікувалися на сторінках журналу упродовж останніх десятиліть, а нині представлені і у вигляді комп’ютерної версії, допомагають відтворити дуже звивистий шлях, по якому розвивалася історична наука, дає уявлення про характер і зміст наукових дискусійз самихрізнихпроблемісторії, а також про стан історичної науки, її науковий статус, роль і місце у світі.

Періодичність: видається з 1926 року. До 1945 року виходивпід різними назвами: “Историк-марксист” (до 1941 р.) і “Исторический журнал” (1937–1945 рр.) (1 раз в місяць).

Електронна адреса: http://www.ebiblioteka.ru/browse/udb/292

Читальний зал факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

Особлива дитина навчання і вихованняОсоблива дитина: навчання і виховання – періодичне, наукове, навчальне, інформаційне, методичне видання.

Засновники: Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса».

Головний редактор: В .В. Засенко.

Проблематика: Тематика журналу: теорія, практика й історія корекційної педагогіки й спеціальної психології; актуальні питання інклюзивної та спеціальної освіти дітей з особливими потребами.

Журнал публікує результати наукових досліджень вчених, аспірантів та здобувачів, сучасні корекційно-розвивальні, навчально-виховні й реабілітаційні розробки у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Періодичність: виходить з 1995 р року (4 рази на рік).

Електронна адреса: http://csnukr.in.ua/

Шкільному психологу усе для роботиШкільному психологу усе для роботинауково-методичний журнал.

Засновники: Міністерство освіти і науки України, ТОВ «Видавнича група «Основа».

Головний редактор: В. Андрєєва.

Проблематика: Проблема підвищення ефективності праці практичного психолога безпосередньо пов`язана не тільки з якістю вузівської підготовки, системи безперервної освіти і умовами діяльності, а й із питанням відбору кандидатів для підготовки до діяльності в практичній психології. Підходи до розв`язання вирішення цього питання досить різні: від здійснення відбору за мінімумом значущих характеристик до складання досить докладних списків професійно важливих якостей.

Основні розділи журналу:

 • сучасні методики;
 • діагностичний інструментарій;
 • обговорення актуальних проблем шкільної психології;
 • зразки документації;
 • розробки тренінгів, семінарів;
 • повнокольорова вкладка з наочно-дидактичними матеріалами.

Періодичність: виходить з 2002 року (щомісячний).

Електронна адреса: http://journal.osnova.com.ua/journal/32

Читальний зал педагогічного факультету

Деменнікова Т. Технологія управління процесом едукації в професійній підготовці вчителя початкових класівПочаткова школанауково-методичний журнал.

Засновники:  Міністерство освіти і науки України, видавництво «Початкова школа».

Головний редактор: Алла Лук’янець.

Проблематика: Це особливе видання, мета якого – допомогти вчителеві якнайкраще подолати труднощі своєї професії.Журнал “Початкова школа” – всеукраїнська трибуна взаємообміну досвідом, вчительськими секретами і знахідками. Саме тут публікуються новітні ідеї педагогіки, психології, результати актуальних фахових досліджень, а також рекомендації, як організувати навчальний процес відповідно до сучасних вимогза новими стандартами. А ще – зразки контрольних та перевірних робіт, тести та ін.

Основні розділи журналу:

 • видатні педагоги;
 • виховне середовище учня;
 • творча лабораторія вчителя;
 • освіта вчителя;
 • школа і родина.

Періодичність: виходить з 9 липня 1969 року (щомісячний)

Електронна адреса: http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=73

Дошкільне вихованняДошкільне вихованнянауково-методичний журнал.

Засновник: Міністерство освіти і науки України.

Головний редактор: Ніна Андрусич.

Проблематика: науково-методичний журнал МОН України для керівників та методистів усіх ланок дошкільної освіти, вихователів, психологів, музкерівників, логопедів, батьків дошкільнят. Матеріали, які необхідні всім фахівцям, – в одному журналі.Журнал нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради України.

Основні розділи журналу:

 • освітянські новини;
 • математика;
 • грамота;
 • офіційний відділ;
 • педагогічна лабораторія;
 • професія-вихователь;
 • освітянські новини у полі зору НАПН України;
 • економічна освіта;
 • моральне виховання та ін.

Періодичність: виходить з 1911/1931 року (щомісячний).

Електронна адреса: http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=71

Абонемент природничого факультету

Екологічний вісникЕкологічний вісник – науково-популярний екологічний всеукраїнський журнал.

Засновник: Всеукраїнська екологічна ліга.

Головний редактор: О. Бондар.

Проблематика: Тематичну спрямованість журналу визначають актуальні проблеми пошуків вітчизняних учених у галузі екології, ботаніки, біології, екологічного права та екологічного виховання.

Журнал містить інформацію про сучасні досягнення науки: найгостріші екологічні проблеми, вплив довкілля на здоров’я людини, розвиток екотуризму. Окремий розділ журналу пропонує найновіші розробки для освітян. Журнал пропонує вашій увазі інтерв’ю з відомими політичними діячами, науковцями, правознавцями з конкретних екологічних проблем.Журнал також сприятиме посиленню ролі громадськості у прийнятті екологічно важливих рішень на теренах України, наданню всебічної інформаційної підтримки молодим ученим шляхом оперативної публікації їхніх науково-дослідних робіт.

Основні рубрики журналу:

 • Охорона навколишнього середовища;
 • Медичні аспекти екології;
 • Екологічна освіта та виховання.

Періодичність: видається з 2002 року (щомісячний).

Електронна адреса: http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk

БіологіяБіологіянауково-методичний журнал.

Засновники: Міністерство освіти і науки України, ТОВ «Видавнича група «Основа».

Головний редактор: Костянтин Задорожний.

Проблематика: у журналіпредставлені авторські розробки уроків, а також подано календарне планування до курсів. У статтях містяться корисні пізнавальні та дидактичні матеріали до уроків і позакласних заходів.

Основні рубрики журналу:

 • новини МОНУ, програми, методичні рекомендації;
 • розробки уроків і позакласних заходів, ;
 • актуальні проблеми науки; імена, дати, події;
 • інформаційний калейдоскоп;
 • цікаві дидактичні матеріали.

Періодичність: видається з 2002 року (3 рази на місяць).

Електронна адреса: http://e-kniga.in.ua/journal/biologiya-22-24_1/

Абонемент мистецької літератури

Мистецтво та освітаМистецтво та освітанауково-методичний журнал.

Засновники: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Київська дитяча академія мистецтв.

Головний редактор: Рагозіна Вікторія Валентинівна.

Проблематика: Журнал включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Основні рубрики журналу:

 • Естетичне виховання;
 • Естетичне виховання – музика;
 • Уроки – музика;
 • Композиції – музично-театральні;
 • Викладання образотворчого мистецтва в школі.

Періодичність: видається з жовтня 1996 року (щоквартальний).

Електронна адреса: http://ipv.org.ua/nashi-vidannya/mio.html

Музична школаМузична школа – навчально-методичне видання.

Засновники: Олександр Бартко.

Головний редактор: Володимир Гориславець.

Проблематика: Журнал розрахований на учнів, викладачів і директорів музичних шкіл та спеціалізованих музичних навчальних закладів.Виходить окремими випусками для різних інструментів і для різних класів.Містить ноти кращих класичних та сучасних українських і зарубіжних композиторів.Окремі випуски містять безкоштовний додаток – диск із професійним записом всіх творів, вміщених у випуску. Вже вийшли друком 93 випуски. Асортимент постійно поповнюється (щомісяця з’являється один або кілька нових випусків для різних інструментів).

Основні рубрики журналу:

 • Фортепіано;
 • Скрипка; Гітара;
 • Музична література;
 • Бандура; Пісні;
 • Баян; Труба;
 • Кларнет, Саксофон, Блокфлейта, Сольфеджіо та ін.

Періодичність: видається з липня 2007року (щоквартальний).

Електронна адреса: http://musics.net.ua/

 Абонемент фізико-математичного факультету

Фізика в школах УкраїниФізика в школах Українипрактичний журнал для вчителя фізики.

Засновники: Міністерство освіти і науки України, ТОВ «Видавнича група «Основа».

Головний редактор: І. Ненашев.

Проблематика: Усе для позакласної роботи з фізики – сценарії заходів, матеріали для гуртків та факультативів, підготовки до різних змагань. Вкладка: повнокольорова вкладка з наочно-дидактичними матеріалами.

Основні рубрики журналу:

 • офіційні документи МОНУ, методичні рекомендації;
 • підготовка до ЗНО й ДПА;
 • методичні рекомендації щодо розв’язання навчальних, конкурсних, олімпіадних задач;
 • розробки уроків, сценарії заходів, дидактичні матеріали.

Періодичність: видається зквітня 2013 року (щомісячний).

Електронна адреса: http://journal.osnova.com.ua/journal/10

Математика в школах УкраїниМатематика в школах Українинауково-методичний журнал для вчителя математики.

Засновники: Міністерство освіти і науки України, ТОВ «Видавнича група «Основа».

Головний редактор: І. Маркова.

Проблематика: Розробки позакласних заходів; матеріали для гуртків і факультативів, підготовки до олімпіад; цікаві матеріали з історії математики. Електронна вкладка «Математика в школі. Позакласна робота» – розробки позакласних заходів; матеріали для гуртків і факультативів, підготовки до олімпіад; цікаві матеріали з історії математики.

Основні рубрики журналу:

 • інструктивні матеріали, методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем,  підготовки до ЗНО і ДПА;
 • розробки уроків;
 • дидактичні матеріали на бланках для копіювання;
 • завдання олімпіад, конкурсів та їх розв’язання;
 • копьютерні презентації до уроків.

Періодичність: Виходить з 2002 року (3 рази на місяць).

Електронна адреса: http://journal.osnova.com.ua/archive/9

Економічний факультет

Мир ТуризмаМир Туризмаукраїнський глянцевий журнал про подорожі.

Засновник: Міністерство інформації України.

Головний редактор: Ю. Ісакина

Проблематика: Надійний гід у світі самостійних подорожей. За весь час існування журналу автори та фотографи побували в 167 країнах світу. Журнал  є володарем численних міжнародних нагород і по праву вважається одним з найавторитетніших туристичних видань країни. Статті завжди об’єктивні, поради перевірені на особистому досвіді, а маршрути розроблені кращими мандрівниками і експертами.

Основні рубрики журналу:

 • Новини туризму;
 • Світ туризму;
 • Кращі готелі;
 • Фотопоради.

Періодичність: Видається з 1997 року (6 випусків на рік)

Електронна адреса: http://www.mirtu.com/

Економіка в школах УкраїниЕкономіка в школах України – науково-методичний журнал.

Засновник: ТОВ «Видавнича група «Основа».

Головний редактор: Лариса Пужайчереда.

Проблематика: Містить наук.-метод. матеріали до шкільного  курсу «Основи економіки» та профіл. курсів «Основи підприємн. діяльності», «Власна справа», «Основи менеджменту», «Основи спожив. знань», «Подорож у світ економіки». Висвітлює проведення Всеукр. турніру «Юний економіст» та Всеукр. учнів. олімпіади з основ економіки.

Основні рубрики журналу:

 • Методичні орієнтири;
 • Конструктор уроку;
 • Творчий підхід;
 • Зарубіжний досвід;
 • Світ реальної економіки;
 • Лауреати Нобелівської премії;
 • Інтегровані уроки;
 • Мовою статистики;
 • Педагогічний досвід.

Періодичність: видається з 2004 року (щомісячний).

Електронна адреса: http://journal.osnova.com.ua/journal/14

Огляд підготувала:

Н. О. Козак, бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу


Leave a Reply