Шекспір на всі часи

  • 0

Шекспір на всі часи

“Із усіх великих людей він найзагадковіший. Єдине, що ми знаємо про нього, це те, що  він жив і страждав”

Д. Джойс “Улісс

23 квітня 2019 року шанувальники класичного та сучасного мистецтва, театрали  та літературознавці і просто романтики святкують подію грандіозного масштабу – 450-річчя від дня народження великого англійського поета і драматурга – Вільяма Шекспіра.

Видатний письменник, який народився більш ніж 400 років тому в маленькому, а тепер усьому світу відомому місті, здається і не помирав ніколи. Шекспіра і досі читають, ставлять на сцені, ним захоплюються, його критикують, але обійтись без його творчості не можуть. В кожну епоху він для чогось був потрібен. Протягом чотирьох з половиною століть звучать його вічні слова про людей, про справедливість, про життя, про кохання.

Доля творів визначного поета дивовижна. Віками вони активно живуть у культурах різних народів, зберігають свою притягальну силу і досі. Спадщина великого драматурга  і у наш час наповнена новим життям.

За своє недовге життя Шекспір написав 37 п’єс, 2 поеми та 154 сонети.

У фондах нашої бібліотеки є багато творів великого митця. Також є цікава література про творчість відомого драматурга.

Книга-хрестоматія “В. Шекспір. Вибране” [1] буде цікавою студентам, старшокласникам. До неї увійшли три п’єси: “Ромео і Джульєтта”, “Дванадцята ніч”, “Гамлет”. Також у книзі вміщено багато цікавих матеріалів із життєвого та творчого шляху великого англійського поета.

Книга-хрестоматія “В. Шекспір. Вибране” [1] буде цікавою студентам, старшокласникам. До неї увійшли три п’єси: “Ромео і Джульєтта”, “Дванадцята ніч”, “Гамлет”. Також у книзі вміщено багато цікавих матеріалів із життєвого та творчого шляху великого англійського поета.

Збірка  сонетів та трагедій [3] буде цікава широкому колу читачів. До неї увійшли всі сонети Шекспіра, які й сьогодні стоять у ряду найвищих художніх здобутків людства. Серед уже відомих трагедій надрукованих тут, найдраматичніша, це звичайно, “Король Лір”. На ній ніби лежить відбиток певної переоцінки цінностей автора. Старий король Лір поділив королівство  між невдячними дочками і швидко опинився в ролі безсилого жебрака. Шекспір своєю п’єсою ніби вигукує: “Король помер, нехай живе людина”.

Літературознавець А. Анікст у своїй книзі “Трагедія Шекспіра “Гамлет” [4] детально розглядає цю п’єсу як глибоку філософську трагедію. Адже питання, які ставить ця драма мають загально-людське значення. Вони стосуються найважливіших сторін життя кожної людини. Книга буде цікавою тим, для кого Гамлет їх герой, їм близький його духовний світ, вони глибоко відчувають його тривоги та сумніви.

Історії втілення п’єс Шекспіра на українській сцені відображені у книзі І. Ваніної “Українська шекспірініана” [5]. В Україні ім’я визначного драматурга стало відомим на початку ХІХ століття. На сценах українських театрів драматургія пройшла складний шлях від перших несміливих спроб, а часом і поразки, до значних творчих успіхів. Книга знайомить читачів зі сценічною історією його п’єс в Україні. Проблеми, які вони розв’язують і досі зберігають свою актуальність.

Огляд творчості Шекспіра добре висвітлено у книзі І. А. Дубашинського “Вільям Шекспір” [6]. Автор на прикладі текстуального аналізу трагедій розкриває головні особливості реалізму Шекспіра, його художній талант. Творчість драматурга зображена на фоні характеристики  культури епохи Відродження.

Дослідження “Шекспір та його світ” [7] належить перу відомого сучасного шекспірознавця Ф. Холлідея. Зі сторінок книги постає образ людини, яка живе у ногу зі своїм часом, його тривогами та надіями. Видання добре ілюстроване і буде цікавим для широкого кола читачів.

В монографії М. Шаповалова “Шекспір в українській літературі” [8] вперше висвітлюється цілісний процес сприйняття Шекспіра видатними українськими письменниками. Наводячи багатий фактичний матеріал, автор досліджує в історичній перспективі переклади, критичну інтерпретацію, творче засвоєння  спадщини геніального англійця, драматурга і поета, ім’я якого золотими літерами вписане в історію світової літератури.

…Змінюється світ, виникають нові ідеї та інтереси, але кожне нове покоління знаходить у творах Шекспіра щось близьке для себе. Чим пояснити таке всенародне  вшанування “короля драматичних поетів”? В чому секрет його вічної молодості? Насамперед, у глибокому розумінні людської природи. Драматург проголосив її красою світу, “вінцем усього живого”. Звідси оптимізм його творчості, характерний і для його життєрадісних комедій, і для його величних трагедій.

Список літератури:

  1. Шекспір В. Вибране : для середнього та старшого шк. віку : пер. з англ. / Вільям Шекспір ; упорядкув. текстів, передм., підгот. комент. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка. – Київ : Школа, 2003. – 365 с. – (Шкільна хрестоматія).
  2. Шекспір В. Комедія помилок : комедія на 5 дій / Вільям Шекспір. – Київ : Мистецтво, 1954. – 115 с.
  3. Шекспір В. Трагедії. Сонети : для ст. шк. віку / Вільм Шекспір ; передм. Д. Затонського ; худ. оформ. А. Ливня. – Київ : Веселка, 1993. – 480 с.
  4. Аникист А. Трагедия Шекспира “Гамлет” : литературный комментарий ; кн. для учителя / А. Аникист. – Москва : Просвещение, 1986. – 223 с.
  5. Ваніна І. Українська шекспіріана : до історії втілення п’єс Шекспіра на укр. сцені / І. Ваніна. – Київ : Мистецтво, 1964. – 204 с.
  6. Дубашинский И. А. Вильям Шекспир : очерк творчества : пособие для учителя / И. А. Дубашинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с.
  7. Холлидей Ф. Е. Шекспир и его мир / Ф. Е. Холлидей. – Москва : Радуга, 1986. – 78 с.
  8. Шаповалова М. С. Шекспір в українській літературі / М. С. Шаповалова ; відп. ред. В. А. Моторний. – Львів : Вища шк., 1976. – 212 с.

Підготувала:
Озімовська І. Л., провідний бібліотекар центрального абонементу


Leave a Reply