Журнали з фізичної культури, спорту, фізичної реабілітації, медицини та здоров’я людини

  • 0

Журнали з фізичної культури, спорту, фізичної реабілітації, медицини та здоров’я людини

З журналами, представленими на цій сторінці, Ви можете ознайомитись, завітавши до читального залу № 2 центрального корпусу університету.

Адаптивная физическая культура

На сторінках журналу висвітлюються принципи та закономірності побудови занять з фізичної культури для осіб з обмеженими функціональними можливостями та інвалідами. Вплив занять адаптивною фізичною культурою на формування соціального статусу особистості.

Періодичність: 4 рази на рік.

Валеология

Російський науково-практичний журнал. Виходить 4 рази на рік.

Журнал публікує наукові праці з біології та медицини, у т. ч. молекулярної біології, біохімії, біофізики, фізіології людини, генетики, патології, фундаментальної та клінічної медицини, моделювання біохімічних процесів, біоінформатики і т. д.  Журнал є форумом для обговорення спільних проблем біології та медицини, які потребують дослідження.

У журналі публікуються наукові статті, огляди, короткі повідомлення та листи. Статті друкуються російською та англійською мовами.

Вопросы курортологи, физиотерапии и лечебной физической культуры

Російський науково-практичний медичний журнал. Заснований у 1923 році.

У журналі відображаються фундаментальні теоретичні проблеми фізичних методів лікування, прикладні питання, які сприяють застосуванню у практиці найновіших розробок. Журнал висвітлює питання механізмів фізіологічної та лікувальної дії фізичних факторів, лікувальної фізичної культури, методи та результати їх застосування в лікуванні, реабілітації, первинній та вторинній профілактиці.

На сторінках журнали ведуться дискусії зі складних питань курортології, фізіотерапії та ЛФК. Публікуються результати наукових досліджень і статті практикуючих лікарів, які знайомлять з досвідом використання фізичних та курортних методів у практиці лікувальної роботи та організації фізіотерапевтичної й санітарно-курортної допомоги.

У журналі регулярно публікуються рецензії на книги з питань фізіотерапії, курортології та лікувальної фізкультури, широко висвітлюється наукове життя в галузі.

Здоровье

Російський науково-популярний журнал, який містить цікаві матеріали  про здоров’я людини та умови  його збереження.

Виходить 12 раз на рік.

Легкая атлетика

Щомісячний спортивно-методичний журнал.

Основні рубрики журналу: «Біг та здоров’я» (журнал в журналі), «Естафета (для юних легкоатлетів і про них)», «Техніка та методика», «Професія – тренер», «Ветерани», «Офіційна хроніка», «Технічні результати змагань», «За кордоном» та інші.

Лечебная физкультура и спортивная медицина

Російський науково-практичний журнал.

Тематика: висвітлює питання вивчення механізмів впливу лікувальної фізкультури та занять спортом на структури і функції організму, а також методи лікування і реабілітації пацієнтів з різними захворюваннями і травмами зі застосуванням фізичних вправ, масажу у комплексі з іншими лікувальними засобами, профілактики захворювань шляхом занять фізичною культурою – основною складовою здорового способу життя.

Публікуються результати наукових досліджень та статті практикуючих лікарів, досвід використання методів лікувальної фізкультури у практиці роботи лікувально-профілактичних і санітарно-курортних установ.

Журнал широко інформує читача про наукове життя у галузі спортивної медицини та лікувальної фізкультури.

Рубрикація журналу: оригінальні дослідження, практичний досвід, масаж, спортивна медицина, зарубіжний досвід, новинки медтехніки, лекції та огляди з біомеханіки, фізіології, методів діагностики та лікування.

Мануальная терапия

Російський науково-практичний журнал.

Друкуються оригінальні статті з діагностики та лікування хвороб опорно-рухового апарату та внутрішніх хвороб. Рубрика на допомогу практикуючому лікарю та огляди новинок наукового життя.

Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія.

Науково-практичний журнал. Виходить 4 рази на рік. Заснований у 1994 році.

Висвітлює питання розробки і застосування нових технологій відновлювального лікування і медичної реабілітації хворих на різну патологію з використанням природних і преформованих фізичних чинників, з впровадженням опрацьованих фізіотерапевтичних методів.

В журналі розглядаються матеріали, пов’язані з вивченням і використанням в лікувальних цілях курортних ресурсів регіонів (мінеральних вод, бішофіту пелоїдів тощо), що сприяє обміну інформацією про наукові дослідження з питань механізму дії зазначених природних факторів та ефективності їх застосування.

Розміщуються також пропозиції та думки фахівців щодо удосконалювання організації санаторно-курортної справи в Україні. Розраховано на лікарів-реабілітологів, котрі займаються відновлювальним лікуванням хворих після перенесених гострих захворювань, травм, оперативних втручань; на фізіотерапевтів, лікарів санаторіїв і лікувально-профілактичних закладів, наукових працівників.

Міжнародний медичний журнал

Щоквартальний науковий журнал

Засновник(и): Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство

Тематика: висвітлення питань підвищення ефективності лікувально-профілактичної допомоги населенню України.

Репродуктивное здоровье детей и подростков

Російський науково-практичний журнал.

Журнал є першим виданням для спеціалістів, які цікавляться різноманітними аспектами здоров’я дітей та підлітків – від становлення репродуктивної функції до харчування і психологічних проблем дорослішання. На жаль, здоров’я дітей, особливо у підлітковому віці, формується сьогодні не у зовсім сприятливих умовах. Журнал має мету привернути увагу широкої медичної громадськості та керівників охорони здоров’я до цієї проблеми, надати реальну допомогу та підтримку тим, хто стурбований здоров’ям підростаючого покоління.

Основні рубрики:

  • Організаційні питання
  • Репродуктивне здоров’я дівчинки
  • Дитяча андрологія та ендокринологія
  • Фізіологія та психологія дорослішання
  • Питання харчування

Спорт в школе

Методичний ілюстрований журнал видавничого дому «Первое сентября»  для вчителів фізкультури та тренерів.

У першу чергу журнал буде цікавий професіоналам, тобто вчителям фізкультури, тренерам, взагалі всім тим, хто працює над фізичним розвитком дітей. Публікується багато різноманітної та корисної інформації з фізкультурно-спортивної тематики, з нових методик рухливих ігор, матеріалів для проведення уроків фізичної культури у школі.

Теория и практика физической культуры

Науково-теоретичний журнал, присвячений поширенню наукових знань з фізичного виховання, функціональних можливостей людини, висвітленню передового досвіду фізичного виховання у світі.

Теорія і методика фізичного виховання і спорту

Вітчизняний науково-теоретичний періодичний журнал знайомить фахівців галузі з новітніми науковими, методологічними, технічними, організаційними та іншими розробками, впровадження яких у життя сприятиме більш ефективній підготовці спортсменів високої кваліфікації та команд і допомагати вирішенню питань, пов’язаних із оздоровленням населення, підготовкою кадрів для галузі.

Основні рубрики:

  • Соціально-педагогічні та організаційні аспекти сучасного олімпійського спорту та спорту інвалідів.
  • Теорія і методики підготовки спортсменів.
  • Валеологія і рекреація. Фізичне виховання різних груп населення. Фізична реабілітація.
  • Спортивна медицина, фізіологія та біохімія спорту.

Український біохімічний журнал

Науковий журнал Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.

Тематика: Публікація оригінальних експериментальних, методичних та оглядових робіт із основних проблем біохімії та фізико-хімічної біології, а також роботи з різних розділів суміжних наук: клітинної та молекулярної біології , біоорганічної хімії, біофізики, біохімії рослин та мікроорганізмів, медичної біохімії, фармакології і генетики, в яких одержані біохімічні дані було використано під час обговорення результатів дослідження.

Мова видання: українська, російська, англійська.  Журнал реферується и  відображається у базах даних PubMed, Index Medicus, Current Contents, SCI, JCR, Джерело, ВИНИТИ. Електрона версія розміщена на порталах EBSCO, Elsevier.

Физическая культура в школе

Основні завданнями наукового-методичного журналу є пропаганда здорового активного способу життя, фізичного закалювання; надання практичної та методичної допомоги в роботі шкільним вчителям, викладачам  професійних навчальних закладів, спеціалістам позашкільних фізкультурно-спортивних організацій.

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка

Науково-методичний журнал  для спеціалістів у сфері теорії та методики фізичного виховання дошкільників, дітей шкільного віку та молоді.

Физиотерапия, бальнеология и реабилитация

Спеціалізований науково-практичний журнал, у якому висвітлюються питання нової фізіо- та бальнеотерапевтичної апартури, механізму лікувальної дії, проводиться оцінка ефективності лікування методами фізіотерапії та бальнеології.

Фізичне виховання в рідній школі

Науково-методичний журнал МОН України, на сторінках якого публікуються офіційні документи, наукові статті, висвітлюється використання нових технологій на уроках фізкультури, надаються методичні рекомендації та відбувається знайомство з досвідом і практикою вчителів фізичної культури.

Фізичне виховання в школах України

Практичний журнал вчителя фізичного виховання, який містить розробки занять, методичні рекомендації та практичні поради, популярну енциклопедію спорту, сценарії фізкультурних свят.

У рубриці «Актуальні діалоги» — обговорюємо у формі «запитання-відповідь» усе, що цікавить педагогів незалежно від досвіду та предмета, що викладається. Журнал містить повнокольорову вкладку з наочно-дидактичними матеріалами.

Физкультура и спорт

Ілюстрований науково-популярний і літературно-художній журнал з проблем фізичної культури та спорту. Журнал поширює знання про здоровий спосіб життя та шляхи його досягнення. Один із найпопулярніших журналів такого типу, запрошує читача у світ гармонії душі й тіла. У ньому кожен знайде свій шлях до самовдосконалення.

Пшетаковська О. І.


Leave a Reply