Корифей української прози (до 170-річчя від дня народження Панаса Мирного)

  • 0

Корифей української прози (до 170-річчя від дня народження Панаса Мирного)

Панас Мирний

Художній спадок корифея української прози Панаса Мирного

Мирний П. Вибрані твори / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1974. – 560 с.

До книги увійшли кращі твори класика української літератури Панаса Мирного. В романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” та повісті “Лихі люди” дано широку картину соціально-економічних відносин в українському селі. В інших творах показано ідейне розшарування української інтелігенції (“Лихі люди”), трагедію матерів-одиночок, які втрачають своїх дітей (“Лихий попутав”, “Морозенко”).

Мирний П. Морозенко : вибр. тв. : для середн. шк. віку / П. Мирний. – Київ : Веселка, 1977. – 184 с.

До збірки творів українського письменника-реаліста ХІХ ст. включено відомі його оповідання «Морозенко», «Злі люди», «Лихий попутав» і уривок з роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

Мирний П. Образки з життя : навч. посібн. : у двох книгах. Кн. 1. /П. Мирний. – Київ : Грамота, 2003. – 494 с.

До книги входять в повному обсязі повісті та оповідання Панаса Мирного. Твори вивчаються за програмою Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів.

Для учнів, учителів та усіх, хто любить рідне слово.

Мирний П. Образки з життя : навч. посібн. : у двох книгах. Кн. 2. / П. Мирний. – Київ : Грамота, 2003. – 431 с.

До книги ввійшов соціально-психологічний роман Панаса Мирного «Повія», сповнений лірико-драматичного пафосу.

Твір вивчається у середній загальноосвітній школі за програмою Міністерства освіти і науки України.

Мирний П. Повісті / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1978. – 224 с.

У повістях класика української літератури П. Мирного зображено українське село часів кріпаччини та пореформених років («Голодна воля», «Лихо давнє й сьогочасне»), життя інтелігенції, її класове розшарування («Лихі люди»).

Мирний Панас. Повія : роман / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1988. – 671 с.

У соціально-психологічному романі класика української літератури на широкому тлі життя різних прошарків суспільства пореформеної доби змальована трагічна доля сільської дівчини, яка стала жертвою можновладців.

Мирний П. Серед степів. День на пастівнику / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1982. – 74 с.

В оповіданнях класика української літератури Панаса Мирного зображене сільське життя, з любов’ю змальовані колоритні, живі образи дітей-пастушків. Дія відбувається на фоні яскравих пейзажів.

Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : роман з народного життя / П. Мирний. – Харків : Фоліо, 2006. – 335 с.

Дане видання пропонує роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» видатного українського письменника Панаса Мирного, про якого І. Франко сказав: «Свіжий і сильний талант». Своє творче покликання Панас Мирний визначив ще в юності, записавши в «Щоденнику»: «…хочу показати безталанну долю життя людського, високую його душу, тепле серце». Мети він досяг в одному зі своїх кращих творів.

Розрахована на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю Панаса Мирного.

Мирний Панас. Хіба ревуть воли, як ясла повні?.. /П. Мирний. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 416 с.

Читачам пропонується перший український «роман з народного життя», де на тлі широких історичних узагальнень змальовано історію селянина-бунтаря. Драматичний напружений сюжет, майстерно виписані деталі побуту та громадського життя ХІХ століття, суворий реалізм роблять цей твір цікавим і сьогодні. Видання розраховане на широкий загал шанувальників українського слова.

Життєвий та творчий шлях письменника

Грицай М. С. Панас Мирний : нарис життя і творчості / М. С. Грицай. – Київ : Дніпро, 1986. – 191 с.

У нарисі розповідається про життя і творчу діяльність видатного українського письменника Панаса Мирного, чий світогляд формується під впливом Т. Шевченка, Мавка Вовчка, М. Черемшини у  гостросоціальних творах «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Повія» та інші.

Грицютенко І. Є. Мова та стиль художніх творів Панаса Мирного / І. Є. Грицютенко. – Київ : Рад. шк., 1959. – 156 с.

В праці досліджується лексичне значення, функціональні групи емоційно забарвлених слів, вказуються зауваження до слів іншомовного походження, багата фразеологія, синтаксична будова   роману.

Жицький Є. І. Вивчення творчості Панаса Мирного в школі : посібн. для вчителів Є. І. Жицький. – Київ : Рад. шк., 1964. – 175 с.

Методичний посібник «Вивчення творчості Панаса Мирного в школі» має три розділи: «Вивчення уривка «Морозенко» в 5 класі», «Вивчення уривка «Чіпка» з роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» в 7 класі і «Панас Мирний у 10 класі». Крім того, в ньому є вступ, в якому подаються методичні вказівки до вивчення творчості Панаса Мирного в школі, позаурочна робота навчального матеріалу, пропоновані різні види лексико-стилістичних вправ тощо.

Зубков С. Д. Ранні драматичні спроби Панаса Мирного / С. Д. Зубков. – Київ : Ви-во АН УРСР, 1958. – 56 с.

В праці С. Д. Зубкова досліджуються ранні драматичні спроби Панаса Мирного.

Панас Мирний у фотографіях / автори тексту та упор. Є. Є. Радченко, О. І. Володарець. – Київ : Дніпро, 1977. – 12 фотогр.

Класики української літератури у фотографіях. Нині відомо близько 20 фотографій Панаса Мирного.

Мороз З. П. В боротьбі за реалізм : дослідження з історії української літератури / З. П. Мороз. – Київ : Дніпро, 1966. – 350 с.

В цій книзі головне місце займають розповідки про драматургію і театр. В них висловлюються важливі етапи розвитку дожовтневої української драматургії, починаючи від давньої драми і кінчаючи драматургією останніх років ХІХ ст. На широкому тлі культурно-літературного і театрального життя аналізується творчий шлях видатних представників класичної драми і комедії. Досить докладно розповідається про розвиток професійного українського театру та його корифеїв. Становлять інтерес також праці про життя і творчість Панаса Мирного.

Пивоваров М. П. Панас Мирний – великий письменник-реаліст : стенограма лекції М. П. Пивоваров. – Київ : Знання, 1950. – 40 с.

Пивоваров М. П. Проза Панаса Мирного 70-х років / М. П. Пивоваров. – Київ : Ви-во АН УРСР, 1959. – 307 с.

В дослідженні зображується становлення реалізму Панаса Мирного, створення соціального роману, образи нових людей.

Садиба Панаса Мирного у Полтаві : путівник. – Харків : Прапор, 1980. – 36 с.

Путівник по музею роповідає про життєвий і творчий шлях класика української літератури Панаса Мирного, про увічнення пам’яті видатного письменника на Україні.

Сиваченко М. Є. Історія створення романа «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» : з творчої лабораторії Панаса Мирного та Івана Білика / М. Є. Сиваченко. – Київ : Держхудвидав, 1957. – 323 с.

Літературознавець досліджує творчу передісторію написання роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?; повість “Чіпка” та переростання її в багатоплановий соціальний роман, а також остаточна обробка тексту самого роману.

Сиваченко М. Є. Корифей української прози : нарис творчості Панаса Мирного / М. Є. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 216 с.

Автор цієї книги розповідає про творчий шлях видатного українського письменника Панаса Мирного, про місце й значення його творів у літературному процесі і в суспільному житті, розкриває особливості його реалістичного методу.

Черкаський В. М. Вивчення творчості Панаса Мирного : посібн. для вчителів / В. М. Черкаський. – Київ : Рад. шк., 1983. – 192 с.

У посібнику докладно розглядається життєвий і творчий шлях корифея української прози Панаса Мирного, аналізуються його твори передбачені програмою для вивчення у 5 і 9 класах, даються методичні рекомендації й поради щодо проведення уроків та позакласної роботи. Розрахований на вчителів-словесників загальноосвітньої школи, студентів-філологів.

Черкаський В. М. Панас Мирний : біографія, дослідження / В. М. Черкаський. – Київ : Наукова думка, 1973. – 391 с.

Це перша спроба на підставі архівних документів, спогадів сучасників, автобіографічних елементів у творах Панаса Мирного дослідити його життя – життя корифея української прози. В центрі уваги – духовне зростання, еволюція світогляду, творчі задуми і звершення.


Leave a Reply