Дмитро Павличко – поет нової української доби

  • 0

Дмитро Павличко – поет нової української доби

Дмитро Павличко народився 28 вересня 1929 року в селі Стопчатів на Івано-Франківщині — провідний український поет, перекладач, визначний громадсько-політичний діяч.

Закінчив філологічний факультет Львівського університету у1953 році. У 1971—1978 pоках був головним редактором журналу «Всесвіт», де опублікував чимало знакових творів світової літератури.

Етапною для Дмитра Павличка стала поетична збірка «Гранослов» (1968), у якій автор утверджував ідею незнищенності національної культури.

Але чи не найповніше талант поета розкрився в його інтимній та філософській ліриці. Збірки «Сонети подільської осені» (1973), «Таємниця твого обличчя» (1974, 1979) стали помітним явищем в українській літературі другої половини XX ст.

Завдяки Дмитру Павличкові українському читачеві було повернуто творчість Богдана-Ігоря Антонича — 1967 року побачив світ однотомник поета «Пісня про незнищенність матерії» з блискучою передмовою Павличка. Важко переоцінити вплив, який мала ця книга Б.І.Антонича на всю молоду українську поезію останньої чверті минулого століття.

Дмитро Павличко — автор однієї з найулюбленіших українських пісень «Два кольори».

Перу автора належить також антологія перекладів «Світовий сонет» (1983), сонетів Шекспіра, антології польської, хорватської поезії та багато інших творів.

Особливу сторінку творчості Дмитра Павличка складають його поетичні твори для дітей. Збірка «Плесо», «Де найкраще місце на землі», казкові поеми «Пригоди кота Мартина» та «Золоторогий олень» — цілі віхи в українській дитячій поезії.

Павличко Д. Вибрані твори : у 2 т. / Дмитро Павличко. – Київ : Дніпро, 1979. – Т. 1 : Любов і ненависть. – 517 с.

До першого тому вибраних творів сучасного українського поета, лауреата Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка увійшли поезії з його ранніх збірок «Любов і ненависть», «Моя земля», «На чатах»; поеми «Земля», «Іван Загайчук»; цикли «Вчителям і друзям», «Притчі» та ін., а також деякі вірші з найновіших поетових книжок.

Павличко Д. Вибрані твори : у 2 т. / Дмитро Павличко. – Київ : Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2008. – Т. 1 : Вірші. Поеми / вступ. ст. М. Г. Жулинського ; укладач Д. П. Пилипчук. – 608 с.

До першого тому увійшли поезії, створені Д. В. Павличком у різні періоди життя. Читач заглиблюється у неповторний мистецький світ і всесвіт поета, його громадянський пафос, філософсько-пасіонарне осмислення долі й звитяги українського народу.

Павличко Д. Ялівець : поезії / упорядкув. і передм. Р. М. Лубківського / Дмитро Павличко. – Київ : Веселка, 2004. – 399 с.

Книжка представляє поезію Дмитра Павличка у тематичній і жанровій різноманітності та повноті.

Павличко Д. Над глибинами : літературно-критичні статті і виступи / Дмитро Павличко. – Київ : Рад. письменник, 1983. – 423 с.

Другий збірник статей та есе відомого українського радянського поета, лауреата Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка складають літературні портрети та роздуми над окремими творами видатних майстрів вітчизняної та зарубіжної літератур: І. Франка, П. Тичини, М. Бажана, О. Гончара, Ірини Вільде, О. Блока, Мустая Каріма, Н. Вапцарова, Л. Новомеського, Я. Івашкевича та ін.

Павличко Д. Погоня : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 110 с.

«Погоня» – збірка поезій, написаних напередодні, під час та після політичних подій 2004 року в Україні. Деякі з них випередили час і стали пророчими. Усвідомлюючи всю важливість пережитого українським суспільством, автор застерігає нових лідерів від зради народові – волею, стійкістю та силою якого було здобуто перемогу. За цією перемогою – духовна спадщина сотень тисяч українців минулих поколінь, потужний струмінь якої допоміг вистояти. Це дає моральну підставу возвести політичні події тієї суворої зими до рангу релігійних свят українського народу.

Павличко Д. Перстень життя: літературний портрет Богдана-Ігоря Антонича / Дмитро Павличко. – Київ : Веселка, 2005. – 46 с.

Хто краще напише про поета, ніж інший поет, який відчуває глибоку повагу і любов до нього?

Свого часу (в романтичні 60-ті) Дмитро Павличко доклав чимало зусиль, щоб читач познайомився з віршами Б.-І. Антонича (1909 – 1937) – молодої потуги української поезії. Павличків аналіз творчості Антонича – проникливий, обґрунтований і стилістично довершений – допоможе учням зрозуміти одного з найяскравіших представників модерної української літератури, що пішов із життя у 27 років.

Лубківський Р. Сповідь. Молитва. Присяга: літературний портрет Дмитра Павличка / Р. Лубківський. – Київ : Веселка, 2004. – 31 с.

Свої роздуми над непроминальною сутністю поезії класика новітньої української літератури Дмитра Павличка, над його динамічною, палкою лірикою, глибинно патріотичним епосом, актуальною публіцистикою пропонує відомий письменник і критик, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Роман Лубківський.

Про Дмитра Павличка : збірник статей / кол. авт.; упорядкування, вст. ст., бібліографія, список авторів статей та індекс авторів Дмитра Пилипчука. – Київ : ВЦ «Просвіта», 2019. – 1040 с.

Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має дві частини: «Дмитро Павличко в Україні» та «Дмитро Павличко за кордоном». Подані тут 165 текстів 131 автора переконливо засвідчують, що, по-перше, постать Павличка належить до історичних імен української літератури першої величини, і що, по-друге, давно назріла необхідність розглядати його персоналію в парадигмі класики світової літератури.

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам і студентам, критикам і журналістам та всім шанувальникам творчості Дмитра Павличка.

Інна Іванівна Грінішина, провідний бібліотекар читального залу №1


Leave a Reply