«Перегортаючи сторінки творчості» (до 120-ї річниці від дня народження В. С. Косенка)

  • 0

«Перегортаючи сторінки творчості» (до 120-ї річниці від дня народження В. С. Косенка)

Віктор Степанович Косенко (1896-1938 рр.) увійшов  в українську музику як талановитий композитор, блискучий піаніст і педагог. Він є автором прекрасної світлої музики, сповненої ніжності й ліризму. За своє життя він зумів створити численні фортепіанні й вокальні композиції, які стали часткою концертного та учбово-педагогічного  репертуару.

Романтична образність та класична довершеність форм у поєднанні із засобами, що походять з народного мистецтва, забезпечили музиці В. Косенка гідне місце у скарбниці надбань української музичної культури.

23 листопада минає 120 років від дня народження відомого українського композитора  Віктора Степановича Косенка. З цієї нагоди пропонуємо Вам віртуальну книжкову виставку, присвячену творчості митця.

Нотна спадщина композитора

Косенко В. Вибрані фортепіанні п'єси Косенко В. Вибрані фортепіанні п’єси [Ноти] / В. Косенко. – Київ : Мистецтво, 1983. – 40 с.

Подібно до «Альбому для юнацтва» Р. Шумана, та «Дитячого альбому» П. Чайковського, В. Косенко написав цикл дитячих п’єс для юних піаністів, давши кожній з них програмну назву. Весь світ дитини з її радощами і смутками, зацікавленням до оточуючого середовища, допитливістю постає зі сторінок цього збірника.

Косенко В. Концертний вальсКосенко В. Концертний вальс : для фортепіано [Ноти] / В. Косенко. – Київ : Мистецтво, 1983. – 42 с.

Романтична спрямованість композитора, що відбилась у найкращих творах і становила найціннішу й природну рису обдарування, виявилась у таких опусах як концертні вальси для фортепіано.

 

Косенко В. Одинадцять етюдів у формі старовинних танців для фортепіаноКосенко В. Одинадцять етюдів у формі старовинних танців для фортепіано [Ноти] / В. Косенко; ред. А. Коломійця. – Київ : Мистецтво, 1986. – 81 с.

Цикл «Одинадцять етюдів у формі старовинних танців» – це сюїта для фортепіано, що включає в себе одинадцять п’єс різного характеру і настрою об’єднана  єдиним ліричним стилем композитора. Цей твір композитор написав у яскравій  національній манері. Проте він не вдається до прямого цитування мелодій українських народних пісень, а створює свої власні, проникнуті глибинним духом українського фольклору. Окремі етюди близькі до запальних танців, а в інших переважають м’які ніжні інтонації ліричного романсу. Разом з тим невипадково назва циклу включає в себе слово “етюд”. Косенко поставив перед собою також завдання педагогічного плану. Про це свідчить велика кількість різноманітних прийомів і засобів спрямованих на розвиток виконавської майстерності.

Косенко В. РомансиКосенко В. Романси [Ноти] / В. Косенко ; ред. Г. О. Кнюх. – Київ : Музична Україна, 1979. – 19 с.

 Композитор вдало поєднує вокальні та інструментальні начала у цих творах. До романсової творчості В. Косенко звертався практично все життя. Його солоспіви написані на вірші О. Апухтіна, К. Бальмонта, О. Блока, Ф. Тютчева. У них переважають ліричні образи, позначені витонченістю і глибиною.

Література про композитора

Довженко В. “Героїчна увертюра” В. КосенкаДовженко В. «Героїчна увертюра» В. Косенка / В. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1963. – 29 с.

«Героїчна увертюра» характеризується насиченістю музично-тематичного матеріалу, з одного боку і досить широкою розробкою основних тем,  з другого  – зауважує автор.  У цьому творі композитор тяжів до так званого психологічного симфонізму. Він дав яскраві зарисовки глибоких емоційних переживань через контрастні образи й динамічні співставлення.

Довженко В. В. С. КосенкоДовженко В. В. С. Косенко : нарис / В. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1979. – 138 с.

В цьому короткому нарисі життя, діяльності і творчості В.С. Косенка зроблено спробу простежити шлях митця, який зближаючись з народом, виріс у видатного композитора та збагатив музичну культуру глибоко художніми творами.

 

В. С. Косенко у спогадах сучасниківВ. С. Косенко у спогадах сучасників / упоряд. А. В. Косенко. – Київ : Музична Україна, 1967. – 179 с.

Надзвичайно цікаві митті про Віктора Степановича Косенка згадують у цій книзі  студенти консерваторії, родичі, виконавці, композитори, письменники та  інші сучасники композитора.

Підготувала:

Скоропад Н. Я., бібліотекар І категорії абонементу мистецької літератури


Leave a Reply