Зиновій Петрович Яропуд – музикант, педагог

  • 0

Зиновій Петрович Яропуд – музикант, педагог

Зиновій Петрович Яропуд – цікава і неординарна людина, залюблена у музику, в рідне слово й рідний край.

З. П. Яропуд народився 24 квітня 1949 року у мальовничому селі Зубра (тепер це Зубрянський масив Львова) Пустомитівського району Львівської області у музикально-обдарованій родині.

У 1967 році Зиновій Петрович закінчив Львівське культосвітнє училище і влаштувався на роботу у місті Радехів, а у 1968 році став студентом  музично-педагогічного факультету Кам’янець-Подільського  педагогічного інституту.

Після закінчення інституту тимчасово працював викладачем баяна у Чортківському педагогічному училищі. У листопаді 1972 року Зиновія Петровича запросили працювати на кафедру музики у рідний інститут на посаду викладача хорового диригування і основного музичного інструмента.   У 1983 році З. П. Яропуд вступив до аспірантури. Після захисту дисертації у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка  (1987 р.) повернувся на кафедру, де читає провідні курси «Аналіз музичних творів». «Основний музичний інструмент», «Диригування», «Поліфонія».

Серед наукових уподобань Зиновія Петровича – розкриття й обґрунтування найхарактерніших ладово-інтонаційних засобів виразності фольклорних пісень південно-західного регіону Поділля у зв’язку з їх змістом і жанровою приналежністю. Входить до складу вченої ради Подільського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського НАН України.

Яропуд З.П., як член Національної всеукраїнської музичної спілки, активно веде виконавсько-творчу роботу, яка разом з викладацькою забирає не тільки багато сил і енергії, а й весь вільний час: численні репетиції, виїзди з концертами в села району, області, міста України, гастролі за кордон тощо.

У творчому доробку Зиновія Петровича запис, розшифрування і аранжування фольклорних пісень та оригінальні твори для жіночого, дитячого і мішаних хорів, солоспіви на слова Т. Шевченка, П. Тичини, Л. Костенко, Р. Кіплінга, В. Коротича, В. Дзюпиної, В. Матвієнка, В. Нечитайла, В. Лашка, Л. Талалая, Г. Чубач, твори для фортепіано, оркестрування музики до танців. Його твори видрукувані у власних збірниках та збірниках інших авторів.

Пропонуємо Вашій увазі огляд збірників творів З. П. Яропуда:

Вибрані хорові твори українських композиторів для  Служби Божої. З репертуару  камерного хору «Благовіст» / упоряд. З. П. Яропуд, о. А. Федик. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2017. – 288 с. : іл.

До видання увійшли вибрані хорові твори українських композиторів з репертуару камерного хору «Благовіст» кафедрального собору Матері Божої Почаївської УГКЦ.

Нотне видання рекомендоване для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, керівників та регентів камерних церковних хорів.

Яропуд З. Диригентська практика у духовній хоровій музиці : навч. посіб./ З. П. Яропуд. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 148 с.

Навчальний посібник рекомендовано викладачам і студентам вишів, а також диригентам хорових колективів і регентам церковних хорів.

У посібник ввійшли матеріали з історії розвитку українського церковного співу і підготовки диригента до роботи з творами духовної хорової музики. Робиться спроба систематизації історії виникнення українського церковного співу від найдавніших часів і до сьогодення, розкриваються основні методи формування знань, умінь і навичок у роботі диригента з творами немензурованого безрозмірного письма.

Яропуд З. Камерні вокально-інструментальні твори / З. П. Яропуд. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 78 с.

Навчально-репертуарний посібник – видання творів митця у жанрі камерної вокально-інструментальної музики, метою якого є розширення кола навчального репертуару. Видання адресоване викладачам і студентам музичних вишів,  виконавським колективам, а також усім шанувальникам українського музичного мистецтва.

Яропуд З. Колядки, щедрівки, духовні піснеспіви : навчально-репертуарний посібник / З. П. Яропуд. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2008. –112 с.

У репертуарний посібник увійшли вибрані колядки,  щедрівки та духовні піснеспіви, аранжовані для мішаних та однорідних хорів Зиновієм Петровичем Яропудом. Гармонізація і аранжування пісенних зразків для мішаних і як їх варіантів для однорідних хорів дозволяє розширити діапазон використання матеріалу збірника різними фахівцями на практиці, зокрема й на уроках музики в загальноосвітній школі.

Яропуд З. Колядки, щедрівки, духовні піснеспіви для мішаних та однорідних хорів : навчально-репертуарний посібник / З. П. Яропуд. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 212 с.

До репертуарного посібника увійшли вибрані колядки,  щедрівки та духовні піснеспіви, аранжовані для мішаних і однорідних хорів. Видання адресоване регентам, керівникам хорів та ансамблів, учителям шкіл різного типу навчання, студентам, усім шанувальникам української духовної хорової культури.

Яропуд З. Прилетіла ластівочка  (українська пісенно-фольклорна спадщина Поділля) : навч.-метод. посіб./ З. П. Яропуд. – Тернопіль: АСТОН, 2000. –172 с.

До репертуару навчально-методичного посібника ввійшли фольклорні пісні, пісні-скоромовки, ритмічні декламації, лічилки, що побутують на Південно-західному Поділлі.

Дано опис пісенного матеріалу, розкрито найхарактерніші ладово-інтонаційні засоби музичної виразності окремих зразків народнопісенної творчості у зв’язку з їх змістом і жанровою приналежністю. Це уможливлює використання його при викладанні курсів з історії народної музики і народознавства у вищих і середніх педагогічних і мистецьких закладах.

Яропуд З. Пісні та хори  у супроводі фортепіано: навчально-репертуарний збірник / З. П. Яропуд. – Вінниця : Розвиток, 2004. – 44 с.

Видання адресоване художнім керівникам професіональних та аматорських колективів, виконавцям, а також широким колам шанувальників української пісні.

Яропуд З. П. Українські народні пісні в обробці для хору без супроводу : навч.-метод. посіб. / З. П. Яропуд. – Вінниця : Розвиток, 2004. –  44 с.

До репертуару посібника увійшли хорові обробки народних пісень, що можуть бути використані для роботи у хорових класах і класах диригування на музично-педагогічних факультетах педвузів та хорових відділеннях мистецьких закладів.

Посібник розрахований також на  вчителів шкіл різного типу навчання та широкого кола шанувальників  хорового мистецтва.

Підготувала:

бібліотекар абонементу мистецької літератури Скоропад Н. Я.


Leave a Reply