Туристична мозаїка (бібліографічний огляд до Дня туризму 27 вересня)

  • 0

Туристична мозаїка (бібліографічний огляд до Дня туризму 27 вересня)

Історія в’їздного й внутрішнього туризму в Україні нараховує багато тисячоліть. Ще на світанку історії до наших берегів прибували з торговими цілями галери з древніх Егеїди й Фінікії (суч. Сирія).Пізніше на шляхах сучасної України товпилися купці й подорожні з Генуї і Венеції, тисячами сходилися до святинь Києво-Печерської та Почаївської лавр прочани з Росії, Білорусії, Валахії та Молдови. Приїжджали на відпочинок та подовгу оздоровлялися імператори Російської імперії, а згодом – очільники Радянського Союзу. Простягаючись від тінистих пралісів Полісся до берегів Чорного моря, від лісистих Карпат до цілинного степу, Україна володіє потужним природо ресурсним  потенціалом розвитку туризму. В нашій державі є доволі розгалужена туристична індустрія й бажання бізнесових кіл працювати за сучасними стандартами світової індустрії туризму.

У нашій бібліотеці  є цілий ряд підручників, які розкривають туристичну тематику. У підручнику «Організація туризму» [1] розкрито основні поняття організації туристичної діяльності, окреслено складові сфери туризму, законодавче регулювання організації тур операторської та турагентської  діяльності, визначено можливості розвитку в Україні. Особливу увагу приділено ліцензуванню туристичної діяльності, сертифікації послуг тощо.

Науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активізації участі України в світовому туристичному процесі розглядаються в посібнику «Туристичні ресурси України» [2]. Пропонується класифікація туристичних ресурсів та методика їх вивчення. Розкривається роль готельної, курортно-санаторної, транспортної інфраструктури в інтенсифікації туристичного процесу.

В навчально-методичному посібнику «Географія туризму України» [3] викладено анотований зміст лекційного матеріалу курсу «Географія туризму в Україні». Лекційний матеріал структуровано в 22 теми, що послідовно розкривають предметну сутність навчальної дисципліни, дають уяву про теоретичні основи та методологічний арсенал географії туризму, а також акцентують увагу на актуальних завданнях та перспективах науки в ХХІ-му столітті.

Туристсько-краєзнавчі подорожі відновлюють і розвивають сили, волю людини, збагачують її знання про себе, свій край і світ. При їх підготовці продумують маршрут, програму, дбають про спорядження. Про це йдеться в посібнику «Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей» [4],  книгах  «Туризм» [5] та «Основы туризмоведения» [6]. Вони  допоможуть пізнати особливості різних видів туризму і основні засади організації подорожей, з’ясувати специфіку їх підготовки за основними напрямами, вимоги щодо індивідуальної та групової готовності учасників, осягнути методологію краєзнавчих досліджень і документування їх результатів.

У книзі «Зелений туризм» [7] висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Розглянуто питання менеджменту, планування і маркетингового просування в цій галузі. Проаналізовано європейський досвід і перспективи розвитку зеленого туризму в Україні. А в посібнику «Екотуризм» [8] розглядається теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму, як цілісної системи природоохоронної рекреаційної діяльності. Окремий розділ присвячено проблем фахової освіти менеджера екологічного туризму.

Рано чи пізно люба людина втомлюється від роботи, від повсякденних обов’язків, від міських шумів і від того, що називають цивілізацією. Хочете відпочити, набратися свіжих сил та нових вражень? Станьте туристом, візьміть рюкзак, надягніть зручне взуття і – вперед на природу. В книзі «Справочник туриста» [9] зібрана корисна інформація для тих, хто вирішив відправитися у похід. Ви дізнаєтеся, як підготуватися до подорожі, як вибрати рюкзак, палатку, спальник, взуття, одяг, що взяти з собою та багато іншого. Крім того, описані різні види туризму – гірський, пішохідний, водний, екстремальний,  в кінці наведені маршрути для туристів. Поради будуть корисні і в багатоденному поході, і в короткотривалому відпочинку на природі.

Список літератури

  1. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навчальний посібник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2011. – 344 с.
  2. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України: навчальний посібник. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 369 с.
  3. Рутинський М. Географія туризму України: навчально-методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.
  4. Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навчальний посібник. – Киів:  Академвидав, 2010. – 248 с.
  5. Курилова В.И. Туризм: учебное пособие. – Москва: Просвещение, 1988. – 224 с.
  6. Крачило Н.П. Основы туризмоведения. – Киев: Вища школа, 1980. – 120 с.
  7. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Зелений туризм. – Київ: Знання, 2008. – 271 с.
  8. Дмитрук О.Ю., Дмитрук С.В. Екотуризм: навчальний посібник. – Київ: Альтерпрес, 2009. – 358 с.
  9. Справочник туриста / сост. В.В.Онищенко. – Харьков: Фолио, 2007. – 351 с.

Т. П. Клімчук, бібліотекар абонементу природничого факультету


Leave a Reply