Дарунок викладачів університету у фонд інформаційно-бібліографічного відділу

Дарунок викладачів університету у фонд інформаційно-бібліографічного відділу

Традиція дарувати власні наукові праці у відділ бібліографії започаткована викладачами університету в 70-х рр. ХХ століття. Упродовж цього часу працівниками відділу зібрано і задокументовано понад дві тисячі книг, з яких значна частина – в єдиному екземплярі. Бібліотечні працівники щиро вдячні всім, хто дбає про поповнення бібліотечного фонду власними виданнями, серед яких – збірники наукових праць університету, матеріали конференцій, монографії, підручники, навчально-методичні посібники, літературно-художні видання тощо.

Пропонуємо Вашій увазі книги, подаровані у 2018 році.

Збірники наукових праць

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філінюк (відп. ред.), С. А. Копилов (заст. відп. ред.), (заст. відп. ред.), В. В. Газін (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана  Огієнка, 2018. – Вип. 11 : До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 580 с.(Дарунок В. А. Дубінського).

Завантажити

Видання приурочено визначній ювілейній даті університету, історичний шлях якого висвітлено в статті ректора, професора С. А. Копилова «Основні віхи столітнього поступу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка».Мета вісника – висвітлення різноманітних проблем історичних досліджень науково-педагогічних працівників закладу. Матеріали часопису згруповано за такими напрямками: проблеми джерелознавства та історіографії, давній і новий періоди історії, новітня історія України, всесвітня історія, проблеми регіональної історії.

Іван Вікторович Івах: очима учнів і колег (до 100-річчя від дня народження) : матеріали круглого столу, 30 січня 2018 р. / [редкол.: С.А. Копилов (голова), І. М. Конет (відп. ред.), П. С. Атаманчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. – 62с. – (Дарунок С. А. Копилова).

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення науковців, науково-педагогічних працівників і дослідників, присвячені постаті відомого фізика та ректора одного з перших державних українських університетів на Поділлі.

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /[редкол.: В. C. Степанков (відп. ред.), С.А. Копилов (заст. відп. ред.), В. А. Смолій та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2018. – Т. 28 : До 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 480с. – (Дарунок В. А. Дубінського).

Завантажити

Тематика збірника досить широка, вона відображає проблеми соціально-економічної, політичної і етнічної історії, народознавства, історії національної освіти, населених пунктів, методології історії, історіографії та джерелознавства, методичної допомоги вчителю і засвідчує про різноманітні дослідницькі інтереси науковців факультету. У ювілейному збірнику висвітлюється також історична доля першого українського університету за сторіччя його існування, обставини його виникнення, роль Івана Огієнка у реалізації проекту заснування вишу, поява якого у Кам’янці-Подільському стала видатною подією культурно-освітнього життя тогочасної України. 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки /[редкол.: Л. М. Марчук (відп. ред.), О. В. Кеба (заст. відп. ред.), С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – Вип. 47. – 174с. – (Дарунок Б. О. Коваленка).

Завантажити

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників.

Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць / [редкол.: О. П. Реєнт (голова), О. М. Завалюнюк (відп. ред.), С. А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2017. – Т. 24 : До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років. – 752 с. – (Дарунок О. М. Завальнюка).

На сторінках збірника висвітлюються питання історико-культурної спадщини Поділля, різноманітні питання культурно-освітнього життя краю у ХVІІІ – ХХІ ст., внесок попередніх поколінь подолян у розбудову національної освіти, науки і культури. Значну увагу приділено діячам освіти, культури і науки на Поділлі, ювілярам-науковцям. Подано хронологію наукового і освітнього життя Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Значну увагу приділено 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років.

Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

Абрамович С. Аксіологія Біблії. Нариси : [монографія] / Семен Абрамович. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. – 121 с.

У монографії розглянуто повернення Біблії в аксіологічну орбіту сьогоднішнього суспільства й визначені цим завдання поглибленого вивчення її структури та духовно-культурного резонансу як актуальну проблему нашої духовної розбудови в епоху, яку ще донедавна іменували «постхристиянською», а тепер починають визначати як «постсекуляризовану». Здійснено, – на великому культурно-філологічному матеріалі, – аналіз ключових слів Біблії, зокрема основоположного етичного поняття совісті, сотеріологічної концепції та політичної доктрини Вічної Книги, біблійного погляду на співвідношення кохання та свободи, діалектику злочину і кари. Дослідження є неповторним за невимушеністю та результативністю поєднання філологічного, філософського, теологічного, культурологічного соціально-історичного, політологічного й навіть почасти природознавчого підходів.

Поэзия Дмитрия Бураго. Сборник литературно-критических материалов / составитель С. Д. Абрамович. – Киев : Изд-во журн. «Радуга», 2018. – 140 с.

Книга посвящена освещению различных аспектов поэтического творчества Дмитрия Сергеевича Бураго. Перед нами предстает отраженный в зеркале высокопрофессиональной литературной критики неповторимый художественный мир одаренного мастера слова, неравнодушного свидетеля грандиозных исторических сдвигов, личности сложной и многогранной.

Баштова Н. «… Праця моя – це не амбіція»: літературний портрет Григорія Костюка у контексті епохи : відкрита лекція (прочитана 27 жовтня 2017 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка) / Н. Баштова, Т. Костюк. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2017. – 44 с. – (Із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка). – (Дарунок О. А. Рарицького).

Завантажити

У руслі традицій провідних європейських університетів до річниці заснування вишу у Кам’янці-Подільському запроваджено читання відкритих пам’ятних лекцій про подвижників українського державотворення, чиє життя було пов’язане з Кам’янцем-Подільським, зокрема й університетом. Третя публічна лекція пам’яті Івана Огієнка була прочитана в рамках проведення Міжнародної наукової конференції «Григорій Костюк та його доба», приуроченої 115-й річниці від дня народження видатного вченого-літературознавця, письменника, мемуариста, історика, журналіста.

Бренюк А. Г. Графіка Кам’янця-Подільського в художній культурі краю ХХ століття : [монографія] / А. Г. Бренюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.– 272 с.

У монографії висвітлено художнє життя Кам’янця-Подільського в контексті розвитку культури ХХ ст.; визначено чинники, що сприяли виникненню на теренах міста регіональної графічної школи й окреслено етапи її розвитку в особах митців; проаналізовано художньо-педагогічну діяльність і культурологічні напрями роботи художників-графіків; подано видову, сюжетно-тематичну й художньо-стильову характеристику їх творчості, встановлено техніки втілення художніх творів; запропоновано методичні рекомендації щодо впровадження досліджуваного матеріалу в мистецтвознавче краєзнавство.

Дорож І. А. Методика навчання освітньої галузі «Технології» : навч.-метод. посіб. / І. А. Дорож, А. Ф. Ковальчук. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2018.– 272 с.

У посібнику розглянуто питання обробки паперу і картону, волокнистих та текстильних матеріалів, робота з різними матеріалами та конструювання, а також методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з трудового навчання та художньої праці з практикумом. Розкрито питання завдань, змісту, організації та методів навчання учнів початкових класів з трудового навчання, а також структуру сучасного уроку трудового навчання.

Завальнюк О. М. Життєвий і професійний шлях талановитого історика-аграрника, яскравого представника української науково-педагогічної інтелігенції професора Івана Всильовича Рибака (1951-2017) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2018. – 92 с.

Досліджується життєвий і професійний шлях уродженця с. Зінькова Віньковецького району Хмельницької області, кандидата історичних наук, професора, члена-кореспондента Української академії історичних наук, завідувача кафедри архівознавства, спеціальних історичних і правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Рибака Івана Васильовича (1951-2017), його внесок в українську історико-аграрну науку, підготовку учителів історії для загальноосвітніх шкіл, архівних працівників, молодих вчених-істориків України.

Конет І. М. Гіперболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах : [наук. вид.] / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2017. – 84 с.

Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень, у поєднанні з методом головних розв’язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральні зображення єдиних точних розв’язків гіперболічних початково-крайових задач у кусково-однорідних середовищах, які описуються циліндричною системою координат.

Конет І. М. Параболічні крайові задачі в кусково-однорідних циліндрично-кругових середовищах : [нак. вид.] / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2017. – 80 с.

Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень, у поєднанні з методом головних розв’язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральні зображення єдиних точних розв’язків параболічних початково-крайових задач у кусково-однорідних середовищах, які описуються циліндричною системою координат.

Копилов С. А. Олімпійці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичний нарис, присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / С.А. Копилов, Г.В. Бесарабчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. ІванаОгієнка, 2018. – 128 с. : іл.

З’ясовано початки і розвиток олімпійського руху. Розкрито участь у ньому українських спортсменів упродовж першої половини ХХ ст. Детально висвітлено досягнення студентів і випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в олімпійському русі.

Копилов С. А. Першопроходець: Іван Огієнко – освітянин, будівничий, ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету : відкрита лекція (прочитана 21 вересня 2018 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка) / С.А. Копилов, О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2018. – 60 с. – (Із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка). – (Дарунок В. А. Дубінського).

В четвертій публічній лекції пам’яті Івана Огієнка, прочитаній 21 вересня 2018 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка ректором університету С. А. Копиловим, висвітлено постать видатного українського вченого, організатора і керівника національної вищої школи, державотворця, митрополита, невтомного громадського діяча і самовідданого оборонця українських інтересів Івана Івановича Огієнка. Особлива увага приділена його багатогранній, цілеспрямованій діяльності в царині заснування, юридичного оформлення і подальшого розвитку створеного за його найактивнішої участі державного українського університету в Кам’янці-Подільському.

Копилов С. Український собор: минуле і сучасність (історичний нарис) / С. Копилов, А. Задорожнюк. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2018. – 64 с. – (До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

Статус міста Кам’янця-Подільського визначається його унікальним ландшафтом і неповторними архітектурними пам’ятками. Міське середовище утворювали квартали з оборонними, житловими, адміністративними, культовими спорудами. Домінантою одного із північно-західних кварталів у ХІХ ст. був Казанський собор, який своїм минулим відображав історію подільського краю. Збудований як католицький костел, у 1867–1878 рр. він був перебудований у православний храм. У період Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. у храмі уперше на Поділлі проводилася служба Божа українською мовою, а сам він став називатися Українським собором. Сьогодні триває відродження храму, історія якого подана в цьому нарисі.

Лабунець В. М. Теорія і методика інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва : навч.-метод. посіб. / В. М. Лабунець. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2018. – 240 с.

У навчально-методичному посібнику узагальнено та систематизовано досвід підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської роботи в школі, висвітлено питання формування виконавської майстерності студентів-музикантів, зокрема чуттєвих здібностей – емоційного відчуття музики, слухової спостережливості, художньо-образної уяви, артистично-вольових якостей та аналітично-виконавських умінь. Автор розглядає фахову підготовку майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення інструментально-виконавських дисциплін як оптимальну організацію освітнього процесу на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка здійснюється завдяки систематизації знань, умінь та навичок.

Людмила Миколаївна Марчук (доктор філологічних наук, професор) : біобібліогр. нарис / упоряд.: Л. М. Марчук, А. С. Попович. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2015. – 68 с.

У біобібліографічному нарисі подано інформацію про життя і діяльність професора, завідувача кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора філологічних наук Марчук Людмилу Миколаївну.

Марчишина А. А. Гендерна ідентичність в англомовному постмодерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти (на матеріалі наукових, публіцистичних та художніх текстів) : монографія / А. А. Марчишина. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2018. – 452 с.

Монографія присвячена актуальній проблемі вивчення гендерної ідентичності як феномена трансдисциплінарної природи, який набуває лінгвального вираження в англомовних постмодерністських наукових, публіцистичних та художніх текстах. Досліджено вербальні одиниці текстового втілення гендерної ідентичності. Запропоновано таксономію лексико-семантичних засобів подання гендерної ідентичності у постмодерністському науковому тексті, стереотипів фемінності/маскулінності та квір-ідентичності в англомовному постмодерністському публіцистичному тексті, а також відповідних культурних типажів гендерної ідентичності в англомовному постмодерністському художньому тексті.

Мєлєкєсцева Н. Реалізація предикатів наявності / відсутності в семантико-синтаксичній структурі речення : монографія / Н. Мєлєкєсцева. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2018. – 160 с.

У монографії здійснено комплексний аналіз семантико-синтаксичної структури простих речень із дієслівними предикатами наявності / відсутності в сучасній українській літературній мові. Сформульовано критерії виокремлення семантичного класу предикатів наявності / відсутності, схарактеризовано лексико-семантичні особливості та диференційні ознаки предикатів наявності / відсутності в українській мові, здійснено класифікацію предикатів наявності / відсутності за семантико-синтаксичними ознаками. Визначено типи реалізації структурних схем речень із предикатами наявності / відсутності, встановлено варіанти їхнього структурно-морфологічного втілення.

Прокопчук В. C. Освіта на Дунаєвеччині: від перших шкіл – до суспільства знань : монографія / В. С. Прокопчук. – Дунаївці ; Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2018. – 412 c. : іл.

Завантажити

У монографії в контексті історії освіти в Україні досліджується процес зародження, становлення і розвитку освіти на Дунаєвеччині, в одному з мікрорегіонів Поділля, з найдавніших часів до наших днів.

Авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник Анатолій Григорович Філінюк (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя педагогічної і наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [уклад.: Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська ; редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), Л. В. Климчук (відп. ред.), О. М. Завальнюк та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2018. – 138 c. – (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 25).

Завантажити

Покажчик містить список основних наукових праць та низку матеріалів, що розкривають життєвий і творчий шлях Анатолія Григоровича Філінюка – доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої освіти України, завідувача кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Філінюк А. Г. Рекрутська повинність у Правобережній Україні в 1794–1874 рр.: суспільно-політичний, соціально-становий і демографічний аспекти: сучасний дискурс : монографія / А. Г. Філінюк, С. А. Сидорук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 416 с.

У дослідженні, на основі сучасної методології, залучення значного масиву джерел і осмислення вітчизняної та зарубіжної літератури, зроблена спроба розглянути запровадження і організацію виконання рекрутської повинності як базовий інструмент поповнення рядового складу російської армії за рахунок мешканців анексованої Правобережної України, що стала однією з найбільших, за населенням, приєднаних окраїн. Охарактеризовано передумови, генетичну суть, зміст, спрямованість і особливості проведення рекрутських наборів з часу запровадження рекрутчини в 1794 р. до її відміни у 1874 р. Відтворено взаємини українців і російських військовиків, котрі забезпечували проведення рекрутських наборів і доправлення бранців до місць військової служби. Розкривається місце рекрутчини в багатогранному суспільному житті і долі корінних жителів і національних меншин регіону. Акцентується увага на тому як рекрутчина вплинула на соціальну і національну структуру суспільства, формування системи цінностей і вірувань, політичних уявлень і поведінкових стереотипів різних сегментів нової окраїни імперії, в яку було перетворено Правобережжя.

Хоптяр Ю. А. Кафедра архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін К-ПНУ імені Івана Огієнка: становлення, здобутки, перспективи (30-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : наук. вид. До 100-річчя утворення К-ПНУ імені Івана Огієнка / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2018. – 312 с.

Завантажити

У виданні висвітлено перебіг історичних подій пов’язаних із становленням, розвитком, здобутками та перспективами кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (30-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.).

Підготувала :

Т. М. Опря, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу


Leave a Reply