«Ніла Волошина: сила душі і розуму» (до 80-річчя від дня народження)

 • -

«Ніла Волошина: сила душі і розуму» (до 80-річчя від дня народження)

Дочка вкраїнської культури
Учений, методист літератури–
Вона плекала волошкове слово,
Оберігала мову калинову.
Не доспівала, не договорила,
Засіяну ниву залишила…
У ясних зорях у чистих водах
Цвіт її слова зав’язався плодом…

Володимир Ткаченко,
доктор педагогічних наук, професор

Ніна Йосипівна Волошина народилася 2 січня 1940 року, в с. Думанів Орининського району Кам’янець-Подільської області, нині Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 1957 році закінчила Славутське педучилище. Після якого працює вчителькою Великозалісянській восьмирічній денній і середній вечірній школі на Кам’янеччині. 1966 році закінчила історико-філологічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту. З 1967-1978 роки викладала мову і літературу в ЗОШ №1 м. Вишневе Київської області. В 1972 році розпочала наукову діяльність в Науково-дослідному інституті педагогіки: молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії методики літератури. [1, 17].

Українська вчена-методист у галузі методики викладання літератури, докторка педагогічних наук, професорка, член-кореспондентка Академії педагогічних наук України, заслужена діячка науки і техніки України, заступниця голови спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки АПН України із захисту кандидатських дисертацій з теорії і методики навчання української мови, української та зарубіжної літератури, головна редакторка часопису «Українська література в загальноосвітній школі»(1999-2010) [15]. Н. Волошина має велике громадське навантаження як член експертної комісії  ВАК України, редколегій журналів «Дивослово» (2004) [29], «Зарубіжна література», «Відродження», «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна» – випуски I, II, III, IV, V, VI, XII (2009, 2010) [1,2,3…] та ін. Під її керівництвом розроблено і втілено в життя Концепцію літературної освіти в Україні(1994), розроблено критерії 12-бальної системи оцінювання навчальних здобутків учнів з української та зарубіжної літератури(2002), державні освітні стандарти з української літератури, створено проект нової програми для 12-річної школи та ін. Науковий керівник 24 дисертаційних робіт, зокрема 4 докторських дисертацій.

Ніла Йосипівна Волошина понад 40 років свого професійного життя присвятила розвиткові літературної освіти в загальноосвітній школі як учитель-практик і викладач ЗВО, автор монографій, програм і підручників, Концепції і першого Державного стандарту з предметної освітньої галузі. Н. Й. Волошина очолювала лабораторію методики української і російської літератури Інституту педагогіки АПН України, працювала заступником директора з наукової роботи, головним науковим співробітником лабораторії літературної освіти, заступником голови спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України із захисту кандидатських дисертацій з теорії і методики навчання української мови, української та зарубіжної літератур. Завдяки творчій наполегливій праці Ніла Йосипівна здобула авторитет провідного вченого-методиста з української літератури. Вона досліджувала проблеми естетичного виховання учнів засобами художньої літератури, розробляла наукові засади підручникотворення, працювала над методикою викладання літературних курсів за вибором у профільній школі.

У творчому доробку професора Ніли Йосипівни Волошиної понад 300 наукових праць із проблем методики викладання літератури, зокрема, навчальна програма з української літератури для загальноосвітньої школи, підручники з української літератури для 5, 8, 9 класів, один із яких удостоєний першої премії АПН України в галузі підручникотворення, колективні монографії, методичні посібники.

Ніла Йосиповна залишила по собі велику й потужну наукову школу: 5 докторів і 39 кандидатів наук, які успішно реалізують її методичні ідеї у наукових дослідженнях уже своїх учнів.

Член-кореспондент АПН України Н. Й. Волошина підтримувала тісні зв’язки з рідним вишем, тепер Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, працювала на педагогічному факультеті на посаді професора кафедри мовознавчих дисциплін, забезпечуючи читання кількох спецкурсів, вела підготовку науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. Завжди уважна, чуйна, доброзичлива Ніла Йосипівна до своїх рідних та колег. Її житейська мудрість допомагала їй не тільки в науковій роботі, а й у повсякденному житті. [4, 7, 27].

За багаторічну навчально-виховну і наукову роботу Н. Й. Волошина нагороджена медалями НАПН України «К. Д. Ушинського», «Ветеран труда», «В пам’ять 1500-летия Киева», нагрудними знаками МО України «А. М. Макаренко», «Відмінник народної освіти України», грамотою Верховної ради України.

15 червня 2010 року після тяжкої хвороби зупинилося серце Ніли Йосипівни Волошиної. Не стало людини, яку пам’ятатимуть земляки, колеги, вихованці-кандидати і доктори педагогічних наук. До неї йшли за порадою, дзвонили рано-вранці і пізно ввечері, знаючи, що знайдуть допомогу і підтримку.

Пішла з життя українка, якій боліло своє, рідне, яка утверджувала національну гідність і гордість не словом а ділом. Ніла Йосипівна залишила по собі такі непроминальні цінності, які і ще довго осяватимуть молодому поколінню шлях до Істини, Добра і Краси, Духовності.

Шановні користувачі бібліотеки !
Пропонуємо Вам ознайомитися з літературою яка знаходиться у фондах бібліотеки університету.

Творчий доробок Ніли Йосипівни Волошиної

 1. Волошина Н. Й. Принципи наступності у навчанні учнів виразного читання в початковій школі / Н. Й. Волошина // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський – Медобори-2006, 2009. – Вип. I – С. 101-106.
 2. Ред.: Педагогічна освіта: теорія і практика зб.наук. пр. / Кам’янець-Подільський : Медобори 206,2009.
 3. Вип. 1. – 295 с.-Член редкол.
 4. Вип. 2. – 247 с. Член редкол.
 5. Вип.3. – 539 с. Член редкол.
 6. Ред.: Педагогічна освіта: територія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН України : [редкол.:Байбара Т. М., Вашуленко М. С., Волошина Н. Й. та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2010. – Член редкол.
 7. Вип.4 – 339 с.
 8. Вип. 5 – 255 с.
 9. Славний нащадок козацького роду Яр Славутич / Відпов. за випуск Н. Й. Волошина. – Київ : Троя, 2009. – 86 с.
 10. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю : [метод.рек. до уроку] // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 4. – С. 2-4.
 11. Вивчення поеми «Енеїда» І. Котляревського у взаємозв’язках з образотворчим мистецтвом // Українська література в загальноосвітній школі України. – 2009. – № 4. – С. 2-6. – Бібліогр. : 10 назв.
 12. Використання образотворчого мистецтва на уроках літератури в умовах профільного навчання (на матеріалі «Лісової піспі» Лесі Українки) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 11. – С. 2-5. – Бібліогр.6 8 назв.
 13. Пам’яті письменника, учителя, громадянина : [біографія М. Н. Магери] // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 9. – С. 48.
 14. Ювілей професора : Свідеру Полікарпу–85 // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008 – № 6 – С. 17-18.
 15. Ред.: Українська література в загальноосвітній школі : наук. метод.журн. Ін-т педагогіки АПН України. – 1999, січ. : Київ,2008. – № 1-12. – Виходить щомісячно. Голов. ред.
 16. Ред. : Збірник наукових праць. Сер. Педагогічна. Вип. 13 – [Кн. 1] / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: Атаманчук П. С. (голова, наук. ред.)…Волошина Н. Й. та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2007. – 251 с. – Член.редкол.
 17. Письменник, педагог і патріот. Микола Никанорович Магера // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 8 – С. 2-4.
 18. Перспективні педагогічні технології у практичній діяльності вчителя-філолога // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 5. – С. 2-3.
 19. Іван Іванович Огієнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 1 – С. 2-3. – Бібліогр.: 7 назв.
 20. Національний мислитель нашого часу. Іван. Дзюба // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С. 2-4 – Бібліогр.: 6 назв.
 21. «Красою художнього слова виховується національні і загальнолюдські якості громадян України» : есклюз. інтерв’ю д-ра пед. наук,чл. кор. АПН України Н. Й. Волошиної / інтерв’ю проводив голов. ред. журн. «Зарубіжна література в школах України» В. Рогозинський // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 5. – С. 2-4.
 22. «Інститут філології – це частина мого життя…» : ексклюз.інтерв’ю директора Ін-ту філології, проф.Григорія Фоковича Семенюка ; розмову веде голов. ред. Н. Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 12. – С. 2-3.
 23. Якість освіти і перспективні педагогічні технології // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 9. – С. 2-3. – Бібліогр. :10. Назв.
 24. Підручникотворення на порозі третього тисячоліття // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 6 – С. 2-3. – Бібліогр.: 7 назв.
 25. Перспективні педагогічні технології у практичній діяльності вчителя-словесника // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 10. – С. 2-3. – Бібліогр. 10 назв.
 26. Незабутні зустрічі. До 80-річчя Інституту педагогіки АПН України // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 10. – С. 26-28.
 27. Ред.: Збірник наукових праць. Сер. Педагогічна. Вип. 6 / Кам’янець-Подільський держ. ун-т ; редкол.: М. С. Вашуленко, Н.Й. Волошина [та ін.]; відп.ред. П. С. Каньова. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І.,2005. – 203,[1]с. – Бібліогр. у кінці ст. – Присвячується 45-річчю пед. ф-ту.
 28. Психологічні й вікові особливості учня-читача // Історія в середніх і вищих навч.закладах України. – 2005. – № 10. – С. – 33-35.
 29. Ред.: Дивослово : щомісячник наук.-метод. журн. Мова освіти і науки України / гол. Ред. К. Рибалко. – 1951, берез. – Київ, 2004. – № 1-12. – Член редкол. № 1-4.
 30. Про державні стандарти базової і повної середньої освіти учнів з української та зарубіжної літератур // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 1. – 2-3.
 31. «Давайте ще раз повіримо…» : ексклюз. інтерв’ю чл.-кор. АПН України, д-ра пед.наук, заст. дир.Ін-ту педагогіки АПН України – Н. Й. Волошиної / підгот. В. Р. Рогозинський // Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 4. – С. 2-3.
 32. Проект програми з української літератури для 12-річної школи / АПН України, Ін-т педагогіки; підготували: Н. Й. Волошина (кер. колективу), А. Г. Градовський, С. О. Жила. Г. Д. Клочек, Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 9. – С. 7-24.
 33. Критерії оцінювання і система обліку знань, умінь і навичок школярів // Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 6. – 2-5. ; №т 9. – С. 43-45.
 34. Бандура Олександра Михайлівна / Н. Й. Волошина // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка та ін. – Київ, 2003. – Т. 2 : Б-Біо. – С. 197.
 35. Проект програми для середньої загальноосвітньої школи з українською і російською мовами навчання. Українська література 5-12-ті класи // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. – № 5. – С. 2-64.
 36. Поради вчителям до проведення передекзамеційних консультацій / [Н. Волошина, Галина Бойчук, Наталія Логвиненко та ін.] // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 2. – С. 48-60.
 37. Українська література в новому навчальному році // Дивослово. – 1998. – № 8. – С. 19-22.
 38. Методика літератури на порозі нового тисячоліття // Пед. газета. – 1998. – груд. – (№ 12). – С. 7.
 39. Волошина Н. Й. Вивчення української літератури в 5-му класі : метод. посіб. / Н. Й. Волошина – Київ : Пед. наука. 1997. – 144 с.
 40. Державний стандарт загальної середньої освіти України. Словесність : [проект] / П. П. Хропко, Н. Й. Волошина, В. О. Мартиненко // Дивослово. – 1997. – № 8. – С. – 25-31.
 41. Перспективні педагогічні технології у практичній діяльності вчителя-філолога // Зарубіжна література в школах України. – 1996. – № 10. – С. 2-3.
 42. Концепція літературної освіти / Н. Й. Волошина, Є. А. Пасічник, Н. Ф. Скрипченко, П. П. Хропко // Початкова школа. – 1994. – № 3. – С. 48-56.
 43. Орієнтовне навчання програмового матеріалу з української літератури для 5-8 класів загальноосвітньої школи // Українська мова і література в школі. –1992. – № 7. – С. 37-51.
 44. Орієнтовний календарно-тематичний план з української літератури для 5 класу на 1987/1988 навчальний рік (для шкіл з українською мовою навчання) / О. М. Бандура. Н. Й. Волошина // Українська мова і література в школі. –1987. – № 7. – 32-43.
 45. Програма спрямовує, вирішує учитель / О.Р. Мазуркевич, О. М. Бандура, З. О. Шевченко, Н. Й. Волошина // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 7. – С. 3-8.
 46. Підвищувати мовну роль літератури / Н. І. Падалка, Н. Й. Волошина // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 8. – С. 14-12.
 47. Підносити якість навчання і виховання учнів : [аналіз якості знань, умінь і навичок учнів з укр. та рос. л-р й мов] / Відділ методики л-ри та методики мови НДІП УРСР. // Українська мова і література в школі. – 1972. – № 8. – С. 39-44. Та інші документи…

Література про життєвий шлях Волошиної Н. Й.

 1. Ніла Йосипівна : бібліогр. покажч. – / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського : [упоряд. : Павленко Т. С., Кирій С. В., Бондаренко В. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук.рец. Логвіненко Н. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Зозуля С. М.]. : Київ : Задруга, 2010. – 200 с. – (Сер. Ювіляри» ; вип.28)
 2. Видатні та відомі педагоги Хмельниччини [Волошина Ніла Йосипівна] // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку Хмельницька Обл. / ред. рада вид. : В. Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому : О. М. Завальнюк (гол.) [та ін.] : Київ. – Знання України, 2010. – 447 с.
 3. Вітаємо ювілярку! // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000 – № 1 – С. 2.
 4. Філінюк А. Г. Волошина Ніла Йосипівна / А. Філінюк, Н. Логвіненко // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / [творч. задум та заг.ред. О. М. Завальнюка]. Кам’янець-Подільський, 2003 – Т. 1 – С. 674-680 : фотогр. – Авт.зазначено у змісті.
 5. Вітаємо з ювілеєм досвідченого педагога й науковця, члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Волошину Нілу Йосипівну // Українська мова і література в школі – 2009 – № 8. – С. 56-57.
 6. Людина-науковець від Бога [про ювілярку д-ра пед. наук, проф. Волошину Н. Й.] // Українська мова і література в школі – 2009. – № 8. С. 57.
 7. Можарівська В. Експерементальна перевірка підручника «Українська література» для 5 класу (автор Н. Й. Волошина) / В. Можарівська // Українська література в загальноосвітній школі – 2009 – № 12. – С. 10-11.
 8. 70 років від дня народження Ніли Йосипівни Волошиної // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка на 2010 рік : довідк.-бібліогр. вид. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільськ, 2009. – Вип. 5. – С. 14-15.
 9. Базиль Л. Роль особистості вченого у формуванні літературознавчої компетентності словесника / Л. Базиль // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010 – № 1. – С. 7.-10. – Бібліогр.: 7 назв.
 10. Бондаренко Л. Називаю Вас своїм Учителем / Л. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010 – № 1 – С. 16.
 11. Вітаємо з ювілеєм! // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010 – № 1. – 2-га с. обкл.
 12. Вічна пам’ять талановитому педагогу і прекрасній людині! // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях та колегіумах. – 2010 – № 7/8. – С.122.
 13. Гладишев В. Слова про ювіляра / В. Гладишев // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 1. – С. 15.
 14. Голобородько Н. Життя, залишене в нас : есе про Нілу Йосипівну Волошину / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010 – № 10. – С. 2.
 15. Головченко Н Уроки Ніли Волошиної / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010 – № 1. – С. 16.
 16. Градовський А. Науковий портрет Н. Й. Волошиної / А. Градовський // Українська література в загальноосвітній. школі. – 2010. – № 1. – С. 5-6.
 17. Жила С. Світ Ніли Волошиної / С. Жила // Українська література в загальноосвітній. школі. – 2010 – № 1. – С. 13
 18. Логвіненко Н. Учителю! Перед іменем твоїм…/Н. Логвіненко, С. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010 – № 1 – С. 14-15.
 19. Ми працю славимо, що в творчість перейшла // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 1. – С.17.
 20. Овдійчук Л. Грані особистості Ніли Волошиної // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010 – № 1. – С. 17.
 21. Пам’яті Ніли Волошиної // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах – 2010 – № 7/8. – С 120-121.
 22. Світлій пам’яті Ніли Волошиної // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 4. – С. 64.
 23. Семеног О. Секрет феномена наукового керівника / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – № 1 – С. 11-12.
 24. Сиверська-Лихошва В. Як вона, філософія життя Ніли Волошиної? – : [інтерв’ю] – В. Сиверська-Лихошва // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 1 – С. 18.
 25. Служіння нації, школі, Батьківщині / наукові співробітники лабораторії літературної освіти Ін-ту педагогіки АПН України // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 1. – С. 10-11.
 26. Шуляр В. І. Наукова школа професора Ніли Волошиної як культурологічно-освітній простір / В. І. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010 – № 1 – С. 2-5. – Бібліогор.: 8 назв.
 27. Березівська Л. Д. Волошина Ніла Йосипівна / Л. Л. Березівська // Сучасна Енциклопедія України. / НАН України ; Наук.т-во ім. Шевченка та ін. – Київ, -2006 – Е. 5. – Вод-Гн. – С. 126.

Сторожук Наталія Анатоліївна,
бібліограф ІІ категорії, інформаційно-бібліографічного відділу