Поповнення книжкового фонду бібліотеки

  • 0

Поповнення книжкового фонду бібліотеки

Книжковий фонд бібліотеки поповнився історико-іконографічним дослідження Сергія Анатолійовича Копилова, та Ірини Василівни Паур.

Це монографія “Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.”, яка вийшла друком усередині червня 2019 року.

Копилов С. Кам’янець-Подільський на поштових листівках кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історико-іконографічне дослідження / С. Копилов, І. Паур. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 203 с.

У монографії досліджено поштову листівку як зображальне джерело при вивченні історико-топографічної структури міста Кам’янця-Подільського кінця XIX – початку ХХ ст. Акцентується увага на комунікативній, інформаційній, освітній, виховній, естетичній функціях поштівок як своєрідного феномену міської субкультури. завдяки чому зростала їх популярність серед освічених верств населення. У роботі окреслено етапи еволюції видової поштової листівки в Україні, схарактеризовано її типологічні особливості, виявлено  і проаналізовано основні серії відкритих ілюстрованих листів.

Видання буде корисним для істориків, краєзнавців, колекціонерів, студентів і всіх небайдужих до історії Поділля.

З сторінками видання Ви можете ознайомитися на абонементі мистецької літератури, інформаційно-бібліографічному відділі та в читальних залах № 1, № 2 та історичного факультету.


Leave a Reply