«Подільською землею звеличений. А. В. Сваричевський – краєзнавець, педагог, редактор і публіцист» (до 90 років від дня народження)

  • -

«Подільською землею звеличений. А. В. Сваричевський – краєзнавець, педагог, редактор і публіцист» (до 90 років від дня народження)

Велика мудрість є у тому,
Щоб присвятити свій талант
Таланту гідному, людському,
Що сяє всім, як діамант.
«А. Сваричевському»

Ніна Шмурікова

член Національної Спілки письменників України

Надзвичайно велична та шляхетна місія людей, які залишають для нащадків плоди своєї клопіткої дослідницької праці з історії рідного краю. Вигідно вирізняється з когорти сучасних подільських краєзнавців А. В. Сваричевський. Винятковість його особистості та творчості полягає у гармонійній сполуці бачення подій крізь призму прискіпливості краєзнавця, логічності педагога та аналітичності журналіста.

В автобіографії Анатолій Володимирович Сваричевський пише: «народився 29 січня 1930 року в с. Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області у вчительській сім’ї… Краєзнавством почав займатися ще зі школи. Любов’ю до цього завдячую своїй матері». Перша замітка учня А. Сваричевського про шкільне життя була надрукована у Кам’янець-Подільській районній газеті ще в жовтні 1948 року. Поглиблювалося та розширювалося зацікавлення краєзнавством під час навчання у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті, протягом подальшого періоду педагогічної діяльності. Десятки років працював Анатолій Володимирович викладачем української мови та літератури в Хмельницькому технікумі радянської торгівлі, в обласному інституті удосконалення вчителів – методистом, завідувачем кабінету української мови та літератури і завідувачем лабораторією гуманітарних предметів.

Самовіддана педагогічна та громадська праця дістала гідну оцінку – 5 медалей і пам’ятних урядових відзнак, 35 грамот, серед них Грамота Президії Верховної Ради Української РСР (1973 р.), Почесна грамота Міністерства народної освіти України (1990 р.), Почесна грамота виконавчого комітету Хмельницької міської ради (1998 р.). та ін., звання Відмінника народної освіти та вчителя-методиста. Лауреат: Всеукраїнського творчого конкурсу друкованих засобів масової інформації «Українська мова – мова державна»(1998 р.) (за статті: «Мова – найбільший педагог», «Починаючи з колиски», «Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм одбирає мову»); «Особливості літературно-мистецької премії ім. Т. Шевченка» (2000 р.) ; регіональної премії ім. Я. Гальчевського «За подвижництво у державотворенні» (2000 р.); педагогічної – ім. М. Смотрицького (2000 р.), журналістської – ім. Ф. Савчука.

А. Сваричевський успішно поєднував педагогічну роботу з краєзнавчою та публіцистичною діяльністю, був членом Спілки журналістів України. Активно співпрацював з газетами «Радянське Поділля»(тепер «Подільські вісті»), «Освіта», «Корчагінець», «Молодь України», «Проскурів», «Майбуття». Від часу заснування (1996 р.) у Хмельницькому науково-методичного журналу «Педагогічний вісник» став заступником редактора часопису, з 1999 р. редактором.

Широко популяризував минуле краю у науковій і місцевій періодиці, брав участь у Подільських науково-краєзнавчих конференціях. Він – автор циклу краєзнавчих досліджень та майже 800 публікацій, статей, нарисів, рецензій, повідомлень.

А. Сваричевський – учасник 35 міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних та історико-краєзнавчих конференцій і симпозіумів, у наукових збірниках опубліковано тези його виступів.

1990 року А. В. Сваричевський у складі делегації від Хмельниччини, разом з І. С. Винокуром, професором Кам’янець-Подільського педагогічного університету, В. С. Прокопчуком, кандидатом історичних наук з Дунаєвець, краєзнавцем з Хмельницького Ю. І. Блажевичем брав участь в роботі установчого з’їзду в Києві, на якому відродилася Всеукраїнська Спілка краєзнавців.

«Блаженна людина, що любить свій край»,–зауважував Іван Огієнко». «Тричі блажен чоловік. що запалює цією пристрасною любов’ю інших», писав про А. Сваричевського Петро Карась, член Національної Спілки письменників України.

7 лютого 2014 року перестало битися серце відомого подільського педагога, журналіста, краєзнавця Анатолія Сваричевського. Він був доброю і веселою людиною, яка заряджала невичерпним оптимізмом усіх довкола. Таким залишається у пам’яті родини, учнів, друзів і колег.

Творчий доробок А. В. Сваричевського

Сваричевський А. В. Писемні згадки про містечко Лядаву над Дністром у другій половині XIV та XVI ст. / А. В. Сваричевський // Матеріали XIV Подільської наук. іст.-краєзн. конф., 14–15 листоп. 2014 р. : [присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 70-річчю визволення Хмельниц. обл. від нацист. окупантів, 50-річчю з часу утворення Хмельниц. обл. іст.-краєзн. т-ва] / [редкол.: С. А. Копилов (співголова), О. П. Реєнт (співголова), Л. В. Баженов (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2014 – С. 121–126.

Досліджуються хронологічна підлеглість м. Лядави різним володарям, починаючи з 1388 р., до 1550-х рр., переклади оригіналу грамоти та допущені орфографічні помилки (пропущені слова та букви) в тексті, котрий був написаний польською мовою в праці В. Г. Побуг-Гурського «Powiat Mohilowski w gubernii Podolskiej», аналізуються грамоти польських королів Сигизмунда III та Станіслава Августа.

Сваричевський А. В. Знахідки елліністичного клеймованого імпорту кераміки на поселенні Лядова / А. В. Сваричевський // Четверта Могилів-Подільська наук.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В.,2012. – С. 234–238.

Протягом 2005-2012 рр. на південній частині с. Лядава Могилів- Подільського району, під час сезонно-польових робіт та як випадкові знахідки, автором було зібрано понад 180 фрагментів імпорту елліністичної кераміки, приблизно 1/10 частину якої становить клеймована тара. Як відомо Середнє Подністров’я було однією з найдавніших зон греко-варварських контактів, про що свідчать як письмові так і археологічні джерела…

Сваричевський А. В. Подільська квітка / А. В. Сваричевський // Матеріали XII Подільської іст.-краєзн. конф., 22-23 листоп. 2007 року / [редкол.: О. М. Завальнюк (співголова), І. В. Войтенко, Л. В. Баженов (відп. ред.) та ін.] – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 1. – С. 485–491.

Про життя і творчість подільської письменниці Наталії Кащук.

Сваричевський А. В. Партизанське з’єднання називали «вчительським» // Матеріали XI Подільської іст.-краєзн. конф., 25-26 листоп. 2004 року / [редкол.: О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов, І. С. Винокур та ін.] – Кам’янець-Подільський : ОІЮМ, 2004. – С. 65–70.

Про прославленого партизанського командира часів Другої світової війни Антона Захаровича Одуха , який родом із с. Іванівка під Славутою. У 1932 р. був призваний до армії і закінчив курси середнього командного складу. У 1934 році, після звільнення в запас, повернувсяся в рідні краї і почав вчителювати, а з 1936 р. – завідувати початковою школою в с. Стригани Славутського району. Почалася Велика вітчизняна війна. Вже на початку липня 1941 року через село пройшла лінія фронту. А. З. Одуха став організатором Славутсько-Шепетівського підпілля. 20 вересня 1943 р. на базі загону ім. Михайлова створюється партизанське об’єднання, командиром якого затверджується А. З. Одуха. Партизани під його командуванням брали участь у визволенні Острога, Славути, Ізяслава, Ямполя та інших міст. У серпні 1944 року А. З. Одуха був удостоєний звання Героя Радянського Союзу.

Сваричевський А. В. «Чудові люди Поділля» в житті і творчості Олеся Гончара / А. В. Сваричевський // Матеріали XI Подільської іст.-краєзн. конф., 25-26 листоп. 2004 року / [редкол.: О. М. Завальнюк (відп. ред.), Л. В. Баженов, І. С. Винокур та. ін.]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – С. 578–582.

Одним із найяскравіших образів трилогії Олеся Гончара «Прапороносці» є подоляк Хома Хаєцький, який разом з твором став відомим далеко за межами України.

Сваричевський А. В. Зустрічі далекі і близькі (нариси) / А. В. Сваричевський. – Хмельницький : НВП «Евріка», 2003. – 44 с.

У книзі нарисів автор розповідає про людей, зустрічі з якими залишили незабутні враження. А це письменники і журналісти, громадські діячі та педагоги, імена яких пов’язані з нашим краєм.

Сваричевський А. В. Вогненні рядки. С. О. Борзенко про події на Поділлі / А. В. Сваричевський // Матеріали IX Подільської іст.-краєзн. конф. Конференція. присвяч. 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизнянній війні / [редкол.: І. С. Винокур (голова), М. М. Дарманський (заст. голови), О. М. Завальнюк та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 57–59.

Сергію Олександровичу Борзенку першому серед журналістів і письменників було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Всю Велику Вітчизняну війну, з першого і до останнього дня провів він на фронті разом з солдатами і офіцерами– героями своїх кореспонденцій, брав участь у рукопашних боях, літав на бойових літаках, ходив у танкові атаки. Тому кожен рядок, який він написав, був до кінця правдивий, кожне слово точно передавало картину бою не тільки побаченого, але й пережитого.

Сваричевський А. Т. Г. Шевченко і Поділля. Земля, яку сходив Тарас / А. Сваричевський : навч.-метод. посіб. – Хмельницький : Поділля, 1994. – 60 с.

Ця збірка висвітлює зв’язки Т. Г. Шевченка і Поділля. На багатому фактичному матеріалі відомий подільський автор побудував свою книжку, яка може послугувати не тільки як цікаве видання, а й як методичний посібник.

Сваричевський А. Краса України – Подолля. Літературна карта Хмельниччини : нарис / А. Сваричевський. – Хмельницький : Поділля, 1991. – 47 с.

Літературна карта Хмельниччини – цим усе сказано. Багато імен відомих майстрів слова, зв’язаних з Поділлям, знайде читач у цьому нарисі.

Література про А. В. Сваричевського

Гура А. Б. Подільською землею виплеканий. А. В. Сваричевський –краєзнавець, педагог, редактор і публіцист / А. Б. Гура // Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи : наук. зб. / [редкол.: Л. В. Баженов (відп. ред.), І. С. Винокур, І. В. Рибак (заст. від. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – С. 400–404.

Розповідається про життя і творчість А. В. Сваричевського.

Баженов Л. Сваричевський Анатолій Володимирович / Л. Баженов, В. Савчук, О. Сушко // Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю) : довідник. – Т. 1. / [редкол. : П. Т. Тронько (голов. ред.), О. Г. Бажан, В. В. Врублевська та. ін. ; упоряд.: Т. Ф. Григор’єва, Г. А. Вербиленко, Р. В. Маньковська та. ін.]. – Київ : Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003 – С. 198–199.

В книзі представлені активісти сучасного краєзнавчого руху в Україні, які своєю працею внесли великий вклад у розвиток теоретичного і прикладного краєзнавства, сприяли комплексному поглибленому дослідженню свого краю, відродженню духовних підвалин українського суспільства. Серед них і краєзнавець, літературознавець Поділля, публіцист, лауреат Хмельницької обл. журналістської премії ім. Ф. Савчука – А. В. Сваричевський

Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX – XX ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 340.

Вперше в історіографії Поділля в книзі систематизовано аналіз творчості, біографічні відомості, матеріали та праці дослідників і краєзнавців XIX – XX ст. по вивченню ними історії, географії, літературознавства, природознавства, бібліографії та інших напрямків краєзнавства в регіоні Вінницької, Хмельницької , Тернопільської та суміжних областей України.

Статті про А. В. Сваричевського

  1. Сваричевський Анатолій Володимирович, краєзнавець, член обласного історико-краєзнавчого товариства // Краєзнавці про свій край : списки л-ри. –Вип. 1. – Хмельницький : ХДОБ ім. М. Островського. Бібліогр. від., 1973. – С. 20–21.
  2. Слободянюк Т. Лицар пам’яті і любові : [Анатолію Володимировичу Сваричевському – 80 літ] / Т. Слободянюк // Подільські вісті. – 2010. – 22 січ. (№11). – С. 4.
  3. Горбатюк В. Зичимо всіляких гараздів! : [Ветерану спорту Анатолію Володимировичу Сваричевському – 80] / В. Горбатюк // Подільські вісті – 2010 – 28 січ. (№13–14). – С. 4.
  4. Будзей О. Спортсмен–оріолог із Баговиці : [Анатолію Сваричевському – 80 років] / О. Будзей // Подолянин – 2010. – 1 січ (№5). – С. 7.
  5. Баженов Л. В. Анатолій Володимирович Сваричевський / Л. В. Баженов // Кам’янець-Подільський державний університет в особах / [творч. задум та заг. ред. О. М. Завальнюка ; керівник вид. проекту А. Ф. Суровий ; відп. за вип. С. В. Трубачінов]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 782–792.
  6. Слободянюк Т. А. Сваричевський: якщо минуле «тримати на короткому повідку, у майбутнє доведеться стрибати через прірву» / Т. А. Слободянюк // Подільські вісті. – 2004. – 7 груд. – С. 3.
  7. Марчук-Мачківська М. Майстрами славен : [про Анатолія Володимировича Сваричевського – краєзнавця, педагога] / М. Марчук-Мачківська // Подільські вісті. – 2004. – 14 серп. – С. 3.

Н. А. Сторожук,

бібліограф ІІ категорії інфформаційно-бібліографічного відділу