Фестиваль науки (до 70-річчя від дня народження П. Д. Плахтія)

Фестиваль науки (до 70-річчя від дня народження П. Д. Плахтія)

На самому початку Нового року день народження святкує талановитий педагог, плодовитий науковець, утверджувач здорового способу життя, кандидат біологічних наук, професор Петро Данилович Плахтій. Вітаємо його з ювілеєм!

Хочеться познайомити читачів з частиною праць цього викладача природничого факультету.

Наукознавство у системі професійної підготовки студентів : навчальний посібник / П. Д. Плахтій, А. І. Шинкарюк, В. А. Гурський, Л. Г. Любінська. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2008. – 132 с.

Посібник містить рекомендації вченим-початківцям щодо вивчення основних методичних особливостей наукової праці.

Плахтій П., Кучерук О. Фізіологія людини. Нейрогуморальна регуляція функцій: навчальний посібник / П. Плахтій, О. Кучерук. – Київ: Професіонал, 2006. – 336 с.

Вперше в Україні для студентів вищих навчальних закладів освіти створено посібник нового типу з фізіології людини, побудований за структурою модульного викладу.

Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Обмін речовин та енергозабезпечення м’язової діяльності в запитаннях, завданнях і відповідях: навчальний посібник/ П. Д. Плахтій, Д. П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. – 464 с.

У вигляді відповідей на ситуаційні запитання і завдання розкриваються фізіологічні механізми перебігу процесів обміну речовин і енергії в організмі людини.

Плахтій П. Д. Фізіологія людини. Тестові завдання з загальної фізіології людини і фізіологічних основ фізичного виховання школярів / П. Д. Плахтій. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2001. – 176 с.

У посібнику висвітлені основні положення загальної фізіології людини і фізіології фізичного виховання школярів у вигляді ситуаційних запитань та відповідей на них.

Плахтій П. Фізіологія киснезабезпечуючих систем в запитаннях і завданнях / П. Плахтій. – Кам’янець Подільський: Медобори-2006, 2012. – 208 с.

У посібнику висвітлені основні теоретичні положення сучасної фізіологічної науки та матеріали власних досліджень автора з питань киснезабезпечуючих систем – крові, кровообігу та дихання.

Плахтій П. Основи гігієни фізичного виховання : навчальний посібник. / П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2003. – 240 с.

Навчальний посібник містить основні відомості про санітарно- гігієнічні заходи і засоби, спрямовані на зміцнення здоров’я і підвищення працездатності школярів. Значна увага приділена питанням екогігієни і гігієни фізичного виховання учнівської та студентської молоді.

Плахтій П. Д. Харчування і здоров’я / П. Д. Плахтій, В. П. Голобродський, Г. Й. Юкшинський. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2014. – 128 с.

Книга присвячена проблемі збереження і зміцнення здоров’я людини через пропаганду основ гігієни харчування в контексті взаємозв’язку цього компоненту здоров’я з таким важливим чинником як рухова активність, роздільне харчування, харчування з урахуванням групи крові.

Плахтій П. Д. Сексуальне і репродуктивне здоров’я чоловіків та жінок / П. Д. Плахтій, О. М. Білінський. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2011. – 248 с.

Книга присвячена проблемі сексуального здоров’я і довголіття чоловіків та жінок, розглядаються питання статевого виховання учнівської та студентської молоді, тестування, профілактики та лікування статевих розладів.

Плахтій П. Д. Лікарські рослини і продукти бджільництва при лікуванні захворювань серцево-судинної системи / П. Д. Плахтій, Р. Д. Чаплінський, В. М. Коциба. – Кам’янець-Подільський: Друк Мошак М.І., 2004. – 248 с.

З книги ми дізнаємось про використання лікарських рослин і продуктів бджільництва( мед, прополіс, квітковий пилок, маточне молочко) в харчуванні та лікуванні захворювань серцево-судинної системи організму людини.

Плахтій П. Д. Вікова фізіологія і валеологія. Лабораторний практикум / П. Д. Плахтій, С. В. Страшко, В. К. Підгірний. –  Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 308 с.

В посібнику подані розробки лабораторних занять з вікової фізіології і валеології відповідно до нових програм цієї дисципліни. Велика увага приділена віковим особливостям функціонування ЦНС і вегетативним системам енергозабезпечення діяльності, акліматизації, біоритмам та іншим питанням збереження здоров’я.

Плахтій П. Д. Основи вікової фізіології : навчальний посібник / П. Д. Плахтій, О. П. Бодян, І. В. Сущева, О. І. Циганівська. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. – 152 с.

Книга розкриває теоретичний матеріал з основ вікології фізіології відповідно до програми дисципліни, яка вивчається студентами на всіх факультетах закладів освіти.

Плахтій Петро Данилович : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [ уклад.: Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Т. М. Опря та ін.] – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 58 с. : іл.. – ( Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 5).

До покажчика включено біобібліографічні матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата біологічних наук, професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Плахтія Петра Даниловича: життєвий шлях та основні наукові, навчальні та методичні публікації.

Бібліотекар природничого факультету Т. П. Клімчук


Leave a Reply