“Політ крізь бурю” (до 115-річчя від дня народження Миколи Бажана)

  • 0

“Політ крізь бурю” (до 115-річчя від дня народження Миколи Бажана)

Микола Платонович Бажан, один з найбільших поетів і культурних діячів ХХ століття, людина високого інтелекту і енциклопедичних знань.

Творчий шлях Миколи Бажана розпочався на грані 20-х років, коли вже виразно окреслювалося явище, яке дістало назву української пролетарської (революційної, лівої тощо), а потім радянської літератури. По-різному розуміли свою місію її зачинателі, але всі вони вірили в те, що Україна витворить своє нове культурне обличчя, стане нацією, яку подивлятиме світ.

Микола Бажан від початку належав до прозелетів революції – не так з політичних переконань, як через свій мистецький авангардизм. Але не тієї національної революційної потуги, яка надихнула молодого Тичину. Він застав лише її агонію (яка хіба що далеким відлунням озвалася в учнівській рукописній збірці “Контрасти настрою”). Її заступила більшовицька буря, що звихрила Україну. Йому здавалося, що грандіозний соціальний катаклізм дасть нове життя Україні, розв’яже її творчі сили. На відміну від старших братів по перу, йому не доводилося проходити довший чи коротший шлях адаптації до більшовицького режиму. Він прийняв його зразу – чи, може, змирився з ним як з неминучістю. Можливо, йому важливіші за все були і вабили нові мистецькі обрії, що нібито ж відкривалися перед українськими культурними чинниками: прорив з провінційної рутини, злет на революційній хвилі у всесвітянський рівень мислення і самовираження. Принаймні, про це йдеться у його тогочасних естетичних деклараціях. Тяжкі розчарування – соціальні, національні, культурно-естетичного виміру – прийшли трохи пізніше, і зрівняли багатьох митців тієї доби. Та все ж, за словами І. Дзюби “у великому історичному часі Микола Бажан завжди буде одним із свідчень української культурної потуги, виявленої… за тяжких історичних обставин”.

Пропонуємо Вашій увазі короткий огляд творчого доробку Миколи Бажана, а також літературних досліджень його творчості.

Серед творчих надбань особливе місце займає збірка вибраного “Політ крізь бурю” [3], видана 2002 року на замовлення Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України за Національною програмою випуску соціально значущих видань, до якої входять його найкращі вірші, поеми та деякі статті. Жорстокі розломи української історії мають своєрідне відображення в цих творах. Гуманізм і гостре сприйняття сучасності, глибина філософського осмислення дійсності, багатство поетичних засобів, інтелектуальна та емоційна насиченість змістовно-зображальної палітри — характерні особливості кращої частини творчого доробку лауреата Шевченківської премії 1965 року Миколи Бажана.

До книги “Вибране” [1] видатного поета ввійшли хрестоматійні твори, написані в різні роки. В них відображене широке коло питань, зокрема — тема виховання молодого покоління, формування людських стосунків у суспільстві.

На особливу увагу заслуговують “Думи і Спогади” [2] Миколи Бажана – книга мемуарних та історико-літературних есе. Вона складається з двох розділів. В першому — яскраві спогади про Ю. Яновського, О. Довженка, В. Блакитного, А. Ахматову та інших. В другому — проникливі роздуми про видатні події у вітчизняній та світовій художній класиці.

Окреме видання “Про Миколу Бажана” [8] вмістило статті П. Тичини, М. Рильського, Ю. Смолича, О. Гончара, Д. Павличка, І. Драча тощо, присвячені 80-літтю від дня народження поета. Письменники, критики, літературознавці розглядають шляхи становлення поетичної індивідуальності Миколи Бажана, аналізують його, повні глибокого пафосу, яскраві, самобутні твори, які належать до кращих досягнень художньої культури.

Незамінним помічник у підготовці до уроку вчителям стануть дослідження Є. Адельгейма, П. М. Дробота, П. О. Сердюк, Н. В. Костенко,  С. Крижанівського.

У книзі Євгена Адельгейма [4] висвітлюється життя і творчість М. Бажана, шляхи становлення поета, докладно аналізуються його вірші та поеми. Велику увагу дослідник приділяє розкриттю художніх особливостей поезії, аналізу стилю та поетики митця, щільно пов’язуючи цей аналіз з низкою актуальних проблем розвитку літератури.

Критико-біографічний нарис Степана Крижанівського [7] відображає початок “творчого путі” поета, його шлях до реалізму тощо. А також визначає основні моменти його біографії.

В посібнику “Вивчення творчості Миколи Бажана” [5] даються методичні рекомендації по проведенню уроків та позакласної роботи, вивчається життєвий та творчий шлях митця, аналізуються його твори.

Вивчення поетики, тобто творчих принципів письменника і їх відбиття в особливостях змістовних форм, дає змогу глибше проникнути в закономірності літературного процесу, допомагає побачити в ньому історичний розвиток конкретних, індивідуальних художніх систем, які, зрештою, і визначають характер національної літератури. Саме дослідженням складної динамічної поетики Миколи Бажана займався Н. В.Костенко [6], зосереджуючи увагу на особливості вірша, його ритміці, римі, строфі. Це дослідження – спроба заглянути в творчу майстерню поета, де багато таємниць і чудес, які ще будуть розгадані дослідниками.

М. Бажан став Героєм Соціалістичної Праці, лауреатом Ленінської премії, при цьому залишився автором заборонених поем “Гетто в Умані”, “Сліпці”, “Дебора” – цих творів немає ні в прижиттєвому чотиритомнику, ні в чотиритомнику, вихід якого завершився вже після його смерті. Він спалахнув на небосхилі української поезії “Різьбленою тінню”, рядом блискучих поем. Нам у спадок дісталася майстерність, низка “вишуканих катастроф”, яку доведеться заново прочитувати, оцінювати, вписувати в незаангажовану історію української літератури. За цю майстерність ми й будемо вдячні Миколі Бажану.

Список літератури:

  1. Бажан М. Вибране : вірші та поеми / М.Бажан. – Київ : Рад. письменник, 1977. – 223 с.
  2. Бажан М. Думи і спогади / М. Бажан. – Київ : Рад. письменник, 1982. – 326 с.
  3. Бажан М. Політ крізь бурю : вибр. тв. /М. Бажан ; всуп. сл. І. М. Дзиби. – Київ : Криниця, 2002. – 605 с.
  4. Адельгейм Є. Микола Бажан / Є. Адельгейм. – Київ : Дніпро, 1974. – 251 с.
  5. Дробот П. М., Сердюк П. О. Вивченя творчості Миколи Бажана : посібн. для вчителів / П. М. Дробот, П. О. Сердюк. Київ : Рад. шк., 1986. – 119 с.
  6. Костенко Н. В. Поетика Миколи Бажана : (1941 — 1977) / Н. В. Костенко. – Київ : Вища шк., 1978. – 215 с.
  7. Крижанівський С. Микола Бажан : критико-біографічний нарис / С. Крижанівський. – Київ : Рад. письменник, 1954. – 109 с.
  8. Про Миколу Бажана : літературно-критичні статті, есе. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 335 с.

Підготували працівники центрального абонементу бібліотеки


Leave a Reply