Дарунок викладачів університету у фонд інформаційно-бібліографічного відділу

  • -

Дарунок викладачів університету у фонд інформаційно-бібліографічного відділу

Щороку фонд інформаційно-бібліографічного відділу, як і всієї бібліотеки, поповнюється за рахунок дарунків викладачів університету, серед яких – збірники наукових праць університету, матеріали конференцій, монографії, підручники, навчально-методичні посібники, літературно-художні видання тощо. Бібліотечні працівники щиро вдячні всім, хто дбає про поповнення бібліотечного фонду власними виданнями.

Пропонуємо Вашій увазі книги, подаровані у 2019 році.

Збірники наукових праць

Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 7–8жовт. 2019 р. / [редкол.: С. А. Копилов (співголова), М. Є. Сімашкевич (співголова), О. Б. Комарніцький (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2019. – 244 с. – (Дарунок О. Б. Комарніцького).

До збірника увійшли доповіді учасників V міжнародної науково-практичної конференції «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків». Окреслено історичне минуле міста та перспективи його розвитку, розповідається про пам’ятки історії та культури одного з найдавніших міст України – Кам’янець-Подільський.

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією рідного краю.

Переглянути електронну версію

Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : VІІІ Регіон. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 28 листоп. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 104 с. – (Дарунок П. Л. Шулик)

Збірник наукових праць містить матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України», яка відбулася28 листопада 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. Івана Огієнка. Доповіді учасників відображають різноаспектні дослідження та результати власного досвіду з проблем методики викладання філологічних дисциплін.

Переглянути електронну версію

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: В. Магась (голов. ред.), В. Смолій, В. Степанков (відп. ред.), О. Б. Комарніцький (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – Т. 29 : До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. – 288 с.; 2020. – Т. 30 : До 70-річчя від дня народження академіка Валерія Смолія. – 419 с. – (Дарунок В. А. Дубінського, О. Б. Комарніцького).

Тематика збірника досить широка, вона відображає проблеми соціально-економічної, політичної і етнічної історії, народознавства, історії національної освіти, населених пунктів, методології історії, історіографії та джерелознавства, методичної допомоги вчителю і засвідчує про різноманітні дослідницькі інтереси науковців факультету. У збірнику висвітлено також основні віхи життя, наукової творчості й діяльності у сфері відродження та розвитку історичної науки України у кінці ХХ – перші десятиріччя ХХІ ст. доктора історичних наук, професора, академіка НАН України, директора Інституту історії України НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Валерія Андрійовича Смолія.

Переглянути електронну версію: Том 29; Том 30

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки /[редкол.: Л. М. Марчук (відп. ред.), О. В. Кеба (заст. відп. ред.), С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – Вип. 48. – 266с. – (Дарунок Б. О. Коваленка); Вип. 49 : На пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Володимировича Кеби. – 128 c. – (Дарунок О. В. Кеби).

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників.

Переглянути електронну версію: Випуск 48; Випуск 49

Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць / [редкол.: О. П. Реєнт (голова), О. М. Завалюнюк (відп. ред.), С. А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2018. – Т. 25 : До 100-річчя заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 784 с. – (Дарунок О. М. Завальнюка).

У першій частині збірника відображено основні віхи столітнього поступу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: від заснування до провідного вишу Подільського регіону. Значна частина статей присвячена персоналіям, серед яких перший ректор І. І. Огієнко та його послідовники, очільники закладу – І. С. Зеленюк, І. В. Івах, А. О. Копилов, О. М. Завальнюк, С. А. Копилов. У другій частині простежено віхи розвитку історичного факультету – провідного підрозділу університету. Висвітлено історію кафедр та інших структурних підрозділів, охарактеризовано навчально-методичну діяльність колективу факультету, його керівників та їх роль в освітньому процесі.

Переглянути електронну версію

Поділля і подоляни в об’єктиві Міхала Грейма: матеріали круглого столу / [редкол.: В. В. Фенцур (голова), Л. Й. Рудюк, В. В. Пагор (відп. за вип.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Нац. іст.-архітект. заповід. «Кам’янець» : Друк «Рута», 2019. – 96 с. – (Дарунок С. А. Копилова).

У збірнику розміщені наукові праці, присвячені Міхалу Грейму, знаному фотографу, нумізмату, колекціонеру, краєзнавцю, науковцю та громадському діячу. Історія Поділля яскраво акцентована науковою діяльністю, творчістю й особистісною харизмою Міхала Грейма. Питання генези фотомистецтва, фотографії як важливого для реставраційної практики іконографічного джерела, фотозображень Кам’янця-Подільського на поштових листівках, дослідження подільських старожитностей розглядаються у поданих статтях комплексно, системно, хронологічно та висвітлюють унікальність багатогранної особистості Міхала Грейма, вагомість його діяльності та наукових здобутків для сучасного краєзнавства, мистецтвознавства, реставраційної справи, туристичної галузі тощо.

Пропоновані матеріали призначені для спеціалістів у галузі фотографії, мистецтвознавців, істориків, реставраторів, працівників музеїв і заповідників, студентів художніх спеціальностей та поціновувачів мистецтва.

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. / [редкол.: В. С. Степанков (голов. ред.), С. А. Копилов, І. І. Боровець та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М. Г. Кукурудзяка. – 204 с. – (Дарунок І. І. Боровця).

У сьомий випуск збірника увійшли статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахових істориків, наукові інтереси яких пов’язані із дослідженням історії країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України у розвитку даного регіону.

Переглянути електронну версію

Школа відкритого розуму : наук. журн. – Вип. 10 : Постправда в інформаційному суспільстві / під ред. О. Лещака. – Тернопіль : StudiaMethodologica, – “Крок”, 2019. – 207 c. – (Дарунок С. А. Копилова).

До номера увійшли наукові праці учасників Міжнародного інтеграційного проекту для студентів, магістрантів і аспірантів «Школа відкритого розуму», які у 2018 р. досліджували проблематику суті та проявів явища постправди у різних сферах суспільного життя. Молоді науковці з українських, польських, російських і чеських вузів презентують результати колективного інтердисциплінарного дослідження проблеми людського спілкування в умовах формування інформаційного суспільства. Том розрахований на широке гроно фахівців у галузі гуманітарних і суспільних наук, студентів вищих навчальних закладів, які цікавляться проблемами методологічних та інтердисциплінарних досліджень у гуманітарній сфері людського досвіду.

Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

Абрамович С. Д. Графика. Croquis Zeichenstudien Sketches: художественное изд. / С. Д. Абрамович. – Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2019. – 112 с.

В альбоме репродукций рисунков Семена Абрамовича, известного украинского ученого-гуманитария, доктора филологических наук, профессора, а также интересного поэта и писателя, собраны его художественно-графические произведения – начиная с юношеских опытов и заканчивая вещами, созданными совсем недавно. Автору присуща особая, художническая зоркость, которая позволяет уверенно схватить и обобщить саме характерне черты натуры. Вместе с тем, здесь доминирует артистическая свобода самовыражения, которая превращает нарисованное в уникальную интерпретацию проблемы взаимодействия мира и человеческого сознания.

Абрамович С. Д. Історія польської літератури. Цикл лекцій : навч. посіб. / С. Д. Абрамович, О. В. Кеба, Н. О. Стахнюк ; за ред. С. Д. Абрамовича. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. – 620 с.

У 1-й частині книги «Старопольська література» характеризуються основні етапи розвитку літератури ІХ – ХVІІІ ст., динаміка літературного процесу від Середньовіччя до Просвітництва, ментальний план давньої польської літератури, її образно-художня своєрідність та найважливіші жанрово-стилістичні здобутки. У 2-й частині – «Польська література ХІХ століття» проаналізовано в загальноєвропейському контексті романтичний та позитивістський етапи польської літератури ХІХ ст. й творчість класиків польського слова: А. Міцкевича, Ю. Словацького, З. Красіньського, Ю. Крашевського, Б. Пруса, Г. Сенкевича та ін. У 3-й частині – «Польська література ХХ – ХХІ століття» висвітлено основні моменти польської літератури доби модернізму, етапу комуністичної диктатури та постмодерністського періоду, показано широкий пошук нових засобів письменницького самовираження, багатство особистих письменницьких манер та жанрово-стилістичного експерименту. Літературний матеріал ілюструється фрагментами літературно-художніх текстів (польською мовою), посиланнями на науково-критичну думку Польщі та України, численними візуальними матеріалами. Для студентів, які вивчають польську літературу.

Аналітика наративного дискурсу : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, Р. М. Семелюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 200 с.

У навчально-методичний посібник включено матеріали, що стосуються вивчення на філологічних факультетах вищих закладів освіти такої важливої галузі сучасного літературознавства, як наратологія. Розкриваються тенденції її розвитку, сутність і співвідношення ключових понять наратології: подієвість, типи нарації і нараторів, наративні інстанції, фокалізація, обрамлення, метатекстуальність та ін. Акцентоване у назві посібника поняття «дискурс» оприявнюється через встановлення різноманітних точок дотику і активної комунікативної взаємодії між окремими складниками літературно-художніх текстів новітньої доби та їх рецензіями. Окрім теоретичних матеріалів, посібник містить плани і науково-критичну літературу до практичних занять, навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів, словник наратологічних термінів.

Посібник адресовано студентам-філологам, викладачам літератури у вищих закладах освіти й усім, хто цікавиться теоретичними проблемами науки про літературу.

Волинські говірки Хмельниччини. Збірник діалектних текстів : навч.-метод. посіб. / упоряд.: Н. Д. Коваленко, Б. О. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2019. – 344 с.

У посібнику подано транскрибовані тексти народного мовлення різної тематики, записані упродовж 2000-2017 рр. від носіїв волинських говірок Хмельниччини. Запропоновано перелік наукових праць для ґрунтовного вивчення визначальних рис волинського говору з навчальної дисципліни «Українська діалектологія», а також загальну тематику наукових досліджень з діалектології та етнолінгвістики, матеріалом для яких можуть слугувати подані у праці тексти.

Для студентів і викладачів філологічних факультетів закладів вищої освіти, діалектологів, учнів та вчителів-словесників.

Переглянути електронну версію

Голубішко І. Література і живопис у контексті компаративістики : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Голубішко. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 88 с.

Дана розвідка має за мету з’ясувати доречність і результативність застосування такого виду навчальної діяльності, як демонстрація творів живопису для проведення компаративного аналізу, аби допомогти студентам краще засвоїти важкі для їхнього розуміння твори світової класики. Посібник містить чотири частини, присвячені вивченню деяких аспектів творчості різних письменників. Твори, обрані для аналізу, вивчаються у курсі зарубіжної літератури і належать до різних періодів світового літературного процесу. Кожна з чотирьох частин – Данте Аліг’єрі. Божественна комедія; Творчість Мацуо Басьо; Й. В. Гете. Фауст; О. Блок. Незнайомка – побудовані за однією схемою, а саме: подаються матеріали до розгляду, завдання і запитання для обговорення та список літератури.

Дворницька Н. І. Фонетика польської мови (історичний коментар, ч. 1) : навч. посіб./ Н. І. Дворницька, В. В. Ринда. – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2019. – 52 с.

У посібнику зроблено спробу проаналізувати деякі складні фонетико-орфоепічні явища польської мови на основі попереднього порівняльно-історичного коментування та співставлення з генетично спорідненими мовами. В першій частині посібника описані основні явища та процеси, які проходили на фонетичному рівні праслов’янської мови і були, відповідно успадковані слов’янськими лінгвосистемами, що під час формування виробили специфічні фонетико-орфоепічні особливості. Саме тому аналіз деяких специфічних рис польської фонетики та орфоепії проводиться шляхом порівняння з іншими слов’янськими мовами. До основної частини, що містить висвітлення суто теоретичних положень, додається збірка вправ та практичних занять, виконання яких покликано закріпити та перевірити отримані теоретичні знання.

Посібник буде корисним у справі підготовки висококваліфікованих викладачів мови, спеціалістів-філологів, науковців.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Перші 100 років поступу / [авт.: С. Копилов, О. Завальнюк, А. Філінюк та ін. ; редкол.: С. Копилов (голова), О. Завальнюк, Н. Коваленко (літ. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 208 с.

Ювілейна книга присвячена 100-річчю славетного навчального закладу вищої освіти Поділля, одного з первістків національної освіти України. З її сторінок постає історія заснування та перші сто років вишу, здобутки на освітянській ниві його професорсько-викладацького складу, життя студентства, розповідь про реорганізації навчального закладу, навчальну, наукову, спортивну, міжнародну та культурну діяльність університету.

Кеба О. В. Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття : монографія / О. В. Кеба, Н. М. Шенкнехт. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 188  с.

Монографію присвячено з’ясуванню особливостей втілення екзистенціального типу художньої свідомості в творчості Дж. Конрада. Проблематику і поетику Конрада проаналізовано як систему змістових мотивів і художніх елементів, пов’язаних із гострим переживанням скороминучості життя, онтологічної, епістемологічної, особистісної невизначеності людини. Охарактеризовано дискурсивні принципи сюжетно-композиційної і наративної організації романів письменника, що породжують неоднозначність авторського погляду на динаміку цивілізаційних процесів і сутність людської екзистенції.

Видання адресовано літературознавцям, викладачам і учителям світової літератури, студентам-філологам, а також усім, хто цікавиться творчістю Джозефа Конрада і тенденціями розвитку літературно-художнього екзистенціалізму.

Коваленко Н. Д. Фразеологічний словник подільських і суміжних говірок / Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2019. – 412 с.

У словнику подано фразеологізми з подільських і суміжних буковинських, волинських і наддністрянських говірок. Матеріали було записано впродовж 1995-2018 рр. за спеціально укладеною програмою. Обсяг лексикографічної праці – 7500 фразем (разом із варіантами), зафіксованих у 516 населених пунктах Поділля, зокрема в селах східних районів Тернопільщини, південних районів Хмельницької області та Вінниччини, і суміжжі – західні райони Тернопільської області, північні Хмельницької, Чернівецька область. Використано також давні джерела (середина ХІХ – поч. ХХ ст.), що зафіксували сталі вирази з Поділля.

Для науковців, викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

Переглянути електронну версію

Літературні феномени західноєвропейського середньовіччя : навч. посіб. / [упоряд.: П. Л. Шулик, І. Ю. Голубішко]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 252 с.

У посібнику висвітлюються питання виникнення і розвитку феноменів літератури західноєвропейського середньовіччя: героїчного епосу, поезії вагантів, рицарської літератури та міської літератури. Видання складається з двох частин, де представлені загальні відомості, літературно-критичні матеріали про найважливіші пам’ятки (перша частина), варіанти їх перекладів (друга частина – хрестоматійний додаток). Завершує видання словник термінів і понять.

Посібник адресовано студентам-філологам, вчителям зарубіжної літератури, учням і всім, хто цікавиться і вивчає західноєвропейську літературу даного періоду.

Марчук Л. М. Навчально-методичний посібник “Лінгвокультурологія : завдання для самостійної роботи” / Л. М. Марчук, А. М. Сірант. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 49 с.

Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають дисципліну “Лінгвокультурологія”. Завдання, запропоновані у посібнику, охоплюють усі розділи дисципліни та спрямовані як на вияв знань теоретичних основ дисципліни, так і на вміння їх практичного застосування.

Набитович І. Поезія Михайла Драй-Хмари: Weltschmerzбуття : відкрита лекція (прочитана 22 жовтня 2019 року в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка) / Ігор Набитович. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2019. – 76с. – (Із циклу щорічних лекцій пам’яті Івана Огієнка). – (Дарунок О. А. Рарицького).

У руслі традицій провідних європейських університетів до річниці заснування вишу у Кам’янці-Подільському запроваджено читання відкритих пам’ятних лекцій про подвижників українського державотворення, чиє життя було пов’язане з Кам’янцем-Подільським, зокрема й університетом. П’ята публічна лекція пам’яті Івана Огієнка, виголошена 22 жовтня 2019 року професором Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської Ігорем Набитовичем, присвячена Михайлові Драй-Хмарі – чільному репрезентанту епохи Розстріляного Відродження. Кам’янецький період його життя і діяльности був повністю приурочений державному українському університету, де він закладав основи порівняльних студій української словесності в широкому слов’янському та світовому контексті.

Новітня література Великої Британії та США : навч.-метод. посіб. / [упоряд.: О. В. Кеба, Р. М. Семелюк]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 200 с.

У пропонований навчально-методичний посібник включено матеріали, в яких представлені основні жанри літератури Великої Британії та США кінця ХХ – початку ХХІ ст. Укладачі акцентують увагу як на загальних художньо-естетичних категоріях, що характеризують тенденції розвитку новітньої англомовної літератури, так і на поетико-стильових особливостях окремих художніх творів. У виданні розглядається творчість таких авторів, як П. Акройд, Дж. Барнс, К. Ішигуро, С. Рушді, Й. Мак’юен, В. Стайрон, Т. Капоте, Т. Моррісон, Ф. Рот та ін. Ці письменники, з одного боку, є визнаними лідерами сучасного літературного процесу, а з іншого боку, вони представляють найбільш оригінальні художні новації у сфері стосунків літератури і мистецтва, творенні синтетичної, метатекстової природи новітнього художнього письма.

Окрім матеріалів до лекційних занять, в яких розкриваються соціально-історичний контекст, витоки та основні тенденції і закономірності розвитку новітнього англомовного роману, посібник містить плани і критичну літературу до практичних занять та навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів.

Посібник адресовано викладачам зарубіжної літератури у закладах вищої освіти, студентам-філологам й усім, хто цікавиться новітньою зарубіжною літературою.

Професор С. А. Копилов (до 55-річчя від дня народження та 30-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Бібліотека ; [уклад.: Л. В. Климчук, Т. М. Опря; редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), Л. В. Климчук (відп. ред.), В. С. Степанков та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2019. – 74с. – (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип.26).

Покажчик містить список основних наукових праць та низку матеріалів, що розкривають життєвий і творчий шлях Сергія Анатолійовича Копилова – доктора історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Видання розраховано на професійних істориків, викладачів, учителів, краєзнавців, студентів історичних факультетів.

Переглянути електронну версію

Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навч. вид.] / [за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – Ч. 7. – 200 с.

Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр». Тексти представлених лекцій можуть стати підґрунтям для розробки лекторами власних лекцій, а також слугувати матеріалом для підготовки та проведення семінарських, практичних занять.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, а також вчителів і учнів, які обрали філологічний профіль навчання.

Переглянути електронну версію

Фразеологізми в ідіостилі Анатолія Свидницького. Словник / уклад.: Б. О. Коваленко, Н. Д. Коваленко. – Кам’янець-Подільський: Друк. «Рута», 2019. – 364 с.

У словнику подано фразеологізми, наскрізно вибрані з художніх та фольклорно-етнографічних творів А. Свидницького – письменника-подолянина, представника шістдесятників ХІХ ст. Описано значення сталих виразів, визначено їх сецифіку через порівняння з одиницями словника української літературної мови; продемонстровано особливості фразеовживань у рукописах автора й академічному виданні його творів.

Для науковців, викладачів і студентів філологічних факультетів вишів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться українською мовою.

Переглянути електронну версію

Т. М. Опря, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу