Зразкове служіння українській освіті й науці

Зразкове служіння українській освіті й науці

до 60-річчя від дня народження Олександра Володимировича Кеби – доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої освіти України, проректора з наукової роботи (2006–2013 рр.), завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури, керівника наукової школи, відмінника освіти України

Сторінки біографії

Олександр Володимирович Кеба – нині відомий учений, дослідник творчості А. Платонова, знавець типологічних і генетико-контактних зв’язків у літературі ХХ ст., педагог вищої школи і організатор науки – народився 31 липня 1959 року в місті Старокостянтинові Хмельницької області в родині робітників і службовців. Батьки з великою увагою ставилися до виховання двох синів – Віктора і Олександра. Обидва успішно навчалися, переходячи з класу в клас з Похвальними грамотами. Жили у звичайних для того часу умовах: у приватному будинку допомагали батькам по господарству, щоліта виїздили до села Лапківці, що у Хмельницькому районі (мамина батьківщина), найкращі враження про яке зберегли до сьогодні.

1976 року Олександр закінчив Старокостянтинівську середню школу № 8, після чого вступив на філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В. П. Затонськогоза спеціальністю “Російська мова і література”. Навчався на “відмінно” і залюбки займався громадською і культурно-масовою роботою: був редактором факультетської стіннівки, брав участь у виставах драматичної студії, якою керувала доцент Г. М. Краєвська, працював у студентських будівельних загонах. Зокрема, 1978 року в складі інтернаціонального студентського будівельного загону “Дружба” відвідав Народну Республіку Болгарію, а 1979 року працював у м. Шепетівці, частково над реконструкцією відомого музею Миколи Островського.

Під час навчання в інституті особливо запам’яталися заняття професора В. І. Тищенка, доцента Г. М. Краєвської, майбутнього професора і знаного сьогодні у всьому світі вченого-літературознавця С. Д. Абрамовича. Під керівництвом проф. В. І. Тищенка виконав дипломну роботу “Традиції В. Маяковського у творчості А. Вознесенського”, яка на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 1980 році була удостоєна Диплома 1 ступеня, а її успішний захист спонукав членів Державної екзаменаційної комісії прийняти рішення про рекомендацію О. В. Кеби до навчання в аспірантурі.

У 1980-1981 роках працював учителем російської мови і літератури у Новосільській середній школі Ярмолинецького району Хмельницької області. Тут збагатився першим педагогічним досвідом, навчився цінувати роботу колег-учителів, бачити й розвивати в кожному вихованцеві кращі якості.

Восени 1981 року вступив до аспірантури Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю “Російська література”. Навчався в аспірантурі з перервою, яку зайняла служба в лавах Радянської Армії (1982-1983 рр.). Науковим керівником під час навчання в аспірантурі був відомий учений, доктор філологічних наук, професор Михайло Феодосійович Гетьманець, якому надзвичайно вдячний за колосальні уроки професійного і людського зростання.

Після завершення навчання в аспірантурі 1987 року повернувся до рідного навчального закладу, де розпочав викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри російської та зарубіжної літератури. Повернувся не один, а з молодою дружиною, випускницею Харківського педагогічного інституту, Тетяною Василівною, та дворічною донечкою Даринкою. Згодом сім’я поповнилася і сином Іллею.

1 квітня 1988 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському державному університеті ім. І. І. Мєчнікова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У листопаді того ж року був призначений на посаду завідувача кафедри російської і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, керівництво якою здійснював упродовж 10 років. Великою заслугою керівника стало створення на кафедрі атмосфери доброзичливості й високопрофесійної вимогливості кожного викладача до власного наукового й педагогічного зростання. Не випадково 90% складу кафедри сьогодні є докторами і кандидатами наук. У 1991 році Олександр Володимирович отримав звання доцента.

Упродовж 1998-2001 рр. навчався в докторантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Після написання монографії і представлення докторської дисертації до захисту в липні 2002 року отримав пропозицію від ректора Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, професора О. М. Завальнюка зайняти посаду декана новоствореного факультету іноземної філології, яку прийняв з почуттям високої відповідальності за висловлену довіру.

Набутий на посаді завідувача кафедри досвід, навички адміністративної роботи, організаторські здібності, чуйне і разом з тим вимогливе ставлення до колег та студентів, виваженість у прийнятті рішень дозволили Олександру Володимировичу створити на факультеті дієздатний та перспективний колектив, у якому вдало поєднувалися професійний досвід старших науково-педагогічних працівників та енергія, завзяття, потяг до новаторства молодих викладачів.

Продовжуючи наукові традиції своїх наставників, викладачів Кам’янець-Подільського педагогічного інституту 1970-1990-х років – професора В. І. Тищенка, професора С. Д. Абрамовича, доцента Г. М. Краєвської, О. В. Кеба створив на факультеті іноземної філології науково-дослідну лабораторію “Проблеми світової літератури ХХ ст.”, результатом діяльності якої є десятки наукових досліджень, адресованих фахівцям у різних галузях літературознавства, вчителям, студентам, аспірантам.

23 квітня 2003 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України захистив докторську дисертацію на тему “Творчість А. П. Платонова в контексті світової літератури ХХ ст.” за двома спеціальностями: “російська література” і “порівняльне літературознавство” Сам захист пройшов, за визнанням очевидців, блискуче. У дисертації О. В. Кеби творчість А. П. Платонова, видатного російського письменника ХХ ст., вперше було розглянуто в контексті новітньої світової літератури і на тлі філософсько-естетичної думки модерної доби. Вчена рада, до складу якої увійшли більше 20 знаних в Україні і за її межами докторів філологічних наук, професорів, академіків НАН України, одностайно підтримала науковий пошук Олександра Володимировича. Розгляд дисертації у ВАК України тривав відносно недовго, і 8 жовтня 2003 р. йому було присвоєно науковий ступінь доктора філологічних наук. У 2005 році рішенням колегії Міністерства освіти і науки України О. В. Кебі було присвоєно вчене звання професора по кафедрі зарубіжної літератури та мовознавства.

Упродовж 2006-2013 рр. Олександр Володимирович обіймав посаду проректора з наукової роботи. Продовжуючи перспективний курс розвитку наукової діяльності університету, розроблений його попередником на цій посаді професором А. Г. Філінюком, і за підтримки ректора університету докладав значних зусиль для реалізації поставлених перед навчальним закладом завдань щодо виконання програми інтеграції науки і освіти. Проректор успішно здійснював координацію науково-дослідної, дослідно-експериментальної та пошукової роботи всього колективу університету за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, визначеними Кабінетом міністрів України. Одним із провідних напрямів його діяльності була підготовка і атестація наукових кадрів. За період з 2007 р. по 2012 р. науково-педагогічними працівниками університету було захищено 14 докторських і понад 160 кандидатських дисертацій, 80 осіб отримали вчені звання професорів і доцентів, опубліковано понад 300 монографій і майже 120 навчальних і навчально-методичних посібників з рекомендаційним грифом Міністерства освіти і науки України.

З вересня 2013 року обіймає посаду завідувача кафедри германських мов і зарубіжної літератури.

У 2007 році О. В. Кебу обрано академіком Академії наук вищої освіти України. Ще одним підтвердженням високого рівня науково-педагогічної кваліфікації Олександра Володимировича стало виконання ним обов’язків члена експертної ради з соціальних і гуманітарних наук Державної акредитаційної комісії України. За дорученням керівництва Міністерства освіти і науки України він брав участь в акредитаційній експертизі як окремих філологічних спеціальностей у різних вишах України, так і вищих навчальних закладів в цілому. Також успішно виконував обов’язки члена двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій з літературознавчих спеціальностей – у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (2003-2014) й у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2011-2017).

Професор О. В. Кеба регулярно виступає офіційним опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Окрім того особисто здійснює ефективне керівництво виконанням кандидатських і докторських дисертацій. У його послужному списку 14 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Основні наукові інтереси професора О. В. Кеби як науковця і викладача пов’язані з такими галузями філології, як порівняльне літературознавство, історія світової літератури ХХ ст. На високому науково-теоретичному та методичному рівнях забезпечує він викладання нормативних і спеціальних курсів для студентів і магістрантів факультету іноземної філології, зокрема “Історія зарубіжної літератури ХХ ст.”, “Порівняльне літературознавство”, “Методологія сучасного літературознавства”. Його лекції відзначаються логічністю і стрункістю побудови, чіткими формулюваннями суджень, теоретичних положень і висновків, переконливою аргументацією, дохідливістю й легкістю сприймання студентами навчального матеріалу. Практичні заняття орієнтовані на діалог зі студентами і спираються на наполегливу роботу з текстами і сучасними теоретичними джерелами. Відтак реалізується основне прагнення викладача – навчити студентів самостійно мислити й осягнути глибинну сутність літературно-художніх явищ і процесів.

Учений постійно бере участь у наукових конференціях і форумах, серед яких переважно міжнародні та всеукраїнські. Він є автором близько 300 наукових праць. Це – монографії, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації вчителям і студентам, статті. Вони опубліковані в Україні і за кордоном (Німеччина, Польща, Чехія, Росія).

О. В.  Кеба – Відмінник освіти України (з 2001 р.), його праця на освітянській ниві удостоєна державних відзнак – Почесної Грамоти Верховної Ради України (2003 р.) і Почесної Грамоти Міністерства освіти і науки України (2003 р.), Знаку Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “За наукові досягнення”(2009 р.). Олександр Володимирович постійно перебуває у творчому пошуку, активно залучає молодь до наукової роботи. Чуйність, доброзичливість, відданість справі й людям склали йому репутацію гарної людини й фахівця високої кваліфікації. Науково-подвижницька праця професора є чудовим прикладом для українських і зарубіжних колег у самовідданому служінні справі усього життя, рідній Україні.

Життєвий і творчий шлях О. В. Кеби у документах

Завальнюк О. М. Кеба Олександр Володимирович // Завальнюк О. М. Подільські науковці й освітяни: звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимір / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С. 197–208.

У дослідженні вміщено нариси про життя і трудові досягнення науково-педагогічних працівників Хмельниччини, з якими у свій час співпрацював чи продовжує співпрацювати в управлінській, науково-педагогічній і громадській сферах доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Завальнюк Олександр Михайлович. Про невтомну науково-педагогічну і управлінську діяльність, вагомі наукові здобутки відомого українського вченого Олександра Володимировича Кеби розповідається в одному з нарисів.

Олександр Володимирович Кеба // Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації (наукова школа) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: І. М. Конет, П. Л. Шулик, В. С. Кшевецький]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – С. 28–43. – (Сер.: Наукові школи університету ; вип. 14).

Покажчик містить біографічні довідки, списки основних наукових, навчальних і методичних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності учасників наукової школи «Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації», яка функціонує у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. У нарисі про О. В. Кебу висвітлено основні життєві віхи вченого, його внесок у розвиток науки, подано список публікацій.

Кеба Олександр Володимирович, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи (2006–2013 рр.), завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С. 184–196.

До довідково-бібліографічного видання включено інформацію про життєвий шлях і науково-педагогічну діяльність Кеби Олександра Володимировича, доктора філологічних наук, професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, представлено його науковий доробок – перелік основних наукових, навчальних і навчально-методичних праць.

Філінюк А. Г. Кеба Олександр Володимирович // Енциклопедія сучасної України / [редкол.: І. М. Дзюба (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж., 2012. – Т. 12: Кал – Киї. – С. 573.

До енциклопедії включено нарис про науково-педагогічну діяльність професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка О. В. Кеби, біографія, список основних наукових праць.

Суровий А. Ф. Олександр Володимирович Кеба / А. Ф. Суровий // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах / творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – С. 258–264.

Видання присвячене людям, які свій професійний і життєвий шлях пов’язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля. Книга містить 108 біографічних нарисів про професорів і викладачів, які пропрацювали в університеті більше 20 років, почесних професорів і членів колективу, меценатів і відомих випускників. У нарисі про доктора філологічних наук, професора О. В. Кебу висвітлено основні віхи життя і науково-педагогічної діяльності, здобутки на ниві літературознавства, подано перелік його основних наукових праць.

Наукові та навчально-методичні праці О. В. Кеби

Монографії

Кеба О. В. Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття / О. В. Кеба, Н. М. Шенкнехт. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 188 с.

Монографію присвячено з’ясуванню особливостей втілення екзистенціального типу художньої свідомості в творчості Дж. Конрада. Проблематику і поетику Конрада проаналізовано як систему змістових мотивів і художніх елементів, пов’язаних із гострим переживанням скороминучості життя, онтологічної, епістемологічної, особистісної невизначеності людини. Охарактеризовано дискурсивні принципи сюжетно-композиційної і наративної організації романів письменника, що породжують неоднозначність авторського погляду на динаміку цивілізаційних процесів і сутність людської екзистенції.

Видання адресовано літературознавцям, викладачам і учителям світової літератури, студентам-філологам, а також усім, хто цікавиться творчістю Джозефа Конрада і тенденціями розвитку літературно-художнього екзистенціалізму.

Жанри і жанрові процеси в історико-літературній перспективі : [колективна монографія] / за ред. О. В. Кеби. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 224 с.

У монографії в контексті актуальних тенденцій сучасної генології досліджено проблеми виникнення, трансформації, типології та функціонування літературних жанрів в історичній проекції. Здійснено аналіз специфіки окремих національних та індивідуально-авторських жанрових систем, охарактеризовано особливості взаємодії поетикальних елементів у жанрових структурах різних типів.

Монографія розрахована на фахівців у галузі літературознавства, викладачів-філологів, учителів літератури, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами літературного жанру.

Кеба А. В . Лирика Иннокентия Анненского: художественная семантика и структура : [монография] / А. В. Кеба, Т. В. Кеба. – Каменец-Подольский : Аксиома, 2009. – 176 с.

У монографії пропонується комплексна модель структурної організації лірики І. Ф. Анненського. Розглядаються принципи циклоутворення, особливості суб’єктної структури, своєрідність організації художнього простору. Засоби та прийоми формування змістової цілісності в межах окремого вірша, циклу, практичної книги й творчості поета загалом.

Книга адресується літературознавцям, викладачам-філологам, студентам, а також усім, хто цікавиться творчістю І. Ф. Анненського.

Кеба А. В.  Творчество Андрея Платонова в контексте мировой литературы ХХ века : [монография] / А. В. Кеба. – Каменец-Подольский : Аксиома, 2009. – 188 с.

У монографії розглядаються генетичні зв’язки і типологічні відповідності творчості А. П. Платонова з сучасною йому світовою літературою і філософсько-естетичною думкою. В центрі уваги – особливості сприйняття і художньої трансформації у творах Платонова ідей “філософії життя”, інтуїтивізму й екзистенціалізму. Аналіз типологічних сходжень із творами Дж. Джойса, Ф. Кафки, К. Чапека, В. Голдінга здійснюється на рівні філософської проблематики, концепції особистості, поетики жанру і художньої структури.

Книга адресується літературознавцям викладачам-філологам, студентам, а також усім, хто цікавиться творчістю А. П. Платонова і світовою літературою ХХ ст.

Кеба А. В. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: типологические связи : [монография] / А. В. Кеба. – Каменец-Подольский : Абетка-НОВА, 2001. – 320 с.

У книзі вперше у літературознавстві здійснено монографічне дослідження зв’язків А. П. Платонова з сучасною йому світовою літературою і філософсько-естетичною думкою. Аналізуються особливості сприйняття і трансформації А. П. Платоновим ідей О. Шпенглера, А. Бергсона, Ф. Ніцше, типологічні паралелі між творами російського письменника і творчістю Дж. Джойса, Ф. Кафки, К. Чапека, М. Хвильового та ін.

Для спеціалістів-літературознавців, аспірантів і студентів-філологів, а також для всіх, хто цікавиться закономірностями розвитку світової літератури у творчості А. П. Платонова.

Навчальні та методичні посібники

Аналітика наративного дискурсу : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, Р. М. Семелюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 200 с.

У навчально-методичний посібник включено матеріали, що стосуються вивчення на філологічних факультетах вищих закладів освіти такої важливої галузі сучасного літературознавства, як наратологія. Розкриваються тенденції її розвитку, сутність і співвідношення ключових понять наратології: подієвість, типи нарації і нараторів, наративні інстанції, фокалізація, обрамлення, метатекстуальність та ін. Акцентоване у назві посібника поняття «дискурс» оприявнюється через встановлення різноманітних точок дотику і активної комунікативної взаємодії між окремими складниками літературно-художніх текстів новітньої доби та їх рецензіями. Окрім теоретичних матеріалів, посібник містить плани і науково-критичну літературу до практичних занять, навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів, словник наратологічних термінів.

Посібник адресовано студентам-філологам, викладачам літератури у вищих закладах освіти й усім, хто цікавиться теоретичними проблемами науки про літературу.

Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. Частина 5 : [навч. вид.] / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 184 с.

Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». Тексти представлених лекцій можуть стати підґрунтям для розробки лекторами власних лекцій, а також слугувати матеріалом для підготовки та проведення семінарських, практичних занять.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також вчителів і учнів, які обрали філологічний профіль навчання.

Електронна версія

«Серце пітьми» Джозефа Конрада : матеріали до вивчення : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, Н. М. Шенкнехт, Р. М. Семелюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 220 с.

У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, що стосуються вивчення творчості Джозефа Конрада, класика англійської літератури другої половини ХІХ – початку ХХ ст., зокрема його роману «Серце пітьми». Для кращого уявлення про художній світ видатного письменника у посібнику подається текст роману «Серце пітьми» (англ. мовою й у скороченому перекладі українською) і низка літературно-критичних та методичних матеріалів (нарис про життя і творчість Дж. Конрада, фрагменти монографічних досліджень, аналіз роману, питання до обговорення твору, тестові завдання для перевірки знання тексту).

Посібник адресовано студентам-філологам, викладачам і учителям світової літератури, а також усім, хто цікавиться творчістю Дж. Конрада і тенденціями розвитку світової літератури новітньої доби.

Сучасна література Великої Британії : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, Т. В. Кеба, Р. М. Семелюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 120 с.

У пропонований навчально-методичний посібник включено матеріали, у яких представлені основні жанри літератури Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладачі акцентують увагу як на загальних художньо-естетичних категоріях, що характеризують тенденції розвитку новітньої британської літератури, так і на поетико-стильових особливостях окремих художніх творів. У виданні розглядається творчість таких авторів, як П. Акройд, Дж. Барнс, К. Ішигуро, С. Рушді, Й. Мак’юен та ін. Окрім матеріалів до лекційних занять посібник містить плани і критичну літературу до практичних занять та навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів.

Посібник адресовано викладачам світової літератури у вищих навчальних закладах, студентам-філологам й усім, хто цікавиться новітньою зарубіжною літературою.

Модерністська проза : матеріали до вивчення. Ч. 2: Франц Кафка : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик, Д. О. Кеба]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – 188 с.

У другій частині посібника з вивчення модерністської прози вміщено матеріали, присвячені творчості Франца Кафки, одного з найбільш складних і суперечливих письменників ХХ ст. Для кращого уявлення про своєрідність літературної спадщини митця у посібнику подаються повний текст оповідання «Перевтілення» (німецькою мовою і варіанти його перекладів українською та російською мовами) і низка літературно-критичних та методичних матеріалів (нарис про життя і творчість Кафки, аналіз оповідання «Перевтілення», питання для обговорення твору), які допоможуть осягнути художній світ видатного автора ХХ ст. Завершує видання словник літературознавчих понять і список рекомендованої літератури.

Посібник адресовано студентам-філологам, учителям світової літератури, учням й усім, хто цікавиться модерністською літературою.

Модерністська проза : матеріали до вивчення. Ч. 1: Джеймс Джойс : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 104 с.

У посібнику розкриваються соціально-історичний контекст, витоки та основні тенденції і закономірності розвитку модерністської прози першої третини ХХ ст., аналізуються художні відкриття та експерименти, що сприяли оновленню змісту та форми художніх творів. Запропоновані матеріали знайомлять із творчістю одного із знакових у загальносвітовому літературному контексті письменника – Джеймса Джойса. Для кращого уявлення про своєрідність літературної спадщини митця крім літературно-критичного нарису про життя і творчість видатного англійського письменника у посібнику подається повний текст твору «Джакомо» (англійською мовою і варіанти його перекладів українською та російською мовами), стаття, в якій детально аналізується твір, методичні рекомендації до вивчення «Джакомо» на уроках світової літератури. Завершує видання словник літературознавчих понять і список рекомендованої літератури.

Посібник адресовано студентам-філологам, учителям світової літератури, учням й усім, хто цікавиться модерністською літературою

Поезія французького символізму у шкільному вивченні : навч. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик, Т. В. Івасишена]. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2012. – 88 с.

У посібнику розкриваються витоки та основні тенденції і закономірності розвитку французької модерністської поезії другої половини ХІХ ст., аналізуються художні відкриття та експерименти, що сприяли оновленню змісту та форми художніх творів. Запропоновані матеріали знайомлять із творчістю найхарактерніших у загальносвітовому літературному контексті авторів. Для кращого уявлення про літературні явища у посібнику подаються тексти художніх творів, варіанти їх перекладів українською мовою, розгорнута бібліографія до кожної теми, запитання та завдання для роботи з учнями. Завершує видання словник літературознавчих термінів і понять.

Посібник адресовано студентам-філологам, учителям світової літератури, учням й усім, хто цікавиться поезією.

Модернізм у зарубіжній поезії другої половини ХІХ – ХХ ст. : навч. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик]. – Кам’янець-Подільський : Акіома, 2011. – 208 с.

У посібнику розкриваються витоки та основні тенденції і закономірності розвитку модерністської поезії другої половини ХІХ – ХХ ст., аналізуються художні відкриття та експерименти, що сприяли оновленню змісту та форми поетичних творів. Запропоновані матеріали знайомлять із творчістю найхарактерніших у загальносвітовому літературному контексті авторів. Для кращого уявлення про літературні явища у посібнику подаються тексти художніх творів, варіанти їх перекладів українською мовою, розгорнута бібліографія до кожної теми, запитання та завдання для роботи з учнями. Завершує видання словник літературознавчих термінів і понять.

Посібник адресовано студентам-філологам, учителям зарубіжної літератури, учням й усім, хто цікавиться поезією.

Драматургія кінця ХІХ – ХХ ст. ( Г. Ібсен, Б. Шоу, Б. Брехт) : матеріали до вивчення / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик, І. Ю. Голубішко]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 220 с.

У навчально-методичному посібнику вміщено тексти творів Г. Ібсена, Б. Шоу, Б. Брехта, які вивчаються в курсі зарубіжної літератури 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, літературно-критичні нариси про авторів і їхню творчість, запитання і завдання для обговорення.

Для вчителів зарубіжної літератури і учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів технікумів та вищих навчальних закладів.

Зарубіжна поезія другої половини ХІХ – ХХ сторіччя : матеріали для вивчення / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 156 с.

У посібнику вміщено тексти творів поетів другої половини ХІХ – ХХ сторіччя, які вивчаються в курсі зарубіжної літератури у 10–11 класах, літературно-критичні нариси про авторів, запитання та завдання для обговорення.

Кеба А. В. «Котлован» Андрея Платонова : материалы для изучения / [авт.-сост. А. В. Кеба] // Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 120 с.

Даний посібник містить повний текст повісті А. Платонова «Котлован», нарис життя та творчості письменника, а також розгорнутий аналіз проблематики й поетики повісті.

Для студентів філологічних факультетів ВНЗ, учнів, які поглиблено вивчають зарубіжну літературу, а також для всіх, хто цікавиться творчістю А. Платонова.

Ясунарі Кавабата. «Тисяча журавлів» : матеріали для вивчення / [упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2001. – 104 с.

Видання вміщує текст повісті Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів», літературно-критичний нарис про життя та творчість автора, методичні матеріали, які допоможуть осягнути художній світ видатного японського письменника.

Підготувала Т. М. Опря,
завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки університету


Leave a Reply